Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Statystyki podstron

Rok 2024
Styczeń: 12349Luty: 12572Marzec: 17271Kwiecień: 9020Maj: 0Czerwiec: 0
Lipiec: 0Sierpień: 0Wrzesień: 0Październik: 0Listopad: 0Grudzień: 0
Rok 2023
Styczeń: 0Luty: 0Marzec: 12Kwiecień: 1Maj: 1Czerwiec: 3
Lipiec: 0Sierpień: 20Wrzesień: 4000Październik: 6086Listopad: 11284Grudzień: 10009
 1. Strona główna BIP
  Wyświetleń: 12218
 2. Rejestr zmian stron
  Wyświetleń: 4504
 3. Ogłoszenia
  Wyświetleń: 2930
 4. Wybory samorządowe 2024
  Wyświetleń: 2679
 5. Pozostałe zamówienia
  Wyświetleń: 1767
 6. Wykazy nieruchomości
  Wyświetleń: 1570
 7. Zawiadomienia i obwieszczenia
  Wyświetleń: 1336
 8. Zamówienia publiczne
  Wyświetleń: 1271
 9. Ogłoszenia o naborze
  Wyświetleń: 1118
 10. Wyniki wyszukiwania
  Wyświetleń: 1003
 11. Zamówienia publiczne opublikowane na ezamowienia.gov.pl
  Wyświetleń: 968
 12. Uchwały Rady Miejskiej
  Wyświetleń: 826
 13. Wybory do Sejmu i Senatu RP 2023
  Wyświetleń: 790
 14. Transmisje z sesji Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim
  Wyświetleń: 784
 15. Schemat organizacyjny
  Wyświetleń: 668
 16. Zarządzenia Burmistrza
  Wyświetleń: 610
 17. Plan postępowań
  Wyświetleń: 489
 18. UCHWAŁA NR LXIV/486/23 RADY MIEJSKIEJ W KOWALEWIE POMORSKIM z dnia 26 października 2023 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2023
  Wyświetleń: 488
 19. Informacje podstawowe
  Wyświetleń: 474
 20. Sesje Rady Miejskiej
  Wyświetleń: 463
 21. Obwieszczenie Burmistrza Miasta Kowalewo Pomorskie z dnia 11 września 2023 roku o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika
  Wyświetleń: 460
 22. Skład Rady Miejskiej
  Wyświetleń: 446
 23. Burmistrz Miasta
  Wyświetleń: 421
 24. Petycje
  Wyświetleń: 392
 25. Ogłoszenie o konkursie na stanowisko dyrektora Przedszkola Publicznego im. Jana Brzechwy w Kowalewie Pomorskie
  Wyświetleń: 391
 26. OBWIESZCZENIE RADY MIEJSKIEJ W KOWALEWIE POMORSKIM z dnia 28 września 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie przyjęcia statutu Gminy Kowalewo Pomorskie
  Wyświetleń: 385
 27. Podatki i opłaty lokalne
  Wyświetleń: 367
 28. Komisje Rady Miejskiej
  Wyświetleń: 366
 29. Oświadczenia Majątkowe
  Wyświetleń: 363
 30. ZAPYTANIE OFERTOWE na wykonanie usługi polegającej na opracowaniu 2 szt. operatów wodnoprawnych, wraz z uzyskaniem pozwoleń wodnoprawnych
  Wyświetleń: 346
 31. Międzyzakładowa Kasa Zapomogowo-Pożyczkowa
  Wyświetleń: 325
 32. Projekty Uchwał LXIV Sesji Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim
  Wyświetleń: 301
 33. Sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji Gminy Kowalewo Pomorskie wg stanu na koniec III kwartału 2023 roku
  Wyświetleń: 296
 34. Gminna Ewidencja Zabytków
  Wyświetleń: 280
 35. Interpelacje i zapytania
  Wyświetleń: 280
 36. Postanowienia komisarza wyborczego w sprawie składów i pierwszych posiedzeń OKW z dnia 18.03.2024r.
  Wyświetleń: 279
 37. Remont murów miejskich w Kowalewie Pomorskim w ramach zadania: "Wykonanie prac konserwatorskich i restauratorskich przy murach miejskich w Kowalewie Pomorskim"
  Wyświetleń: 271
 38. UCHWALA Nr LXIII/483/23 RADY MIEJSKIEJ W KOWALEWIE POMORSKIM z dnia 10 października 2023r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kowalewo Pomorskie na lata 2023-2045
  Wyświetleń: 267
 39. OGŁOSZENIE O KONKURSIE na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Wielkim Rychnowie
  Wyświetleń: 266
 40. UCHWAŁA NR LXII/479/23 RADY MIEJSKIEJ W KOWALEWIE POMORSKIM z dnia 28 września 2023 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2023
  Wyświetleń: 263
 41. Projekty uchwał rady
  Wyświetleń: 259
 42. UCHWAŁA NR LXIV/487/23 RADY MIEJSKIEJ W KOWALEWIE POMORSKIM z dnia 26 października 2023 roku w sprawie zmiany uchwały nr LVII/444/23 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 30 marca 2023 roku w sprawie ustanowienia służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kowalewo Pomorskie położonej w miejscowości Zapluskowęsy
  Wyświetleń: 259
 43. Dyżury Radnych Rady Miejskiej
  Wyświetleń: 257
 44. Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż środka trwałego STAR 244L nr rejestracyjny TOE 978K
  Wyświetleń: 252
 45. Zapytanie ofertowe: zakup i sukcesywna dostawa 10 500 litrów oleju napędowego grzewczego ( lekkiego ) do kotłowni olejowych należących do Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. położonych w Kowalewie Pom. przy ul Św. Mikołaja i ul. Chopina oraz 5 000 litrów do kotłowni Szkoły Podstawowej w Mlewie
  Wyświetleń: 251
 46. Kwartalna informacja o wykonaniu budżetu gminy Kowalewo Pomorskie za okres od początku roku do dnia 30 września 2023
  Wyświetleń: 249
 47. UCHWAŁA NR LXII/481/23 RADY MIEJSKIEJ W KOWALEWIE POMORSKIM z dnia 28 września 2023 roku w sprawie rozpatrzenia wniosku z dnia 17 sierpnia 2023 roku
  Wyświetleń: 239
 48. Serwis Państwowej Komisji Wyborczej
  Wyświetleń: 238
 49. Budżet Obywatelski
  Wyświetleń: 236
 50. UCHWAŁA NR LXII/480/23 RADY MIEJSKIEJ W KOWALEWIE POMORSKIM z dnia 28 września 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie przyjęcia Statutu Gminy Kowalewo Pomorskie
  Wyświetleń: 236
 51. Projekty Uchwał LXII Sesji Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim
  Wyświetleń: 235
 52. LXIV Sesja Rady Miejskiej - 26 października 2023 r.
  Wyświetleń: 232
 53. UCHWALA Nr LXII/478/23 RADY MIEJSKIEJ W KOWALEWIE POMORSKIM z dnia 28 września 2023r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kowalewo Pomorskie na lata 2023-2045
  Wyświetleń: 231
 54. UCHWAŁA NR LXII/482/23 RADY MIEJSKIEJ W KOWALEWIE POMORSKIM z dnia 28 września 2023 roku w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Kowalewo Pomorskie z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2024
  Wyświetleń: 226
 55. Referendum ogólnokrajowe 2023
  Wyświetleń: 221
 56. Obwieszczenie o okręgach wyborczych i siedzibie Miejskiej Komisji Wyborczej
  Wyświetleń: 220
 57. Protokoły z posiedzeń komisji
  Wyświetleń: 220
 58. Frekwencja w wyborach samorządowych w gm. Kowalewo Pomorskie
  Wyświetleń: 216
 59. Remont drogi gminnej nr 110116C relacji Elzanowo - Mariany, gmina Kowalewo Pomorskie w km 0+088 do 1+946
  Wyświetleń: 215
 60. Wyniki głosowania w wyborach samorządowych w Gminie Kowalewo Pomorskie
  Wyświetleń: 214
 61. Informacja o skladach Obwodowych Komisji Wyborczych z funkcjami
  Wyświetleń: 212
 62. Burmistrz Miasta Kowalewo Pomorskie ogłasza nabór na funkcję Gminnego Organizatora Sportu
  Wyświetleń: 211
 63. Ogłoszenie o II przetargu na sprzedaż środka trwałego Star 244L nr rejestracyjny TOE 978K
  Wyświetleń: 211
 64. OBWIESZCZENIE Miejskiej Komisji Wyborczej w Kowalewie Pomorskim z dnia 18 marca 2024 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.
  Wyświetleń: 208
 65. Statut Gminy
  Wyświetleń: 208
 66. Postanowienia Komisarza Wyborczego w Toruniu I z dnia 25 września 2023 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych
  Wyświetleń: 207
 67. Zarządzenie nr 22/2024 z dnia 02 lutego 2024 roku w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na organizację działań w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu na terenie miasta i gminy Kowalewo Pomorskie w roku 2024
  Wyświetleń: 206
 68. Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych przekazywanych za pośrednictwem poczty elektronicznej
  Wyświetleń: 205
 69. UCHWAŁA NR LXIII/484/23 RADY MIEJSKIEJ W KOWALEWIE POMORSKIM z dnia 10 października 2023 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2023
  Wyświetleń: 205
 70. Informacja Komisarza Wyborczego w Toruniu I z dnia 11 marca 2024 r. dotycząca losowania kandydatów do obwodowych komisji wyborczych
  Wyświetleń: 204
 71. Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych w związku z ustawą z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy
  Wyświetleń: 202
 72. UCHWAŁA NR LXI/477/23 RADY MIEJSKIEJ W KOWALEWIE POMORSKIM z dnia 31 sierpnia 2023 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia gminy Kowalewo Pomorskie do Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dolina Drwęcy”
  Wyświetleń: 199
 73. Obwieszczenia o zarestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do rady powiatu i sejmiku
  Wyświetleń: 194
 74. Plany polowań zbiorowych
  Wyświetleń: 194
 75. Obwieszczenie Miejskiej Komisji Wyborczej w Kowalewie Pomorskim z dnia 15 marca 2024 r. o przyznanych numerach list kandydatów na radnych w wyborach do Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.
  Wyświetleń: 193
 76. Ochrona danych osobowych
  Wyświetleń: 192
 77. Przetargi
  Wyświetleń: 191
 78. ZAPYTANIE OFERTOWE: Odśnieżanie dróg gminnych na terenie Gminy Kowalewo Pomorskie w okresie zimowym 2023/2024
  Wyświetleń: 191
 79. Posiedzenia Komisji Rady Miejskiej w listopadzie 2023 roku
  Wyświetleń: 185
 80. Klauzula informacyjna dla Interesantów Urzędu Miejskiego w Kowalewie Pomorskim dotycząca ochrony danych osobowych
  Wyświetleń: 184
 81. Mapa biuletynu
  Wyświetleń: 184
 82. Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa i Integracji Europejskiej, Komisji Infrastruktury i Drogownictwa, Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia, Komisji Budżetu i Samorządu, Komisji Skarg, Wniosków i Petycji oraz Komisji Rewizyjnej w dniu 13 czerwca 2023 roku
  Wyświetleń: 184
 83. UCHWAŁA NR LXI/474/23 RADY MIEJSKIEJ W KOWALEWIE POMORSKIM z dnia 31 sierpnia 2023 roku w sprawie wyboru opiekuna Młodzieżowej Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim
  Wyświetleń: 183
 84. Obwieszczenia o zarejestrowanych kandydatach na posłów i senatorów
  Wyświetleń: 181
 85. LXV nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej - 14 listopada 2023 r.
  Wyświetleń: 180
 86. Interpelacja Nr BRM.0003.1.18.2023 z dnia 30.08.2023 r. dotycząca sfinalizowania modernizacji ulicy Murnej i Batalionów Chłopskich 2
  Wyświetleń: 177
 87. Informacja Komisarza Wyborczego w Toruniu I z dnia 18 września 2023 r. o losowaniu kandydatów na członków do OKW
  Wyświetleń: 176
 88. Obwieszczenia Wojewody Kujawsko-Pomorskiego w sprawie liczby wybieranych radnych
  Wyświetleń: 176
 89. Obwieszczenie Okręgowej Komiski Wyborczej w Toruniu z dnia 13 października 2023 r. o unieważnieniu rejestracji listy nr 8 kandydatów na posłów KOMITETU WYBORCZEGO POLSKA LIBERALNA STRAJK PRZEDSIĘBIORCÓW w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej oraz o warunkach ważności głosu
  Wyświetleń: 175
 90. Ogłoszenie Burmistrza Miasta Kowalewo Pomorske z dnia 23.10.2023 roku w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę i użyczenie
  Wyświetleń: 175
 91. Postanowienie Nr 37/2023 Komisarza Wyborczego w Toruniu I w sprawie podziału Miasta i Gminy Kowalewo Pomorskie na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
  Wyświetleń: 175
 92. Informacja w sprawie dowozu osób niepełnosprawnych oraz osób, które najpóźniej w dniu wyborów ukończyły 60 lat do lokali wyborczych
  Wyświetleń: 171
 93. Obwieszczenie Burmistrza Miasta Kowalewo Pomorskie w sprawie polowań zbiorowych a dn. 18.10.2023 r.
  Wyświetleń: 171
 94. Informacja o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika
  Wyświetleń: 170
 95. LXII Sesja Rady Miejskiej - 28 września 2023 r.
  Wyświetleń: 170
 96. Ogłoszenie o zamówieniu: Termomodernizacja hali sportowej i łącznika w zakresie ocieplenia dachu wraz z towarzyszącymi pracami remontowymi w ramach realizacji zadania inwestycyjnego pn.: "Termomodernizacja hali sportowej(...)
  Wyświetleń: 170
 97. Petycja z 27.03.2023 r. dotyczące parkowania na Placu 700-lecia w Kowalewie Pomorskim
  Wyświetleń: 169
 98. Informacja o godzinie rozpoczęcia prac obwodowych komisji wyborczych w dniu 15 października 2023r.
  Wyświetleń: 168
 99. UCHWAŁA NR LXV/493/23 RADY MIEJSKIEJ W KOWALEWIE POMORSKIM z dnia 14 listopada 2023 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2023
  Wyświetleń: 167
 100. LXVII Sesja Rady Miejskiej - 28 grudnia 2023 r.
  Wyświetleń: 166
 101. UCHWAŁA NR LXI/475/23 RADY MIEJSKIEJ W KOWALEWIE POMORSKIM z dnia 31 sierpnia 2023 r. w sprawie ustalenia planu publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkolach podstawowych prowadzonych przez Gminę Kowalewo Pomorski
  Wyświetleń: 164
 102. Informacja Komisarza Wyborczego w Toruniu I z dnia 4 kwietnia 2023 r.
  Wyświetleń: 163
 103. Informacja Miejskiej Komisji Wyborczej w Kowalewie Pomorskim powołanej w celu przeprowadzenia wyborów organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r. o składzie, siedzibie i dyżurach
  Wyświetleń: 163
 104. Zawiadomienie – obwieszczenie o wydaniu decyzji: Burmistrz Miasta Kowalewo Pomorskie zawiadamia strony postępowania o wydaniu decyzji znak OŚRIEG.6220.10.2023 z dnia 25.10.2023 r. stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie drogi gminnej nr 110117C w miejscowości Bielsk, Gmina Kowalewo Pomorskie”
  Wyświetleń: 163
 105. UCHWAŁA NR LXI/473/23 RADY MIEJSKIEJ W KOWALEWIE POMORSKIM z dnia 31 sierpnia 2023 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie powołania Miejskiej Rady Seniorów w Kowalewie Pomorskim i nadania jej statutu
  Wyświetleń: 162
 106. Głosowanie przez złożenie wniosku o zmianę miejsca głosowania
  Wyświetleń: 161
 107. Interpelacja Nr BRM.0003.1.28.2023 z dnia 26.10.2023 r. dot. braku ciśnienia wody
  Wyświetleń: 161
 108. Posiedzenia Komisji Rady Miejskiej w październiku 2023 roku
  Wyświetleń: 160
 109. UCHWALA Nr LXIV/485/23 RADY MIEJSKIEJ W KOWALEWIE POMORSKIM z dnia 26 października 2023r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kowalewo Pomorskie na lata 2023-2045
  Wyświetleń: 160
 110. UCHWAŁA NR LXIV/490/23 RADY MIEJSKIEJ W KOWALEWIE POMORSKIM z dnia 26 października 2023 roku w sprawie rozpatrzenia wniosku z dnia 5 października 2023 roku
  Wyświetleń: 158
 111. UCHWAŁA NR LXIV/491/23 RADY MIEJSKIEJ W KOWALEWIE POMORSKIM z dnia 26 października 2023 r. w sprawie wystąpienia do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z petycją o podjęcie inicjatywy ustawodawczej w zakresie nowelizacji ustaw: kodeksu postępowania cywilnego, kodeksu pracy, ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji i innych powiązanych tematycznie
  Wyświetleń: 158
 112. POSTANOWIENIE Nr 1/2024 KOMISARZA WYBORCZEGO W TORUNIU I z dnia 4 stycznia 2024 r. w sprawie podziału powiatu golubsko-dobrzyńskiego na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic, numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu
  Wyświetleń: 157
 113. Interpelacja Nr BRM.0003.1.26.2023 dot. montażu lamp oświetleniowych przy ul. Kościuszki
  Wyświetleń: 156
 114. LXVIII Sesja Rady Miejskiej - 25 stycznia 2024 r.
  Wyświetleń: 156
 115. Obwieszczenie: Burmistrz Miasta Kowalewo Pomorskie podaje do publicznej wiadomości informację dotyczącą podjęcia zawieszonego postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na przebudowie z rozbudową sieci gazowej n/c w m. Kowalewo Pomorskie, ul. Główny Dworzec i ul. Odrodzenia
  Wyświetleń: 156
 116. Zarządzenie Nr 117/2023 z dnia 12 września 2023 r. w sprawie opracowania materiałów planistycznych na rok budżetowy 2024
  Wyświetleń: 154
 117. Głosowanie na podstawie zaświadczenia o prawie do głosowania
  Wyświetleń: 151
 118. Komunikat dot. bezpłatnego dowózu pasażerskiego w dniu wyborów
  Wyświetleń: 151
 119. Projekty Uchwał LXVIII Sesji Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim
  Wyświetleń: 151
 120. Odbieranie i zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych z terenu Gminy Kowalewo Pomorskie w 2024 roku
  Wyświetleń: 149
 121. Postanowienie Nr 55/2023 Komisarza Wyborczego w Toruniu I z dnia 25 maja 2023 r. w sprawie zmian w podziale Miasta i Gminy Kowalewo Pomorskie na stałe obwody głosowania
  Wyświetleń: 148
 122. Zawiadomienie o wydaniu decyzji: Burmistrz Miasta Kowalewo Pomorskie podaje do publicznej wiadomości informację o wydaniu decyzji znak OŚRIEG.6220.6.2023 z dnia 30.08.2023 r. stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie instalacji fotowoltaicznej o mocy do 3 MW na działce o nr. Ewidencyjnym 201/2 obręb 0017 Sierakowo, gmina Kowalewo Pomorskie, powiat golubsko-dobrzyński, województwo kujawsko-pomorskie”
  Wyświetleń: 148
 123. Akty prawne - RODO
  Wyświetleń: 147
 124. LXIII nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej - 10 października 2023 r.
  Wyświetleń: 146
 125. Redaktorzy biuletynu
  Wyświetleń: 146
 126. UCHWAŁA NR LXIV/488/23 RADY MIEJSKIEJ W KOWALEWIE POMORSKIM z dnia 26 października 2023 r. w sprawie ustalenia wysokości dopłat do taryf dla odbiorców usług kanalizacyjnych
  Wyświetleń: 146
 127. Interpelacja Nr BRM.0003.1.27.2023 dot. budowy progu zwalniającego na Osiedlu Brodnickim przy ulicy Jaśminowej
  Wyświetleń: 145
 128. SPRAWDŹ CZY JESTEŚ UJĘTY W SPISIE WYBORCÓW
  Wyświetleń: 145
 129. UCHWAŁA Nr LXI/472/2023 RADY MIEJSKIEJ W KOWALEWIE POMORSKIM z dnia 31 sierpnia 2023 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy na nieruchomościach stanowiących własność Gminy Kowalewo Pomorskie
  Wyświetleń: 145
 130. Jak przeglądać BIP
  Wyświetleń: 144
 131. Petycja z dnia 16.10.2023r. dot. automatyzacji procesów w administracji samorządowej
  Wyświetleń: 143
 132. Posiedzenia Komisji Rady Miejskiej w lutym 2024 roku
  Wyświetleń: 143
 133. Zawiadomienia dotyczące Gminnej Ewidencji Zabytków
  Wyświetleń: 143
 134. OBWIESZCZENIE Miejskiej Komisji Wyborczej w Kowalewie Pomorskim z dnia 18 marca 2024 r. o zarejestrowanych kandydatach na burmistrza w wyborach Burmistrza Miasta Kowalewo Pomorskie zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.
  Wyświetleń: 142
 135. Projekty Uchwał LXVII Sesji Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim
  Wyświetleń: 142
 136. Informacja o składach obwodowych komisji wyborczych wraz z ich funkcjami
  Wyświetleń: 141
 137. Głosowanie przez pełnomocnika
  Wyświetleń: 140
 138. Obwieszczenie Burmistrza Miasta Kowalewo Pomorskie w sprawie polowań zbiorowych z dn. 05.10.2023 r.
  Wyświetleń: 140
 139. Posiedzenia Komisji Rady Miejskiej we wrześniu 2023 roku
  Wyświetleń: 140
 140. LXVI Sesja Rady Miejskiej - 30 listopada 2023 r.
  Wyświetleń: 139
 141. Postanowienia Komisarza Wyborczego w sprawie składu i pierwszego posiedzenia Miejskiej Komisji Wyborczej w Kowalewie Pomorskim
  Wyświetleń: 138
 142. UCHWAŁA NR LXVI/496/23 RADY MIEJSKIEJ W KOWALEWIE POMORSKIM z dnia 30 listopada 2023 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od tego podatku
  Wyświetleń: 138
 143. Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 sierpnia 2023 r. w sprawie zarządzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
  Wyświetleń: 137
 144. Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa i Integracji Europejskiej, Komisji Infrastruktury i Drogownictwa, Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia, Komisji Budżetu i Samorządu, Komisji Skarg, Wniosków i Petycji oraz Komisji Rewizyjnej w dniu 22 sierpnia 2023 roku
  Wyświetleń: 136
 145. UCHWAŁA Nr LXI/470/23 RADY MIEJSKIEJ W KOWALEWIE POMORSKIM z dnia 31 sierpnia 2023r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kowalewo Pomorskie na lata 2023-2045
  Wyświetleń: 135
 146. ZAPYTANIE OFERTOWE: Sukcesywna dostawa druków akcydensowych do Urzędu Miejskiego w Kowalewie Pomorskim, ul. Konopnickiej 13
  Wyświetleń: 135
 147. Zarządzenie Nr 141/2023 z dnia 31 października 2023 roku AO.0050.141.2023 w sprawie zmian do Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego z siedzibą w Kowalewie Pomorskim
  Wyświetleń: 135
 148. Zarządzenie nr 4/2024 z dnia 10 stycznia 2024 roku w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Wielkim Rychnowie
  Wyświetleń: 135
 149. Zawiadomienie o zamiarze wyłączenia karty adresowej dla zabytku pod nazwą ”dom w zagrodzie”, położonego na działce onr. ewid. 34/12 w obrębie ewidencyjnym Wielka Łąka pod nr 7
  Wyświetleń: 135
 150. Interpelacja Nr BRM.0003.1.33.2023 z dnia 29.11.2023 roku dot. środków Krajowego Programu Odbudowy
  Wyświetleń: 133
 151. Petycja z dnia 05.06.2023 r. dotycząca jakości wody
  Wyświetleń: 133
 152. Zawiadomienie o zgromadzeniu publicznym dn. 09.02.2024 r.
  Wyświetleń: 133
 153. Audyty i kontrole
  Wyświetleń: 132
 154. Zarządzenie Nr 134/2023 z dnia 23.10.2023 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu pisemnego nieograniczonego samochodu specjalnego strażackiego
  Wyświetleń: 132
 155. Informacja Miejskiej Komisji Wyborczej w Kowalewie Pomorskim powołanej w celu przeprowadzenia wyborów organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r. o terminach dyżurów dla przyjmowania zgłoszeń kandydatów na burmistrza
  Wyświetleń: 131
 156. Pobierz programy
  Wyświetleń: 130
 157. Projekty Uchwał LXIII Sesji Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim
  Wyświetleń: 130
 158. Statystyki podstron
  Wyświetleń: 130
 159. Obwieszczenie Burmistrza Miasta Kowalewo Pomorskie w sprawie polowań zbiorowych z dn. 09.10.2023 r.
  Wyświetleń: 129
 160. Protokół wyników głosowania w ramach Kowalewskiego Budżetu Obywatelskiego na 2024 rok sporządzony w dniu 08.12.2023r.
  Wyświetleń: 129
 161. Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa i Integracji Europejskiej, Komisji Infrastruktury i Drogownictwa, Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia, Komisji Budżetu i Samorządu, Komisji Skarg, Wniosków i Petycji oraz Komisji Rewizyjnej w dniu 19 września 2023 roku
  Wyświetleń: 129
 162. Wykonywanie usługi dowozu uczniów niepełnosprawnych wraz z opiekunem z terenu Gminy Kowalewo Pom. do przedszkoli, szkół specjalnych oraz do ośrodków szkolno-wychowawczych w okresie 02.10.2023 r. - 21.06.2024 r.
  Wyświetleń: 128
 163. Konsultacje społeczne
  Wyświetleń: 127
 164. Zarządzenie Nr 150/2023 z dnia 15.11.2023 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze II przetargu pisemnego nieograniczonego samochodu specjalnego strażackiego
  Wyświetleń: 127
 165. Zarządzenie Nr 9/2024 z dnia 17 stycznia 2024 roku w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Przedszkola Publicznego im. Jana Brzechwy w Kowalewie Pomorskim
  Wyświetleń: 127
 166. „Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego - edycja 2024
  Wyświetleń: 126
 167. Lista kanałów RSS
  Wyświetleń: 126
 168. LXIX nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej - 5 marca 2024 r.
  Wyświetleń: 124
 169. Obwieszczenie Starosty Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 5 lutego 2024 roku o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w okręgach wyborczych oraz siedzibie Powiatowej Komisji Wyborczej w Golubiu-Dobrzyniu w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.
  Wyświetleń: 124
 170. RAPORT Z KONSULTACJI SPOŁECZNYCH STRATEGII ZINTEGROWANYCH INWESTYCJI TERYTORIALNYCH MIEJSKIEGO OBSZARU FUNKCJONALNEGO TORUNIA
  Wyświetleń: 124
 171. Obwieszczenie Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 12 lutego 2024 r. o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w okręgach wyborczych oraz siedzibie Wojewódzkiej Komisji Wyborczej w Toruniu w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.
  Wyświetleń: 123
 172. Zarządzenie Nr 11/2024 z dnia 24 stycznia 2024 roku w sprawie ustalenia na rok szkolny 2024/2025 terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów do przedszkola publicznego, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych i klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Kowalewo Pomorskie
  Wyświetleń: 123
 173. Zawiadomienie o wyłączeniu z Gminnej Ewidencji Zabytków dla Gminy Kowalewo Pomorskie karty adresowej dla zabytku pod nazwą ”dom w zagrodzie”, położonego na działce o nr. ewid. 34/12 w obrębie ewidencyjnym Wielka Łąka pod nr 7
  Wyświetleń: 123
 174. Petycja z dnia 05.01.2024 r. dotycząca szkoleń związanych z kształtowaniem lokalnej świadomości społecznej
  Wyświetleń: 122
 175. UCHWAŁA NR LXVI/497/23 RADY MIEJSKIEJ W KOWALEWIE POMORSKIM z dnia 30 listopada 2023 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę do obliczenia podatku rolnego na obszarze Miasta i Gminy Kowalewo Pomorskie oraz zwolnień od podatku rolnego
  Wyświetleń: 122
 176. Projekty Uchwał LXV Sesji Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim
  Wyświetleń: 121
 177. Zamówienia publiczne - Dostawa oleju opałowego lekkiego do kotłowni olejowych w Szkołach Podstawowych i świetlicach wiejskich zlokalizowanych na terenie Gminy Kowalewo Pomorskie w 2024 roku
  Wyświetleń: 120
 178. Interpelacja Nr BRM.0003.1.20.2023 z dnia 30.08.2023 r. dotycząca przekazania prawdopodobnie jako darowizny przez Gminę Kowalewo Pomorskie obiektu będącego jej własnością /dawny śpichlerz /na rzecz parafii rzymsko - katolickiej w Chełmoniu na cele kultu religijnego
  Wyświetleń: 119
 179. Projekty Uchwał LXVI Sesji Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim
  Wyświetleń: 119
 180. Interpelacja Nr BRM.0003.1.19.2023 a dnia 30.08.2023 r. odnośnie przedłużenia terminu zgłaszania chętnych do nabycia mieszkań na wynajem w ramach Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej
  Wyświetleń: 118
 181. Interpelacja Nr BRM.0003.1.23.2023 w zakresie przyjęcia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji sieci wodociągowo-kanalizacyjnej wraz z inwentaryzacją tej sieci i pozyskaniem środków z KPO
  Wyświetleń: 118
 182. Zamówienia publiczne - Odbieranie i zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych z terenu Gminy Kowalewo Pomorskie w okresie 01.02.2024r. - 31.12.2024r.
  Wyświetleń: 118
 183. Zarządzenie Nr 156/2023 z dnia 29 listopada 2023 roku AO.0050.156.2023 w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Przedszkola Publicznego im. Jana Brzechwy w Kowalewie Pomorskim
  Wyświetleń: 118
 184. Aktualizacja Podstawowej Kwoty Dotacji (PKD) na 2023 rok
  Wyświetleń: 117
 185. Interpelacja Nr BRM.0003.1.34.2023 z dnia 29.11.2023 roku dot. Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej „KZN Toruński”
  Wyświetleń: 117
 186. Usługa cateringu dla dzieci uczęszczających do szkół podstawowych, dla których Gmina Kowalewo Pom. jest organem,prowadzącym oraz dla podopiecznych MGOPS i uczestników Dziennego Domu Pobytu w 2024r.
  Wyświetleń: 116
 187. Głosowanie korespondencyjne
  Wyświetleń: 114
 188. Klauzula dotycząca przetwarzania danych osobowych - Wnioski Wyborców z Gminy Kowalewo Pomorskie
  Wyświetleń: 114
 189. Kominikat Komisarza Wyborczego w Toruniu I z dnia 30 stycznia 2024 r.
  Wyświetleń: 114
 190. UCHWAŁA NR LXVIII/519/24 RADY MIEJSKIEJ W KOWALEWIE POMORSKIM z dnia 25 stycznia 2024 r. w sprawie budżetu na 2024 rok
  Wyświetleń: 114
 191. ZAPYTANIE OFERTOWE: Świadczenie usług w zakresie wyłapywania bezdomnych zwierząt z terenu miasta i gminy Kowalewo Pomorskie oraz zapewnienia im opieki w schronisku
  Wyświetleń: 113
 192. UCHWAŁA NR LXVI/504/23 RADY MIEJSKIEJ W KOWALEWIE POMORSKIM z dnia 30 listopada 2023 roku w sprawie przekazania wniosku z dnia 24 października 2023 roku
  Wyświetleń: 111
 193. Informacja o uprawnieniach wyborców z niepełnosprawnością
  Wyświetleń: 110
 194. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dot. przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 5 MW składającej się z wolnostojących paneli fotowoltaicznych wraz z infrastrukturą towarzyszącą, w tym przyłączami energetycznymi i stacjami transformatorowymi na terenie działki o nr ewid. nr 295, 296, 297 w obrębie Zapluskowęsy, gmina Kowalewo Pomorskie”
  Wyświetleń: 110
 195. Obwieszczenie o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Burmistrz Miasta Kowalewo Pomorskie, zawiadamia strony postępowania o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa drogi gminnej nr 110117C w miejscowości Bielsk, Gmina Kowalewo Pomorskie”
  Wyświetleń: 110
 196. Ogłoszenie o zamówieniu: Remont murów miejskich w Kowalewie Pomorskim w ramach zadania: "Wykonanie prac konserwatorskich i restauratorskich przy murach miejskich w Kowalewie Pomorskim
  Wyświetleń: 110
 197. UCHWAŁA NR LXI/471/23 RADY MIEJSKIEJ W KOWALEWIE POMORSKIM z dnia 31 sierpnia 2023 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2023
  Wyświetleń: 110
 198. UCHWAŁA NR LXVI/501/23 RADY MIEJSKIEJ W KOWALEWIE POMORSKIM z dnia 30 listopada 2023 r. w sprawie szczegółowych warunków sprzedaży nieruchomości gruntowych na rzecz ich użytkowników wieczystych
  Wyświetleń: 110
 199. Zawiadomienie o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy: Burmistrz Miasta Kowalewo, zawiadamia strony postępowania, że postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Instalacja do przetwarzania odpadów na terenie działki nr 120/1 obręb Mlewo
  Wyświetleń: 109
 200. Ogłoszenie Burmistrza Miasta Kowalewa Pomorskiego z dnia 07.12.2023 roku w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę (6 nieruchomości)
  Wyświetleń: 108
 201. Informocja pokontrolna nr WR-VII.44.1.79.2022.JB z kontroli projektu nr RPKP.06.04.01-04-0001_18
  Wyświetleń: 106
 202. Zarządzenie nr 167/2023 z dnia 19 grudnia 2023 roku w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na dyrektora Przedszkola Publicznego im. Jana Brzechwy w Kowalewie Pomorskim
  Wyświetleń: 106
 203. Lista rekomendowanych projektów w ramach Kowalewskiego Budżetu Obywatelskiego na 2024 rok
  Wyświetleń: 105
 204. Komunikat w sprawie miejsca i terminu przyjmowania zgłoszeń kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych
  Wyświetleń: 104
 205. Obwieszczenie Burmistrza Miasta Kowalewo Pomorskie w sprawie polowań zbiorowych z dn. 23.10.2023 r.
  Wyświetleń: 104
 206. Ogłoszenie Burmistrza Miasta Kowalewa Pomorskiego z dnia 07.09.2023 roku w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę
  Wyświetleń: 104
 207. Wykaz miejsc na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych
  Wyświetleń: 104
 208. Wykaz miejsc na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych
  Wyświetleń: 104
 209. Informacje Miejskiej Komisji Wyborczej w Kowalewie Pomorskim dotyczące skrócenia czasu dyżurów i losowania numerów dla list kandydatów na radnych
  Wyświetleń: 103
 210. Zarządzenie Nr 7/2024 z dnia 15 stycznia 2024 roku w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Wielkim Rychnowie
  Wyświetleń: 103
 211. Obwieszczenie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Toruniu z dnia 19.12.2023 r. dotyczące decyzji nr TliGG.6733.8.2023
  Wyświetleń: 102
 212. Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa i Integracji Europejskiej, Komisji Infrastruktury i Drogownictwa, Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia, Komisji Budżetu i Samorządu, Komisji Skarg, Wniosków i Petycji oraz Komisji Rewizyjnej w dniu 17 października 2023 roku
  Wyświetleń: 102
 213. UCHWAŁA Nr LXV/492/23 RADY MIEJSKIEJ W KOWALEWIE POMORSKIM z dnia 14 listopada 2023r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kowalewo Pomorskie na lata 2023-2045
  Wyświetleń: 101
 214. Zarządzenie Nr 116/2023 Burmistrza Miasta Kowalewo Pomorskie z dnia 11 września 2023 r. w sprawie powołania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Gminie Kowalewo Pomorskie
  Wyświetleń: 101
 215. Obwieszczenie Burmistrza Miasta Kowalewo Pomorskie w sprawie polowań zbiorowych w dn. 17.10.2023 r.
  Wyświetleń: 100
 216. Posiedzenia Komisji Rady Miejskiej w styczniu 2024 roku
  Wyświetleń: 99
 217. UCHWAŁA NR LXVI/503/23 RADY MIEJSKIEJ W KOWALEWIE POMORSKIM z dnia 30 listopada 2023 r. w sprawie określenia wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki na terenie Gminy Kowalewo Pomorskie w 2024 roku
  Wyświetleń: 99
 218. Wyszukiwarka zaawansowana
  Wyświetleń: 98
 219. Zawiadomienie: Burmistrz Miasta Kowalewo Pomorskie podaje do publicznej wiadomości informację o wydaniu decyzji znak OŚRIEG.6220.8.2023 z dnia 22.12.2023 r. stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: „Zakład przetwarzania i zbierania odpadów na części działki nr 54/8 obręb Wielka Łąka”
  Wyświetleń: 97
 220. Obwieszczenie z dnia 21.09.2023 r.: Burmistrz Miasta Kowalewo Pomorskie zawiadamia, że wydano decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na zmianie sposobu użytkowania części budynku mieszkalno-gospodarczogarażowego na budynek związany z prowadzeniem publicznych placówek opiekuńczo-wychowawczych wraz z niezbędną rozbudową i przebudową - realizacja inwestycji na działkach o nr ewid. 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, położonych w 04 obrębie ewidencyjnym miasta Kowalewo Pomorskie
  Wyświetleń: 96
 221. Petycja z dnia 21.11.2023 r. o podjęcie działań zmierzających do stopniowego wdrożenia w Urzędzie procedur związanych z pełną obsługą płatności dokonywanych online przez Interesantów/Petentów/Podatników poprzez udostępnienie takiej możliwości na stronie internetowej samorządu
  Wyświetleń: 96
 222. UCHWAŁA NR LXVI/502/23 RADY MIEJSKIEJ W KOWALEWIE POMORSKIM z dnia 30 listopada 2023 r. w sprawie określenia warunków udzielenia bonifikaty od ceny nieruchomości gruntowej sprzedawanej jej użytkownikowi wieczystemu
  Wyświetleń: 95
 223. Uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 12 grudnia 2023 roku
  Wyświetleń: 95
 224. Ogłoszenie Burmistrza Miasta Kowalewa Pomorskiego z dnia 27.11. 2023 roku w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży (działka nr 43/4, 02 obręb ewidencyjny Kowalewo Pomorskie)
  Wyświetleń: 93
 225. Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej za 2023 rok
  Wyświetleń: 93
 226. Uchwała Miejskiej Komisji Wyborczej w Kowalewie Pomorskim z dnia 8 kwietnia 2024 r. o przeprowadzeniu ponownego głosowania w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego w dniu 21 kwietnia 2024 r.
  Wyświetleń: 93
 227. ZAWIADOMIENIE – OBWIESZCZENIE: dot. przedsięwzięcia polegającego na „Budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 5 MW składającej się z wolnostojących paneli fotowoltaicznych wraz z infrastrukturą towarzyszącą, w tym przyłączami energetycznymi i stacjami transformatorowymi na terenie działki o nr ewid. nr 295, 296, 297 w obrębie Zapluskowęsy”
  Wyświetleń: 93
 228. Interpelacja Nr BRM.0003.1.24.2022 z dnia 24.11.2022 r. dot. odnowienia grobu rodziny Falarskich
  Wyświetleń: 92
 229. Informacja Komisarza Wyborczego w Toruniu I z dnia 22 lutego 2024 r. dotycząca m.in. możliwości dokonania zgłoszenia dodatkowego kandydata do Miejskiej Komisji Wyborczej w Kowalewie Pomorskim
  Wyświetleń: 91
 230. Posiedzenia Komisji Rady Miejskiej w grudniu 2023 roku
  Wyświetleń: 91
 231. UCHWAŁA Nr LXVII/506/23 RADY MIEJSKIEJ W KOWALEWIE POMORSKIM z dnia 28 grudnia 2023r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kowalewo Pomorskie na lata 2023-2045
  Wyświetleń: 91
 232. Zawiadomienie o wyłączeniu z wojewódzkiej ewidencji zabytków karty ewidencyjnej cmentarza żydowskiego w Kowalewie Pomorskim przy ul. 23 Stycznia (on. 1 Stycznia), opracowanej przez inż. H Greckiego w 1994 r.
  Wyświetleń: 91
 233. Obwieszczenie z dnia 15 grudnia 2023 r. o przystąpieniu do konsultacji społecznych projektu dokumentu Strategii ZIT Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Torunia
  Wyświetleń: 90
 234. Polityka prywatności BIP
  Wyświetleń: 90
 235. Zarządzenie Nr 129/2023 z dnia 16 października 2023 roku w sprawie: ustalenia stawek czynszu za grunty rolne oddane w dzierżawę do lat trzech
  Wyświetleń: 90
 236. Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 14 sierpnia 2023 r. o okręgach wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15 października 2023 r.
  Wyświetleń: 89
 237. UCHWAŁA NR LXI/476/23 RADY MIEJSKIEJ W KOWALEWIE POMORSKIM z dnia 31 sierpnia 2023 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków i zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Kowalewo Pomorskie
  Wyświetleń: 89
 238. UCHWAŁA NR LXVII/511/23 RADY MIEJSKIEJ W KOWALEWIE POMORSKIM z dnia 28 grudnia 2023 roku w sprawie rozpatrzenia wniosku z dnia 23 listopada 2023 roku
  Wyświetleń: 89
 239. Zarządzenie Nr 10/2024 z dnia 22 stycznia 2024 r. w sprawie ustalenia stawek wynajmu pomieszczeń w Szkole Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Kowalewie Pomorskim
  Wyświetleń: 88
 240. Interpelacja Nr BRM.0003.1.36.2023 z dnia 19.12.2023 roku w sprawie ujęcia w budżecie na rok 2024 budowy parkingu na potrzeby szkoły podstawowej w Wielkim Rychnowie
  Wyświetleń: 87
 241. Obwieszczenia Burmistrza Miasta Kowalewo Pomorskie w sprawie polowań zbiorowych z dn. 24.08.2023r.
  Wyświetleń: 87
 242. Ogłoszenie Burmistrza Miasta Kowalewa Pomorskiego z dnia 13.11.2023 roku w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę
  Wyświetleń: 87
 243. Głosowanie przez pełnomocnika w wyborach do organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na 7 kwietnia 2024 r.
  Wyświetleń: 86
 244. Postanowienie Nr 14/2023 Komisarza Wyborczego w Toruniu I w sprawie dostosowania opisu granic okręgów wyborczych Miasta i Gminy Kowalewo Pomorskie do stanu faktycznego
  Wyświetleń: 86
 245. Zarządzenie Nr 147/2023 z dnia 10 listopada 2023 roku w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego nauczyciela gminy Kowalewo Pomorskie ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego oraz ustalenia stawki wynagrodzenia ekspertów uczestniczących w pracach Komisji
  Wyświetleń: 86
 246. Zawiadomienie o wydaniu decyzji: Burmistrz Miasta Kowalewo Pomorskie podaje do publicznej wiadomości informację o wydaniu decyzji znak OŚRIEG.6220.17.2023 z dnia 21.09.2023 r. ustalającej środowiskowe uwarunkowania dla przedsięwzięcia polegającego na: „Wydobywaniu kruszywa naturalnego ze złoża „MLEWO III/A”, metodą odkrywkową, bez użycia materiałów wybuchowych z terenu działki ewidencyjnej numer 11/2 i 12 obręb Mlewo, gmina Kowalewo Pomorskie, powiat golubsko-dobrzyński, województwo kujawsko-pomorskie”
  Wyświetleń: 86
 247. Informacja Burmistrza Miasta Kowalewo Pomorskie w sprawie dowozu osób niepełnosprawnych oraz osób, które najpóźniej w dniu wyborów ukończyły 60 lat do lokali wyborczych w wyborach samorządowych, zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 roku
  Wyświetleń: 85
 248. Aktualizacja podstawowej kwoty dotacji – 2023 rok
  Wyświetleń: 84
 249. Obwieszczenie o wszczęciu na wniosek spółki CONKRET Sp. z o.o., w sprawie przeniesienia praw i obowiązków wynikających z pozwolenia wodnoprawnego udzielonego spółce CONKRET Z.R. Trejderowscy
  Wyświetleń: 82
 250. UCHWAŁA Nr LXVI/494/23 RADY MIEJSKIEJ W KOWALEWIE POMORSKIM z dnia 30 listopada 2023r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kowalewo Pomorskie na lata 2023-2045
  Wyświetleń: 82
 251. Zarządzenie nr 19/2024 z dnia 30 stycznia 2024 roku w sprawie ustalenia planu dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli, form i specjalności kształcenia nauczycieli oraz kryteriów dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez uczelnie, na które dofinansowanie jest przyznawane
  Wyświetleń: 82
 252. ZAWIADOMIENIE o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy: Burmistrz Miasta Kowalewo Pomorskie zawiadamia strony postępowania, że postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Instalacja do przetwarzania odpadów na terenie działki nr 120/1 obręb Mlewo, gmina Kowalewo Pomorskie”, nie zostanie zakończone w terminie określonym w art. 35 Kpa
  Wyświetleń: 82
 253. DOPISZ SIĘ DO SPISU WYBORCÓW SKŁADAJĄC WNIOSEK O UJĘCIE W STAŁYM OBWODZIE GŁOSOWANIA
  Wyświetleń: 81
 254. UCHWAŁA NR LXVII/508/23 RADY MIEJSKIEJ W KOWALEWIE POMORSKIM z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie wsparcia w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2024-2028
  Wyświetleń: 81
 255. Zawiawomienie Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego o zebraniu materiału dowodowego – ŚG-V.7430.41.2023
  Wyświetleń: 81
 256. Głosowanie korespondencyjne w wyborach do organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na 7 kwietnia 2024 r.
  Wyświetleń: 80
 257. OBWIESZCZENIE o wszczęciu, na żądanie strony, postępowania administracyjnego w sprawie zatwierdzenia Projektu robót geologicznych dla dokumentacji hydrogeologicznej - Budowa linii kolejowej nr 5 i 242 Grochowalsk-Grudziądz-Warlubie oraz Budowa linii kolejowej na odc. Grudziądz-Gdańsk
  Wyświetleń: 80
 258. UCHWAŁA NR LXVII/510/23 RADY MIEJSKIEJ W KOWALEWIE POMORSKIM z dnia 28 grudnia 2023 roku w sprawie przyjęcia Strategii rozwoju sportu i rekreacji w Gminie Kowalewo Pomorskie na lata 2024-2030
  Wyświetleń: 79
 259. Ogłoszenie przetargu nieograniczonego ofertowego w formie zbierania ofert na najem lokalu użytkowego zlokalizowanego przy ul. Brodnickiej 1 w Kowalewie Pomorskim o łącznej powierzchni 26,32 m²
  Wyświetleń: 78
 260. OGŁOSZENIE BURMISTRZA MIASTA KOWALEWO POMORSKIE z dnia 28 września 2023 roku dot. wykazu projektów zadań w ramach Kowalewskiego Budżetu Obywatelskiego na 2024 rok - po weryfikacji
  Wyświetleń: 77
 261. Uchwały nr LXIX/525/24 z dnia 5 marca 2024 r. w sprawie przyznania dotacji dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Mikołaja Biskupa w Kowalewie Pomorskim na przeprowadzenie prac konserwatorsko-restauratorskich przy dachu wieży kościoła parafialnego
  Wyświetleń: 77
 262. LXXI Sesja Rady Miejskiej - 27 marca 2024 r.
  Wyświetleń: 76
 263. Nabór Członków Komisji Konkursowej do opiniowania ofert w ramach otwartego konkursu ofert na realizacje zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2024 r. w trybie art. 15 ust. 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 571 z późn. zm)
  Wyświetleń: 76
 264. UCHWAŁA NR LXVI/498/23 RADY MIEJSKIEJ W KOWALEWIE POMORSKIM z dnia 30 listopada 2023 r. w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych oraz zwolnień od tego podatku
  Wyświetleń: 76
 265. Zarządzenie nr 21/2024 z dnia 1 lutego 2024 roku w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na dyrektora Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Wielkim Rychnowie
  Wyświetleń: 75
 266. UCHWAŁA NR LXVIII/514/24 RADY MIEJSKIEJ W KOWALEWIE POMORSKIM z dnia 25 stycznia 2024 roku w sprawie uchwalenia ramowego planu pracy Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim na 2024 rok
  Wyświetleń: 74
 267. Zarządzenie Nr 8/2024 z dnia 17 stycznia 2024 roku w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Przedszkola Publicznego im. Jana Brzechwy w Kowalewie Pomorskim
  Wyświetleń: 74
 268. Protokół z posiedzenia Komisji Budżetu i Samorządu w dniu 12 grudnia 2023 roku
  Wyświetleń: 73
 269. Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Budżetowej i Samorządu, Komisji Infrastruktury i Drogownictwa, Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, Komisji Rewizyjnej, Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia z Komisją Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa i Integracji Europejskiej w dniu 19.12.2023 r.
  Wyświetleń: 72
 270. Uchwała Nr 17/Kd/2024 Składu Orzekającego Nr 14 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 8 lutego 2024 r. w sprawie wydania opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Kowalewo Pomorskie w latach 2024-2045
  Wyświetleń: 72
 271. Uchwała nr LXIX/527/24 z dnia 5 marca 2024 roku w sprawie rozpatrzenia wniosku z dnia 16 stycznia 2024 roku
  Wyświetleń: 72
 272. Zarządzenie Nr 146/2023 z dnia 10 listopada 2023 roku w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego nauczyciela gminy Kowalewo Pomorskie ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego oraz ustalenia stawki wynagrodzenia ekspertów uczestniczących w pracach Komisji
  Wyświetleń: 72
 273. Zarządzenie Nr 5/2024 z dnia 10 stycznia 2024 roku w sprawie uchylenia zarządzenia nr 92/2022 z dnia 18 lipca 2022 roku w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Wielkim Rychnowie
  Wyświetleń: 72
 274. LXXII Sesja Rady Miejskiej - 4 kwietnia 2024 r.
  Wyświetleń: 71
 275. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach: Burmistrz Miasta Kowalewo Pomorskie zawiadamia strony postępowania o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowie drogi gminnej nr 110117C w miejscowości Bielsk, Gmina Kowalewo Pomorskie”
  Wyświetleń: 71
 276. Uchwała nr LXIX/521/24 z dnia 5 marca 2024 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2024
  Wyświetleń: 70
 277. Obwieszczenia: dot. rozpoczęcia procedury udziału społeczeństwa w ramach postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn.: „ Budowie Elektrowni Słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą „SREBRNIKI II”, „SREBRNIKI III” na działce nr ew. 108, 109/2, 220 ( obręb 0018) w obrębie ew. Srebrniki, Gmina Kowalewo Pomorskie oraz linie kablowe łączące poszczególne części inwestycji poprowadzone w obrębie Srebrniki (0018)”
  Wyświetleń: 68
 278. UCHWAŁA Nr LXVIII/518/23 RADY MIEJSKIEJ W KOWALEWTE POMORSKIM z dnia 25 stycznia 2024r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kowalewo Pomorskie na lata 2024-2045
  Wyświetleń: 67
 279. Zarządzenie nr 166/2023 z dnia 15 grudnia 2023 roku w sprawie powołania komisji do oceny ofert złożonych w naborze na funkcję Gminnego Organizatora Sportu
  Wyświetleń: 67
 280. Ogłoszenie o zamówieniu: Dostawa kamienia wapiennego z przeznaczeniem na remont nawierzchni dróg gminnych na terenie Gminy Kowalewo Pomorskie
  Wyświetleń: 65
 281. UCHWAŁA NR LXVI/505/23 RADY MIEJSKIEJ W KOWALEWIE POMORSKIM z dnia 30 listopada 2023 roku w sprawie rozpatrzenia wniosku z dnia 24 października 2023 roku
  Wyświetleń: 65
 282. UCHWAŁA NR LXVII/507/23 RADY MIEJSKIEJ W KOWALEWIE POMORSKIM z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2023
  Wyświetleń: 65
 283. UCHWAŁA NR LXVII/509/23 RADY MIEJSKIEJ W KOWALEWIE POMORSKIM z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do udzielenia nieodpłatnego wsparcia w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2024-2028
  Wyświetleń: 65
 284. Zarządzenie nr 112/2023 z dnia 4 września 2023 r. w sprawie powołania koordynatora gminnego ds. obsługi informatycznej w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15 października 2023 r.
  Wyświetleń: 65
 285. Zawiadomienie o zamiarze wyłączenia z karty adresowej budynku mieszkalnego „dwojaka”, położonego na działce o nr. ewid. 60/1 w obrębie ewidencyjnym Chełmoniec
  Wyświetleń: 65
 286. UCHWAŁA NR LXVI/500/23 RADY MIEJSKIEJ W KOWALEWIE POMORSKIM z dnia 30 listopada 2023 roku w sprawie majątkowej gminy przekraczającej zakres zwykłego zarządu.
  Wyświetleń: 64
 287. Uchwała nr LXIX/524/24 z dnia 5 marca 2024 r. w sprawie przyznania dotacji dla Parafii Rzymskokatolickiej św. Bartłomieja w Chełmoniu na przeprowadzenie prac konserwatorsko-restauratorskich przy ogrodzeniu kościoła parafialnego
  Wyświetleń: 62
 288. UCHWAŁA NR LXVIII/516/24 RADY MIEJSKIEJ W KOWALEWIE POMORSKIM z dnia 25 stycznia 2024 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów w obrębie Sierakowo i Srebrniki, gmina Kowalewo Pomorskie
  Wyświetleń: 62
 289. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 12 stycznia 2024 r. o przeprowadzeniu kwalifikacji wojskowej w 2024 r.
  Wyświetleń: 61
 290. Raport z wizyty monitoringowej nr WR-VII.44.3.33.2023.DS w zakresie kontroli trwałości projektu nr RPKP.06.04.01-04-0001_17
  Wyświetleń: 61
 291. Uchwała nr LXIX/526/24 z dnia 5 marca 2024 roku w sprawie rozpatrzenia wniosku z dnia 15 stycznia 2024 roku
  Wyświetleń: 61
 292. UCHWAŁA NR LXVIII/512/24 RADY MIEJSKIEJ W KOWALEWIE POMORSKIM z dnia 25 stycznia 2024 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Komisji Rady Miejskiej
  Wyświetleń: 61
 293. Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa i Integracji Europejskiej, Komisji Infrastruktury i Drogownictwa, Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia, Komisji Budżetu i Samorządu, Komisji Skarg, Wniosków i Petycji oraz Komisji Rewizyjnej w dniu 21 listopada 2023 roku
  Wyświetleń: 60
 294. Informacja na temat kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2024/2025 do przedszkola publicznego, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i klas pierwszych publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Kowalewo Pomorskie wraz z wykazem dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełniania ww. kryteriów i liczbą punktów możliwych do uzyskania za poszczególne z nich
  Wyświetleń: 59
 295. Informacje o dyżurach miejskiej komisji wyborczej oraz obwodowych komisji wyborczych
  Wyświetleń: 59
 296. Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa i Integracji Europejskiej, Komisji Infrastruktury i Drogownictwa, Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia, Komisji Budżetu i Samorządu, Komisji Skarg, Wniosków i Petycji oraz Komisji Rewizyjnej w dniu 28 listopada 2023 roku
  Wyświetleń: 59
 297. Posiedzenie Komisji Rady Miejskiej w marcu 2024 roku
  Wyświetleń: 58
 298. Zarządzenie nr 107/2023 z dnia 25.08.2023 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej w celu udzielenia zamówienia publicznego o wartości, która nie przekracza progów unijnych określonych w art. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 1605 ze zm.) na realizację zadania pn.: „Wykonywanie usługi dowozu uczniów niepełnosprawnych wraz z opiekunem z terenu Gminy Kowalewo Pomorskie do przedszkoli, szkół specjalnych oraz do ośrodków szkolnowychowawczych w okresie 02.10.2023r. - 21.06.2024r.”
  Wyświetleń: 58
 299. Obwieszczenie Burmistrza Miasta Kowalewo Pomorskie w sprawie polowań zbiorowych z dn. 27.12.2023r.
  Wyświetleń: 57
 300. UCHWAŁA NR LXVIII/513/24 RADY MIEJSKIEJ W KOWALEWIE POMORSKIM z dnia 25 stycznia 2024 roku w sprawie przyjęcia planów pracy stałych Komisji Rady Miejskiej na rok 2024
  Wyświetleń: 57
 301. Zarządzenie nr 159/2023 z dnia 01 grudnia 2023 roku w sprawie powołania Gminnej Komisji Urbanistyczno - Architektonicznej
  Wyświetleń: 57
 302. Kategorie
  Wyświetleń: 56
 303. Obwieszczenie: Burmistrz Miasta Kowalewo Pomorskie podaje do publicznej wiadomości informację, iż postępowanie administracyjne w zakresie ustalającym lokalizację inwestycji celu publicznego polegającej na zmianie sposobu użytkowania części budynku mieszkalno-gospodarczo-garażowego na budynek związany z prowadzeniem publicznych placówek opiekuńczo-wychowawczych wraz z niezbędną rozbudową i przebudową – realizacja inwestycji na działkach nr geod. 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251 położonych w 04 obrębie ewidencyjnym miasta Kowalewo Pomorskie, gm. Kowalewo Pomorskie
  Wyświetleń: 56
 304. Zarządzenie Nr 130/2023 z dnia 16 października 2023 roku w sprawie: ustalenia stawek czynszu za nieruchomości oddane w dzierżawę do lat trzech.
  Wyświetleń: 56
 305. Obwieszczenie: Burmistrz Miasta Kowalewo Pomorskie podaje do publicznej wiadomości informację o rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w ramach postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn.: „Instalacja do przetwarzania odpadów na terenie działki nr 120/1 obręb Mlewo, gmina Kowalewo Pomorskie”
  Wyświetleń: 54
 306. Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa i Integracji Europejskiej, Komisji Infrastruktury i Drogownictwa, Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia, Komisji Budżetu i Samorządu, Komisji Skarg, Wniosków i Petycji oraz Komisji Rewizyjnej w dniu 14 listopada 2023 roku
  Wyświetleń: 54
 307. ZAPYTANIE O CENĘ W RAMACH SZACOWANIA WARTOŚCI ZAMÓWIENIA polegającego na opracowaniu operatów wodnoprawnych wraz z uzyskaniem pozwoleń wodnoprawnych na szczególne korzystanie z wód – odprowadzanie wód opadowych i roztopowych
  Wyświetleń: 54
 308. Zarządzenia nr 143/2023 z dnia 02 listopada 2023r. w sprawie upoważnienia Kierownika Referatu Techniczno-Inwestycyjnego i Gospodarki Gruntami do wykonywania czynności związanych z procedurą formalno-prawną przy opracowywaniu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, planu ogólnego oraz studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Kowalewo Pomorskie w imieniu Burmistrza
  Wyświetleń: 54
 309. Projekty Uchwał LXIX Sesji Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim
  Wyświetleń: 53
 310. UCHWAŁA NR LXVI/499/23 RADY MIEJSKIEJ W KOWALEWIE POMORSKIM z dnia 30 listopada 2023 r. w sprawie określenia zasad przyznawania i wysokości diet dla sołtysów oraz Przewodniczących Samorządów Osiedlowych
  Wyświetleń: 53
 311. Zarządzenie Nr 59/2024 z dnia 11 marca 2024 roku w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na organizację działań w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu na terenie miasta i gminy Kowalewo Pomorskie w roku 2024
  Wyświetleń: 53
 312. Zarządznie nr 139/2023 z dnia 26 październik 2023 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia planu finansowego dla rachunku wydzielonego środków na cele związane z przeciwdziałaniem COVID-19
  Wyświetleń: 53
 313. Interpelacja Nr BRM.0003.1.3.2024 z dnia 15.02.2024r. dot. wykonania remontu drogi dojazdowej do nowo powstałego osiedla (bloki ul. 1 Maja 17, 19, 21)
  Wyświetleń: 52
 314. Obwieszczenie: Burmistrz Miasta Kowalewo Pomorskie podaje do publicznej wiadomości informację dotyczącą wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej i sieci kanalizacyjnej – realizacja inwestycji w działce nr geod. 219/2 położonej w 03 obrębie miasta Kowalewo Pomorskie
  Wyświetleń: 52
 315. Obwieszczenie: Burmistrz Miasta Kowalewo Pomorskie podaje do publicznej wiadomości informację dotyczącą zmiany wniosku w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na przebudowie z rozbudową sieci gazowej n/c w m. Kowalewo Pomorskie, ul. Główny Dworzec i ul. Odrodzenia
  Wyświetleń: 52
 316. Wybory i referenda
  Wyświetleń: 52
 317. Uchwała nr LXIX/523/24 z dnia 5 marca 2024 r. w sprawie przyznania dotacji dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. śś. Katarzyny i Małgorzaty w Wielkiej Łące na prace konserwatorsko-restauratorskie przy ścianach fundamentowych i posadzce kościoła parafialnego
  Wyświetleń: 51
 318. Zarządzenie nr 26/2024 z dnia 21 lutego 2024 roku w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Wielkim Rychnowie
  Wyświetleń: 51
 319. Zawiadomienie: Burmistrz Miasta Kowalewo Pomorskie podaje do publicznej wiadomości informację o wydaniu decyzji o warunkach zabudowy nr 85/2023 z dnia 22.11.2023 r. dla inwestycji polegającej budowie farmy fotowoltaicznej o łącznej mocy do 3 MW z możliwością realizacji w etapach – każdy o mocy do 1MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na części działki o nr ewid. 1/2 obręb ewidencyjny Frydrychowo
  Wyświetleń: 51
 320. LXX nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej - 19 marca 2024 r.
  Wyświetleń: 50
 321. Ogłoszenie Burmistrza Miasta Kowalewo Pomorskie z dnia 08.02.2024 roku w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę (Część działki 42/2 i Część działki 43/1 i 43/3 - 02 obręb ewidencyjny miasta Kowalewo Pomorskie)
  Wyświetleń: 50
 322. Zarządzenie nr 131/2023 z dnia 16 października 2023 roku zmieniające Zarządzenie w sprawie realizacji Kowalewskiego Budżetu Obywatelskiego na rok 2024
  Wyświetleń: 49
 323. Zarządzenie nr 14/2024 z dnia 26 stycznia 2024 r. w sprawie przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków w 2024 r.
  Wyświetleń: 49
 324. Zarządzenie nr 152/2023 z dnia 15 listopada 2023 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia planu finansowego dla rachunku wydzielonego środków z Funduszu Pomocy, w celu finansowania lub dofinansowania realizacji zadań na rzecz pomocy Ukrainie, w szczególności obywatelom Ukrainy dotkniętych konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy, w tym zadań realizowanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jak i poza nim
  Wyświetleń: 49
 325. Zarządznie nr 109/2023 z dnia 31 sierpnia 2023 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia planu finansowego dla rachunku wydzielonego środków z Funduszu Pomocy, w celu finansowania lub dofinansowania realizacji zadań na rzecz pomocy Ukrainie, w szczególności obywatelom Ukrainy dotkniętych konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy, w tym zadań realizowanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jak i poza nim
  Wyświetleń: 49
 326. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach: dot. przedsięwzięcia polegającego na: "Budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 3 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce o nr ewidencyjnym 23/6 w obrębie Nowy Dwór, gmina Kowalewo Pomorskie"
  Wyświetleń: 48
 327. Projekty Uchwał LXX Sesji Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim
  Wyświetleń: 48
 328. UCHWAŁA NR LXVI/495/23 RADY MIEJSKIEJ W KOWALEWIE POMORSKIM z dnia 30 listopada 2023 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2023
  Wyświetleń: 48
 329. Zarządzenie nr 160/2023 z dnia 01 grudnia 2023 roku w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia za udział w posiedzeniach Gminnej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej
  Wyświetleń: 48
 330. UCHWAŁA NR LXIV/489/23 RADY MIEJSKIEJ W KOWALEWIE POMORSKIM z dnia 26 października 2023 roku w sprawie rozpatrzenia wniosku z dnia 29 września 2023 roku
  Wyświetleń: 46
 331. Zarządzenie nr 149/2023 z dnia 14 listopada 2023 r. w sprawie przyjęcia projektu budżetu gminy na rok 2024
  Wyświetleń: 46
 332. Zarządzenie nr 2/2024 z dnia 2 stycznia 2024 r. dotyczące zmiany zarządzenia w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i zatwierdzenia jej Regulaminu
  Wyświetleń: 46
 333. Zarządzenie nr 157/2023 z dnia 30 listopada 2023 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia planu finansowego dla rachunku wydzielonego środków z Funduszu Pomocy, w celu finansowania lub dofinansowania realizacji zadań na rzecz pomocy Ukrainie, w szczególności obywatelom Ukrainy dotkniętych konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy, w tym zadań realizowanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jak i poza nim
  Wyświetleń: 45
 334. Obwieszczenie o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa Elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 2 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w miejscowości Nowy Dwór na nieruchomości numer 50/2”
  Wyświetleń: 44
 335. Obwieszczenie: Burmistrz Miasta Kowalewa Pomorskiego podaje do publicznej wiadomości informację dotyczącą wszczęcia postępowania na wniosek Gminy Kowalewo Pomorskie, w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla rozbudowy budynku świetlicy wiejskiej poprzez dobudowę zadaszonego tarasu, realizacja inwestycji na działce: nr geod. 40/41 obr. ewid. Piątkowo
  Wyświetleń: 44
 336. Zarządzenie nr 15/2024 z dnia 26 stycznia 2024 r. w sprawie przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy
  Wyświetleń: 44
 337. Zarządzenie nr 62/2024 z dnia 15.03.2024 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej w celu udzielenia zamówienia publicznego o wartości, która nie przekracza progów unijnych określonych w art. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023r., poz. 1605 ze zm.) na realizację zadania pn.: Budowa kompleksu rekreacji i aktywności międzypokoleniowej w miejscowości Kowalewo Pomorskie – etap II
  Wyświetleń: 44
 338. Ogłoszenie z dnia 28.02.2024 roku w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży (157/6 - 03 obręb ewidencyjny Kowalewo Pomorskie; 170/1 171/1 - 04 obręb ewidencyjny Kowalewo Pomorskie; 56/7 57/4 - 04 obręb ewidencyjny Kowalewo Pomorskie)
  Wyświetleń: 43
 339. Protokół z przebiegu konsultacji projektu uchwały w sprawie zasad i trybu przeprowadzania Kowalewskiego Budżetu Obywatelskiego
  Wyświetleń: 43
 340. Zarządzenia nr 57/2024 z dnia 5 marca 2024 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia planu finansowego dla rachunku wydzielonego środków z Funduszu Pomocy, w celu finansowania lub dofinansowania realizacji zadań na rzecz pomocy Ukrainie, w szczególności obywatelom Ukrainy dotkniętych konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy, w tym zadań realizowanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jak i poza nim
  Wyświetleń: 43
 341. Zarządzenie nr 28/2024 z dnia 26 lutego 2024 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie budżetu na 2024 rok
  Wyświetleń: 43
 342. Uchwała Nr 15/D/2024 Składu Orzekającego Nr 14 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 8 lutego 2024 r. w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu Gminy Kowalewo Pomorskie.
  Wyświetleń: 42
 343. UCHWAŁA NR LXVIII/515/24 RADY MIEJSKIEJ W KOWALEWIE POMORSKIM z dnia 25 stycznia 2024 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy na nieruchomościach stanowiących własność Gminy Kowalewo Pomorskie
  Wyświetleń: 42
 344. Zarządzenie nr 25/2024 z dnia 15 lutego 2024 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie budżetu na 2024 rok
  Wyświetleń: 41
 345. Zarządzenie nr 29/2024 z dnia 26 lutego 2024 roku w sprawie powołania Komisji konkursowej celem dokonania oceny złożonych ofert na organizację działań w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu na terenie miasta i gminy Kowalewo Pomorskie w roku 2024 przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego
  Wyświetleń: 41
 346. ZAWIADOMIENIE – OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji: Burmistrz Miasta Kowalewo Pomorskie skrócie uouioś zawiadamia strony postępowania o wydaniu decyzji znak OŚRIEG.6220.9.2023 z dnia 02.02.2024 r. umarzającej postępowanie administracyjne w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie Elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 2 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w miejscowości Nowy Dwór na nieruchomości numer 50/2”
  Wyświetleń: 41
 347. Zarządzenie nr 119/2023 z dnia 15.09.2023 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej w celu udzielenia zamówienia publicznego o wartości, przekraczającej progi unijne określone w art. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023r., poz. 1605 ze zm.) na realizację zadania pn.: „Udzielenie kredytu długoterminowego do wysokości 7 000 000,00 zł (słownie: siedem milionów złotych 00/100 groszy) na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Kowalewo Pomorskie w 2023 roku”
  Wyświetleń: 40
 348. Zarządzenie nr 155/2023 z dnia 28 listopada 2023 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu usług transportu specjalistycznego dla osób niepełnosprawnych
  Wyświetleń: 40
 349. Zarządzenie nr 20/2024 z dnia 1 lutego 2024 r. zmieniające zarządzenie w sprawie przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy
  Wyświetleń: 40
 350. Zarządzenie nr 113/2023 z dnia 4 września 2023 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie budżetu na 2023 rok
  Wyświetleń: 39
 351. Zarządzenie nr 114/2023 z dnia 4 września 2023 r. w sprawie ustanowienia operatorów informatycznej obsługi komisji obwodowych
  Wyświetleń: 39
 352. Zarządzenie nr 118/2023 z dnia 15 września 2023 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie budżetu na 2023 rok
  Wyświetleń: 39
 353. Zarządzenie nr 17/2024 z dnia 26 stycznia 2024 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 68/2023 Burmistrza Miasta Kowalewo Pomorskie z dnia 02.06.2023 r. w sprawie powołania Komisji ds. przydziału mieszkań w ramach inwestycji realizowanej przez Społeczną Inicjatywę Mieszkaniową „ KZN -Toruński" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w ramach przedsięwzięcia inwestycyjno-budowlanego...
  Wyświetleń: 39
 354. Zarządzenie nr 27/2024 z dnia 21 lutego 2024 roku w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Wielkim Rychnowie
  Wyświetleń: 39
 355. Informacja o realizacji Projektu „Kujawsko – Pomorska Teleopieka Etap I”
  Wyświetleń: 38
 356. Zarządzenie nr 172/2023 z dnia 28 grudnia 2023 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia planu finansowego dla rachunku wydzielonego środków z Funduszu Pomocy, w celu finansowania lub dofinansowania realizacji zadań na rzecz pomocy Ukrainie, w szczególności obywatelom Ukrainy dotkniętych konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy, w tym zadań realizowanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jak i poza nim
  Wyświetleń: 38
 357. Zarządzenie nr 142/2023 z dnia 02 listopada 2023 roku w sprawie upoważnienia przedstawiciela organu prowadzącego szkołę do dokonania analizy formalnej wniosku i dokumentacji nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
  Wyświetleń: 36
 358. Zarządzenie nr 148/2023 z dnia 15 listopada 2023 roku w sprawie przyjęcia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kowalewo Pomorskie na lata 2024-2045
  Wyświetleń: 36
 359. INFORMACJA o przyznanej dotacji celowej dla Spółek Wodnych działających na terenie gminy
  Wyświetleń: 35
 360. Zarządzenia nr 63/2024 z dnia 18.03.2024 roku w sprawie wysokości nagród w konkursie „Na najpiękniejszą iluminację świątecznonoworoczną” przeprowadzonym dla gminy Kowalewo Pomorskie w edycji 2023/2024
  Wyświetleń: 35
 361. Zarządzenie nr 151/2023 z dnia 15 listopada 2023 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie budżetu na 2023 rok
  Wyświetleń: 35
 362. Zarządzenie nr 3/2024 z dnia 8 stycznia 2024 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia planu finansowego dla rachunku wydzielonego środków na cele związane z przeciwdziałaniem COVID-19
  Wyświetleń: 35
 363. ZAWIADOMIENIE – OBWIESZCZENIE o wydaniu postanowienia zawieszającego postępowanie administracyjne: „Budowia farmy fotowoltaicznej o mocy do 5 MW składającej się z wolnostojących paneli fotowoltaicznych wraz z infrastrukturą towarzyszącą, w tym przyłączami energetycznymi i stacjami transformatorowymi na terenie działki o nr ewid. nr 295, 296, 297 w obrębie Zapluskowęsy, gmina Kowalewo Pomorskie”
  Wyświetleń: 35
 364. Zarządzenie nr 13/2024 z dnia 25 stycznia 2024 r. w sprawie ustalenia planu finansowego dla rachunku wydzielonego środków na cele związane z przeciwdziałaniem COVID-19
  Wyświetleń: 34
 365. Zarządzenie nr 169/2023 z dnia 22 grudnia 2023 roku w sprawie powołania Przewodniczącego Komisji Inwentaryzacyjnej
  Wyświetleń: 34
 366. Zarządzenie nr 58/2024 z dnia 6 marca 2024 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie budżetu na 2024 rok
  Wyświetleń: 34
 367. Projekty Uchwał LXXI Sesji Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim
  Wyświetleń: 33
 368. Uchwała Nr LXIX/520/24 z dnia 5 marca 2024r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kowalewo Pomorskie na lata 2024-2045
  Wyświetleń: 33
 369. Uchwała nr LXIX/522/24 z dnia 5 marca 2024 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania planu ogólnego miasta i gminy Kowalewo Pomorskie
  Wyświetleń: 33
 370. Zarządzenie Nr 144 /2023 z dnia 9 listopada 2023 r. w sprawie oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym części nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Kowalewo Pomorskie z przeznaczeniem na plac manewrowy do nauki jazdy kat. B
  Wyświetleń: 33
 371. Zarządzenie nr 176/2023 z dnia 29 grudnia 2023 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie budżetu na 2023 rok
  Wyświetleń: 33
 372. Zarządznie nr 128/2023 z dnia 11 października 2023 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie budżetu na 2023 rok
  Wyświetleń: 33
 373. Zarządznie nr 137/2023 z dnia 24 października 2023 roku w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie stawek za wynajem remizo-świetlic, świetlic oraz wiejskich domów kultury na terenie Gminy Kowalewo Pomorskie
  Wyświetleń: 33
 374. Ogłoszenie o zamówieniu: Budowa kompleksu rekreacji i aktywności międzypokoleniowej w miejscowości Kowalewo Pomorskie - etap II
  Wyświetleń: 32
 375. Zarządzenie nr 110/2023 z dnia 31.08.2023 r. w sprawie określenia zasad udzielania dofinansowania, regulaminu naboru wniosków o udzielenie dofinansowania oraz wzorów dokumentów dot. przedsięwzięcia w ramach programu priorytetowego "Ciepłe Mieszkanie" na terenie gm.Kowalewo Pomorskie
  Wyświetleń: 32
 376. Zarządzenie nr 115/2023 z dnia 6 września 2023 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej w celu udzielenia zamówienia publicznego o wartości, która nie przekracza progów unijnych określonych w art. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023r., poz. 1605 ze zm.) na realizację zadania pn.: „Remont drogi gminnej nr 110116C relacji Elzanowo – Mariany, gmina Kowalewo Pomorskie w km 0+088 do 1+946” – zadanie realizowane w ramach wydatków bieżących z dofinansowaniem z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg
  Wyświetleń: 32
 377. Zarządzenie nr 173/2023 z dnia 28 grudnia 2023 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia planu finansowego dla rachunku wydzielonego środków na cele związane z przeciwdziałaniem COVID-19
  Wyświetleń: 32
 378. Taryfa na zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków
  Wyświetleń: 31
 379. Zarządzenie nr 140/2023 z dnia 31 października 2023 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie budżetu na 2023 rok
  Wyświetleń: 31
 380. Zarządzenie nr 56/2024 z dnia 5 marca 2024 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia planu finansowego dla rachunku wydzielonego środków na cele związane z przeciwdziałaniem COVID-19
  Wyświetleń: 31
 381. ZAWIADOMIENIE: Burmistrz Miasta Kowalewo Pomorskie zawiadamia strony postępowania, że postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Instalacja do przetwarzania odpadów na terenie działki nr 120/1 obręb Mlewo, gmina Kowalewo Pomorskie”, nie zostanie zakończone w terminie określonym w art. 35 Kpa.
  Wyświetleń: 31
 382. Obwieszczenie: Burmistrz Miasta Kowalewa Pomorskiego podaje do publicznej wiadomości informację dotyczącą wszczęcia postępowania na wniosek Gminy Kowalewo Pomorskie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przebudowy linii napowietrznej nN, budowy linii kablowej nN oraz przyłącza kablowego nN z szafką pomiarową, realizacja inwestycji na działce: nr geod. 87/1 obr. ewid. Sierakowo
  Wyświetleń: 30
 383. Uchwała nr LXX/529/24 z dnia 19 marca 2024 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2024
  Wyświetleń: 30
 384. Zarządzenie nr 23/2024 z dnia 07 lutego 2024 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji w zakresie projektu uchwały w sprawie zasad i trybu przeprowadzania Kowalewskiego Budżetu Obywatelskiego
  Wyświetleń: 30
 385. Zarządzenie nr 138/2023 z dnia 26 października 2023 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia planu finansowego dla rachunku wydzielonego środków z Funduszu Pomocy, w celu finansowania lub dofinansowania realizacji zadań na rzecz pomocy Ukrainie, w szczególności obywatelom Ukrainy dotkniętych konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy, w tym zadań realizowanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jak i poza nim
  Wyświetleń: 30
 386. Zarządzenie nr 165/2023 z dnia 15 grudnia 2023 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie budżetu na 2023 rok
  Wyświetleń: 30
 387. Zarządzenie nr 174/2023 z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie budżetu na 2023 rok
  Wyświetleń: 30
 388. UCHWAŁA NR LXVIII/517/24 RADY MIEJSKIEJ W KOWALEWIE POMORSKIM z dnia 25 stycznia 2024 roku w sprawie przyjęcia Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Torunia - SUMP dla MOFT do roku 2030 (z perspektywą do roku 2040)
  Wyświetleń: 29
 389. Zarządzenie nr 1/2024 z dnia 02 stycznia 2024r. w sprawie wprowadzenia Instrukcji Kasowej w Urzędzie Miejskim w Kowalewie Pomorskim
  Wyświetleń: 29
 390. Zarządzenie nr 105/2023 z dnia 23.06.2023 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej w celu udzielenia zamówienia publicznego o wartości, która nie przekracza progów unijnych określonych w art. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 1605 ze zm.) w trybie zamówienia z wolnej ręki na realizację zadania pn.: „Wykonywanie usługi dowozu uczniów niepełnosprawnych wraz z opiekunem z terenu Gminy Kowalewo Pomorskie do przedszkoli, szkół specjalnych oraz do ośrodków szkolno-wychowawczych w okresie 04.09.2023r. - 29.09.2023r.”
  Wyświetleń: 29
 391. Zarządzenie nr 108/2023 z dnia 28.08.2023 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej w celu udzielenia zamówienia publicznego o wartości, przekraczającej progi unijne określone w art. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 1605 ze zm.) na realizację zadania pn.: „Odbieranie i zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych z terenu Gminy Kowalewo Pomorskie w 2024 roku”
  Wyświetleń: 29
 392. Zarządzenie nr 111 /2023 z dnia 04 września 2023 roku w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o pomoc uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych
  Wyświetleń: 29
 393. Zarządzenie nr 133/2023 z dnia 23 października 2023 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie budżetu na 2023 rok
  Wyświetleń: 29
 394. Zarządzenie nr 16/2024 z dnia 26 stycznia 2024 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie budżetu na 2024 rok
  Wyświetleń: 29
 395. Zarządzenie nr 31/2024 z dnia 1 marca 2024 r. zmieniające zarządzenie w sprawie przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy
  Wyświetleń: 29
 396. Zarządznie nr 120/2023 z dnia 19 września 2023 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie budżetu na 2023 rok
  Wyświetleń: 29
 397. Obwieszczenia Komisarza Wyborczego w Bydgoszczy I z dnia 9 kwietnia 2024 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa kujawsko-pomorskiego i o wynikach wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast na obszarze województwa kujawsko-pomorskiego
  Wyświetleń: 28
 398. Zarzączenie nr 145/2023 z dnia 9 listopada 2023 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie budżetu na 2023 rok
  Wyświetleń: 28
 399. Zarządzenie nr 12/2024 z dnia 25 stycznia 2024 r. w sprawie ustalenia planu finansowego dla rachunku wydzielonego środków z Funduszu Po-mocy, w celu finansowania lub dofinansowania realizacji zadań na rzecz pomocy Ukrainie, w szczególności obywatelom Ukrainy dotkniętych konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy, w tym zadań realizowanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jak i poza nim
  Wyświetleń: 28
 400. Zarządzenie nr 154/2023 z dnia 28 listopada 2023 roku w sprawie powołania członków komisji inwentaryzacyjnej i zespołów spisowych
  Wyświetleń: 28
 401. Zarządzenie nr 168/2023 z dnia 21 grudnia 2023 roku w sprawie: zmiany zarządzenia nr 130/2023 z dnia 16 października 2023 roku w sprawie ustalenia stawek czynszu za nieruchomości oddane w dzierżawę do lat trzech
  Wyświetleń: 28
 402. Zarządzenie nr 106/2023 z dnia 24 sierpnia 2023 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie budżetu na 2023 rok
  Wyświetleń: 27
 403. Zarządzenie Nr 125/2023 z dnia 29 września 2023 r. w sprawie oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Kowalewo Pomorskie
  Wyświetleń: 27
 404. Zarządzenie nr 158/2023 z dnia 1 grudnia 2023 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie budżetu na 2023 rok
  Wyświetleń: 27
 405. Zarządzenie nr 24/2024 z dnia 12 lutego 2024 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej w celu udzielenia zamówienia publicznego na realizację zadania pn.:Termomodernizacja hali sportowej i łącznika w zakresie ocieplenia dachu wraz z towarzyszącymi pracami remontowymi w ramach realizacji zadania inwestycyjnego pn.:„Termomodernizacja hali sportowej i łącznika w zakresie ocieplenia dachu oraz wykonanie fundamentów wzmacniających w hali sportowej – realizacja w etapach”
  Wyświetleń: 27
 406. Obwieszczenie o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach: Burmistrz Miasta Kowalewo Pomorskie zawiadamia strony postępowania o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 3 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce o nr ewidencyjnym 23/6 w obrębie Nowy Dwór
  Wyświetleń: 26
 407. Obwieszczenie: Burmistrz Miasta Kowalewo Pomorskie zawiadamia, że wydano decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na przebudowie linii napowietrznej nN, budowy linii kablowej nN oraz przyłącza kablowego nN z szafką pomiarową, realizacja inwestycji na działce: nr geod. 87/1 obr. ewid. Sierakowo
  Wyświetleń: 26
 408. Uchwała nr LXXI/538/24 z dnia 27 marca 2024 roku w sprawie rozpatrzenia wniosku z dnia 1 marca 2024 roku
  Wyświetleń: 26
 409. Zarządzenie nr 30/2024 z dnia 01.03.2024 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej w celu udzielenia zamówienia publicznego o wartości, która nie przekracza progów unijnych określonych w art. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023r., poz. 1605 ze zm.) na realizację zadania pn.: Remont murów miejskich w Kowalewie Pomorskim w ramach zadania „Wykonanie prac konserwatorskich i restauratorskich przy murach miejskich w Kowalewie Pomorskim”
  Wyświetleń: 26
 410. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach: Burmistrz Miasta Kowalewo Pomorskie zawiadamia strony postępowania o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Eksploatacja odkrywkowa kruszywa naturalnego ze złoża SREBRNIKI zlokalizowanego na działce nr 11/1 i 11/2 obręb Srebrniki w miejscowości Srebrniki”
  Wyświetleń: 25
 411. Obwieszczenie: Burmistrz Miasta Kowalewa Pomorskiego podaje do publicznej wiadomości informację dotyczącą wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy kablowej sieci energetycznej niskiego napięcia 0,4 kV w ramach zasilania budynków jednorodzinnych przy ul. Odrodzenia w Kowalewie Pomorskim
  Wyświetleń: 25
 412. Zarządzenie nr 153/2023 z dnia 24 listopada 2023 roku w sprawie powołania Przewodniczącego Komisji Inwentaryzacyjnej
  Wyświetleń: 25
 413. Zarządzenie nr 171/2023 z dnia 27 grudnia 2023 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie budżetu na 2023 rok
  Wyświetleń: 25
 414. Zarządzenie Nr 135 /2023 z dnia 23 października 2023 r. w sprawie oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Kowalewo Pomorskie z przeznaczeniem posadowienia wolnostojącego garażu blaszanego
  Wyświetleń: 24
 415. Zarządzenie Nr 136/2023 z dnia 23 października 2023 r. w sprawie oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Kowalewo Pomorskie z przeznaczeniem jako ogródek przydomowy
  Wyświetleń: 24
 416. Zarządzenie nr 6/2024 z dnia 12 stycznia 2024r. w sprawie powołania Komisji Kasacyjnej rzeczowych składników majątku w Urzędzie Miejskim w Kowalewie Pomorskim
  Wyświetleń: 24
 417. Informacja Miejskiej Komisji Wyborczej w Kowalewie Pomorskim powołanej w celu przeprowadzenia wyborów organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r. o składzie, siedzibie i dyżurach w ponownym głosowaniu w wyborach Burmistrza Miasta Kowalewo Pomorskie
  Wyświetleń: 23
 418. Zarządzenie nr 60/2024 z dnia 14 marca 2024 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie budżetu na 2024 rok
  Wyświetleń: 23
 419. INFORMACJA O GODZINIE ROZPOCZĘCIA PRAC OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH NA TERENIE MIASTA I GMINY KOWALEWO POMORSKIE W PONOWNYM GŁOSOWANIU W WYBORACH ORGANÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZARZĄDZONYCH NA DZIEŃ 21 KWIETNIA 2024 R.
  Wyświetleń: 22
 420. Obwieszczenie o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Burmistrz Miasta Kowalewo Pomorskie zawiadamia strony postępowania o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Instalacja do przetwarzania odpadów na terenie działki nr 120/1 obręb Mlewo, gmina Kowalewo Pomorskie”
  Wyświetleń: 22
 421. Zarządzenie nr 55/2024 z dnia 05.03.2024 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej w celu udzielenia zamówienia publicznego o wartości, która nie przekracza progów unijnych określonych w art. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023r., poz. 1605 ze zm.) na realizację zadania pn.: Dostawa kamienia wapiennego z przeznaczeniem na remont nawierzchni dróg gminnych na terenie Gminy Kowalewo Pomorskie
  Wyświetleń: 22
 422. Zarządzenie nr 170/2023 z dnia 27 grudnia 2023 roku w sprawie powołania członków komisji inwentaryzacyjnej i zespołów spisowych
  Wyświetleń: 21
 423. Projekt Uchwały LXXII Sesji Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim
  Wyświetleń: 20
 424. Zarządzenie Nr 161/2023 z dnia 07.12.2023 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej w celu udzielenia zamówienia publicznego o wartości, przekraczającej progi unijne określone w art. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 1605 ze zm.) na realizację zadania pn.: „Odbieranie i zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych z terenu Gminy Kowalewo Pomorskie w okresie 01.02.2024r. - 31.12.2024r.”
  Wyświetleń: 20
 425. Zarządzenie nr 164/2023 z dnia 11.12.2023 roku w sprawie ... na realizację zadania pn.: Dostawa oleju opałowego lekkiego do kotłowni olejowych w Szkołach Podstawowych i świetlicach wiejskich zlokalizowanych na terenie Gminy Kowalewo Pomorskie w 2024 roku
  Wyświetleń: 20
 426. Zarządzenie Nr 132/2023 z dnia 18 października 2023 r. w sprawie oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Kowalewo Pomorskie z przeznaczeniem jako ogródek przydomowy
  Wyświetleń: 19
 427. Zarządzenie nr 163/2023 z dnia 8 grudnia 2023 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie budżetu na 2023 rok
  Wyświetleń: 18
 428. Obwieszczenie: Burmistrz Miasta Kowalewa Pomorskiego podaje do publicznej wiadomości informację dotyczącą wszczęcia postępowania na wniosek Energa Operator S.A. ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy kablowej sieci elektroenergetycznej w obrębie Pruska Łąka gm. Kowalewo Pomorskie na działkach: nr geod.186/14, 186/13, 186/7, 186/6, 186/5, 186/4, 186/3, 186/12
  Wyświetleń: 17
 429. Zarządzenie nr 122/2023 z dnia 28 września 2023 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia planu finansowego dla rachunku wydzielonego środków z Funduszu Pomocy, w celu finansowania lub dofinansowania realizacji zadań na rzecz pomocy Ukrainie, w szczególności obywatelom Ukrainy dotkniętych konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy, w tym zadań realizowanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jak i poza nim
  Wyświetleń: 17
 430. Zarządzenie nr 67/2024 z dnia 28 marca 2024 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Kowalewo Pomorskie za 2023 r.
  Wyświetleń: 17
 431. Ogłoszenie o zamówieniu: Przebudowa drogi gminnej nr 110169C w m. Kowalewo Pomorskie, gmina Kowalewo Pomorskie w km od 0+0,000 do 0+266,07 i od 0+000 do 0+035,33
  Wyświetleń: 16
 432. Zarządzenie nr 126/2023 z dnia 09.10.2023 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej w celu udzielenia zamówienia publicznego o wartości, która nie przekracza progów unijnych określonych w art. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023r., poz. 1605 ze zm.) na realizację zadania pn.: Remont murów miejskich w Kowalewie Pomorskim w ramach zadnia: „Wykonanie prac konserwatorskich i restauratorskich przy murach miejskich w Kowalewie Pomorskim”
  Wyświetleń: 16
 433. Uchwała nr LXXI/535/24 z dnia 27 marca 2024 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kowalewo Pomorskie w 2024 roku
  Wyświetleń: 15
 434. Zarządzenie nr 123/2023 z dnia 29 września 2023 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie budżetu na 2023 rok
  Wyświetleń: 15
 435. Dług publiczny
  Wyświetleń: 14
 436. Informacja o stanie mienia
  Wyświetleń: 14
 437. Opinie RIO
  Wyświetleń: 14
 438. Uchwała nr LXX/528/24 z dnia 19 marca 2024r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kowalewo Pomorskie na lata 2024-2045
  Wyświetleń: 14
 439. Wykonanie budżetu Gminy
  Wyświetleń: 14
 440. Zarządzenie nr 162/2023 z dnia 07.12.2023 roku w sprawie wyznaczenia zamawiającego upoważnionego do przeprowadzenia wspólnego postępowania i udzielenia zamówienia publicznego w imieniu i na rzecz zamawiających stanowiących jednostki organizacyjne Gminy Kowalewo Pomorskie oraz powołania Komisji Przetargowej w celu udzielenia zamówienia publicznego na realizację zadania pn.: Usługa cateringu dla dzieci uczęszczających do szkół podstawowych, dla których Gmina Kowalewo Pomorskie jest organem prowadzącym oraz dla podopiecznych MGOPS i uczestników Dziennego Domu Pobytu w okresie ...
  Wyświetleń: 14
 441. Obwieszczenie z dnia 03.04.2024 r. Burmistrz Miasta Kowalewo Pomorskie zawiadamia, że wydano decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym polegającej na przebudowie z rozbudową sieci gazowej n/c w m. Kowalewo Pomorskie, ul. Główny Dworzec i ul. Odrodzenia
  Wyświetleń: 13
 442. Ogłoszenie o zamówieniu: Budowa kompleksu rekreacji i aktywności międzypokoleniowej w miejscowości Kowalewo Pomorskie - etap II (postępowanie 2)
  Wyświetleń: 13
 443. Ogłoszenie o zamówieniu: Remont, przebudowa i rozbudowa budynku świetlicy wiejskiej w ramach realizacji zadania inwestycyjnego pn.: "Modernizacja i przebudowa WDK Sierakowo"
  Wyświetleń: 13
 444. Obwieszczenia o wydaniu decyzji dot. przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 3 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce o nr ewidencyjnym 23/6 w obrębie Nowy Dwór, gmina Kowalewo Pomorskie”
  Wyświetleń: 12
 445. Obwieszczenie: Burmistrz Miasta Kowalewo Pomorskie zawiadamia, że wniosek z dnia 17.07.2023 r. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na zmianie sposobu użytkowania części budynku mieszkalno- gospodarczo-garażowego na budynek związany z prowadzeniem publicznych placówek opiekuńczo-wychowawczych wraz z niezbędną rozbudową i przebudową- realizacja inwestycji na działkach o nr ewid. 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251 położonych w 04 obrębie ewidencyjnym miasta Kowalewo Pomorskie pozostawiono bez rozpatrzenia
  Wyświetleń: 12
 446. Ogłoszenie o zamówieniu: Budowa placu zabaw w ramach realizacji zadania inwestycyjnego pn. "Budowa infrastruktury rekreacyjnej na terenie Gminy Kowalewo Pomorskie"
  Wyświetleń: 12
 447. Sprawozdawczość
  Wyświetleń: 12
 448. Uchwała nr LXXI/531/24 z dnia 27 marca 2024 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2024
  Wyświetleń: 12
 449. Zarządzenie nr 69/2024 z dnia 28 marca 2024 r. w sprawie przedstawienia informacji o wysokości umorzonych należności oraz innych ulg udzielonych w spłacie należności w 2023 r.
  Wyświetleń: 12
 450. Uchwała nr LXXI/533/24 z dnia 27 marca 2024 roku w sprawie oceny aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Kowalewo Pomorskie oraz obowiązujących planów miejscowych dla terenów miasta i gminy Kowalewo Pomorskie za okres od 2019 – 2023 roku
  Wyświetleń: 11
 451. Zarządzenie nr 68/2024 z dnia 28 marca 2024 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego instytucji kultury za 2023 r.
  Wyświetleń: 11
 452. Zawiadomienie o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy: dot. postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Instalacja do przetwarzania odpadów na terenie działki nr 120/1 obręb Mlewo, gmina Kowalewo Pomorskie”
  Wyświetleń: 11
 453. Ogłoszenie Burmistrza Miasta Kowalewa Pomorskiego z dnia 09.04.2024 roku w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę (Część działki 67/17, obręb ewidencyjny Frydrychowo)
  Wyświetleń: 10
 454. Zarządzenie nr 65/2024 z dnia 28 marca 2024 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie budżetu na 2024 rok
  Wyświetleń: 10
 455. Zarządzenie nr 70/2024 z dnia 29 marca 2024 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie budżetu na 2024 rok
  Wyświetleń: 10
 456. Informacja o stanie mienia na 31.12.2023r.
  Wyświetleń: 9
 457. Uchwała Nr LXXI/530/24 z dnia 27 marca 2024r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kowalewo Pomorskie na lata 2024-2045
  Wyświetleń: 9
 458. Obwieszczenie: Burmistrz Miasta Kowalewo Pomorskie zawiadamia, że wydano decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na rozbudowie świetlicy wiejskiej poprzez dobudowę zadaszonego tarasu, realizacja inwestycji na działce: nr geod. 40/41 obr. ewid. Piątkowo
  Wyświetleń: 8
 459. Uchwała nr LXXI/534/24 z dnia 27 marca 2024 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Osłonowego w zakresie udzielenia wsparcia seniorom w wieku 60 lat i więcej w ramach programu „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2024
  Wyświetleń: 8
 460. Uchwała nr LXXI/536/24 z dnia 27 marca 2024 r. w sprawie wysokości ekwiwalentu pieniężnego za udział w działaniach ratowniczych, akcjach ratowniczych, szkoleniach, ćwiczeniach oraz za wykonywanie innych zadań dla strażaków ratowników OSP oraz kandydatów na strażaków ratowników OSP z terenu Gminy Kowalewo Pomorskie
  Wyświetleń: 8
 461. Uchwała nr LXXI/537/24 z dnia 27 marca 2024 roku w sprawie udzielenia Powiatowi Golubsko-Dobrzyńskiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej na dofinansowanie udziału w realizacji zadania inwestycyjnego pn.: "Remont nawierzchni drogi powiatowej nr 2104C Wielkie Rychnowo-Kowalewo Pom. Odcinek I od km 0+000 do km 0+955 długości 0,955 km, odcinek II od km 1+471 do km 2+161 długości 0,690 km, odcinek III od km 2+840 do km 5+440 długości 2,6 km łączna długość remontu 4,245 km”
  Wyświetleń: 8
 462. Uchwała nr LXXI/532/24 z dnia 27 marca 2024 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawnej na nieruchomościach stanowiących własność Gminy Kowalewo Pomorskie
  Wyświetleń: 7
 463. ZAWIADOMIENIE – OBWIESZCZENIE o wydaniu postanowienia stwierdzającego obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz obowiązek sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na „Eksploatacji odkrywkowej kruszywa naturalnego ze złoża SREBRNIKI zlokalizowanego na działce nr 11/1 i 11/2 obręb Srebrniki w miejscowości Srebrniki”
  Wyświetleń: 6
 464. Sprawozdanie Rb-Z na koniec 2023 roku
  Wyświetleń: 5
 465. Uchwała nr LXXII/539/24 z dnia 4 kwietnia 2024 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania Planu zamierzeń gminy Kowalewo Pomorskie na kadencję 2018 – 2023
  Wyświetleń: 4
 466. Zarządzenie nr 66/2024 z dnia 28 marca 2024 r. w sprawie ogłoszenia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Kowalewo Pomorskie za 2023 r.
  Wyświetleń: 4
Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej

„Rozbudowa i modernizacja Systemu Regionalnego Biuletynu Informacji Publicznej Województwa Kujawsko-Pomorskiego” realizowana w ramach Projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0", współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 i ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego