Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Statystyki podstron

Rok 2024
Styczeń: 12402Luty: 9828Marzec: 0Kwiecień: 0Maj: 0Czerwiec: 0
Lipiec: 0Sierpień: 0Wrzesień: 0Październik: 0Listopad: 0Grudzień: 0
Rok 2023
Styczeń: 0Luty: 0Marzec: 12Kwiecień: 1Maj: 1Czerwiec: 3
Lipiec: 0Sierpień: 20Wrzesień: 4000Październik: 6093Listopad: 11358Grudzień: 10053
 1. Strona główna BIP
  Wyświetleń: 8439
 2. Rejestr zmian stron
  Wyświetleń: 3370
 3. Ogłoszenia
  Wyświetleń: 2237
 4. Pozostałe zamówienia
  Wyświetleń: 1298
 5. Wykazy nieruchomości
  Wyświetleń: 1193
 6. Zawiadomienia i obwieszczenia
  Wyświetleń: 1027
 7. Zamówienia publiczne
  Wyświetleń: 963
 8. Ogłoszenia o naborze
  Wyświetleń: 788
 9. Zamówienia publiczne opublikowane na ezamowienia.gov.pl
  Wyświetleń: 685
 10. Wybory do Sejmu i Senatu RP 2023
  Wyświetleń: 672
 11. Wyniki wyszukiwania
  Wyświetleń: 635
 12. Uchwały Rady Miejskiej
  Wyświetleń: 579
 13. Transmisje z sesji Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim
  Wyświetleń: 506
 14. Wybory samorządowe 2024
  Wyświetleń: 480
 15. Schemat organizacyjny
  Wyświetleń: 474
 16. Zarządzenia Burmistrza
  Wyświetleń: 453
 17. Obwieszczenie Burmistrza Miasta Kowalewo Pomorskie z dnia 11 września 2023 roku o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika
  Wyświetleń: 435
 18. UCHWAŁA NR LXIV/486/23 RADY MIEJSKIEJ W KOWALEWIE POMORSKIM z dnia 26 października 2023 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2023
  Wyświetleń: 430
 19. Ogłoszenie o konkursie na stanowisko dyrektora Przedszkola Publicznego im. Jana Brzechwy w Kowalewie Pomorskie
  Wyświetleń: 346
 20. Informacje podstawowe
  Wyświetleń: 336
 21. Plan postępowań
  Wyświetleń: 327
 22. Petycje
  Wyświetleń: 320
 23. Skład Rady Miejskiej
  Wyświetleń: 316
 24. Sesje Rady Miejskiej
  Wyświetleń: 301
 25. Komisje Rady Miejskiej
  Wyświetleń: 293
 26. ZAPYTANIE OFERTOWE na wykonanie usługi polegającej na opracowaniu 2 szt. operatów wodnoprawnych, wraz z uzyskaniem pozwoleń wodnoprawnych
  Wyświetleń: 285
 27. Burmistrz Miasta
  Wyświetleń: 274
 28. OBWIESZCZENIE RADY MIEJSKIEJ W KOWALEWIE POMORSKIM z dnia 28 września 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie przyjęcia statutu Gminy Kowalewo Pomorskie
  Wyświetleń: 264
 29. Projekty Uchwał LXIV Sesji Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim
  Wyświetleń: 251
 30. Sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji Gminy Kowalewo Pomorskie wg stanu na koniec III kwartału 2023 roku
  Wyświetleń: 237
 31. Międzyzakładowa Kasa Zapomogowo-Pożyczkowa
  Wyświetleń: 234
 32. Remont murów miejskich w Kowalewie Pomorskim w ramach zadania: "Wykonanie prac konserwatorskich i restauratorskich przy murach miejskich w Kowalewie Pomorskim"
  Wyświetleń: 226
 33. UCHWAŁA NR LXII/479/23 RADY MIEJSKIEJ W KOWALEWIE POMORSKIM z dnia 28 września 2023 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2023
  Wyświetleń: 223
 34. Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż środka trwałego STAR 244L nr rejestracyjny TOE 978K
  Wyświetleń: 222
 35. Interpelacje i zapytania
  Wyświetleń: 221
 36. UCHWALA Nr LXIII/483/23 RADY MIEJSKIEJ W KOWALEWIE POMORSKIM z dnia 10 października 2023r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kowalewo Pomorskie na lata 2023-2045
  Wyświetleń: 221
 37. Gminna Ewidencja Zabytków
  Wyświetleń: 218
 38. Budżet Gminy
  Wyświetleń: 213
 39. Serwis Państwowej Komisji Wyborczej
  Wyświetleń: 211
 40. UCHWAŁA NR LXIV/487/23 RADY MIEJSKIEJ W KOWALEWIE POMORSKIM z dnia 26 października 2023 roku w sprawie zmiany uchwały nr LVII/444/23 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 30 marca 2023 roku w sprawie ustanowienia służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kowalewo Pomorskie położonej w miejscowości Zapluskowęsy
  Wyświetleń: 211
 41. UCHWAŁA NR LXII/481/23 RADY MIEJSKIEJ W KOWALEWIE POMORSKIM z dnia 28 września 2023 roku w sprawie rozpatrzenia wniosku z dnia 17 sierpnia 2023 roku
  Wyświetleń: 207
 42. Kwartalna informacja o wykonaniu budżetu gminy Kowalewo Pomorskie za okres od początku roku do dnia 30 września 2023
  Wyświetleń: 206
 43. Zapytanie ofertowe: zakup i sukcesywna dostawa 10 500 litrów oleju napędowego grzewczego ( lekkiego ) do kotłowni olejowych należących do Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. położonych w Kowalewie Pom. przy ul Św. Mikołaja i ul. Chopina oraz 5 000 litrów do kotłowni Szkoły Podstawowej w Mlewie
  Wyświetleń: 205
 44. UCHWAŁA NR LXII/480/23 RADY MIEJSKIEJ W KOWALEWIE POMORSKIM z dnia 28 września 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie przyjęcia Statutu Gminy Kowalewo Pomorskie
  Wyświetleń: 204
 45. Dyżury Radnych Rady Miejskiej
  Wyświetleń: 197
 46. Oświadczenia Majątkowe
  Wyświetleń: 195
 47. Projekty Uchwał LXII Sesji Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim
  Wyświetleń: 195
 48. LXIV Sesja Rady Miejskiej - 26 października 2023 r.
  Wyświetleń: 192
 49. Projekty uchwał rady
  Wyświetleń: 192
 50. UCHWALA Nr LXII/478/23 RADY MIEJSKIEJ W KOWALEWIE POMORSKIM z dnia 28 września 2023r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kowalewo Pomorskie na lata 2023-2045
  Wyświetleń: 190
 51. Referendum ogólnokrajowe 2023
  Wyświetleń: 186
 52. OGŁOSZENIE O KONKURSIE na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Wielkim Rychnowie
  Wyświetleń: 185
 53. Budżet Obywatelski
  Wyświetleń: 183
 54. Informacja o skladach Obwodowych Komisji Wyborczych z funkcjami
  Wyświetleń: 183
 55. Postanowienia Komisarza Wyborczego w Toruniu I z dnia 25 września 2023 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych
  Wyświetleń: 183
 56. Protokoły z posiedzeń komisji
  Wyświetleń: 183
 57. UCHWAŁA NR LXII/482/23 RADY MIEJSKIEJ W KOWALEWIE POMORSKIM z dnia 28 września 2023 roku w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Kowalewo Pomorskie z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2024
  Wyświetleń: 183
 58. Remont drogi gminnej nr 110116C relacji Elzanowo - Mariany, gmina Kowalewo Pomorskie w km 0+088 do 1+946
  Wyświetleń: 180
 59. UCHWAŁA NR LXIII/484/23 RADY MIEJSKIEJ W KOWALEWIE POMORSKIM z dnia 10 października 2023 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2023
  Wyświetleń: 176
 60. Burmistrz Miasta Kowalewo Pomorskie ogłasza nabór na funkcję Gminnego Organizatora Sportu
  Wyświetleń: 173
 61. Ogłoszenie o II przetargu na sprzedaż środka trwałego Star 244L nr rejestracyjny TOE 978K
  Wyświetleń: 173
 62. Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych przekazywanych za pośrednictwem poczty elektronicznej
  Wyświetleń: 163
 63. UCHWAŁA NR LXI/477/23 RADY MIEJSKIEJ W KOWALEWIE POMORSKIM z dnia 31 sierpnia 2023 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia gminy Kowalewo Pomorskie do Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dolina Drwęcy”
  Wyświetleń: 160
 64. Obwieszczenia o zarejestrowanych kandydatach na posłów i senatorów
  Wyświetleń: 158
 65. Posiedzenia Komisji Rady Miejskiej w listopadzie 2023 roku
  Wyświetleń: 157
 66. Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych w związku z ustawą z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy
  Wyświetleń: 156
 67. Informacja Komisarza Wyborczego w Toruniu I z dnia 18 września 2023 r. o losowaniu kandydatów na członków do OKW
  Wyświetleń: 155
 68. Ochrona danych osobowych
  Wyświetleń: 154
 69. Podatki i opłaty lokalne
  Wyświetleń: 154
 70. ZAPYTANIE OFERTOWE: Odśnieżanie dróg gminnych na terenie Gminy Kowalewo Pomorskie w okresie zimowym 2023/2024
  Wyświetleń: 152
 71. Plany polowań zbiorowych
  Wyświetleń: 151
 72. Klauzula informacyjna dla Interesantów Urzędu Miejskiego w Kowalewie Pomorskim dotycząca ochrony danych osobowych
  Wyświetleń: 150
 73. Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa i Integracji Europejskiej, Komisji Infrastruktury i Drogownictwa, Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia, Komisji Budżetu i Samorządu, Komisji Skarg, Wniosków i Petycji oraz Komisji Rewizyjnej w dniu 13 czerwca 2023 roku
  Wyświetleń: 150
 74. Statut Gminy
  Wyświetleń: 150
 75. Interpelacja Nr BRM.0003.1.18.2023 z dnia 30.08.2023 r. dotycząca sfinalizowania modernizacji ulicy Murnej i Batalionów Chłopskich 2
  Wyświetleń: 147
 76. LXV nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej - 14 listopada 2023 r.
  Wyświetleń: 147
 77. Ogłoszenie Burmistrza Miasta Kowalewo Pomorske z dnia 23.10.2023 roku w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę i użyczenie
  Wyświetleń: 147
 78. UCHWAŁA NR LXI/474/23 RADY MIEJSKIEJ W KOWALEWIE POMORSKIM z dnia 31 sierpnia 2023 roku w sprawie wyboru opiekuna Młodzieżowej Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim
  Wyświetleń: 147
 79. Postanowienie Nr 37/2023 Komisarza Wyborczego w Toruniu I w sprawie podziału Miasta i Gminy Kowalewo Pomorskie na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
  Wyświetleń: 146
 80. LXII Sesja Rady Miejskiej - 28 września 2023 r.
  Wyświetleń: 142
 81. Mapa biuletynu
  Wyświetleń: 142
 82. Obwieszczenie Burmistrza Miasta Kowalewo Pomorskie w sprawie polowań zbiorowych a dn. 18.10.2023 r.
  Wyświetleń: 142
 83. Obwieszczenie Okręgowej Komiski Wyborczej w Toruniu z dnia 13 października 2023 r. o unieważnieniu rejestracji listy nr 8 kandydatów na posłów KOMITETU WYBORCZEGO POLSKA LIBERALNA STRAJK PRZEDSIĘBIORCÓW w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej oraz o warunkach ważności głosu
  Wyświetleń: 141
 84. Informacja w sprawie dowozu osób niepełnosprawnych oraz osób, które najpóźniej w dniu wyborów ukończyły 60 lat do lokali wyborczych
  Wyświetleń: 140
 85. Petycja z 27.03.2023 r. dotyczące parkowania na Placu 700-lecia w Kowalewie Pomorskim
  Wyświetleń: 138
 86. Informacja o godzinie rozpoczęcia prac obwodowych komisji wyborczych w dniu 15 października 2023r.
  Wyświetleń: 135
 87. UCHWAŁA NR LXIV/491/23 RADY MIEJSKIEJ W KOWALEWIE POMORSKIM z dnia 26 października 2023 r. w sprawie wystąpienia do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z petycją o podjęcie inicjatywy ustawodawczej w zakresie nowelizacji ustaw: kodeksu postępowania cywilnego, kodeksu pracy, ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji i innych powiązanych tematycznie
  Wyświetleń: 135
 88. Posiedzenia Komisji Rady Miejskiej w październiku 2023 roku
  Wyświetleń: 134
 89. UCHWALA Nr LXIV/485/23 RADY MIEJSKIEJ W KOWALEWIE POMORSKIM z dnia 26 października 2023r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kowalewo Pomorskie na lata 2023-2045
  Wyświetleń: 134
 90. UCHWAŁA NR LXI/475/23 RADY MIEJSKIEJ W KOWALEWIE POMORSKIM z dnia 31 sierpnia 2023 r. w sprawie ustalenia planu publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkolach podstawowych prowadzonych przez Gminę Kowalewo Pomorski
  Wyświetleń: 133
 91. Zarządzenie Nr 117/2023 z dnia 12 września 2023 r. w sprawie opracowania materiałów planistycznych na rok budżetowy 2024
  Wyświetleń: 131
 92. Zawiadomienie – obwieszczenie o wydaniu decyzji: Burmistrz Miasta Kowalewo Pomorskie zawiadamia strony postępowania o wydaniu decyzji znak OŚRIEG.6220.10.2023 z dnia 25.10.2023 r. stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie drogi gminnej nr 110117C w miejscowości Bielsk, Gmina Kowalewo Pomorskie”
  Wyświetleń: 131
 93. Interpelacja Nr BRM.0003.1.28.2023 z dnia 26.10.2023 r. dot. braku ciśnienia wody
  Wyświetleń: 130
 94. Informacja Komisarza Wyborczego w Toruniu I z dnia 4 kwietnia 2023 r.
  Wyświetleń: 129
 95. UCHWAŁA NR LXIV/490/23 RADY MIEJSKIEJ W KOWALEWIE POMORSKIM z dnia 26 października 2023 roku w sprawie rozpatrzenia wniosku z dnia 5 października 2023 roku
  Wyświetleń: 129
 96. UCHWAŁA NR LXV/493/23 RADY MIEJSKIEJ W KOWALEWIE POMORSKIM z dnia 14 listopada 2023 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2023
  Wyświetleń: 128
 97. Interpelacja Nr BRM.0003.1.26.2023 dot. montażu lamp oświetleniowych przy ul. Kościuszki
  Wyświetleń: 127
 98. Obwieszczenia Wojewody Kujawsko-Pomorskiego w sprawie liczby wybieranych radnych
  Wyświetleń: 127
 99. Odbieranie i zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych z terenu Gminy Kowalewo Pomorskie w 2024 roku
  Wyświetleń: 126
 100. UCHWAŁA NR LXI/473/23 RADY MIEJSKIEJ W KOWALEWIE POMORSKIM z dnia 31 sierpnia 2023 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie powołania Miejskiej Rady Seniorów w Kowalewie Pomorskim i nadania jej statutu
  Wyświetleń: 126
 101. Zarządzenie nr 22/2024 z dnia 02 lutego 2024 roku w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na organizację działań w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu na terenie miasta i gminy Kowalewo Pomorskie w roku 2024
  Wyświetleń: 126
 102. Głosowanie na podstawie zaświadczenia o prawie do głosowania
  Wyświetleń: 124
 103. Komunikat dot. bezpłatnego dowózu pasażerskiego w dniu wyborów
  Wyświetleń: 123
 104. LXVII Sesja Rady Miejskiej - 28 grudnia 2023 r.
  Wyświetleń: 122
 105. Interpelacja Nr BRM.0003.1.27.2023 dot. budowy progu zwalniającego na Osiedlu Brodnickim przy ulicy Jaśminowej
  Wyświetleń: 121
 106. Obwieszczenie: Burmistrz Miasta Kowalewo Pomorskie podaje do publicznej wiadomości informację dotyczącą podjęcia zawieszonego postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na przebudowie z rozbudową sieci gazowej n/c w m. Kowalewo Pomorskie, ul. Główny Dworzec i ul. Odrodzenia
  Wyświetleń: 121
 107. UCHWAŁA NR LXIV/488/23 RADY MIEJSKIEJ W KOWALEWIE POMORSKIM z dnia 26 października 2023 r. w sprawie ustalenia wysokości dopłat do taryf dla odbiorców usług kanalizacyjnych
  Wyświetleń: 121
 108. Zawiadomienie o wydaniu decyzji: Burmistrz Miasta Kowalewo Pomorskie podaje do publicznej wiadomości informację o wydaniu decyzji znak OŚRIEG.6220.6.2023 z dnia 30.08.2023 r. stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie instalacji fotowoltaicznej o mocy do 3 MW na działce o nr. Ewidencyjnym 201/2 obręb 0017 Sierakowo, gmina Kowalewo Pomorskie, powiat golubsko-dobrzyński, województwo kujawsko-pomorskie”
  Wyświetleń: 121
 109. Głosowanie przez złożenie wniosku o zmianę miejsca głosowania
  Wyświetleń: 120
 110. Postanowienie Nr 55/2023 Komisarza Wyborczego w Toruniu I z dnia 25 maja 2023 r. w sprawie zmian w podziale Miasta i Gminy Kowalewo Pomorskie na stałe obwody głosowania
  Wyświetleń: 120
 111. LXIII nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej - 10 października 2023 r.
  Wyświetleń: 119
 112. Obwieszczenie Burmistrza Miasta Kowalewo Pomorskie w sprawie polowań zbiorowych z dn. 05.10.2023 r.
  Wyświetleń: 119
 113. Posiedzenia Komisji Rady Miejskiej we wrześniu 2023 roku
  Wyświetleń: 119
 114. Akty prawne - RODO
  Wyświetleń: 118
 115. LXVIII Sesja Rady Miejskiej - 25 stycznia 2024 r.
  Wyświetleń: 118
 116. Zarządzenie Nr 141/2023 z dnia 31 października 2023 roku AO.0050.141.2023 w sprawie zmian do Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego z siedzibą w Kowalewie Pomorskim
  Wyświetleń: 118
 117. Zawiadomienia dotyczące Gminnej Ewidencji Zabytków
  Wyświetleń: 118
 118. Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 sierpnia 2023 r. w sprawie zarządzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
  Wyświetleń: 114
 119. UCHWAŁA Nr LXI/472/2023 RADY MIEJSKIEJ W KOWALEWIE POMORSKIM z dnia 31 sierpnia 2023 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy na nieruchomościach stanowiących własność Gminy Kowalewo Pomorskie
  Wyświetleń: 113
 120. Głosowanie przez pełnomocnika
  Wyświetleń: 112
 121. Petycja z dnia 16.10.2023r. dot. automatyzacji procesów w administracji samorządowej
  Wyświetleń: 111
 122. UCHWAŁA Nr LXI/470/23 RADY MIEJSKIEJ W KOWALEWIE POMORSKIM z dnia 31 sierpnia 2023r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kowalewo Pomorskie na lata 2023-2045
  Wyświetleń: 111
 123. Zarządzenie Nr 134/2023 z dnia 23.10.2023 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu pisemnego nieograniczonego samochodu specjalnego strażackiego
  Wyświetleń: 111
 124. LXVI Sesja Rady Miejskiej - 30 listopada 2023 r.
  Wyświetleń: 108
 125. Jak przeglądać BIP
  Wyświetleń: 107
 126. Petycja z dnia 05.06.2023 r. dotycząca jakości wody
  Wyświetleń: 107
 127. Projekty Uchwał LXVII Sesji Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim
  Wyświetleń: 106
 128. Projekty Uchwał LXVIII Sesji Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim
  Wyświetleń: 106
 129. Aktualizacja Podstawowej Kwoty Dotacji (PKD) na 2023 rok
  Wyświetleń: 105
 130. Obwieszczenie Burmistrza Miasta Kowalewo Pomorskie w sprawie polowań zbiorowych z dn. 09.10.2023 r.
  Wyświetleń: 105
 131. Interpelacja Nr BRM.0003.1.33.2023 z dnia 29.11.2023 roku dot. środków Krajowego Programu Odbudowy
  Wyświetleń: 104
 132. Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa i Integracji Europejskiej, Komisji Infrastruktury i Drogownictwa, Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia, Komisji Budżetu i Samorządu, Komisji Skarg, Wniosków i Petycji oraz Komisji Rewizyjnej w dniu 19 września 2023 roku
  Wyświetleń: 104
 133. Redaktorzy biuletynu
  Wyświetleń: 104
 134. Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa i Integracji Europejskiej, Komisji Infrastruktury i Drogownictwa, Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia, Komisji Budżetu i Samorządu, Komisji Skarg, Wniosków i Petycji oraz Komisji Rewizyjnej w dniu 22 sierpnia 2023 roku
  Wyświetleń: 103
 135. Zarządzenie Nr 150/2023 z dnia 15.11.2023 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze II przetargu pisemnego nieograniczonego samochodu specjalnego strażackiego
  Wyświetleń: 102
 136. Zarządzenie nr 4/2024 z dnia 10 stycznia 2024 roku w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Wielkim Rychnowie
  Wyświetleń: 102
 137. Wykonywanie usługi dowozu uczniów niepełnosprawnych wraz z opiekunem z terenu Gminy Kowalewo Pom. do przedszkoli, szkół specjalnych oraz do ośrodków szkolno-wychowawczych w okresie 02.10.2023 r. - 21.06.2024 r.
  Wyświetleń: 101
 138. Zarządzenie Nr 9/2024 z dnia 17 stycznia 2024 roku w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Przedszkola Publicznego im. Jana Brzechwy w Kowalewie Pomorskim
  Wyświetleń: 101
 139. Zawiadomienie o zamiarze wyłączenia karty adresowej dla zabytku pod nazwą ”dom w zagrodzie”, położonego na działce onr. ewid. 34/12 w obrębie ewidencyjnym Wielka Łąka pod nr 7
  Wyświetleń: 101
 140. Projekty Uchwał LXIII Sesji Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim
  Wyświetleń: 100
 141. ZAPYTANIE OFERTOWE: Sukcesywna dostawa druków akcydensowych do Urzędu Miejskiego w Kowalewie Pomorskim, ul. Konopnickiej 13
  Wyświetleń: 100
 142. Lista kanałów RSS
  Wyświetleń: 99
 143. Interpelacja Nr BRM.0003.1.20.2023 z dnia 30.08.2023 r. dotycząca przekazania prawdopodobnie jako darowizny przez Gminę Kowalewo Pomorskie obiektu będącego jej własnością /dawny śpichlerz /na rzecz parafii rzymsko - katolickiej w Chełmoniu na cele kultu religijnego
  Wyświetleń: 98
 144. Pobierz programy
  Wyświetleń: 98
 145. Protokół wyników głosowania w ramach Kowalewskiego Budżetu Obywatelskiego na 2024 rok sporządzony w dniu 08.12.2023r.
  Wyświetleń: 98
 146. „Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego - edycja 2024
  Wyświetleń: 97
 147. Projekty Uchwał LXV Sesji Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim
  Wyświetleń: 97
 148. Statystyki podstron
  Wyświetleń: 97
 149. Zawiadomienie o wyłączeniu z Gminnej Ewidencji Zabytków dla Gminy Kowalewo Pomorskie karty adresowej dla zabytku pod nazwą ”dom w zagrodzie”, położonego na działce o nr. ewid. 34/12 w obrębie ewidencyjnym Wielka Łąka pod nr 7
  Wyświetleń: 95
 150. Zarządzenie Nr 156/2023 z dnia 29 listopada 2023 roku AO.0050.156.2023 w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Przedszkola Publicznego im. Jana Brzechwy w Kowalewie Pomorskim
  Wyświetleń: 94
 151. Głosowanie korespondencyjne
  Wyświetleń: 93
 152. Obwieszczenie o okręgach wyborczych i siedzibie Miejskiej Komisji Wyborczej
  Wyświetleń: 93
 153. Interpelacja Nr BRM.0003.1.19.2023 a dnia 30.08.2023 r. odnośnie przedłużenia terminu zgłaszania chętnych do nabycia mieszkań na wynajem w ramach Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej
  Wyświetleń: 92
 154. Interpelacja Nr BRM.0003.1.23.2023 w zakresie przyjęcia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji sieci wodociągowo-kanalizacyjnej wraz z inwentaryzacją tej sieci i pozyskaniem środków z KPO
  Wyświetleń: 92
 155. Klauzula dotycząca przetwarzania danych osobowych - Wnioski Wyborców z Gminy Kowalewo Pomorskie
  Wyświetleń: 92
 156. UCHWAŁA NR LXI/471/23 RADY MIEJSKIEJ W KOWALEWIE POMORSKIM z dnia 31 sierpnia 2023 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2023
  Wyświetleń: 92
 157. Zarządzenie nr 167/2023 z dnia 19 grudnia 2023 roku w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na dyrektora Przedszkola Publicznego im. Jana Brzechwy w Kowalewie Pomorskim
  Wyświetleń: 91
 158. Interpelacja Nr BRM.0003.1.34.2023 z dnia 29.11.2023 roku dot. Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej „KZN Toruński”
  Wyświetleń: 88
 159. Komunikat w sprawie miejsca i terminu przyjmowania zgłoszeń kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych
  Wyświetleń: 88
 160. Wykaz miejsc na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych
  Wyświetleń: 88
 161. Zawiadomienie o zgromadzeniu publicznym dn. 09.02.2024 r.
  Wyświetleń: 88
 162. POSTANOWIENIE Nr 1/2024 KOMISARZA WYBORCZEGO W TORUNIU I z dnia 4 stycznia 2024 r. w sprawie podziału powiatu golubsko-dobrzyńskiego na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic, numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu
  Wyświetleń: 87
 163. Projekty Uchwał LXVI Sesji Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim
  Wyświetleń: 87
 164. RAPORT Z KONSULTACJI SPOŁECZNYCH STRATEGII ZINTEGROWANYCH INWESTYCJI TERYTORIALNYCH MIEJSKIEGO OBSZARU FUNKCJONALNEGO TORUNIA
  Wyświetleń: 87
 165. Usługa cateringu dla dzieci uczęszczających do szkół podstawowych, dla których Gmina Kowalewo Pom. jest organem,prowadzącym oraz dla podopiecznych MGOPS i uczestników Dziennego Domu Pobytu w 2024r.
  Wyświetleń: 87
 166. Informacja o uprawnieniach wyborców z niepełnosprawnością
  Wyświetleń: 85
 167. Ogłoszenie Burmistrza Miasta Kowalewa Pomorskiego z dnia 07.09.2023 roku w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę
  Wyświetleń: 85
 168. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dot. przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 5 MW składającej się z wolnostojących paneli fotowoltaicznych wraz z infrastrukturą towarzyszącą, w tym przyłączami energetycznymi i stacjami transformatorowymi na terenie działki o nr ewid. nr 295, 296, 297 w obrębie Zapluskowęsy, gmina Kowalewo Pomorskie”
  Wyświetleń: 84
 169. Zamówienia publiczne - Dostawa oleju opałowego lekkiego do kotłowni olejowych w Szkołach Podstawowych i świetlicach wiejskich zlokalizowanych na terenie Gminy Kowalewo Pomorskie w 2024 roku
  Wyświetleń: 84
 170. Zawiadomienie o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy: Burmistrz Miasta Kowalewo, zawiadamia strony postępowania, że postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Instalacja do przetwarzania odpadów na terenie działki nr 120/1 obręb Mlewo
  Wyświetleń: 84
 171. Ogłoszenie Burmistrza Miasta Kowalewa Pomorskiego z dnia 07.12.2023 roku w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę (6 nieruchomości)
  Wyświetleń: 83
 172. Zarządzenie Nr 116/2023 Burmistrza Miasta Kowalewo Pomorskie z dnia 11 września 2023 r. w sprawie powołania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Gminie Kowalewo Pomorskie
  Wyświetleń: 83
 173. Obwieszczenie o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Burmistrz Miasta Kowalewo Pomorskie, zawiadamia strony postępowania o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa drogi gminnej nr 110117C w miejscowości Bielsk, Gmina Kowalewo Pomorskie”
  Wyświetleń: 82
 174. Konsultacje społeczne
  Wyświetleń: 81
 175. Obwieszczenie Burmistrza Miasta Kowalewo Pomorskie w sprawie polowań zbiorowych w dn. 17.10.2023 r.
  Wyświetleń: 81
 176. Obwieszczenie Burmistrza Miasta Kowalewo Pomorskie w sprawie polowań zbiorowych z dn. 23.10.2023 r.
  Wyświetleń: 81
 177. Obwieszczenie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Toruniu z dnia 19.12.2023 r. dotyczące decyzji nr TliGG.6733.8.2023
  Wyświetleń: 81
 178. Petycja z dnia 05.01.2024 r. dotycząca szkoleń związanych z kształtowaniem lokalnej świadomości społecznej
  Wyświetleń: 81
 179. UCHWAŁA NR LXVI/496/23 RADY MIEJSKIEJ W KOWALEWIE POMORSKIM z dnia 30 listopada 2023 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od tego podatku
  Wyświetleń: 80
 180. ZAPYTANIE OFERTOWE: Świadczenie usług w zakresie wyłapywania bezdomnych zwierząt z terenu miasta i gminy Kowalewo Pomorskie oraz zapewnienia im opieki w schronisku
  Wyświetleń: 80
 181. Zarządzenie Nr 11/2024 z dnia 24 stycznia 2024 roku w sprawie ustalenia na rok szkolny 2024/2025 terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów do przedszkola publicznego, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych i klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Kowalewo Pomorskie
  Wyświetleń: 78
 182. Zamówienia publiczne - Odbieranie i zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych z terenu Gminy Kowalewo Pomorskie w okresie 01.02.2024r. - 31.12.2024r.
  Wyświetleń: 77
 183. UCHWAŁA Nr LXV/492/23 RADY MIEJSKIEJ W KOWALEWIE POMORSKIM z dnia 14 listopada 2023r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kowalewo Pomorskie na lata 2023-2045
  Wyświetleń: 76
 184. Interpelacja Nr BRM.0003.1.24.2022 z dnia 24.11.2022 r. dot. odnowienia grobu rodziny Falarskich
  Wyświetleń: 75
 185. Obwieszczenie z dnia 21.09.2023 r.: Burmistrz Miasta Kowalewo Pomorskie zawiadamia, że wydano decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na zmianie sposobu użytkowania części budynku mieszkalno-gospodarczogarażowego na budynek związany z prowadzeniem publicznych placówek opiekuńczo-wychowawczych wraz z niezbędną rozbudową i przebudową - realizacja inwestycji na działkach o nr ewid. 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, położonych w 04 obrębie ewidencyjnym miasta Kowalewo Pomorskie
  Wyświetleń: 75
 186. Posiedzenia Komisji Rady Miejskiej w grudniu 2023 roku
  Wyświetleń: 75
 187. UCHWAŁA NR LXVII/511/23 RADY MIEJSKIEJ W KOWALEWIE POMORSKIM z dnia 28 grudnia 2023 roku w sprawie rozpatrzenia wniosku z dnia 23 listopada 2023 roku
  Wyświetleń: 75
 188. Posiedzenia Komisji Rady Miejskiej w styczniu 2024 roku
  Wyświetleń: 74
 189. Zawiadomienie o wydaniu decyzji: Burmistrz Miasta Kowalewo Pomorskie podaje do publicznej wiadomości informację o wydaniu decyzji znak OŚRIEG.6220.17.2023 z dnia 21.09.2023 r. ustalającej środowiskowe uwarunkowania dla przedsięwzięcia polegającego na: „Wydobywaniu kruszywa naturalnego ze złoża „MLEWO III/A”, metodą odkrywkową, bez użycia materiałów wybuchowych z terenu działki ewidencyjnej numer 11/2 i 12 obręb Mlewo, gmina Kowalewo Pomorskie, powiat golubsko-dobrzyński, województwo kujawsko-pomorskie”
  Wyświetleń: 74
 190. Informocja pokontrolna nr WR-VII.44.1.79.2022.JB z kontroli projektu nr RPKP.06.04.01-04-0001_18
  Wyświetleń: 73
 191. UCHWAŁA NR LXI/476/23 RADY MIEJSKIEJ W KOWALEWIE POMORSKIM z dnia 31 sierpnia 2023 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków i zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Kowalewo Pomorskie
  Wyświetleń: 73
 192. Zarządzenie Nr 7/2024 z dnia 15 stycznia 2024 roku w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Wielkim Rychnowie
  Wyświetleń: 73
 193. UCHWAŁA NR LXVI/501/23 RADY MIEJSKIEJ W KOWALEWIE POMORSKIM z dnia 30 listopada 2023 r. w sprawie szczegółowych warunków sprzedaży nieruchomości gruntowych na rzecz ich użytkowników wieczystych
  Wyświetleń: 72
 194. UCHWAŁA NR LXVI/504/23 RADY MIEJSKIEJ W KOWALEWIE POMORSKIM z dnia 30 listopada 2023 roku w sprawie przekazania wniosku z dnia 24 października 2023 roku
  Wyświetleń: 72
 195. Audyty i kontrole
  Wyświetleń: 71
 196. UCHWAŁA NR LXVI/497/23 RADY MIEJSKIEJ W KOWALEWIE POMORSKIM z dnia 30 listopada 2023 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę do obliczenia podatku rolnego na obszarze Miasta i Gminy Kowalewo Pomorskie oraz zwolnień od podatku rolnego
  Wyświetleń: 71
 197. Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 14 sierpnia 2023 r. o okręgach wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15 października 2023 r.
  Wyświetleń: 70
 198. UCHWAŁA NR LXVI/503/23 RADY MIEJSKIEJ W KOWALEWIE POMORSKIM z dnia 30 listopada 2023 r. w sprawie określenia wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki na terenie Gminy Kowalewo Pomorskie w 2024 roku
  Wyświetleń: 70
 199. Zawiadomienie o wyłączeniu z wojewódzkiej ewidencji zabytków karty ewidencyjnej cmentarza żydowskiego w Kowalewie Pomorskim przy ul. 23 Stycznia (on. 1 Stycznia), opracowanej przez inż. H Greckiego w 1994 r.
  Wyświetleń: 70
 200. Petycja z dnia 21.11.2023 r. o podjęcie działań zmierzających do stopniowego wdrożenia w Urzędzie procedur związanych z pełną obsługą płatności dokonywanych online przez Interesantów/Petentów/Podatników poprzez udostępnienie takiej możliwości na stronie internetowej samorządu
  Wyświetleń: 69
 201. Uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 12 grudnia 2023 roku
  Wyświetleń: 69
 202. Wyszukiwarka zaawansowana
  Wyświetleń: 69
 203. Lista rekomendowanych projektów w ramach Kowalewskiego Budżetu Obywatelskiego na 2024 rok
  Wyświetleń: 68
 204. Obwieszczenie z dnia 15 grudnia 2023 r. o przystąpieniu do konsultacji społecznych projektu dokumentu Strategii ZIT Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Torunia
  Wyświetleń: 68
 205. Ogłoszenie Burmistrza Miasta Kowalewa Pomorskiego z dnia 13.11.2023 roku w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę
  Wyświetleń: 68
 206. Postanowienie Nr 14/2023 Komisarza Wyborczego w Toruniu I w sprawie dostosowania opisu granic okręgów wyborczych Miasta i Gminy Kowalewo Pomorskie do stanu faktycznego
  Wyświetleń: 68
 207. Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa i Integracji Europejskiej, Komisji Infrastruktury i Drogownictwa, Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia, Komisji Budżetu i Samorządu, Komisji Skarg, Wniosków i Petycji oraz Komisji Rewizyjnej w dniu 17 października 2023 roku
  Wyświetleń: 68
 208. Obwieszczenia Burmistrza Miasta Kowalewo Pomorskie w sprawie polowań zbiorowych z dn. 24.08.2023r.
  Wyświetleń: 67
 209. Polityka prywatności BIP
  Wyświetleń: 67
 210. Zawiadomienie: Burmistrz Miasta Kowalewo Pomorskie podaje do publicznej wiadomości informację o wydaniu decyzji znak OŚRIEG.6220.8.2023 z dnia 22.12.2023 r. stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: „Zakład przetwarzania i zbierania odpadów na części działki nr 54/8 obręb Wielka Łąka”
  Wyświetleń: 67
 211. Interpelacja Nr BRM.0003.1.36.2023 z dnia 19.12.2023 roku w sprawie ujęcia w budżecie na rok 2024 budowy parkingu na potrzeby szkoły podstawowej w Wielkim Rychnowie
  Wyświetleń: 65
 212. Kominikat Komisarza Wyborczego w Toruniu I z dnia 30 stycznia 2024 r.
  Wyświetleń: 63
 213. UCHWAŁA NR LXVI/502/23 RADY MIEJSKIEJ W KOWALEWIE POMORSKIM z dnia 30 listopada 2023 r. w sprawie określenia warunków udzielenia bonifikaty od ceny nieruchomości gruntowej sprzedawanej jej użytkownikowi wieczystemu
  Wyświetleń: 63
 214. Zarządzenie Nr 129/2023 z dnia 16 października 2023 roku w sprawie: ustalenia stawek czynszu za grunty rolne oddane w dzierżawę do lat trzech
  Wyświetleń: 63
 215. Zarządzenie Nr 147/2023 z dnia 10 listopada 2023 roku w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego nauczyciela gminy Kowalewo Pomorskie ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego oraz ustalenia stawki wynagrodzenia ekspertów uczestniczących w pracach Komisji
  Wyświetleń: 63
 216. Aktualizacja podstawowej kwoty dotacji – 2023 rok
  Wyświetleń: 62
 217. Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej za 2023 rok
  Wyświetleń: 62
 218. Ogłoszenie Burmistrza Miasta Kowalewa Pomorskiego z dnia 27.11. 2023 roku w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży (działka nr 43/4, 02 obręb ewidencyjny Kowalewo Pomorskie)
  Wyświetleń: 61
 219. OGŁOSZENIE BURMISTRZA MIASTA KOWALEWO POMORSKIE z dnia 28 września 2023 roku dot. wykazu projektów zadań w ramach Kowalewskiego Budżetu Obywatelskiego na 2024 rok - po weryfikacji
  Wyświetleń: 61
 220. UCHWAŁA Nr LXVII/506/23 RADY MIEJSKIEJ W KOWALEWIE POMORSKIM z dnia 28 grudnia 2023r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kowalewo Pomorskie na lata 2023-2045
  Wyświetleń: 60
 221. ZAWIADOMIENIE – OBWIESZCZENIE: dot. przedsięwzięcia polegającego na „Budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 5 MW składającej się z wolnostojących paneli fotowoltaicznych wraz z infrastrukturą towarzyszącą, w tym przyłączami energetycznymi i stacjami transformatorowymi na terenie działki o nr ewid. nr 295, 296, 297 w obrębie Zapluskowęsy”
  Wyświetleń: 60
 222. OBWIESZCZENIE o wszczęciu, na żądanie strony, postępowania administracyjnego w sprawie zatwierdzenia Projektu robót geologicznych dla dokumentacji hydrogeologicznej - Budowa linii kolejowej nr 5 i 242 Grochowalsk-Grudziądz-Warlubie oraz Budowa linii kolejowej na odc. Grudziądz-Gdańsk
  Wyświetleń: 58
 223. Zawiawomienie Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego o zebraniu materiału dowodowego – ŚG-V.7430.41.2023
  Wyświetleń: 58
 224. Wykaz miejsc na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych
  Wyświetleń: 56
 225. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach: Burmistrz Miasta Kowalewo Pomorskie zawiadamia strony postępowania o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowie drogi gminnej nr 110117C w miejscowości Bielsk, Gmina Kowalewo Pomorskie”
  Wyświetleń: 55
 226. UCHWAŁA NR LXVII/510/23 RADY MIEJSKIEJ W KOWALEWIE POMORSKIM z dnia 28 grudnia 2023 roku w sprawie przyjęcia Strategii rozwoju sportu i rekreacji w Gminie Kowalewo Pomorskie na lata 2024-2030
  Wyświetleń: 54
 227. Zarządzenie Nr 10/2024 z dnia 22 stycznia 2024 r. w sprawie ustalenia stawek wynajmu pomieszczeń w Szkole Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Kowalewie Pomorskim
  Wyświetleń: 54
 228. Zarządzenie nr 166/2023 z dnia 15 grudnia 2023 roku w sprawie powołania komisji do oceny ofert złożonych w naborze na funkcję Gminnego Organizatora Sportu
  Wyświetleń: 54
 229. Obwieszczenie o wszczęciu na wniosek spółki CONKRET Sp. z o.o., w sprawie przeniesienia praw i obowiązków wynikających z pozwolenia wodnoprawnego udzielonego spółce CONKRET Z.R. Trejderowscy
  Wyświetleń: 53
 230. Zarządzenie Nr 5/2024 z dnia 10 stycznia 2024 roku w sprawie uchylenia zarządzenia nr 92/2022 z dnia 18 lipca 2022 roku w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Wielkim Rychnowie
  Wyświetleń: 53
 231. Zarządzenie Nr 8/2024 z dnia 17 stycznia 2024 roku w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Przedszkola Publicznego im. Jana Brzechwy w Kowalewie Pomorskim
  Wyświetleń: 53
 232. Przetargi
  Wyświetleń: 52
 233. ZAWIADOMIENIE o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy: Burmistrz Miasta Kowalewo Pomorskie zawiadamia strony postępowania, że postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Instalacja do przetwarzania odpadów na terenie działki nr 120/1 obręb Mlewo, gmina Kowalewo Pomorskie”, nie zostanie zakończone w terminie określonym w art. 35 Kpa
  Wyświetleń: 52
 234. Obwieszczenie Starosty Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 5 lutego 2024 roku o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w okręgach wyborczych oraz siedzibie Powiatowej Komisji Wyborczej w Golubiu-Dobrzyniu w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.
  Wyświetleń: 50
 235. UCHWAŁA NR LXVI/505/23 RADY MIEJSKIEJ W KOWALEWIE POMORSKIM z dnia 30 listopada 2023 roku w sprawie rozpatrzenia wniosku z dnia 24 października 2023 roku
  Wyświetleń: 50
 236. Zarządzenie Nr 146/2023 z dnia 10 listopada 2023 roku w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego nauczyciela gminy Kowalewo Pomorskie ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego oraz ustalenia stawki wynagrodzenia ekspertów uczestniczących w pracach Komisji
  Wyświetleń: 49
 237. Posiedzenia Komisji Rady Miejskiej w lutym 2024 roku
  Wyświetleń: 48
 238. Protokół z posiedzenia Komisji Budżetu i Samorządu w dniu 12 grudnia 2023 roku
  Wyświetleń: 48
 239. UCHWAŁA NR LXVII/508/23 RADY MIEJSKIEJ W KOWALEWIE POMORSKIM z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie wsparcia w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2024-2028
  Wyświetleń: 48
 240. Zarządzenie nr 107/2023 z dnia 25.08.2023 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej w celu udzielenia zamówienia publicznego o wartości, która nie przekracza progów unijnych określonych w art. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 1605 ze zm.) na realizację zadania pn.: „Wykonywanie usługi dowozu uczniów niepełnosprawnych wraz z opiekunem z terenu Gminy Kowalewo Pomorskie do przedszkoli, szkół specjalnych oraz do ośrodków szkolnowychowawczych w okresie 02.10.2023r. - 21.06.2024r.”
  Wyświetleń: 48
 241. Zawiadomienie o zamiarze wyłączenia z karty adresowej budynku mieszkalnego „dwojaka”, położonego na działce o nr. ewid. 60/1 w obrębie ewidencyjnym Chełmoniec
  Wyświetleń: 48
 242. UCHWAŁA Nr LXVI/494/23 RADY MIEJSKIEJ W KOWALEWIE POMORSKIM z dnia 30 listopada 2023r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kowalewo Pomorskie na lata 2023-2045
  Wyświetleń: 46
 243. UCHWAŁA NR LXVIII/519/24 RADY MIEJSKIEJ W KOWALEWIE POMORSKIM z dnia 25 stycznia 2024 r. w sprawie budżetu na 2024 rok
  Wyświetleń: 46
 244. Zarządzenie nr 21/2024 z dnia 1 lutego 2024 roku w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na dyrektora Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Wielkim Rychnowie
  Wyświetleń: 46
 245. Raport z wizyty monitoringowej nr WR-VII.44.3.33.2023.DS w zakresie kontroli trwałości projektu nr RPKP.06.04.01-04-0001_17
  Wyświetleń: 45
 246. Obwieszczenia: dot. rozpoczęcia procedury udziału społeczeństwa w ramach postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn.: „ Budowie Elektrowni Słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą „SREBRNIKI II”, „SREBRNIKI III” na działce nr ew. 108, 109/2, 220 ( obręb 0018) w obrębie ew. Srebrniki, Gmina Kowalewo Pomorskie oraz linie kablowe łączące poszczególne części inwestycji poprowadzone w obrębie Srebrniki (0018)”
  Wyświetleń: 44
 247. UCHWAŁA NR LXVI/498/23 RADY MIEJSKIEJ W KOWALEWIE POMORSKIM z dnia 30 listopada 2023 r. w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych oraz zwolnień od tego podatku
  Wyświetleń: 43
 248. Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Budżetowej i Samorządu, Komisji Infrastruktury i Drogownictwa, Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, Komisji Rewizyjnej, Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia z Komisją Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa i Integracji Europejskiej w dniu 19.12.2023 r.
  Wyświetleń: 42
 249. Zarządzenie Nr 130/2023 z dnia 16 października 2023 roku w sprawie: ustalenia stawek czynszu za nieruchomości oddane w dzierżawę do lat trzech.
  Wyświetleń: 42
 250. Kategorie
  Wyświetleń: 40
 251. UCHWAŁA NR LXVII/507/23 RADY MIEJSKIEJ W KOWALEWIE POMORSKIM z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2023
  Wyświetleń: 40
 252. UCHWAŁA NR LXVII/509/23 RADY MIEJSKIEJ W KOWALEWIE POMORSKIM z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do udzielenia nieodpłatnego wsparcia w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2024-2028
  Wyświetleń: 40
 253. Zarządzenie nr 19/2024 z dnia 30 stycznia 2024 roku w sprawie ustalenia planu dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli, form i specjalności kształcenia nauczycieli oraz kryteriów dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez uczelnie, na które dofinansowanie jest przyznawane
  Wyświetleń: 39
 254. UCHWAŁA NR LXVI/500/23 RADY MIEJSKIEJ W KOWALEWIE POMORSKIM z dnia 30 listopada 2023 roku w sprawie majątkowej gminy przekraczającej zakres zwykłego zarządu.
  Wyświetleń: 38
 255. Obwieszczenie Burmistrza Miasta Kowalewo Pomorskie w sprawie polowań zbiorowych z dn. 27.12.2023r.
  Wyświetleń: 37
 256. Głosowanie przez pełnomocnika w wyborach do organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na 7 kwietnia 2024 r.
  Wyświetleń: 36
 257. Informacja na temat kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2024/2025 do przedszkola publicznego, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i klas pierwszych publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Kowalewo Pomorskie wraz z wykazem dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełniania ww. kryteriów i liczbą punktów możliwych do uzyskania za poszczególne z nich
  Wyświetleń: 36
 258. Wybory i referenda
  Wyświetleń: 36
 259. UCHWAŁA NR LXVI/499/23 RADY MIEJSKIEJ W KOWALEWIE POMORSKIM z dnia 30 listopada 2023 r. w sprawie określenia zasad przyznawania i wysokości diet dla sołtysów oraz Przewodniczących Samorządów Osiedlowych
  Wyświetleń: 35
 260. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 12 stycznia 2024 r. o przeprowadzeniu kwalifikacji wojskowej w 2024 r.
  Wyświetleń: 34
 261. Obwieszczenie: Burmistrz Miasta Kowalewo Pomorskie podaje do publicznej wiadomości informację dotyczącą zmiany wniosku w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na przebudowie z rozbudową sieci gazowej n/c w m. Kowalewo Pomorskie, ul. Główny Dworzec i ul. Odrodzenia
  Wyświetleń: 34
 262. Zawiadomienie: Burmistrz Miasta Kowalewo Pomorskie podaje do publicznej wiadomości informację o wydaniu decyzji o warunkach zabudowy nr 85/2023 z dnia 22.11.2023 r. dla inwestycji polegającej budowie farmy fotowoltaicznej o łącznej mocy do 3 MW z możliwością realizacji w etapach – każdy o mocy do 1MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na części działki o nr ewid. 1/2 obręb ewidencyjny Frydrychowo
  Wyświetleń: 34
 263. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach: dot. przedsięwzięcia polegającego na: "Budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 3 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce o nr ewidencyjnym 23/6 w obrębie Nowy Dwór, gmina Kowalewo Pomorskie"
  Wyświetleń: 33
 264. Nabór Członków Komisji Konkursowej do opiniowania ofert w ramach otwartego konkursu ofert na realizacje zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2024 r. w trybie art. 15 ust. 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 571 z późn. zm)
  Wyświetleń: 32
 265. Obwieszczenie Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 12 lutego 2024 r. o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w okręgach wyborczych oraz siedzibie Wojewódzkiej Komisji Wyborczej w Toruniu w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.
  Wyświetleń: 30
 266. Obwieszczenie o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa Elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 2 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w miejscowości Nowy Dwór na nieruchomości numer 50/2”
  Wyświetleń: 30
 267. Ogłoszenie o zamówieniu: Termomodernizacja hali sportowej i łącznika w zakresie ocieplenia dachu wraz z towarzyszącymi pracami remontowymi w ramach realizacji zadania inwestycyjnego pn.: "Termomodernizacja hali sportowej(...)
  Wyświetleń: 30
 268. UCHWAŁA NR LXIV/489/23 RADY MIEJSKIEJ W KOWALEWIE POMORSKIM z dnia 26 października 2023 roku w sprawie rozpatrzenia wniosku z dnia 29 września 2023 roku
  Wyświetleń: 30
 269. Obwieszczenie: Burmistrz Miasta Kowalewo Pomorskie podaje do publicznej wiadomości informację dotyczącą wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej i sieci kanalizacyjnej – realizacja inwestycji w działce nr geod. 219/2 położonej w 03 obrębie miasta Kowalewo Pomorskie
  Wyświetleń: 29
 270. Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa i Integracji Europejskiej, Komisji Infrastruktury i Drogownictwa, Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia, Komisji Budżetu i Samorządu, Komisji Skarg, Wniosków i Petycji oraz Komisji Rewizyjnej w dniu 14 listopada 2023 roku
  Wyświetleń: 29
 271. Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa i Integracji Europejskiej, Komisji Infrastruktury i Drogownictwa, Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia, Komisji Budżetu i Samorządu, Komisji Skarg, Wniosków i Petycji oraz Komisji Rewizyjnej w dniu 28 listopada 2023 roku
  Wyświetleń: 29
 272. Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa i Integracji Europejskiej, Komisji Infrastruktury i Drogownictwa, Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia, Komisji Budżetu i Samorządu, Komisji Skarg, Wniosków i Petycji oraz Komisji Rewizyjnej w dniu 21 listopada 2023 roku
  Wyświetleń: 28
 273. UCHWAŁA NR LXVI/495/23 RADY MIEJSKIEJ W KOWALEWIE POMORSKIM z dnia 30 listopada 2023 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2023
  Wyświetleń: 28
 274. UCHWAŁA NR LXVIII/514/24 RADY MIEJSKIEJ W KOWALEWIE POMORSKIM z dnia 25 stycznia 2024 roku w sprawie uchwalenia ramowego planu pracy Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim na 2024 rok
  Wyświetleń: 28
 275. Zarządzenie nr 112/2023 z dnia 4 września 2023 r. w sprawie powołania koordynatora gminnego ds. obsługi informatycznej w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15 października 2023 r.
  Wyświetleń: 27
 276. Obwieszczenie: Burmistrz Miasta Kowalewo Pomorskie podaje do publicznej wiadomości informację, iż postępowanie administracyjne w zakresie ustalającym lokalizację inwestycji celu publicznego polegającej na zmianie sposobu użytkowania części budynku mieszkalno-gospodarczo-garażowego na budynek związany z prowadzeniem publicznych placówek opiekuńczo-wychowawczych wraz z niezbędną rozbudową i przebudową – realizacja inwestycji na działkach nr geod. 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251 położonych w 04 obrębie ewidencyjnym miasta Kowalewo Pomorskie, gm. Kowalewo Pomorskie
  Wyświetleń: 26
 277. Obwieszczenie: Burmistrz Miasta Kowalewo Pomorskie podaje do publicznej wiadomości informację o rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w ramach postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn.: „Instalacja do przetwarzania odpadów na terenie działki nr 120/1 obręb Mlewo, gmina Kowalewo Pomorskie”
  Wyświetleń: 22
 278. Zarządzenia nr 143/2023 z dnia 02 listopada 2023r. w sprawie upoważnienia Kierownika Referatu Techniczno-Inwestycyjnego i Gospodarki Gruntami do wykonywania czynności związanych z procedurą formalno-prawną przy opracowywaniu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, planu ogólnego oraz studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Kowalewo Pomorskie w imieniu Burmistrza
  Wyświetleń: 22
 279. Zarządzenie nr 114/2023 z dnia 4 września 2023 r. w sprawie ustanowienia operatorów informatycznej obsługi komisji obwodowych
  Wyświetleń: 22
 280. ZAWIADOMIENIE – OBWIESZCZENIE o wydaniu postanowienia zawieszającego postępowanie administracyjne: „Budowia farmy fotowoltaicznej o mocy do 5 MW składającej się z wolnostojących paneli fotowoltaicznych wraz z infrastrukturą towarzyszącą, w tym przyłączami energetycznymi i stacjami transformatorowymi na terenie działki o nr ewid. nr 295, 296, 297 w obrębie Zapluskowęsy, gmina Kowalewo Pomorskie”
  Wyświetleń: 22
 281. Ogłoszenie przetargu nieograniczonego ofertowego w formie zbierania ofert na najem lokalu użytkowego zlokalizowanego przy ul. Brodnickiej 1 w Kowalewie Pomorskim o łącznej powierzchni 26,32 m²
  Wyświetleń: 21
 282. UCHWAŁA Nr LXVIII/518/23 RADY MIEJSKIEJ W KOWALEWTE POMORSKIM z dnia 25 stycznia 2024r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kowalewo Pomorskie na lata 2024-2045
  Wyświetleń: 21
 283. ZAWIADOMIENIE – OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji: Burmistrz Miasta Kowalewo Pomorskie skrócie uouioś zawiadamia strony postępowania o wydaniu decyzji znak OŚRIEG.6220.9.2023 z dnia 02.02.2024 r. umarzającej postępowanie administracyjne w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie Elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 2 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w miejscowości Nowy Dwór na nieruchomości numer 50/2”
  Wyświetleń: 20
 284. Informacja Komisarza Wyborczego w Toruniu I z dnia 22 lutego 2024 r. dotycząca m.in. możliwości dokonania zgłoszenia dodatkowego kandydata do Miejskiej Komisji Wyborczej w Kowalewie Pomorskim
  Wyświetleń: 19
 285. Ogłoszenie Burmistrza Miasta Kowalewo Pomorskie z dnia 08.02.2024 roku w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę (Część działki 42/2 i Część działki 43/1 i 43/3 - 02 obręb ewidencyjny miasta Kowalewo Pomorskie)
  Wyświetleń: 19
 286. UCHWAŁA NR LXVIII/516/24 RADY MIEJSKIEJ W KOWALEWIE POMORSKIM z dnia 25 stycznia 2024 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów w obrębie Sierakowo i Srebrniki, gmina Kowalewo Pomorskie
  Wyświetleń: 19
 287. Zarządzenie nr 113/2023 z dnia 4 września 2023 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie budżetu na 2023 rok
  Wyświetleń: 19
 288. Zarządzenie nr 115/2023 z dnia 6 września 2023 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej w celu udzielenia zamówienia publicznego o wartości, która nie przekracza progów unijnych określonych w art. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023r., poz. 1605 ze zm.) na realizację zadania pn.: „Remont drogi gminnej nr 110116C relacji Elzanowo – Mariany, gmina Kowalewo Pomorskie w km 0+088 do 1+946” – zadanie realizowane w ramach wydatków bieżących z dofinansowaniem z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg
  Wyświetleń: 19
 289. Zarządzenie nr 118/2023 z dnia 15 września 2023 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie budżetu na 2023 rok
  Wyświetleń: 19
 290. UCHWAŁA NR LXVIII/512/24 RADY MIEJSKIEJ W KOWALEWIE POMORSKIM z dnia 25 stycznia 2024 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Komisji Rady Miejskiej
  Wyświetleń: 18
 291. UCHWAŁA NR LXVIII/513/24 RADY MIEJSKIEJ W KOWALEWIE POMORSKIM z dnia 25 stycznia 2024 roku w sprawie przyjęcia planów pracy stałych Komisji Rady Miejskiej na rok 2024
  Wyświetleń: 18
 292. Zarządzenie nr 159/2023 z dnia 01 grudnia 2023 roku w sprawie powołania Gminnej Komisji Urbanistyczno - Architektonicznej
  Wyświetleń: 18
 293. Zarządznie nr 109/2023 z dnia 31 sierpnia 2023 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia planu finansowego dla rachunku wydzielonego środków z Funduszu Pomocy, w celu finansowania lub dofinansowania realizacji zadań na rzecz pomocy Ukrainie, w szczególności obywatelom Ukrainy dotkniętych konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy, w tym zadań realizowanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jak i poza nim
  Wyświetleń: 18
 294. Zarządzenie nr 119/2023 z dnia 15.09.2023 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej w celu udzielenia zamówienia publicznego o wartości, przekraczającej progi unijne określone w art. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023r., poz. 1605 ze zm.) na realizację zadania pn.: „Udzielenie kredytu długoterminowego do wysokości 7 000 000,00 zł (słownie: siedem milionów złotych 00/100 groszy) na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Kowalewo Pomorskie w 2023 roku”
  Wyświetleń: 17
 295. Zarządzenie nr 160/2023 z dnia 01 grudnia 2023 roku w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia za udział w posiedzeniach Gminnej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej
  Wyświetleń: 17
 296. Zarządzenie nr 105/2023 z dnia 23.06.2023 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej w celu udzielenia zamówienia publicznego o wartości, która nie przekracza progów unijnych określonych w art. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 1605 ze zm.) w trybie zamówienia z wolnej ręki na realizację zadania pn.: „Wykonywanie usługi dowozu uczniów niepełnosprawnych wraz z opiekunem z terenu Gminy Kowalewo Pomorskie do przedszkoli, szkół specjalnych oraz do ośrodków szkolno-wychowawczych w okresie 04.09.2023r. - 29.09.2023r.”
  Wyświetleń: 15
 297. Zarządzenie nr 131/2023 z dnia 16 października 2023 roku zmieniające Zarządzenie w sprawie realizacji Kowalewskiego Budżetu Obywatelskiego na rok 2024
  Wyświetleń: 15
 298. Zarządznie nr 120/2023 z dnia 19 września 2023 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie budżetu na 2023 rok
  Wyświetleń: 15
 299. Zarządzenie nr 110/2023 z dnia 31.08.2023 r. w sprawie określenia zasad udzielania dofinansowania, regulaminu naboru wniosków o udzielenie dofinansowania oraz wzorów dokumentów dot. przedsięwzięcia w ramach programu priorytetowego "Ciepłe Mieszkanie" na terenie gm.Kowalewo Pomorskie
  Wyświetleń: 14
 300. Zarządznie nr 139/2023 z dnia 26 październik 2023 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia planu finansowego dla rachunku wydzielonego środków na cele związane z przeciwdziałaniem COVID-19
  Wyświetleń: 14
 301. Uchwała Nr 15/D/2024 Składu Orzekającego Nr 14 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 8 lutego 2024 r. w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu Gminy Kowalewo Pomorskie.
  Wyświetleń: 13
 302. UCHWAŁA NR LXVIII/515/24 RADY MIEJSKIEJ W KOWALEWIE POMORSKIM z dnia 25 stycznia 2024 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy na nieruchomościach stanowiących własność Gminy Kowalewo Pomorskie
  Wyświetleń: 13
 303. Zarządzenie nr 108/2023 z dnia 28.08.2023 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej w celu udzielenia zamówienia publicznego o wartości, przekraczającej progi unijne określone w art. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 1605 ze zm.) na realizację zadania pn.: „Odbieranie i zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych z terenu Gminy Kowalewo Pomorskie w 2024 roku”
  Wyświetleń: 13
 304. Zarządzenie nr 111 /2023 z dnia 04 września 2023 roku w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o pomoc uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych
  Wyświetleń: 13
 305. Zarządzenie nr 149/2023 z dnia 14 listopada 2023 r. w sprawie przyjęcia projektu budżetu gminy na rok 2024
  Wyświetleń: 13
 306. Uchwała Nr 17/Kd/2024 Składu Orzekającego Nr 14 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 8 lutego 2024 r. w sprawie wydania opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Kowalewo Pomorskie w latach 2024-2045
  Wyświetleń: 12
 307. Zarządzenie nr 106/2023 z dnia 24 sierpnia 2023 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie budżetu na 2023 rok
  Wyświetleń: 12
 308. Zarządzenie nr 155/2023 z dnia 28 listopada 2023 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu usług transportu specjalistycznego dla osób niepełnosprawnych
  Wyświetleń: 12
 309. Zarządznie nr 137/2023 z dnia 24 października 2023 roku w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie stawek za wynajem remizo-świetlic, świetlic oraz wiejskich domów kultury na terenie Gminy Kowalewo Pomorskie
  Wyświetleń: 12
 310. Zarządzenie nr 142/2023 z dnia 02 listopada 2023 roku w sprawie upoważnienia przedstawiciela organu prowadzącego szkołę do dokonania analizy formalnej wniosku i dokumentacji nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
  Wyświetleń: 11
 311. INFORMACJA o przyznanej dotacji celowej dla Spółek Wodnych działających na terenie gminy
  Wyświetleń: 10
 312. Zarządzenie Nr 144 /2023 z dnia 9 listopada 2023 r. w sprawie oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym części nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Kowalewo Pomorskie z przeznaczeniem na plac manewrowy do nauki jazdy kat. B
  Wyświetleń: 10
 313. Zarządzenie nr 24/2024 z dnia 12 lutego 2024 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej w celu udzielenia zamówienia publicznego na realizację zadania pn.:Termomodernizacja hali sportowej i łącznika w zakresie ocieplenia dachu wraz z towarzyszącymi pracami remontowymi w ramach realizacji zadania inwestycyjnego pn.:„Termomodernizacja hali sportowej i łącznika w zakresie ocieplenia dachu oraz wykonanie fundamentów wzmacniających w hali sportowej – realizacja w etapach”
  Wyświetleń: 10
 314. ZAWIADOMIENIE: Burmistrz Miasta Kowalewo Pomorskie zawiadamia strony postępowania, że postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Instalacja do przetwarzania odpadów na terenie działki nr 120/1 obręb Mlewo, gmina Kowalewo Pomorskie”, nie zostanie zakończone w terminie określonym w art. 35 Kpa.
  Wyświetleń: 10
 315. UCHWAŁA NR LXVIII/517/24 RADY MIEJSKIEJ W KOWALEWIE POMORSKIM z dnia 25 stycznia 2024 roku w sprawie przyjęcia Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Torunia - SUMP dla MOFT do roku 2030 (z perspektywą do roku 2040)
  Wyświetleń: 9
 316. Zarządzenie nr 138/2023 z dnia 26 października 2023 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia planu finansowego dla rachunku wydzielonego środków z Funduszu Pomocy, w celu finansowania lub dofinansowania realizacji zadań na rzecz pomocy Ukrainie, w szczególności obywatelom Ukrainy dotkniętych konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy, w tym zadań realizowanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jak i poza nim
  Wyświetleń: 9
 317. Zarządzenie nr 140/2023 z dnia 31 października 2023 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie budżetu na 2023 rok
  Wyświetleń: 9
 318. Zarządzenie nr 23/2024 z dnia 07 lutego 2024 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji w zakresie projektu uchwały w sprawie zasad i trybu przeprowadzania Kowalewskiego Budżetu Obywatelskiego
  Wyświetleń: 8
 319. Zarządzenie nr 133/2023 z dnia 23 października 2023 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie budżetu na 2023 rok
  Wyświetleń: 8
 320. Obwieszczenie: Burmistrz Miasta Kowalewa Pomorskiego podaje do publicznej wiadomości informację dotyczącą wszczęcia postępowania na wniosek Gminy Kowalewo Pomorskie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przebudowy linii napowietrznej nN, budowy linii kablowej nN oraz przyłącza kablowego nN z szafką pomiarową, realizacja inwestycji na działce: nr geod. 87/1 obr. ewid. Sierakowo
  Wyświetleń: 6
 321. Zarządzenie nr 148/2023 z dnia 15 listopada 2023 roku w sprawie przyjęcia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kowalewo Pomorskie na lata 2024-2045
  Wyświetleń: 6
 322. Zarządznie nr 128/2023 z dnia 11 października 2023 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie budżetu na 2023 rok
  Wyświetleń: 6
 323. Zarządzenie nr 151/2023 z dnia 15 listopada 2023 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie budżetu na 2023 rok
  Wyświetleń: 5
 324. Zarządzenie nr 157/2023 z dnia 30 listopada 2023 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia planu finansowego dla rachunku wydzielonego środków z Funduszu Pomocy, w celu finansowania lub dofinansowania realizacji zadań na rzecz pomocy Ukrainie, w szczególności obywatelom Ukrainy dotkniętych konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy, w tym zadań realizowanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jak i poza nim
  Wyświetleń: 5
 325. Obwieszczenie o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach: Burmistrz Miasta Kowalewo Pomorskie zawiadamia strony postępowania o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 3 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce o nr ewidencyjnym 23/6 w obrębie Nowy Dwór
  Wyświetleń: 4
 326. Zarzączenie nr 145/2023 z dnia 9 listopada 2023 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie budżetu na 2023 rok
  Wyświetleń: 4
 327. Zarządzenie nr 126/2023 z dnia 09.10.2023 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej w celu udzielenia zamówienia publicznego o wartości, która nie przekracza progów unijnych określonych w art. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023r., poz. 1605 ze zm.) na realizację zadania pn.: Remont murów miejskich w Kowalewie Pomorskim w ramach zadnia: „Wykonanie prac konserwatorskich i restauratorskich przy murach miejskich w Kowalewie Pomorskim”
  Wyświetleń: 3
 328. Zarządzenie nr 152/2023 z dnia 15 listopada 2023 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia planu finansowego dla rachunku wydzielonego środków z Funduszu Pomocy, w celu finansowania lub dofinansowania realizacji zadań na rzecz pomocy Ukrainie, w szczególności obywatelom Ukrainy dotkniętych konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy, w tym zadań realizowanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jak i poza nim
  Wyświetleń: 3
 329. Zarządzenie nr 122/2023 z dnia 28 września 2023 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia planu finansowego dla rachunku wydzielonego środków z Funduszu Pomocy, w celu finansowania lub dofinansowania realizacji zadań na rzecz pomocy Ukrainie, w szczególności obywatelom Ukrainy dotkniętych konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy, w tym zadań realizowanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jak i poza nim
  Wyświetleń: 2
 330. Zarządzenie nr 123/2023 z dnia 29 września 2023 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie budżetu na 2023 rok
  Wyświetleń: 1
Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej

„Rozbudowa i modernizacja Systemu Regionalnego Biuletynu Informacji Publicznej Województwa Kujawsko-Pomorskiego” realizowana w ramach Projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0", współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 i ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego