Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

LXII Sesja Rady Miejskiej - 28 września 2023 r.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim informuje, że 28 września br. o godzinie 14:00 w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Kowalewie Pomorskim, ul. Konopnickiej 13, odbędzie się LXII Sesja Rady Miejskiej. Zainteresowani mieszkańcy mogą śledzić przebieg obrad Sesji Rady Miejskiej w sieci Internet na stronie www.kowalewopomorskie.pl. Sprawy, które chcieliby Państwo poruszyć na Sesji, można również przekazywać za pośrednictwem Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej www.epuap.gov.pl lub www.obywatel.gov.pl przy użyciu profilu zaufanego. Zachęcamy do kontaktu telefonicznego 56 6841024 lub e-mailowego urzad@kowalewopomorskie.pl.

Porządek LXII sesji:

1.Sprawy regulaminowe

 1. otwarcie sesji i powitanie,
 2. odśpiewanie hymnu Kowalewa Pomorskiego,
 3. stwierdzenie quorum,
 4. przedstawienie porządku obrad,
 5. przyjęcie protokołu z LXI sesji Rady Miejskiej,
 6. informacja z prac Rady Powiatu,
 7. informacja Przewodniczącego Rady, oraz informacja z prac Komisji Rady Miejskiej o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym,
 8. sprawozdanie Burmistrza Miasta z działań podejmowanych na Kolegium, informacja z wykonania uchwał Rady.

2.Wręczenie odznaczeń państwowych.

3.Interpelacje, zapytania i wnioski radnych.

4.Informacja o rozpoczęciu prac nad budżetem 2024 r.

5.Informacja na temat złożonych oświadczeń majątkowych.

6.Interpelacje, zapytania i wnioski radnych.

7.Podjęcie uchwał w sprawie:

 1. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kowalewo Pomorskie na lata 2023-2045,
 2. zmiany uchwały budżetowej na rok 2023,
 3. ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie przyjęcia Statutu Gminy Kowalewo Pomorskie,
 4. rozpatrzenia wniosku z dnia 17 sierpnia 2023 roku,
 5. uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Kowalewo Pomorskie z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2024.

8.Tematy informacyjne Burmistrza Miasta i odpowiedzi na zgłoszone wnioski i zapytania.

9.Wolne wnioski i zapytania.

10.Zakończenie.

Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej

„Rozbudowa i modernizacja Systemu Regionalnego Biuletynu Informacji Publicznej Województwa Kujawsko-Pomorskiego” realizowana w ramach Projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0", współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 i ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego