Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Podatki i opłaty lokalne

PODATKI LOKALNE OBOWIĄZUJĄCE W 2024 ROKU NA TERENIE GMINY KOWALEWO POMORSKIE:

1.Podatek od nieruchomości

Stawki podatku od nieruchomości obowiązujące na terenie Gminy Kowalewo Pomorskie w 2024 roku określa Uchwała nr LXVI/496/23 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 30 listopada 2023 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od tego podatku (Dz.Urz.Woj.Kuj.-Pom. z 2023 poz. 8000).

Wzory deklaracji dla osób prawnych posiadających nieruchomość na terenie gminy Kowalewo Pomorskie:

Podatek od nieruchomości

Deklaracje w wersji pdf

Deklaracja na podatek od nieruchomości – osoby prawne

DN-1

Załącznik 1 – dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu

ZDN-1

Załącznik 2 – dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych

ZDN-2

Wzory informacji dla osób fizycznych posiadających nieruchomość na terenie gminy Kowalewo Pomorskie:

Podatek od nieruchomości

Informacje w wersji pdf

Informacja o nieruchomościach i obiektach budowlanych – osoby fizyczne

IN-1

Załącznik 1 – dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu

ZIN-1

Załącznik 2 – dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania

ZIN-2

Załącznik 3 – dane pozostałych podatników

ZIN-3

2. Podatek rolny

Stawki podatku rolnego obowiązujące na terenie Gminy Kowalewo Pomorskie w 2024 roku określa Uchwała nr LXVI/497/23 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 30 listopada 2023 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę do obliczenia podatku rolnego na obszarze Miasta i Gminy Kowalewo Pomorskie oraz zwolnień od podatku rolnego (Dz.Urz.Woj.Kuj.-Pom. z 2023 poz. 8001).

Wzory deklaracji dla osób prawnych posiadających grunty rolne na terenie gminy Kowalewo Pomorskie:

Podatek rolny

Deklaracje w wersji pdf

Deklaracja na podatek rolny – osoby prawne

DR-1

Załącznik 1 – dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu

ZDR-1

Załącznik 2 – dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych

ZDR-2

Wzory informacji dla osób fizycznych posiadających grunty rolne na terenie gminy Kowalewo Pomorskie:

Podatek rolny

Informacje w wersji pdf

Informacja o gruntach – osoby fizyczne

IR-1

Załącznik 1 – dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu

ZIR-1

Załącznik 2 – dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania

 

ZIR-2

Załącznik 3 – dane pozostałych podatników

ZIR-3

3. Podatek leśny

Stawki podatku leśnego obowiązujące na terenie Gminy Kowalewo Pomorskie w 2024 roku określa Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2023 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2023 r. (M.P. z 2023 r., poz. 1130).

Wzory deklaracji dla osób prawnych posiadających lasy na terenie gminy Kowalewo Pomorskie:

Podatek leśny

Deklaracje w wersji pdf

Deklaracja na podatek leśny– osoby prawne

DL-1

Załącznik 1 – dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu

ZDL-1

Załącznik 2 – dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych

ZDL-2

Wzory informacji dla osób fizycznych posiadających lasy na terenie gminy Kowalewo Pomorskie:

Podatek leśny

Informacje w wersji pdf

Informacja o lasach – osoby fizyczne

IL-1

Załącznik 1 – dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu

ZIL-1

Załącznik 2 – dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania

ZIL-2

Załącznik 3 – dane pozostałych podatników

ZIL-3

4. Podatek transportowy

Stawki podatku od środków transportowych obowiązujące na terenie Gminy Kowalewo Pomorskie w 2024 roku określa Uchwała nr LXVI/498/2023 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 30 listopada 2023 r. w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych na obszarze Miasta i Gminy Kowalewo Pomorskie oraz zwolnień od tego podatku (Dz.Urz.Woj.Kuj.-Pom. z 2023 poz. 8002).

Wzory deklaracji dla osób prawnych oraz fizycznych posiadających środki transportowe na terenie gminy Kowalewo Pomorskie:

Podatek od środków transportowych

Informacje w wersji pdf

Deklaracja na podatek od środków transportowych – osoby fizyczne, osoby prawne

DT-1

Załącznik 1 – załącznik do deklaracji DT-1

DT-1A

Osoby prawne oraz jednostki organizacyjne (w tym spółki nieposiadające osobowości prawnej) mają obowiązek złożyć deklarację w terminach:

  • na podatek od nieruchomości do 31 stycznia każdego roku,

  • na podatek rolny do 15 stycznia każdego roku,

  • na podatek leśny do 15 stycznia każdego roku,

  • na podatek transportowy do 15 lutego każdego roku.

Osoby fizyczne mają obowiązek złożyć deklarację na podatek od środków transportowych w terminie:

  • do 15 lutego każdego roku.

Obowiązek podatkowy powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstały okoliczności uzasadniające powstanie tego obowiązku.

Jeśli jednak okolicznością tą jest nowa budowla lub budynek, to obowiązek podatkowy powstaje z dniem 1 stycznia roku następującego po roku, w którym budowa została zakończona albo w którym rozpoczęto użytkowanie obiektu lub jego części.

UWAGA !

W ciągu 14 dni od wystąpienia zmiany mającej wpływ na wysokość podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego i transportowego należy złożyć odpowiednie formularze w Urzędzie Miejskim w Kowalewie Pomorskim (ul. Konopnickiej 13, biuro nr 8).

Klauzula informacyjna: DOCXKlauzula rodo.docx (24,32KB)
Załączniki:

  1. UCHWAŁA NR LXVI/496/23 RADY MIEJSKIEJ W KOWALEWIE POMORSKIM z dnia 30 listopada 2023 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od tego podatku

  2. UCHWAŁA NR LXVI/497/23 RADY MIEJSKIEJ W KOWALEWIE POMORSKIM z dnia 30 listopada 2023 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę do obliczenia podatku rolnego na obszarze Miasta i Gminy Kowalewo Pomorskie oraz zwolnień od podatku

  3. Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2023 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2023 r.

  4. UCHWAŁA NR LXVI/498/23 RADY MIEJSKIEJ W KOWALEWIE POMORSKIM z dnia 30 listopada 2023 r. w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych oraz zwolnień od tego podatku

Link do deklaracji i załączników:

- DN odnośnik- https://www.podatki.gov.pl/media/5026/dn1-01-23.pdf

- ZDN-1 odnośnik – https://www.podatki.gov.pl/media/5030/zdn1-01-17.pdf

- ZDN 2 odnośnik https://www.podatki.gov.pl/media/5031/zdn2-01-13.pdf

- IN odnośnik – https://www.podatki.gov.pl/media/5028/in1-01-23.pdf

- ZIN-1odnośnik – https://www.podatki.gov.pl/media/5034/zin1-01-16.pdf

- ZIN-2 odnośnik – https://www.podatki.gov.pl/media/5035/zin2-01-12.pdf

- ZIN-3 odnośnik – https://www.podatki.gov.pl/media/5036/zin3-01-11.pdf

- DR odnośnik – https://www.podatki.gov.pl/media/5027/dr1-01-18.pdf

- ZDR 1 odnośnik – https://www.podatki.gov.pl/media/5032/zdr1-01-11.pdf

- ZDR 2 odnośnik – https://www.podatki.gov.pl/media/5033/zdr2-01-07.pdf

- IR odnośnik – https://www.podatki.gov.pl/media/5029/ir1-01-18.pdf

- ZIR-1odnośnik – https://www.podatki.gov.pl/media/5037/zir1-01-12.pdf

- ZIR-2 odnośnik – https://www.podatki.gov.pl/media/5038/zir2-01-08.pdf

- ZIR-3 odnośnik – https://www.podatki.gov.pl/media/5039/zir3-01-08.pdf

- DL odnośnik – https://www.podatki.gov.pl/media/5045/dl1-01-13.pdf

- ZDL 1 odnośnik – https://www.podatki.gov.pl/media/5044/zdl-1-01-11.pdf

- ZDL 2 odnośnik - https://www.podatki.gov.pl/media/5050/zdl2-01-06.pdf

- IL odnośnik – https://www.podatki.gov.pl/media/5046/il1-01-14.pdf

- ZIL-1odnośnik – https://www.podatki.gov.pl/media/5047/zil1-01-10.pdf

- ZIL-2 odnośnik – https://www.podatki.gov.pl/media/5048/zil2-01-07.pdf

- ZIL-3 odnośnik – https://www.podatki.gov.pl/media/5049/zil3-01-05.pdf

- DT -1 odnośnik - https://www.podatki.gov.pl/media/3603/dt-1-06-04.pdf

- DT – 1A odnośnik https://www.podatki.gov.pl/media/3604/dt-1a-06-03.pdf

Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej

„Rozbudowa i modernizacja Systemu Regionalnego Biuletynu Informacji Publicznej Województwa Kujawsko-Pomorskiego” realizowana w ramach Projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0", współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 i ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego