Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Statystyki podstron

Rok 2024
Styczeń: 12349Luty: 12572Marzec: 17271Kwiecień: 20087Maj: 21542Czerwiec: 10563
Lipiec: 0Sierpień: 0Wrzesień: 0Październik: 0Listopad: 0Grudzień: 0
Rok 2023
Styczeń: 0Luty: 0Marzec: 12Kwiecień: 1Maj: 1Czerwiec: 3
Lipiec: 0Sierpień: 20Wrzesień: 4000Październik: 6086Listopad: 11284Grudzień: 10009
 1. Strona główna BIP
  Wyświetleń: 15631
 2. Rejestr zmian stron
  Wyświetleń: 5911
 3. Ogłoszenia
  Wyświetleń: 3566
 4. Wybory samorządowe 2024
  Wyświetleń: 3484
 5. Pozostałe zamówienia
  Wyświetleń: 2217
 6. Wykazy nieruchomości
  Wyświetleń: 1955
 7. Zawiadomienia i obwieszczenia
  Wyświetleń: 1694
 8. Zamówienia publiczne
  Wyświetleń: 1635
 9. Ogłoszenia o naborze
  Wyświetleń: 1512
 10. Transmisje z sesji Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim
  Wyświetleń: 1349
 11. Zamówienia publiczne opublikowane na ezamowienia.gov.pl
  Wyświetleń: 1341
 12. Wyniki wyszukiwania
  Wyświetleń: 1292
 13. Uchwały Rady Miejskiej
  Wyświetleń: 1260
 14. Schemat organizacyjny
  Wyświetleń: 1023
 15. Wybory do Sejmu i Senatu RP 2023
  Wyświetleń: 906
 16. Zarządzenia Burmistrza
  Wyświetleń: 892
 17. Skład Rady Miejskiej
  Wyświetleń: 764
 18. Sesje Rady Miejskiej
  Wyświetleń: 735
 19. Plan postępowań
  Wyświetleń: 716
 20. Informacje podstawowe
  Wyświetleń: 677
 21. UCHWAŁA NR LXIV/486/23 RADY MIEJSKIEJ W KOWALEWIE POMORSKIM z dnia 26 października 2023 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2023
  Wyświetleń: 647
 22. Podatki i opłaty lokalne
  Wyświetleń: 636
 23. Burmistrz Miasta
  Wyświetleń: 627
 24. Oświadczenia Majątkowe
  Wyświetleń: 605
 25. Terminy Komisji Rady Miejskiej
  Wyświetleń: 560
 26. Wybory do Parlamentu Europejskiego 2024
  Wyświetleń: 558
 27. OBWIESZCZENIE RADY MIEJSKIEJ W KOWALEWIE POMORSKIM z dnia 28 września 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie przyjęcia statutu Gminy Kowalewo Pomorskie
  Wyświetleń: 538
 28. Petycje
  Wyświetleń: 508
 29. Obwieszczenie Burmistrza Miasta Kowalewo Pomorskie z dnia 11 września 2023 roku o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika
  Wyświetleń: 495
 30. Dyżury Przewodniczącego Rady
  Wyświetleń: 483
 31. Międzyzakładowa Kasa Zapomogowo-Pożyczkowa
  Wyświetleń: 477
 32. Wyniki głosowania w wyborach samorządowych w Gminie Kowalewo Pomorskie
  Wyświetleń: 473
 33. Sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji Gminy Kowalewo Pomorskie wg stanu na koniec III kwartału 2023 roku
  Wyświetleń: 469
 34. Ogłoszenie o konkursie na stanowisko dyrektora Przedszkola Publicznego im. Jana Brzechwy w Kowalewie Pomorskie
  Wyświetleń: 467
 35. ZAPYTANIE OFERTOWE na wykonanie usługi polegającej na opracowaniu 2 szt. operatów wodnoprawnych, wraz z uzyskaniem pozwoleń wodnoprawnych
  Wyświetleń: 438
 36. Projekty Uchwał LXIV Sesji Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim
  Wyświetleń: 430
 37. Postanowienia komisarza wyborczego w sprawie składów i pierwszych posiedzeń OKW z dnia 18.03.2024r.
  Wyświetleń: 399
 38. Interpelacje i zapytania
  Wyświetleń: 397
 39. Kwartalna informacja o wykonaniu budżetu gminy Kowalewo Pomorskie za okres od początku roku do dnia 30 września 2023
  Wyświetleń: 391
 40. Gminna Ewidencja Zabytków
  Wyświetleń: 385
 41. Projekty uchwał rady - kadencja 2018-2024
  Wyświetleń: 378
 42. UCHWAŁA NR LXIV/487/23 RADY MIEJSKIEJ W KOWALEWIE POMORSKIM z dnia 26 października 2023 roku w sprawie zmiany uchwały nr LVII/444/23 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 30 marca 2023 roku w sprawie ustanowienia służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kowalewo Pomorskie położonej w miejscowości Zapluskowęsy
  Wyświetleń: 369
 43. UCHWALA Nr LXIII/483/23 RADY MIEJSKIEJ W KOWALEWIE POMORSKIM z dnia 10 października 2023r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kowalewo Pomorskie na lata 2023-2045
  Wyświetleń: 353
 44. UCHWAŁA NR LXII/479/23 RADY MIEJSKIEJ W KOWALEWIE POMORSKIM z dnia 28 września 2023 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2023
  Wyświetleń: 347
 45. Przetargi
  Wyświetleń: 345
 46. OGŁOSZENIE O KONKURSIE na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Wielkim Rychnowie
  Wyświetleń: 339
 47. Remont murów miejskich w Kowalewie Pomorskim w ramach zadania: "Wykonanie prac konserwatorskich i restauratorskich przy murach miejskich w Kowalewie Pomorskim"
  Wyświetleń: 337
 48. Frekwencja w wyborach samorządowych w gm. Kowalewo Pomorskie
  Wyświetleń: 328
 49. Zapytanie ofertowe: zakup i sukcesywna dostawa 10 500 litrów oleju napędowego grzewczego ( lekkiego ) do kotłowni olejowych należących do Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. położonych w Kowalewie Pom. przy ul Św. Mikołaja i ul. Chopina oraz 5 000 litrów do kotłowni Szkoły Podstawowej w Mlewie
  Wyświetleń: 328
 50. LXIV Sesja Rady Miejskiej - 26 października 2023 r.
  Wyświetleń: 318
 51. Protokoły z posiedzeń komisji
  Wyświetleń: 315
 52. UCHWALA Nr LXII/478/23 RADY MIEJSKIEJ W KOWALEWIE POMORSKIM z dnia 28 września 2023r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kowalewo Pomorskie na lata 2023-2045
  Wyświetleń: 311
 53. Projekty Uchwał LXII Sesji Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim
  Wyświetleń: 309
 54. UCHWAŁA NR LXII/480/23 RADY MIEJSKIEJ W KOWALEWIE POMORSKIM z dnia 28 września 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie przyjęcia Statutu Gminy Kowalewo Pomorskie
  Wyświetleń: 305
 55. Zarządzenie nr 22/2024 z dnia 02 lutego 2024 roku w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na organizację działań w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu na terenie miasta i gminy Kowalewo Pomorskie w roku 2024
  Wyświetleń: 305
 56. UCHWAŁA NR LXII/482/23 RADY MIEJSKIEJ W KOWALEWIE POMORSKIM z dnia 28 września 2023 roku w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Kowalewo Pomorskie z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2024
  Wyświetleń: 303
 57. Serwis Państwowej Komisji Wyborczej
  Wyświetleń: 302
 58. Budżet Obywatelski
  Wyświetleń: 300
 59. Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż środka trwałego STAR 244L nr rejestracyjny TOE 978K
  Wyświetleń: 295
 60. UCHWAŁA NR LXII/481/23 RADY MIEJSKIEJ W KOWALEWIE POMORSKIM z dnia 28 września 2023 roku w sprawie rozpatrzenia wniosku z dnia 17 sierpnia 2023 roku
  Wyświetleń: 295
 61. Statut Gminy
  Wyświetleń: 293
 62. Referendum ogólnokrajowe 2023
  Wyświetleń: 292
 63. Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych w związku z ustawą z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy
  Wyświetleń: 288
 64. Plany polowań zbiorowych
  Wyświetleń: 283
 65. Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych przekazywanych za pośrednictwem poczty elektronicznej
  Wyświetleń: 282
 66. Informacja Komisarza Wyborczego w Toruniu I z dnia 11 marca 2024 r. dotycząca losowania kandydatów do obwodowych komisji wyborczych
  Wyświetleń: 278
 67. Mapa biuletynu
  Wyświetleń: 274
 68. UCHWAŁA NR LXIII/484/23 RADY MIEJSKIEJ W KOWALEWIE POMORSKIM z dnia 10 października 2023 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2023
  Wyświetleń: 272
 69. OBWIESZCZENIE Miejskiej Komisji Wyborczej w Kowalewie Pomorskim z dnia 18 marca 2024 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.
  Wyświetleń: 271
 70. Burmistrz Miasta Kowalewo Pomorskie ogłasza nabór na funkcję Gminnego Organizatora Sportu
  Wyświetleń: 269
 71. Ogłoszenie o II przetargu na sprzedaż środka trwałego Star 244L nr rejestracyjny TOE 978K
  Wyświetleń: 267
 72. Ogłoszenie o zamówieniu: Termomodernizacja hali sportowej i łącznika w zakresie ocieplenia dachu wraz z towarzyszącymi pracami remontowymi w ramach realizacji zadania inwestycyjnego pn.: "Termomodernizacja hali sportowej(...)
  Wyświetleń: 266
 73. Remont drogi gminnej nr 110116C relacji Elzanowo - Mariany, gmina Kowalewo Pomorskie w km 0+088 do 1+946
  Wyświetleń: 266
 74. UCHWAŁA NR LXI/477/23 RADY MIEJSKIEJ W KOWALEWIE POMORSKIM z dnia 31 sierpnia 2023 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia gminy Kowalewo Pomorskie do Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dolina Drwęcy”
  Wyświetleń: 263
 75. Klauzula informacyjna dla Interesantów Urzędu Miejskiego w Kowalewie Pomorskim dotycząca ochrony danych osobowych
  Wyświetleń: 262
 76. Posiedzenia Komisji Rady Miejskiej w listopadzie 2023 roku
  Wyświetleń: 261
 77. LXV nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej - 14 listopada 2023 r.
  Wyświetleń: 260
 78. Obwieszczenie o okręgach wyborczych i siedzibie Miejskiej Komisji Wyborczej
  Wyświetleń: 260
 79. Informacja o skladach Obwodowych Komisji Wyborczych z funkcjami
  Wyświetleń: 252
 80. Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa i Integracji Europejskiej, Komisji Infrastruktury i Drogownictwa, Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia, Komisji Budżetu i Samorządu, Komisji Skarg, Wniosków i Petycji oraz Komisji Rewizyjnej w dniu 13 czerwca 2023 roku
  Wyświetleń: 252
 81. Obwieszczenia o zarestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do rady powiatu i sejmiku
  Wyświetleń: 251
 82. Obwieszczenie Miejskiej Komisji Wyborczej w Kowalewie Pomorskim z dnia 15 marca 2024 r. o przyznanych numerach list kandydatów na radnych w wyborach do Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.
  Wyświetleń: 251
 83. Ochrona danych osobowych
  Wyświetleń: 251
 84. Uchwała nr LXIX/521/24 z dnia 5 marca 2024 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2024
  Wyświetleń: 251
 85. ZAPYTANIE OFERTOWE: Odśnieżanie dróg gminnych na terenie Gminy Kowalewo Pomorskie w okresie zimowym 2023/2024
  Wyświetleń: 251
 86. Frekwencja w wyborach samorządowych w gm. Kowalewo Pomorskie - głosowanie ponowne dnia 21.04.2024 r.
  Wyświetleń: 245
 87. Informacja Miejskiej Komisji Wyborczej w Kowalewie Pomorskim powołanej w celu przeprowadzenia wyborów organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r. o składzie, siedzibie i dyżurach
  Wyświetleń: 245
 88. Informacja o składach obwodowych komisji wyborczych wraz z ich funkcjami
  Wyświetleń: 244
 89. Postanowienia Komisarza Wyborczego w Toruniu I z dnia 25 września 2023 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych
  Wyświetleń: 242
 90. Obwieszczenie Burmistrza Miasta Kowalewo Pomorskie w sprawie polowań zbiorowych a dn. 18.10.2023 r.
  Wyświetleń: 240
 91. UCHWAŁA NR LXV/493/23 RADY MIEJSKIEJ W KOWALEWIE POMORSKIM z dnia 14 listopada 2023 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2023
  Wyświetleń: 240
 92. Zawiadomienie – obwieszczenie o wydaniu decyzji: Burmistrz Miasta Kowalewo Pomorskie zawiadamia strony postępowania o wydaniu decyzji znak OŚRIEG.6220.10.2023 z dnia 25.10.2023 r. stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie drogi gminnej nr 110117C w miejscowości Bielsk, Gmina Kowalewo Pomorskie”
  Wyświetleń: 239
 93. Interpelacja Nr BRM.0003.1.28.2023 z dnia 26.10.2023 r. dot. braku ciśnienia wody
  Wyświetleń: 238
 94. Ogłoszenie Burmistrza Miasta Kowalewo Pomorske z dnia 23.10.2023 roku w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę i użyczenie
  Wyświetleń: 238
 95. Obwieszczenie Okręgowej Komiski Wyborczej w Toruniu z dnia 13 października 2023 r. o unieważnieniu rejestracji listy nr 8 kandydatów na posłów KOMITETU WYBORCZEGO POLSKA LIBERALNA STRAJK PRZEDSIĘBIORCÓW w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej oraz o warunkach ważności głosu
  Wyświetleń: 237
 96. Petycja z 27.03.2023 r. dotyczące parkowania na Placu 700-lecia w Kowalewie Pomorskim
  Wyświetleń: 237
 97. Interpelacja Nr BRM.0003.1.18.2023 z dnia 30.08.2023 r. dotycząca sfinalizowania modernizacji ulicy Murnej i Batalionów Chłopskich 2
  Wyświetleń: 236
 98. Informacja o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika
  Wyświetleń: 233
 99. LXVIII Sesja Rady Miejskiej - 25 stycznia 2024 r.
  Wyświetleń: 231
 100. Obwieszczenia o zarejestrowanych kandydatach na posłów i senatorów
  Wyświetleń: 230
 101. UCHWAŁA NR LXI/474/23 RADY MIEJSKIEJ W KOWALEWIE POMORSKIM z dnia 31 sierpnia 2023 roku w sprawie wyboru opiekuna Młodzieżowej Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim
  Wyświetleń: 229
 102. LXVII Sesja Rady Miejskiej - 28 grudnia 2023 r.
  Wyświetleń: 228
 103. Audyty i kontrole
  Wyświetleń: 227
 104. UCHWAŁA NR LXI/475/23 RADY MIEJSKIEJ W KOWALEWIE POMORSKIM z dnia 31 sierpnia 2023 r. w sprawie ustalenia planu publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkolach podstawowych prowadzonych przez Gminę Kowalewo Pomorski
  Wyświetleń: 227
 105. Postanowienie Nr 37/2023 Komisarza Wyborczego w Toruniu I w sprawie podziału Miasta i Gminy Kowalewo Pomorskie na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
  Wyświetleń: 226
 106. Obwieszczenie: Burmistrz Miasta Kowalewo Pomorskie podaje do publicznej wiadomości informację dotyczącą podjęcia zawieszonego postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na przebudowie z rozbudową sieci gazowej n/c w m. Kowalewo Pomorskie, ul. Główny Dworzec i ul. Odrodzenia
  Wyświetleń: 225
 107. SPRAWDŹ CZY JESTEŚ UJĘTY W SPISIE WYBORCÓW
  Wyświetleń: 222
 108. UCHWALA Nr LXIV/485/23 RADY MIEJSKIEJ W KOWALEWIE POMORSKIM z dnia 26 października 2023r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kowalewo Pomorskie na lata 2023-2045
  Wyświetleń: 221
 109. Zawiadomienie o wydaniu decyzji: Burmistrz Miasta Kowalewo Pomorskie podaje do publicznej wiadomości informację o wydaniu decyzji znak OŚRIEG.6220.6.2023 z dnia 30.08.2023 r. stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie instalacji fotowoltaicznej o mocy do 3 MW na działce o nr. Ewidencyjnym 201/2 obręb 0017 Sierakowo, gmina Kowalewo Pomorskie, powiat golubsko-dobrzyński, województwo kujawsko-pomorskie”
  Wyświetleń: 221
 110. Projekty Uchwał LXVII Sesji Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim
  Wyświetleń: 219
 111. Statystyki podstron
  Wyświetleń: 219
 112. Informacja w sprawie dowozu osób niepełnosprawnych oraz osób, które najpóźniej w dniu wyborów ukończyły 60 lat do lokali wyborczych
  Wyświetleń: 218
 113. Konsultacje społeczne
  Wyświetleń: 218
 114. Projekty Uchwał LXVIII Sesji Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim
  Wyświetleń: 217
 115. Interpelacja Nr BRM.0003.1.26.2023 dot. montażu lamp oświetleniowych przy ul. Kościuszki
  Wyświetleń: 216
 116. UCHWAŁA NR LXI/473/23 RADY MIEJSKIEJ W KOWALEWIE POMORSKIM z dnia 31 sierpnia 2023 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie powołania Miejskiej Rady Seniorów w Kowalewie Pomorskim i nadania jej statutu
  Wyświetleń: 216
 117. Informacja Komisarza Wyborczego w Toruniu I z dnia 18 września 2023 r. o losowaniu kandydatów na członków do OKW
  Wyświetleń: 215
 118. LXII Sesja Rady Miejskiej - 28 września 2023 r.
  Wyświetleń: 215
 119. Posiedzenia Komisji Rady Miejskiej w październiku 2023 roku
  Wyświetleń: 215
 120. Głosowanie przez złożenie wniosku o zmianę miejsca głosowania
  Wyświetleń: 214
 121. Obwieszczenia Wojewody Kujawsko-Pomorskiego w sprawie liczby wybieranych radnych
  Wyświetleń: 214
 122. UCHWAŁA NR LXVI/496/23 RADY MIEJSKIEJ W KOWALEWIE POMORSKIM z dnia 30 listopada 2023 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od tego podatku
  Wyświetleń: 214
 123. Informacja o godzinie rozpoczęcia prac obwodowych komisji wyborczych w dniu 15 października 2023r.
  Wyświetleń: 213
 124. Informacja Komisarza Wyborczego w Toruniu I z dnia 4 kwietnia 2023 r.
  Wyświetleń: 212
 125. Postanowienia Komisarza Wyborczego w sprawie składu i pierwszego posiedzenia Miejskiej Komisji Wyborczej w Kowalewie Pomorskim
  Wyświetleń: 210
 126. Interpelacja Nr BRM.0003.1.33.2023 z dnia 29.11.2023 roku dot. środków Krajowego Programu Odbudowy
  Wyświetleń: 209
 127. UCHWAŁA NR LXIV/488/23 RADY MIEJSKIEJ W KOWALEWIE POMORSKIM z dnia 26 października 2023 r. w sprawie ustalenia wysokości dopłat do taryf dla odbiorców usług kanalizacyjnych
  Wyświetleń: 209
 128. Zarządzenie Nr 117/2023 z dnia 12 września 2023 r. w sprawie opracowania materiałów planistycznych na rok budżetowy 2024
  Wyświetleń: 209
 129. Głosowanie na podstawie zaświadczenia o prawie do głosowania
  Wyświetleń: 208
 130. UCHWAŁA NR LXVI/497/23 RADY MIEJSKIEJ W KOWALEWIE POMORSKIM z dnia 30 listopada 2023 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę do obliczenia podatku rolnego na obszarze Miasta i Gminy Kowalewo Pomorskie oraz zwolnień od podatku rolnego
  Wyświetleń: 207
 131. LXIX nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej - 5 marca 2024 r.
  Wyświetleń: 206
 132. Interpelacja Nr BRM.0003.1.27.2023 dot. budowy progu zwalniającego na Osiedlu Brodnickim przy ulicy Jaśminowej
  Wyświetleń: 205
 133. UCHWAŁA NR LXIV/491/23 RADY MIEJSKIEJ W KOWALEWIE POMORSKIM z dnia 26 października 2023 r. w sprawie wystąpienia do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z petycją o podjęcie inicjatywy ustawodawczej w zakresie nowelizacji ustaw: kodeksu postępowania cywilnego, kodeksu pracy, ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji i innych powiązanych tematycznie
  Wyświetleń: 205
 134. ZAPYTANIE OFERTOWE: Sukcesywna dostawa druków akcydensowych do Urzędu Miejskiego w Kowalewie Pomorskim, ul. Konopnickiej 13
  Wyświetleń: 205
 135. UCHWAŁA NR LXIV/490/23 RADY MIEJSKIEJ W KOWALEWIE POMORSKIM z dnia 26 października 2023 roku w sprawie rozpatrzenia wniosku z dnia 5 października 2023 roku
  Wyświetleń: 203
 136. Wyniki głosowania w wyborach samorządowych w Gminie Kowalewo Pomorskie - głosowanie ponowne 21 kwietnia 2024 r.
  Wyświetleń: 203
 137. Akty prawne - RODO
  Wyświetleń: 201
 138. Jak przeglądać BIP
  Wyświetleń: 199
 139. Redaktorzy biuletynu
  Wyświetleń: 199
 140. LXIII nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej - 10 października 2023 r.
  Wyświetleń: 197
 141. Obwieszczenie Burmistrza Miasta Kowalewo Pomorskie w sprawie polowań zbiorowych z dn. 05.10.2023 r.
  Wyświetleń: 197
 142. Postanowienia komisarza wyborczego w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych oraz zwołania pierwszych posiedzeń obwodowych komisji wyborczych w Wyborach do Parlamentu Europejskiego 2024
  Wyświetleń: 197
 143. UCHWAŁA Nr LXI/472/2023 RADY MIEJSKIEJ W KOWALEWIE POMORSKIM z dnia 31 sierpnia 2023 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy na nieruchomościach stanowiących własność Gminy Kowalewo Pomorskie
  Wyświetleń: 197
 144. Zarządzenie Nr 150/2023 z dnia 15.11.2023 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze II przetargu pisemnego nieograniczonego samochodu specjalnego strażackiego
  Wyświetleń: 197
 145. Projekty Uchwał LXIII Sesji Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim
  Wyświetleń: 195
 146. POSTANOWIENIE Nr 1/2024 KOMISARZA WYBORCZEGO W TORUNIU I z dnia 4 stycznia 2024 r. w sprawie podziału powiatu golubsko-dobrzyńskiego na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic, numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu
  Wyświetleń: 194
 147. Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa i Integracji Europejskiej, Komisji Infrastruktury i Drogownictwa, Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia, Komisji Budżetu i Samorządu, Komisji Skarg, Wniosków i Petycji oraz Komisji Rewizyjnej w dniu 22 sierpnia 2023 roku
  Wyświetleń: 193
 148. Postanowienie Nr 55/2023 Komisarza Wyborczego w Toruniu I z dnia 25 maja 2023 r. w sprawie zmian w podziale Miasta i Gminy Kowalewo Pomorskie na stałe obwody głosowania
  Wyświetleń: 192
 149. Komunikat dot. bezpłatnego dowózu pasażerskiego w dniu wyborów
  Wyświetleń: 191
 150. Obwieszczenie Burmistrza Miasta Kowalewo Pomorskie w sprawie polowań zbiorowych z dn. 09.10.2023 r.
  Wyświetleń: 191
 151. Petycja z dnia 16.10.2023r. dot. automatyzacji procesów w administracji samorządowej
  Wyświetleń: 190
 152. Pobierz programy
  Wyświetleń: 190
 153. Posiedzenia Komisji Rady Miejskiej w lutym 2024 roku
  Wyświetleń: 189
 154. Interpelacja Nr BRM.0003.1.34.2023 z dnia 29.11.2023 roku dot. Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej „KZN Toruński”
  Wyświetleń: 188
 155. LXVI Sesja Rady Miejskiej - 30 listopada 2023 r.
  Wyświetleń: 187
 156. Lista kanałów RSS
  Wyświetleń: 185
 157. Zawiadomienie o zgromadzeniu publicznym dn. 09.02.2024 r.
  Wyświetleń: 184
 158. Petycja z dnia 05.06.2023 r. dotycząca jakości wody
  Wyświetleń: 183
 159. Odbieranie i zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych z terenu Gminy Kowalewo Pomorskie w 2024 roku
  Wyświetleń: 182
 160. Petycja z dnia 05.01.2024 r. dotycząca szkoleń związanych z kształtowaniem lokalnej świadomości społecznej
  Wyświetleń: 182
 161. Posiedzenia Komisji Rady Miejskiej we wrześniu 2023 roku
  Wyświetleń: 182
 162. Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 sierpnia 2023 r. w sprawie zarządzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
  Wyświetleń: 182
 163. Zarządzenie Nr 11/2024 z dnia 24 stycznia 2024 roku w sprawie ustalenia na rok szkolny 2024/2025 terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów do przedszkola publicznego, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych i klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Kowalewo Pomorskie
  Wyświetleń: 182
 164. Zarządzenie Nr 134/2023 z dnia 23.10.2023 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu pisemnego nieograniczonego samochodu specjalnego strażackiego
  Wyświetleń: 182
 165. Zawiadomienia dotyczące Gminnej Ewidencji Zabytków
  Wyświetleń: 182
 166. Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa i Integracji Europejskiej, Komisji Infrastruktury i Drogownictwa, Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia, Komisji Budżetu i Samorządu, Komisji Skarg, Wniosków i Petycji oraz Komisji Rewizyjnej w dniu 19 września 2023 roku
  Wyświetleń: 181
 167. Zarządzenie Nr 141/2023 z dnia 31 października 2023 roku AO.0050.141.2023 w sprawie zmian do Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego z siedzibą w Kowalewie Pomorskim
  Wyświetleń: 181
 168. Zarządzenie nr 4/2024 z dnia 10 stycznia 2024 roku w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Wielkim Rychnowie
  Wyświetleń: 181
 169. Zawiadomienie o zamiarze wyłączenia karty adresowej dla zabytku pod nazwą ”dom w zagrodzie”, położonego na działce onr. ewid. 34/12 w obrębie ewidencyjnym Wielka Łąka pod nr 7
  Wyświetleń: 181
 170. UCHWAŁA NR LXVIII/519/24 RADY MIEJSKIEJ W KOWALEWIE POMORSKIM z dnia 25 stycznia 2024 r. w sprawie budżetu na 2024 rok
  Wyświetleń: 180
 171. Głosowanie przez pełnomocnika
  Wyświetleń: 179
 172. Zarządzenie Nr 9/2024 z dnia 17 stycznia 2024 roku w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Przedszkola Publicznego im. Jana Brzechwy w Kowalewie Pomorskim
  Wyświetleń: 179
 173. OBWIESZCZENIE Miejskiej Komisji Wyborczej w Kowalewie Pomorskim z dnia 18 marca 2024 r. o zarejestrowanych kandydatach na burmistrza w wyborach Burmistrza Miasta Kowalewo Pomorskie zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.
  Wyświetleń: 178
 174. Obwieszczenie Starosty Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 5 lutego 2024 roku o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w okręgach wyborczych oraz siedzibie Powiatowej Komisji Wyborczej w Golubiu-Dobrzyniu w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.
  Wyświetleń: 178
 175. Projekty Uchwał LXV Sesji Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim
  Wyświetleń: 175
 176. Informacja Miejskiej Komisji Wyborczej w Kowalewie Pomorskim powołanej w celu przeprowadzenia wyborów organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r. o terminach dyżurów dla przyjmowania zgłoszeń kandydatów na burmistrza
  Wyświetleń: 174
 177. Protokół wyników głosowania w ramach Kowalewskiego Budżetu Obywatelskiego na 2024 rok sporządzony w dniu 08.12.2023r.
  Wyświetleń: 174
 178. Zawiadomienie o wyłączeniu z Gminnej Ewidencji Zabytków dla Gminy Kowalewo Pomorskie karty adresowej dla zabytku pod nazwą ”dom w zagrodzie”, położonego na działce o nr. ewid. 34/12 w obrębie ewidencyjnym Wielka Łąka pod nr 7
  Wyświetleń: 174
 179. Ogłoszenie przetargu nieograniczonego ofertowego w formie zbierania ofert na najem lokalu użytkowego zlokalizowanego przy ul. Brodnickiej 1 w Kowalewie Pomorskim o łącznej powierzchni 26,32 m²
  Wyświetleń: 173
 180. UCHWAŁA Nr LXI/470/23 RADY MIEJSKIEJ W KOWALEWIE POMORSKIM z dnia 31 sierpnia 2023r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kowalewo Pomorskie na lata 2023-2045
  Wyświetleń: 173
 181. Zasady udziału w głosowaniu w Wyborach do Parlamentu Europejskiego 2024
  Wyświetleń: 172
 182. „Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego - edycja 2024
  Wyświetleń: 171
 183. Uchwała Miejskiej Komisji Wyborczej w Kowalewie Pomorskim z dnia 8 kwietnia 2024 r. o przeprowadzeniu ponownego głosowania w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego w dniu 21 kwietnia 2024 r.
  Wyświetleń: 171
 184. Ogłoszenie Burmistrza Miasta Kowalewa Pomorskiego z dnia 07.12.2023 roku w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę (6 nieruchomości)
  Wyświetleń: 170
 185. Interpelacja Nr BRM.0003.1.19.2023 a dnia 30.08.2023 r. odnośnie przedłużenia terminu zgłaszania chętnych do nabycia mieszkań na wynajem w ramach Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej
  Wyświetleń: 169
 186. Interpelacja Nr BRM.0003.1.20.2023 z dnia 30.08.2023 r. dotycząca przekazania prawdopodobnie jako darowizny przez Gminę Kowalewo Pomorskie obiektu będącego jej własnością /dawny śpichlerz /na rzecz parafii rzymsko - katolickiej w Chełmoniu na cele kultu religijnego
  Wyświetleń: 169
 187. Obwieszczenie Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 12 lutego 2024 r. o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w okręgach wyborczych oraz siedzibie Wojewódzkiej Komisji Wyborczej w Toruniu w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.
  Wyświetleń: 169
 188. RAPORT Z KONSULTACJI SPOŁECZNYCH STRATEGII ZINTEGROWANYCH INWESTYCJI TERYTORIALNYCH MIEJSKIEGO OBSZARU FUNKCJONALNEGO TORUNIA
  Wyświetleń: 169
 189. Zarządzenie Nr 156/2023 z dnia 29 listopada 2023 roku AO.0050.156.2023 w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Przedszkola Publicznego im. Jana Brzechwy w Kowalewie Pomorskim
  Wyświetleń: 169
 190. Informocja pokontrolna nr WR-VII.44.1.79.2022.JB z kontroli projektu nr RPKP.06.04.01-04-0001_18
  Wyświetleń: 168
 191. Interpelacja Nr BRM.0003.1.23.2023 w zakresie przyjęcia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji sieci wodociągowo-kanalizacyjnej wraz z inwentaryzacją tej sieci i pozyskaniem środków z KPO
  Wyświetleń: 167
 192. Projekty Uchwał LXVI Sesji Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim
  Wyświetleń: 166
 193. Wykaz miejsc na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych
  Wyświetleń: 165
 194. Zamówienia publiczne - Dostawa oleju opałowego lekkiego do kotłowni olejowych w Szkołach Podstawowych i świetlicach wiejskich zlokalizowanych na terenie Gminy Kowalewo Pomorskie w 2024 roku
  Wyświetleń: 165
 195. ZAPYTANIE OFERTOWE: Świadczenie usług w zakresie wyłapywania bezdomnych zwierząt z terenu miasta i gminy Kowalewo Pomorskie oraz zapewnienia im opieki w schronisku
  Wyświetleń: 164
 196. Wyszukiwarka zaawansowana
  Wyświetleń: 163
 197. Kominikat Komisarza Wyborczego w Toruniu I z dnia 30 stycznia 2024 r.
  Wyświetleń: 162
 198. LXXII Sesja Rady Miejskiej - 4 kwietnia 2024 r.
  Wyświetleń: 162
 199. Zawiadomienie: Burmistrz Miasta Kowalewo Pomorskie podaje do publicznej wiadomości informację o wydaniu decyzji znak OŚRIEG.6220.8.2023 z dnia 22.12.2023 r. stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: „Zakład przetwarzania i zbierania odpadów na części działki nr 54/8 obręb Wielka Łąka”
  Wyświetleń: 162
 200. Projekty uchwał rady
  Wyświetleń: 160
 201. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dot. przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 5 MW składającej się z wolnostojących paneli fotowoltaicznych wraz z infrastrukturą towarzyszącą, w tym przyłączami energetycznymi i stacjami transformatorowymi na terenie działki o nr ewid. nr 295, 296, 297 w obrębie Zapluskowęsy, gmina Kowalewo Pomorskie”
  Wyświetleń: 159
 202. Wykonywanie usługi dowozu uczniów niepełnosprawnych wraz z opiekunem z terenu Gminy Kowalewo Pom. do przedszkoli, szkół specjalnych oraz do ośrodków szkolno-wychowawczych w okresie 02.10.2023 r. - 21.06.2024 r.
  Wyświetleń: 159
 203. Zawiadomienie o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy: Burmistrz Miasta Kowalewo, zawiadamia strony postępowania, że postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Instalacja do przetwarzania odpadów na terenie działki nr 120/1 obręb Mlewo
  Wyświetleń: 158
 204. Obwieszczenie o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Burmistrz Miasta Kowalewo Pomorskie, zawiadamia strony postępowania o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa drogi gminnej nr 110117C w miejscowości Bielsk, Gmina Kowalewo Pomorskie”
  Wyświetleń: 157
 205. UCHWAŁA Nr LXV/492/23 RADY MIEJSKIEJ W KOWALEWIE POMORSKIM z dnia 14 listopada 2023r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kowalewo Pomorskie na lata 2023-2045
  Wyświetleń: 157
 206. UCHWAŁA NR LXVI/501/23 RADY MIEJSKIEJ W KOWALEWIE POMORSKIM z dnia 30 listopada 2023 r. w sprawie szczegółowych warunków sprzedaży nieruchomości gruntowych na rzecz ich użytkowników wieczystych
  Wyświetleń: 156
 207. Uchwały nr LXIX/525/24 z dnia 5 marca 2024 r. w sprawie przyznania dotacji dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Mikołaja Biskupa w Kowalewie Pomorskim na przeprowadzenie prac konserwatorsko-restauratorskich przy dachu wieży kościoła parafialnego
  Wyświetleń: 156
 208. Obwieszczenie Burmistrza Miasta Kowalewo Pomorskie w sprawie polowań zbiorowych w dn. 17.10.2023 r.
  Wyświetleń: 155
 209. Uchwała Nr 17/Kd/2024 Składu Orzekającego Nr 14 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 8 lutego 2024 r. w sprawie wydania opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Kowalewo Pomorskie w latach 2024-2045
  Wyświetleń: 155
 210. Zamówienia publiczne - Odbieranie i zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych z terenu Gminy Kowalewo Pomorskie w okresie 01.02.2024r. - 31.12.2024r.
  Wyświetleń: 155
 211. ZAWIADOMIENIE – OBWIESZCZENIE: dot. przedsięwzięcia polegającego na „Budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 5 MW składającej się z wolnostojących paneli fotowoltaicznych wraz z infrastrukturą towarzyszącą, w tym przyłączami energetycznymi i stacjami transformatorowymi na terenie działki o nr ewid. nr 295, 296, 297 w obrębie Zapluskowęsy”
  Wyświetleń: 155
 212. Lista rekomendowanych projektów w ramach Kowalewskiego Budżetu Obywatelskiego na 2024 rok
  Wyświetleń: 153
 213. Obwieszczenie Burmistrza Miasta Kowalewo Pomorskie w sprawie polowań zbiorowych z dn. 23.10.2023 r.
  Wyświetleń: 153
 214. UCHWAŁA NR LXVI/504/23 RADY MIEJSKIEJ W KOWALEWIE POMORSKIM z dnia 30 listopada 2023 roku w sprawie przekazania wniosku z dnia 24 października 2023 roku
  Wyświetleń: 152
 215. Zarządzenie Nr 7/2024 z dnia 15 stycznia 2024 roku w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Wielkim Rychnowie
  Wyświetleń: 152
 216. UCHWAŁA NR LXI/471/23 RADY MIEJSKIEJ W KOWALEWIE POMORSKIM z dnia 31 sierpnia 2023 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2023
  Wyświetleń: 151
 217. Uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 12 grudnia 2023 roku
  Wyświetleń: 151
 218. Ogłoszenie o zamówieniu: Remont murów miejskich w Kowalewie Pomorskim w ramach zadania: "Wykonanie prac konserwatorskich i restauratorskich przy murach miejskich w Kowalewie Pomorskim
  Wyświetleń: 150
 219. UCHWAŁA NR LXVI/503/23 RADY MIEJSKIEJ W KOWALEWIE POMORSKIM z dnia 30 listopada 2023 r. w sprawie określenia wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki na terenie Gminy Kowalewo Pomorskie w 2024 roku
  Wyświetleń: 150
 220. Informacje o dyżurach miejskiej komisji wyborczej oraz obwodowych komisji wyborczych
  Wyświetleń: 148
 221. Posiedzenia Komisji Rady Miejskiej w styczniu 2024 roku
  Wyświetleń: 148
 222. Informacja Burmistrza Miasta Kowalewo Pomorskie w sprawie dowozu osób niepełnosprawnych oraz osób, które najpóźniej w dniu wyborów ukończyły 60 lat do lokali wyborczych w wyborach samorządowych, zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 roku
  Wyświetleń: 147
 223. Polityka prywatności BIP
  Wyświetleń: 147
 224. Ogłoszenie o zamówieniu: Przebudowa drogi gminnej nr 110169C w m. Kowalewo Pomorskie, gmina Kowalewo Pomorskie w km od 0+0,000 do 0+266,07 i od 0+000 do 0+035,33
  Wyświetleń: 146
 225. Uchwała nr LXIX/524/24 z dnia 5 marca 2024 r. w sprawie przyznania dotacji dla Parafii Rzymskokatolickiej św. Bartłomieja w Chełmoniu na przeprowadzenie prac konserwatorsko-restauratorskich przy ogrodzeniu kościoła parafialnego
  Wyświetleń: 146
 226. Klauzula dotycząca przetwarzania danych osobowych - Wnioski Wyborców z Gminy Kowalewo Pomorskie
  Wyświetleń: 145
 227. Petycja z dnia 21.11.2023 r. o podjęcie działań zmierzających do stopniowego wdrożenia w Urzędzie procedur związanych z pełną obsługą płatności dokonywanych online przez Interesantów/Petentów/Podatników poprzez udostępnienie takiej możliwości na stronie internetowej samorządu
  Wyświetleń: 144
 228. Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa i Integracji Europejskiej, Komisji Infrastruktury i Drogownictwa, Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia, Komisji Budżetu i Samorządu, Komisji Skarg, Wniosków i Petycji oraz Komisji Rewizyjnej w dniu 17 października 2023 roku
  Wyświetleń: 144
 229. Obwieszczenie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Toruniu z dnia 19.12.2023 r. dotyczące decyzji nr TliGG.6733.8.2023
  Wyświetleń: 143
 230. Usługa cateringu dla dzieci uczęszczających do szkół podstawowych, dla których Gmina Kowalewo Pom. jest organem,prowadzącym oraz dla podopiecznych MGOPS i uczestników Dziennego Domu Pobytu w 2024r.
  Wyświetleń: 143
 231. Aktualizacja Podstawowej Kwoty Dotacji (PKD) na 2023 rok
  Wyświetleń: 142
 232. Głosowanie korespondencyjne
  Wyświetleń: 141
 233. Głosowanie korespondencyjne w wyborach do organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na 7 kwietnia 2024 r.
  Wyświetleń: 141
 234. Zarządzenie Nr 10/2024 z dnia 22 stycznia 2024 r. w sprawie ustalenia stawek wynajmu pomieszczeń w Szkole Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Kowalewie Pomorskim
  Wyświetleń: 140
 235. Informacja o uprawnieniach wyborców z niepełnosprawnością
  Wyświetleń: 139
 236. Ogłoszenie Burmistrza Miasta Kowalewa Pomorskiego z dnia 27.11. 2023 roku w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży (działka nr 43/4, 02 obręb ewidencyjny Kowalewo Pomorskie)
  Wyświetleń: 138
 237. ZAWIADOMIENIE o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy: Burmistrz Miasta Kowalewo Pomorskie zawiadamia strony postępowania, że postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Instalacja do przetwarzania odpadów na terenie działki nr 120/1 obręb Mlewo, gmina Kowalewo Pomorskie”, nie zostanie zakończone w terminie określonym w art. 35 Kpa
  Wyświetleń: 137
 238. Głosowanie przez pełnomocnika w wyborach do organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na 7 kwietnia 2024 r.
  Wyświetleń: 136
 239. Interpelacja Nr BRM.0003.1.36.2023 z dnia 19.12.2023 roku w sprawie ujęcia w budżecie na rok 2024 budowy parkingu na potrzeby szkoły podstawowej w Wielkim Rychnowie
  Wyświetleń: 136
 240. Obwieszczenie z dnia 21.09.2023 r.: Burmistrz Miasta Kowalewo Pomorskie zawiadamia, że wydano decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na zmianie sposobu użytkowania części budynku mieszkalno-gospodarczogarażowego na budynek związany z prowadzeniem publicznych placówek opiekuńczo-wychowawczych wraz z niezbędną rozbudową i przebudową - realizacja inwestycji na działkach o nr ewid. 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, położonych w 04 obrębie ewidencyjnym miasta Kowalewo Pomorskie
  Wyświetleń: 136
 241. Informacja Komisarza Wyborczego w Toruniu z dnia 13 maja 2024 r. w sprawie dodatkowych zgłoszeń oraz losowania członków obwodowych komisji wyborczych
  Wyświetleń: 135
 242. Obwieszczenie z dnia 15 grudnia 2023 r. o przystąpieniu do konsultacji społecznych projektu dokumentu Strategii ZIT Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Torunia
  Wyświetleń: 135
 243. Zarządzenie nr 19/2024 z dnia 30 stycznia 2024 roku w sprawie ustalenia planu dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli, form i specjalności kształcenia nauczycieli oraz kryteriów dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez uczelnie, na które dofinansowanie jest przyznawane
  Wyświetleń: 135
 244. UCHWAŁA Nr LXVI/494/23 RADY MIEJSKIEJ W KOWALEWIE POMORSKIM z dnia 30 listopada 2023r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kowalewo Pomorskie na lata 2023-2045
  Wyświetleń: 134
 245. Zarządzenie Nr 147/2023 z dnia 10 listopada 2023 roku w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego nauczyciela gminy Kowalewo Pomorskie ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego oraz ustalenia stawki wynagrodzenia ekspertów uczestniczących w pracach Komisji
  Wyświetleń: 134
 246. UCHWAŁA NR LXVII/510/23 RADY MIEJSKIEJ W KOWALEWIE POMORSKIM z dnia 28 grudnia 2023 roku w sprawie przyjęcia Strategii rozwoju sportu i rekreacji w Gminie Kowalewo Pomorskie na lata 2024-2030
  Wyświetleń: 133
 247. Zarządzenie Nr 129/2023 z dnia 16 października 2023 roku w sprawie: ustalenia stawek czynszu za grunty rolne oddane w dzierżawę do lat trzech
  Wyświetleń: 133
 248. Zawiadomienie o wyłączeniu z wojewódzkiej ewidencji zabytków karty ewidencyjnej cmentarza żydowskiego w Kowalewie Pomorskim przy ul. 23 Stycznia (on. 1 Stycznia), opracowanej przez inż. H Greckiego w 1994 r.
  Wyświetleń: 132
 249. Komunikat w sprawie miejsca i terminu przyjmowania zgłoszeń kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych
  Wyświetleń: 131
 250. Nabór Członków Komisji Konkursowej do opiniowania ofert w ramach otwartego konkursu ofert na realizacje zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2024 r. w trybie art. 15 ust. 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 571 z późn. zm)
  Wyświetleń: 131
 251. Obwieszczenie o wszczęciu na wniosek spółki CONKRET Sp. z o.o., w sprawie przeniesienia praw i obowiązków wynikających z pozwolenia wodnoprawnego udzielonego spółce CONKRET Z.R. Trejderowscy
  Wyświetleń: 131
 252. Zawiawomienie Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego o zebraniu materiału dowodowego – ŚG-V.7430.41.2023
  Wyświetleń: 131
 253. UCHWAŁA Nr LXVII/506/23 RADY MIEJSKIEJ W KOWALEWIE POMORSKIM z dnia 28 grudnia 2023r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kowalewo Pomorskie na lata 2023-2045
  Wyświetleń: 130
 254. UCHWAŁA NR LXVIII/514/24 RADY MIEJSKIEJ W KOWALEWIE POMORSKIM z dnia 25 stycznia 2024 roku w sprawie uchwalenia ramowego planu pracy Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim na 2024 rok
  Wyświetleń: 130
 255. Wykaz miejsc na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych
  Wyświetleń: 130
 256. Zarządzenie nr 167/2023 z dnia 19 grudnia 2023 roku w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na dyrektora Przedszkola Publicznego im. Jana Brzechwy w Kowalewie Pomorskim
  Wyświetleń: 130
 257. Informacje Miejskiej Komisji Wyborczej w Kowalewie Pomorskim dotyczące skrócenia czasu dyżurów i losowania numerów dla list kandydatów na radnych
  Wyświetleń: 129
 258. Ogłoszenie Burmistrza Miasta Kowalewa Pomorskiego z dnia 13.11.2023 roku w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę
  Wyświetleń: 129
 259. Ogłoszenie o zamówieniu: Remont, przebudowa i rozbudowa budynku świetlicy wiejskiej w ramach realizacji zadania inwestycyjnego pn.: "Modernizacja i przebudowa WDK Sierakowo"
  Wyświetleń: 129
 260. Zarządzenie Nr 116/2023 Burmistrza Miasta Kowalewo Pomorskie z dnia 11 września 2023 r. w sprawie powołania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Gminie Kowalewo Pomorskie
  Wyświetleń: 129
 261. Zarządzenie nr 67/2024 z dnia 28 marca 2024 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Kowalewo Pomorskie za 2023 r.
  Wyświetleń: 129
 262. DOPISZ SIĘ DO SPISU WYBORCÓW SKŁADAJĄC WNIOSEK O UJĘCIE W STAŁYM OBWODZIE GŁOSOWANIA
  Wyświetleń: 128
 263. LXXI Sesja Rady Miejskiej - 27 marca 2024 r.
  Wyświetleń: 128
 264. Uchwała nr LXIX/527/24 z dnia 5 marca 2024 roku w sprawie rozpatrzenia wniosku z dnia 16 stycznia 2024 roku
  Wyświetleń: 128
 265. Informacja Komisarza Wyborczego w Toruniu I z dnia 22 lutego 2024 r. dotycząca m.in. możliwości dokonania zgłoszenia dodatkowego kandydata do Miejskiej Komisji Wyborczej w Kowalewie Pomorskim
  Wyświetleń: 127
 266. Obwieszczenia Burmistrza Miasta Kowalewo Pomorskie w sprawie polowań zbiorowych z dn. 24.08.2023r.
  Wyświetleń: 127
 267. Uchwała nr LXXI/538/24 z dnia 27 marca 2024 roku w sprawie rozpatrzenia wniosku z dnia 1 marca 2024 roku
  Wyświetleń: 127
 268. UCHWAŁA NR LXVI/502/23 RADY MIEJSKIEJ W KOWALEWIE POMORSKIM z dnia 30 listopada 2023 r. w sprawie określenia warunków udzielenia bonifikaty od ceny nieruchomości gruntowej sprzedawanej jej użytkownikowi wieczystemu
  Wyświetleń: 126
 269. Interpelacja Nr BRM.0003.1.24.2022 z dnia 24.11.2022 r. dot. odnowienia grobu rodziny Falarskich
  Wyświetleń: 125
 270. Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej za 2023 rok
  Wyświetleń: 125
 271. Posiedzenie Komisji Rady Miejskiej w marcu 2024 roku
  Wyświetleń: 125
 272. Zarządzenie nr 112/2023 z dnia 4 września 2023 r. w sprawie powołania koordynatora gminnego ds. obsługi informatycznej w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15 października 2023 r.
  Wyświetleń: 125
 273. Ogłoszenie Burmistrza Miasta Kowalewa Pomorskiego z dnia 07.09.2023 roku w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę
  Wyświetleń: 124
 274. Zarządzenie nr 64/2024 z dnia 27 marca 2024 r. w sprawie zmiany zarządzenia planu finansowego dla rachunku wydzielonego środków z Funduszu Pomocy
  Wyświetleń: 122
 275. Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Budżetowej i Samorządu, Komisji Infrastruktury i Drogownictwa, Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, Komisji Rewizyjnej, Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia z Komisją Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa i Integracji Europejskiej w dniu 19.12.2023 r.
  Wyświetleń: 121
 276. Aktualizacja podstawowej kwoty dotacji – 2023 rok
  Wyświetleń: 120
 277. Informacja Miejskiej Komisji Wyborczej w Kowalewie Pomorskim powołanej w celu przeprowadzenia wyborów organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r. o składzie, siedzibie i dyżurach w ponownym głosowaniu w wyborach Burmistrza Miasta Kowalewo Pomorskie
  Wyświetleń: 120
 278. OBWIESZCZENIE o wszczęciu, na żądanie strony, postępowania administracyjnego w sprawie zatwierdzenia Projektu robót geologicznych dla dokumentacji hydrogeologicznej - Budowa linii kolejowej nr 5 i 242 Grochowalsk-Grudziądz-Warlubie oraz Budowa linii kolejowej na odc. Grudziądz-Gdańsk
  Wyświetleń: 120
 279. Obwieszczenie: Burmistrz Miasta Kowalewo Pomorskie podaje do publicznej wiadomości informację o rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w ramach postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn.: „Instalacja do przetwarzania odpadów na terenie działki nr 120/1 obręb Mlewo, gmina Kowalewo Pomorskie”
  Wyświetleń: 120
 280. Posiedzenia Komisji Rady Miejskiej w grudniu 2023 roku
  Wyświetleń: 120
 281. UCHWAŁA Nr LXVIII/518/23 RADY MIEJSKIEJ W KOWALEWTE POMORSKIM z dnia 25 stycznia 2024r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kowalewo Pomorskie na lata 2024-2045
  Wyświetleń: 120
 282. Projekty Uchwał III Sesji Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim
  Wyświetleń: 117
 283. UCHWAŁA NR LXI/476/23 RADY MIEJSKIEJ W KOWALEWIE POMORSKIM z dnia 31 sierpnia 2023 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków i zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Kowalewo Pomorskie
  Wyświetleń: 117
 284. Uchwała nr LXIX/523/24 z dnia 5 marca 2024 r. w sprawie przyznania dotacji dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. śś. Katarzyny i Małgorzaty w Wielkiej Łące na prace konserwatorsko-restauratorskie przy ścianach fundamentowych i posadzce kościoła parafialnego
  Wyświetleń: 117
 285. UCHWAŁA NR LXVII/508/23 RADY MIEJSKIEJ W KOWALEWIE POMORSKIM z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie wsparcia w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2024-2028
  Wyświetleń: 117
 286. Zawiadomienie o wydaniu decyzji: Burmistrz Miasta Kowalewo Pomorskie podaje do publicznej wiadomości informację o wydaniu decyzji znak OŚRIEG.6220.17.2023 z dnia 21.09.2023 r. ustalającej środowiskowe uwarunkowania dla przedsięwzięcia polegającego na: „Wydobywaniu kruszywa naturalnego ze złoża „MLEWO III/A”, metodą odkrywkową, bez użycia materiałów wybuchowych z terenu działki ewidencyjnej numer 11/2 i 12 obręb Mlewo, gmina Kowalewo Pomorskie, powiat golubsko-dobrzyński, województwo kujawsko-pomorskie”
  Wyświetleń: 117
 287. Uchwała nr LXIX/526/24 z dnia 5 marca 2024 roku w sprawie rozpatrzenia wniosku z dnia 15 stycznia 2024 roku
  Wyświetleń: 116
 288. UCHWAŁA NR LXVIII/516/24 RADY MIEJSKIEJ W KOWALEWIE POMORSKIM z dnia 25 stycznia 2024 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów w obrębie Sierakowo i Srebrniki, gmina Kowalewo Pomorskie
  Wyświetleń: 116
 289. Uchwała nr LXXI/532/24 z dnia 27 marca 2024 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawnej na nieruchomościach stanowiących własność Gminy Kowalewo Pomorskie
  Wyświetleń: 116
 290. Postanowienie Nr 14/2023 Komisarza Wyborczego w Toruniu I w sprawie dostosowania opisu granic okręgów wyborczych Miasta i Gminy Kowalewo Pomorskie do stanu faktycznego
  Wyświetleń: 115
 291. ZAPYTANIE O CENĘ W RAMACH SZACOWANIA WARTOŚCI ZAMÓWIENIA polegającego na opracowaniu operatów wodnoprawnych wraz z uzyskaniem pozwoleń wodnoprawnych na szczególne korzystanie z wód – odprowadzanie wód opadowych i roztopowych
  Wyświetleń: 115
 292. Uchwała nr LXX/529/24 z dnia 19 marca 2024 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2024
  Wyświetleń: 114
 293. Zarządzenie Nr 8/2024 z dnia 17 stycznia 2024 roku w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Przedszkola Publicznego im. Jana Brzechwy w Kowalewie Pomorskim
  Wyświetleń: 114
 294. UCHWAŁA NR LXVI/498/23 RADY MIEJSKIEJ W KOWALEWIE POMORSKIM z dnia 30 listopada 2023 r. w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych oraz zwolnień od tego podatku
  Wyświetleń: 113
 295. UCHWAŁA NR LXVIII/512/24 RADY MIEJSKIEJ W KOWALEWIE POMORSKIM z dnia 25 stycznia 2024 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Komisji Rady Miejskiej
  Wyświetleń: 113
 296. Zarządzenie nr 119/2023 z dnia 15.09.2023 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej w celu udzielenia zamówienia publicznego o wartości, przekraczającej progi unijne określone w art. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023r., poz. 1605 ze zm.) na realizację zadania pn.: „Udzielenie kredytu długoterminowego do wysokości 7 000 000,00 zł (słownie: siedem milionów złotych 00/100 groszy) na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Kowalewo Pomorskie w 2023 roku”
  Wyświetleń: 113
 297. Zarządznie nr 139/2023 z dnia 26 październik 2023 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia planu finansowego dla rachunku wydzielonego środków na cele związane z przeciwdziałaniem COVID-19
  Wyświetleń: 113
 298. Ogłoszenie o zamówieniu: Dostawa kamienia wapiennego z przeznaczeniem na remont nawierzchni dróg gminnych na terenie Gminy Kowalewo Pomorskie
  Wyświetleń: 112
 299. Protokół z posiedzenia Komisji Budżetu i Samorządu w dniu 12 grudnia 2023 roku
  Wyświetleń: 112
 300. Protokół z przebiegu konsultacji projektu uchwały w sprawie zasad i trybu przeprowadzania Kowalewskiego Budżetu Obywatelskiego
  Wyświetleń: 112
 301. Uchwała Nr 15/D/2024 Składu Orzekającego Nr 14 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 8 lutego 2024 r. w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu Gminy Kowalewo Pomorskie.
  Wyświetleń: 112
 302. Zarządzenie Nr 59/2024 z dnia 11 marca 2024 roku w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na organizację działań w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu na terenie miasta i gminy Kowalewo Pomorskie w roku 2024
  Wyświetleń: 112
 303. Obwieszczenie: Burmistrz Miasta Kowalewa Pomorskiego podaje do publicznej wiadomości informację dotyczącą wszczęcia postępowania na wniosek Gminy Kowalewo Pomorskie, w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla rozbudowy budynku świetlicy wiejskiej poprzez dobudowę zadaszonego tarasu, realizacja inwestycji na działce: nr geod. 40/41 obr. ewid. Piątkowo
  Wyświetleń: 111
 304. UCHWAŁA NR LXVII/511/23 RADY MIEJSKIEJ W KOWALEWIE POMORSKIM z dnia 28 grudnia 2023 roku w sprawie rozpatrzenia wniosku z dnia 23 listopada 2023 roku
  Wyświetleń: 111
 305. INFORMACJA O GODZINIE ROZPOCZĘCIA PRAC OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH NA TERENIE MIASTA I GMINY KOWALEWO POMORSKIE W PONOWNYM GŁOSOWANIU W WYBORACH ORGANÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZARZĄDZONYCH NA DZIEŃ 21 KWIETNIA 2024 R.
  Wyświetleń: 110
 306. Zarządzenie nr 159/2023 z dnia 01 grudnia 2023 roku w sprawie powołania Gminnej Komisji Urbanistyczno - Architektonicznej
  Wyświetleń: 110
 307. Obwieszczenia Komisarza Wyborczego w Bydgoszczy I z dnia 9 kwietnia 2024 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa kujawsko-pomorskiego i o wynikach wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast na obszarze województwa kujawsko-pomorskiego
  Wyświetleń: 109
 308. Wykonanie budżetu Gminy
  Wyświetleń: 108
 309. Obwieszczenie Burmistrza Miasta Kowalewo Pomorskie w sprawie polowań zbiorowych z dn. 27.12.2023r.
  Wyświetleń: 107
 310. Ogłoszenie o zamówieniu: Budowa kompleksu rekreacji i aktywności międzypokoleniowej w miejscowości Kowalewo Pomorskie - etap II
  Wyświetleń: 107
 311. Projekty Uchwał II Sesji Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim
  Wyświetleń: 107
 312. Zarządzenie Nr 146/2023 z dnia 10 listopada 2023 roku w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego nauczyciela gminy Kowalewo Pomorskie ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego oraz ustalenia stawki wynagrodzenia ekspertów uczestniczących w pracach Komisji
  Wyświetleń: 107
 313. Zarządzenie nr 21/2024 z dnia 1 lutego 2024 roku w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na dyrektora Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Wielkim Rychnowie
  Wyświetleń: 107
 314. UCHWAŁA NR LXVIII/513/24 RADY MIEJSKIEJ W KOWALEWIE POMORSKIM z dnia 25 stycznia 2024 roku w sprawie przyjęcia planów pracy stałych Komisji Rady Miejskiej na rok 2024
  Wyświetleń: 106
 315. Uchwała nr LXXII/539/24 z dnia 4 kwietnia 2024 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania Planu zamierzeń gminy Kowalewo Pomorskie na kadencję 2018 – 2023
  Wyświetleń: 106
 316. Zarządzenie Nr 5/2024 z dnia 10 stycznia 2024 roku w sprawie uchylenia zarządzenia nr 92/2022 z dnia 18 lipca 2022 roku w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Wielkim Rychnowie
  Wyświetleń: 106
 317. Obwieszczenie: Burmistrz Miasta Kowalewo Pomorskie podaje do publicznej wiadomości informację dotyczącą wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej i sieci kanalizacyjnej – realizacja inwestycji w działce nr geod. 219/2 położonej w 03 obrębie miasta Kowalewo Pomorskie
  Wyświetleń: 105
 318. Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa i Integracji Europejskiej, Komisji Infrastruktury i Drogownictwa, Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia, Komisji Budżetu i Samorządu, Komisji Skarg, Wniosków i Petycji oraz Komisji Rewizyjnej w dniu 21 listopada 2023 roku
  Wyświetleń: 105
 319. Zarządzenie nr 131/2023 z dnia 16 października 2023 roku zmieniające Zarządzenie w sprawie realizacji Kowalewskiego Budżetu Obywatelskiego na rok 2024
  Wyświetleń: 105
 320. III Sesja Rady Miejskiej - 23 maja 2024 r.
  Wyświetleń: 104
 321. Ogłoszenie o zamówieniu: Budowa placu zabaw w ramach realizacji zadania inwestycyjnego pn. "Budowa infrastruktury rekreacyjnej na terenie Gminy Kowalewo Pomorskie"
  Wyświetleń: 104
 322. Ogłoszenie o zamówieniu: Przebudowa dróg gminnych w m. Chełmonie, gm. Kowalewo Pomorskie - km od 0 + 000 do 1 + 084 (110122C), km od 0 + 000 do 1 + 763 (110127C)
  Wyświetleń: 104
 323. OGŁOSZENIE BURMISTRZA MIASTA KOWALEWO POMORSKIE z dnia 28 września 2023 roku dot. wykazu projektów zadań w ramach Kowalewskiego Budżetu Obywatelskiego na 2024 rok - po weryfikacji
  Wyświetleń: 103
 324. Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 14 sierpnia 2023 r. o okręgach wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15 października 2023 r.
  Wyświetleń: 102
 325. UCHWAŁA NR LXVI/500/23 RADY MIEJSKIEJ W KOWALEWIE POMORSKIM z dnia 30 listopada 2023 roku w sprawie majątkowej gminy przekraczającej zakres zwykłego zarządu.
  Wyświetleń: 102
 326. Zarządzenia nr 143/2023 z dnia 02 listopada 2023r. w sprawie upoważnienia Kierownika Referatu Techniczno-Inwestycyjnego i Gospodarki Gruntami do wykonywania czynności związanych z procedurą formalno-prawną przy opracowywaniu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, planu ogólnego oraz studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Kowalewo Pomorskie w imieniu Burmistrza
  Wyświetleń: 102
 327. Uchwała Nr LXIX/520/24 z dnia 5 marca 2024r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kowalewo Pomorskie na lata 2024-2045
  Wyświetleń: 101
 328. Obwieszczenia: dot. rozpoczęcia procedury udziału społeczeństwa w ramach postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn.: „ Budowie Elektrowni Słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą „SREBRNIKI II”, „SREBRNIKI III” na działce nr ew. 108, 109/2, 220 ( obręb 0018) w obrębie ew. Srebrniki, Gmina Kowalewo Pomorskie oraz linie kablowe łączące poszczególne części inwestycji poprowadzone w obrębie Srebrniki (0018)”
  Wyświetleń: 100
 329. Obwieszczenie: Burmistrz Miasta Kowalewo Pomorskie podaje do publicznej wiadomości informację, iż postępowanie administracyjne w zakresie ustalającym lokalizację inwestycji celu publicznego polegającej na zmianie sposobu użytkowania części budynku mieszkalno-gospodarczo-garażowego na budynek związany z prowadzeniem publicznych placówek opiekuńczo-wychowawczych wraz z niezbędną rozbudową i przebudową – realizacja inwestycji na działkach nr geod. 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251 położonych w 04 obrębie ewidencyjnym miasta Kowalewo Pomorskie, gm. Kowalewo Pomorskie
  Wyświetleń: 100
 330. Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa i Integracji Europejskiej, Komisji Infrastruktury i Drogownictwa, Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia, Komisji Budżetu i Samorządu, Komisji Skarg, Wniosków i Petycji oraz Komisji Rewizyjnej w dniu 28 listopada 2023 roku
  Wyświetleń: 100
 331. Zaproszenie na pierwszą sesję nowo wybranej Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim
  Wyświetleń: 100
 332. Zarządznie nr 109/2023 z dnia 31 sierpnia 2023 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia planu finansowego dla rachunku wydzielonego środków z Funduszu Pomocy, w celu finansowania lub dofinansowania realizacji zadań na rzecz pomocy Ukrainie, w szczególności obywatelom Ukrainy dotkniętych konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy, w tym zadań realizowanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jak i poza nim
  Wyświetleń: 100
 333. Projekty Uchwał LXX Sesji Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim
  Wyświetleń: 99
 334. Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa i Integracji Europejskiej, Komisji Infrastruktury i Drogownictwa, Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia, Komisji Budżetu i Samorządu, Komisji Skarg, Wniosków i Petycji oraz Komisji Rewizyjnej w dniu 14 listopada 2023 roku
  Wyświetleń: 99
 335. UCHWAŁA NR LXVII/509/23 RADY MIEJSKIEJ W KOWALEWIE POMORSKIM z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do udzielenia nieodpłatnego wsparcia w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2024-2028
  Wyświetleń: 99
 336. Uchwała nr LXXI/535/24 z dnia 27 marca 2024 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kowalewo Pomorskie w 2024 roku
  Wyświetleń: 99
 337. Zarządzenie nr 152/2023 z dnia 15 listopada 2023 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia planu finansowego dla rachunku wydzielonego środków z Funduszu Pomocy, w celu finansowania lub dofinansowania realizacji zadań na rzecz pomocy Ukrainie, w szczególności obywatelom Ukrainy dotkniętych konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy, w tym zadań realizowanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jak i poza nim
  Wyświetleń: 99
 338. Zawiadomienie: Burmistrz Miasta Kowalewo Pomorskie podaje do publicznej wiadomości informację o wydaniu decyzji o warunkach zabudowy nr 85/2023 z dnia 22.11.2023 r. dla inwestycji polegającej budowie farmy fotowoltaicznej o łącznej mocy do 3 MW z możliwością realizacji w etapach – każdy o mocy do 1MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na części działki o nr ewid. 1/2 obręb ewidencyjny Frydrychowo
  Wyświetleń: 99
 339. Informacja o aktualnych składach obwodowych komisji wyborczych wraz z funkcjami
  Wyświetleń: 98
 340. Projekty Uchwał LXXI Sesji Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim
  Wyświetleń: 98
 341. Ogłoszenie z dnia 28.02.2024 roku w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży (157/6 - 03 obręb ewidencyjny Kowalewo Pomorskie; 170/1 171/1 - 04 obręb ewidencyjny Kowalewo Pomorskie; 56/7 57/4 - 04 obręb ewidencyjny Kowalewo Pomorskie)
  Wyświetleń: 97
 342. Uchwała Nr LXXI/530/24 z dnia 27 marca 2024r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kowalewo Pomorskie na lata 2024-2045
  Wyświetleń: 97
 343. Zarządzenie Nr 144 /2023 z dnia 9 listopada 2023 r. w sprawie oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym części nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Kowalewo Pomorskie z przeznaczeniem na plac manewrowy do nauki jazdy kat. B
  Wyświetleń: 97
 344. Dług publiczny
  Wyświetleń: 96
 345. Interpelacja Nr BRM.0003.1.3.2024 z dnia 15.02.2024r. dot. wykonania remontu drogi dojazdowej do nowo powstałego osiedla (bloki ul. 1 Maja 17, 19, 21)
  Wyświetleń: 96
 346. LXX nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej - 19 marca 2024 r.
  Wyświetleń: 96
 347. Ogłoszenie Burmistrza Miasta Kowalewo Pomorskie z dnia 08.02.2024 roku w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę (Część działki 42/2 i Część działki 43/1 i 43/3 - 02 obręb ewidencyjny miasta Kowalewo Pomorskie)
  Wyświetleń: 96
 348. Uchwała nr LXXI/531/24 z dnia 27 marca 2024 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2024
  Wyświetleń: 96
 349. Zarządzenie nr 23/2024 z dnia 07 lutego 2024 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji w zakresie projektu uchwały w sprawie zasad i trybu przeprowadzania Kowalewskiego Budżetu Obywatelskiego
  Wyświetleń: 96
 350. Zarządzenie nr 14/2024 z dnia 26 stycznia 2024 r. w sprawie przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków w 2024 r.
  Wyświetleń: 96
 351. Zarządzenie nr 157/2023 z dnia 30 listopada 2023 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia planu finansowego dla rachunku wydzielonego środków z Funduszu Pomocy, w celu finansowania lub dofinansowania realizacji zadań na rzecz pomocy Ukrainie, w szczególności obywatelom Ukrainy dotkniętych konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy, w tym zadań realizowanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jak i poza nim
  Wyświetleń: 96
 352. Komunikat w sprawie miejsca i terminu przyjmowania zgłoszeń kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych 2024
  Wyświetleń: 94
 353. Opinie RIO
  Wyświetleń: 94
 354. Uchwała nr LXXI/534/24 z dnia 27 marca 2024 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Osłonowego w zakresie udzielenia wsparcia seniorom w wieku 60 lat i więcej w ramach programu „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2024
  Wyświetleń: 94
 355. Zarządzenie nr 26/2024 z dnia 21 lutego 2024 roku w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Wielkim Rychnowie
  Wyświetleń: 94
 356. Zarządzenie Nr 88/2024 z dnia 23.05.2024 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji w zakresie projektu Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Kowalewo Pomorskie na lata 2024-2026
  Wyświetleń: 94
 357. II nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej - 15 maja 2024 r.
  Wyświetleń: 93
 358. Informacja na temat kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2024/2025 do przedszkola publicznego, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i klas pierwszych publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Kowalewo Pomorskie wraz z wykazem dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełniania ww. kryteriów i liczbą punktów możliwych do uzyskania za poszczególne z nich
  Wyświetleń: 93
 359. Obwieszczenie PKW z dnia 18 marca 2024 r. o postanowieniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie zarządzenia wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego oraz o okręgach wyborczych i siedzibach okręgowych komisji wyborczych
  Wyświetleń: 93
 360. Zarządzenia nr 57/2024 z dnia 5 marca 2024 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia planu finansowego dla rachunku wydzielonego środków z Funduszu Pomocy, w celu finansowania lub dofinansowania realizacji zadań na rzecz pomocy Ukrainie, w szczególności obywatelom Ukrainy dotkniętych konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy, w tym zadań realizowanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jak i poza nim
  Wyświetleń: 93
 361. Zarządzenia nr 63/2024 z dnia 18.03.2024 roku w sprawie wysokości nagród w konkursie „Na najpiękniejszą iluminację świątecznonoworoczną” przeprowadzonym dla gminy Kowalewo Pomorskie w edycji 2023/2024
  Wyświetleń: 93
 362. Zarządzenie nr 166/2023 z dnia 15 grudnia 2023 roku w sprawie powołania komisji do oceny ofert złożonych w naborze na funkcję Gminnego Organizatora Sportu
  Wyświetleń: 93
 363. Zarządznie nr 137/2023 z dnia 24 października 2023 roku w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie stawek za wynajem remizo-świetlic, świetlic oraz wiejskich domów kultury na terenie Gminy Kowalewo Pomorskie
  Wyświetleń: 93
 364. Obwieszczenie o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do Parlamentu Europejskiego 2024
  Wyświetleń: 92
 365. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 12 stycznia 2024 r. o przeprowadzeniu kwalifikacji wojskowej w 2024 r.
  Wyświetleń: 92
 366. Projekty Uchwał LXIX Sesji Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim
  Wyświetleń: 92
 367. Sprawozdawczość
  Wyświetleń: 92
 368. Zarządznie nr 128/2023 z dnia 11 października 2023 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie budżetu na 2023 rok
  Wyświetleń: 92
 369. Zawiadomienie o zamiarze wyłączenia z karty adresowej budynku mieszkalnego „dwojaka”, położonego na działce o nr. ewid. 60/1 w obrębie ewidencyjnym Chełmoniec
  Wyświetleń: 92
 370. UCHWAŁA NR LXVII/507/23 RADY MIEJSKIEJ W KOWALEWIE POMORSKIM z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2023
  Wyświetleń: 91
 371. Informacja o realizacji Projektu „Kujawsko – Pomorska Teleopieka Etap I”
  Wyświetleń: 90
 372. Obwieszczenie: Burmistrz Miasta Kowalewa Pomorskiego podaje do publicznej wiadomości informację dotyczącą wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy kablowej sieci energetycznej niskiego napięcia 0,4 kV w ramach zasilania budynków jednorodzinnych przy ul. Odrodzenia w Kowalewie Pomorskim
  Wyświetleń: 90
 373. OGŁOSZENIE O KONKURSIE: Burmistrz Miasta Kowalewo Pomorskie ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Wojska Polskiego w Pluskowęsach
  Wyświetleń: 90
 374. Zarządzenie nr 15/2024 z dnia 26 stycznia 2024 r. w sprawie przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy
  Wyświetleń: 90
 375. Raport z wizyty monitoringowej nr WR-VII.44.3.33.2023.DS w zakresie kontroli trwałości projektu nr RPKP.06.04.01-04-0001_17
  Wyświetleń: 89
 376. ZAWIADOMIENIE – OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji: Burmistrz Miasta Kowalewo Pomorskie skrócie uouioś zawiadamia strony postępowania o wydaniu decyzji znak OŚRIEG.6220.9.2023 z dnia 02.02.2024 r. umarzającej postępowanie administracyjne w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie Elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 2 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w miejscowości Nowy Dwór na nieruchomości numer 50/2”
  Wyświetleń: 89
 377. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach: Burmistrz Miasta Kowalewo Pomorskie zawiadamia strony postępowania o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowie drogi gminnej nr 110117C w miejscowości Bielsk, Gmina Kowalewo Pomorskie”
  Wyświetleń: 87
 378. Zarządzenie nr 149/2023 z dnia 14 listopada 2023 r. w sprawie przyjęcia projektu budżetu gminy na rok 2024
  Wyświetleń: 87
 379. Zarządzenie nr 172/2023 z dnia 28 grudnia 2023 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia planu finansowego dla rachunku wydzielonego środków z Funduszu Pomocy, w celu finansowania lub dofinansowania realizacji zadań na rzecz pomocy Ukrainie, w szczególności obywatelom Ukrainy dotkniętych konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy, w tym zadań realizowanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jak i poza nim
  Wyświetleń: 87
 380. Zarządzenie nr 114/2023 z dnia 4 września 2023 r. w sprawie ustanowienia operatorów informatycznej obsługi komisji obwodowych
  Wyświetleń: 86
 381. Zarządzenie nr 140/2023 z dnia 31 października 2023 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie budżetu na 2023 rok
  Wyświetleń: 86
 382. Obwieszczenie: Burmistrz Miasta Kowalewo Pomorskie podaje do publicznej wiadomości informację dotyczącą zmiany wniosku w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na przebudowie z rozbudową sieci gazowej n/c w m. Kowalewo Pomorskie, ul. Główny Dworzec i ul. Odrodzenia
  Wyświetleń: 85
 383. Uchwała nr LXIX/522/24 z dnia 5 marca 2024 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania planu ogólnego miasta i gminy Kowalewo Pomorskie
  Wyświetleń: 85
 384. UCHWAŁA NR LXVI/505/23 RADY MIEJSKIEJ W KOWALEWIE POMORSKIM z dnia 30 listopada 2023 roku w sprawie rozpatrzenia wniosku z dnia 24 października 2023 roku
  Wyświetleń: 85
 385. Zarządzenie nr 113/2023 z dnia 4 września 2023 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie budżetu na 2023 rok
  Wyświetleń: 85
 386. Zarządzenie nr 142/2023 z dnia 02 listopada 2023 roku w sprawie upoważnienia przedstawiciela organu prowadzącego szkołę do dokonania analizy formalnej wniosku i dokumentacji nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
  Wyświetleń: 85
 387. Zarządzenie nr 28/2024 z dnia 26 lutego 2024 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie budżetu na 2024 rok
  Wyświetleń: 85
 388. Informacja o stanie mienia
  Wyświetleń: 84
 389. Petycja z dnia 6 maja 2024 r. w sprawie pozyskania nieodpłatnej dotacji na cyfryzację
  Wyświetleń: 84
 390. UCHWAŁA NR LXVI/499/23 RADY MIEJSKIEJ W KOWALEWIE POMORSKIM z dnia 30 listopada 2023 r. w sprawie określenia zasad przyznawania i wysokości diet dla sołtysów oraz Przewodniczących Samorządów Osiedlowych
  Wyświetleń: 84
 391. UCHWAŁA NR LXVIII/515/24 RADY MIEJSKIEJ W KOWALEWIE POMORSKIM z dnia 25 stycznia 2024 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy na nieruchomościach stanowiących własność Gminy Kowalewo Pomorskie
  Wyświetleń: 84
 392. ZAPYTANIE OFERTOWE „Przedsięwzięcie w zakresie zbierania, transportu oraz unieszkodliwienia odpadów zawierających azbest realizowane w gospodarstwach rolnych”
  Wyświetleń: 84
 393. Zarzączenie nr 145/2023 z dnia 9 listopada 2023 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie budżetu na 2023 rok
  Wyświetleń: 84
 394. Zarządzenie Nr 130/2023 z dnia 16 października 2023 roku w sprawie: ustalenia stawek czynszu za nieruchomości oddane w dzierżawę do lat trzech.
  Wyświetleń: 84
 395. Zarządzenie nr 2/2024 z dnia 2 stycznia 2024 r. dotyczące zmiany zarządzenia w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i zatwierdzenia jej Regulaminu
  Wyświetleń: 83
 396. Zarządzenie nr 65/2024 z dnia 28 marca 2024 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie budżetu na 2024 rok
  Wyświetleń: 83
 397. Zarządzenie nr 160/2023 z dnia 01 grudnia 2023 roku w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia za udział w posiedzeniach Gminnej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej
  Wyświetleń: 82
 398. Zarządzenie nr 17/2024 z dnia 26 stycznia 2024 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 68/2023 Burmistrza Miasta Kowalewo Pomorskie z dnia 02.06.2023 r. w sprawie powołania Komisji ds. przydziału mieszkań w ramach inwestycji realizowanej przez Społeczną Inicjatywę Mieszkaniową „ KZN -Toruński" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w ramach przedsięwzięcia inwestycyjno-budowlanego...
  Wyświetleń: 82
 399. Zarządzenie nr 25/2024 z dnia 15 lutego 2024 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie budżetu na 2024 rok
  Wyświetleń: 81
 400. Zarządzenie nr 55/2024 z dnia 05.03.2024 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej w celu udzielenia zamówienia publicznego o wartości, która nie przekracza progów unijnych określonych w art. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023r., poz. 1605 ze zm.) na realizację zadania pn.: Dostawa kamienia wapiennego z przeznaczeniem na remont nawierzchni dróg gminnych na terenie Gminy Kowalewo Pomorskie
  Wyświetleń: 81
 401. Zarządzenie nr 62/2024 z dnia 15.03.2024 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej w celu udzielenia zamówienia publicznego o wartości, która nie przekracza progów unijnych określonych w art. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023r., poz. 1605 ze zm.) na realizację zadania pn.: Budowa kompleksu rekreacji i aktywności międzypokoleniowej w miejscowości Kowalewo Pomorskie – etap II
  Wyświetleń: 81
 402. Analiza systemu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Kowalewo Pomorskie w 2023 roku
  Wyświetleń: 80
 403. Zarządzenie nr 118/2023 z dnia 15 września 2023 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie budżetu na 2023 rok
  Wyświetleń: 79
 404. Zarządzenie nr 148/2023 z dnia 15 listopada 2023 roku w sprawie przyjęcia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kowalewo Pomorskie na lata 2024-2045
  Wyświetleń: 78
 405. Uchwała nr LXXI/537/24 z dnia 27 marca 2024 roku w sprawie udzielenia Powiatowi Golubsko-Dobrzyńskiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej na dofinansowanie udziału w realizacji zadania inwestycyjnego pn.: "Remont nawierzchni drogi powiatowej nr 2104C Wielkie Rychnowo-Kowalewo Pom. Odcinek I od km 0+000 do km 0+955 długości 0,955 km, odcinek II od km 1+471 do km 2+161 długości 0,690 km, odcinek III od km 2+840 do km 5+440 długości 2,6 km łączna długość remontu 4,245 km”
  Wyświetleń: 77
 406. Projekt Uchwały I Sesji Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim
  Wyświetleń: 76
 407. Uchwała Nr 12/S/2024 Składu Orzekającego Nr 14 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 18 kwietnia 2024 roku w sprawie: wyrażenia opinii o przedłożonym przez Burmistrza Miasta Kowalewo Pomorskie sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2023 rok wraz z informacją o stanie mienia Gminy
  Wyświetleń: 76
 408. Termin posiedzenia Komisji Rady Miejskiej - 4 czerwca 2024 r.
  Wyświetleń: 75
 409. Zarządzenie nr 3/2024 z dnia 8 stycznia 2024 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia planu finansowego dla rachunku wydzielonego środków na cele związane z przeciwdziałaniem COVID-19
  Wyświetleń: 75
 410. Obwieszczenie o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa Elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 2 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w miejscowości Nowy Dwór na nieruchomości numer 50/2”
  Wyświetleń: 74
 411. Ogłoszenie o zamówieniu: Budowa kompleksu rekreacji i aktywności międzypokoleniowej w miejscowości Kowalewo Pomorskie - etap II (postępowanie 2)
  Wyświetleń: 74
 412. Projekt Uchwały LXXII Sesji Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim
  Wyświetleń: 74
 413. Zarządzenie nr 168/2023 z dnia 21 grudnia 2023 roku w sprawie: zmiany zarządzenia nr 130/2023 z dnia 16 października 2023 roku w sprawie ustalenia stawek czynszu za nieruchomości oddane w dzierżawę do lat trzech
  Wyświetleń: 74
 414. Obwieszcznie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie kablowej sieci energetycznej niskiego napięcia 0,4 kV w ramach zasilania budynków jednorodzinnych przy ul. Odrodzenia w Kowalewie Pomorskim - realizacja inwestycji na działkach: nr geod. 7, 11/2, 45, 219/1, 219/2, 219/3, 219/5, 219/6, 219/7, 219/8, 219/9, 219/10, 219/11, 219/12, 219/13, 219/14, 219/15, 219/16, 219/17, 219/18 położonych w 03 obrębie ewidencyjnym miasta Kowalewo Pomorskie
  Wyświetleń: 73
 415. Taryfa na zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków
  Wyświetleń: 73
 416. Zarządzenie nr 27/2024 z dnia 21 lutego 2024 roku w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Wielkim Rychnowie
  Wyświetleń: 73
 417. UCHWAŁA NR LXVI/495/23 RADY MIEJSKIEJ W KOWALEWIE POMORSKIM z dnia 30 listopada 2023 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2023
  Wyświetleń: 72
 418. Zarządzenie nr 107/2023 z dnia 25.08.2023 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej w celu udzielenia zamówienia publicznego o wartości, która nie przekracza progów unijnych określonych w art. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 1605 ze zm.) na realizację zadania pn.: „Wykonywanie usługi dowozu uczniów niepełnosprawnych wraz z opiekunem z terenu Gminy Kowalewo Pomorskie do przedszkoli, szkół specjalnych oraz do ośrodków szkolnowychowawczych w okresie 02.10.2023r. - 21.06.2024r.”
  Wyświetleń: 72
 419. Zarządzenie nr 155/2023 z dnia 28 listopada 2023 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu usług transportu specjalistycznego dla osób niepełnosprawnych
  Wyświetleń: 72
 420. INFORMACJA o przyznanej dotacji celowej dla Spółek Wodnych działających na terenie gminy
  Wyświetleń: 71
 421. Kategorie
  Wyświetleń: 71
 422. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach: dot. przedsięwzięcia polegającego na: "Budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 3 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce o nr ewidencyjnym 23/6 w obrębie Nowy Dwór, gmina Kowalewo Pomorskie"
  Wyświetleń: 71
 423. Składy stałych Komisji Rady Miejskiej
  Wyświetleń: 71
 424. Sprawozdanie Rb-Z na koniec 2023 roku
  Wyświetleń: 71
 425. Zarządzenie nr 1/2024 z dnia 02 stycznia 2024r. w sprawie wprowadzenia Instrukcji Kasowej w Urzędzie Miejskim w Kowalewie Pomorskim
  Wyświetleń: 71
 426. Wybory i referenda
  Wyświetleń: 70
 427. Zarządzenie nr 151/2023 z dnia 15 listopada 2023 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie budżetu na 2023 rok
  Wyświetleń: 70
 428. Zarządzenie nr 29/2024 z dnia 26 lutego 2024 roku w sprawie powołania Komisji konkursowej celem dokonania oceny złożonych ofert na organizację działań w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu na terenie miasta i gminy Kowalewo Pomorskie w roku 2024 przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego
  Wyświetleń: 70
 429. Informacja o stanie mienia na 31.12.2023r.
  Wyświetleń: 69
 430. Zarządzenie nr 138/2023 z dnia 26 października 2023 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia planu finansowego dla rachunku wydzielonego środków z Funduszu Pomocy, w celu finansowania lub dofinansowania realizacji zadań na rzecz pomocy Ukrainie, w szczególności obywatelom Ukrainy dotkniętych konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy, w tym zadań realizowanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jak i poza nim
  Wyświetleń: 69
 431. Zarządzenie nr 169/2023 z dnia 22 grudnia 2023 roku w sprawie powołania Przewodniczącego Komisji Inwentaryzacyjnej
  Wyświetleń: 69
 432. Obwieszczenia o wydaniu decyzji dot. przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 3 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce o nr ewidencyjnym 23/6 w obrębie Nowy Dwór, gmina Kowalewo Pomorskie”
  Wyświetleń: 68
 433. Obwieszczenie: Burmistrz Miasta Kowalewo Pomorskie zawiadamia, że wydano decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na przebudowie linii napowietrznej nN, budowy linii kablowej nN oraz przyłącza kablowego nN z szafką pomiarową, realizacja inwestycji na działce: nr geod. 87/1 obr. ewid. Sierakowo
  Wyświetleń: 68
 434. Uchwała nr LXXI/533/24 z dnia 27 marca 2024 roku w sprawie oceny aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Kowalewo Pomorskie oraz obowiązujących planów miejscowych dla terenów miasta i gminy Kowalewo Pomorskie za okres od 2019 – 2023 roku
  Wyświetleń: 68
 435. Zarządzenie nr 108/2023 z dnia 28.08.2023 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej w celu udzielenia zamówienia publicznego o wartości, przekraczającej progi unijne określone w art. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 1605 ze zm.) na realizację zadania pn.: „Odbieranie i zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych z terenu Gminy Kowalewo Pomorskie w 2024 roku”
  Wyświetleń: 68
 436. Zarządzenie nr 115/2023 z dnia 6 września 2023 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej w celu udzielenia zamówienia publicznego o wartości, która nie przekracza progów unijnych określonych w art. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023r., poz. 1605 ze zm.) na realizację zadania pn.: „Remont drogi gminnej nr 110116C relacji Elzanowo – Mariany, gmina Kowalewo Pomorskie w km 0+088 do 1+946” – zadanie realizowane w ramach wydatków bieżących z dofinansowaniem z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg
  Wyświetleń: 68
 437. Zarządzenie nr 133/2023 z dnia 23 października 2023 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie budżetu na 2023 rok
  Wyświetleń: 68
 438. Zarządzenie nr 20/2024 z dnia 1 lutego 2024 r. zmieniające zarządzenie w sprawie przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy
  Wyświetleń: 68
 439. Obwieszczenie z dnia 03.04.2024 r. Burmistrz Miasta Kowalewo Pomorskie zawiadamia, że wydano decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym polegającej na przebudowie z rozbudową sieci gazowej n/c w m. Kowalewo Pomorskie, ul. Główny Dworzec i ul. Odrodzenia
  Wyświetleń: 67
 440. Ogłoszenie Burmistrza Miasta Kowalewa Pomorskiego z dnia 09.04.2024 roku w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę (Część działki 67/17, obręb ewidencyjny Frydrychowo)
  Wyświetleń: 67
 441. Raporty o stanie gminy
  Wyświetleń: 67
 442. OBWIESZCZENIE Okręgowej Komisji Wyborczej w Bydgoszczy z dnia 14 maja 2024 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na posłów do Parlamentu Europejskiego w okręgu wyborczym nr 2
  Wyświetleń: 66
 443. Zarządzenie nr 176/2023 z dnia 29 grudnia 2023 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie budżetu na 2023 rok
  Wyświetleń: 66
 444. ZAWIADOMIENIE – OBWIESZCZENIE o wydaniu postanowienia zawieszającego postępowanie administracyjne: „Budowia farmy fotowoltaicznej o mocy do 5 MW składającej się z wolnostojących paneli fotowoltaicznych wraz z infrastrukturą towarzyszącą, w tym przyłączami energetycznymi i stacjami transformatorowymi na terenie działki o nr ewid. nr 295, 296, 297 w obrębie Zapluskowęsy, gmina Kowalewo Pomorskie”
  Wyświetleń: 66
 445. Petycja z dnia 9 kwietnia 2024 r. w sprawie organizacji i finasowania szkoleń dla pracownikow administracji publicznej
  Wyświetleń: 65
 446. Zarządzenie Nr 136/2023 z dnia 23 października 2023 r. w sprawie oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Kowalewo Pomorskie z przeznaczeniem jako ogródek przydomowy
  Wyświetleń: 65
 447. Zarządzenie nr 164/2023 z dnia 11.12.2023 roku w sprawie ... na realizację zadania pn.: Dostawa oleju opałowego lekkiego do kotłowni olejowych w Szkołach Podstawowych i świetlicach wiejskich zlokalizowanych na terenie Gminy Kowalewo Pomorskie w 2024 roku
  Wyświetleń: 65
 448. Zarządzenie nr 165/2023 z dnia 15 grudnia 2023 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie budżetu na 2023 rok
  Wyświetleń: 64
 449. Zarządzenie nr 173/2023 z dnia 28 grudnia 2023 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia planu finansowego dla rachunku wydzielonego środków na cele związane z przeciwdziałaniem COVID-19
  Wyświetleń: 64
 450. ZAWIADOMIENIE: Burmistrz Miasta Kowalewo Pomorskie zawiadamia strony postępowania, że postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Instalacja do przetwarzania odpadów na terenie działki nr 120/1 obręb Mlewo, gmina Kowalewo Pomorskie”, nie zostanie zakończone w terminie określonym w art. 35 Kpa.
  Wyświetleń: 64
 451. Zarządzenie nr 31/2024 z dnia 1 marca 2024 r. zmieniające zarządzenie w sprawie przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy
  Wyświetleń: 63
 452. Zarządzenie nr 60/2024 z dnia 14 marca 2024 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie budżetu na 2024 rok
  Wyświetleń: 63
 453. Obwieszczenie: Burmistrz Miasta Kowalewa Pomorskiego podaje do publicznej wiadomości informację dotyczącą wszczęcia postępowania na wniosek Gminy Kowalewo Pomorskie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przebudowy linii napowietrznej nN, budowy linii kablowej nN oraz przyłącza kablowego nN z szafką pomiarową, realizacja inwestycji na działce: nr geod. 87/1 obr. ewid. Sierakowo
  Wyświetleń: 62
 454. Zarządzenie nr 13/2024 z dnia 25 stycznia 2024 r. w sprawie ustalenia planu finansowego dla rachunku wydzielonego środków na cele związane z przeciwdziałaniem COVID-19
  Wyświetleń: 62
 455. Zarządzenie nr 174/2023 z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie budżetu na 2023 rok
  Wyświetleń: 62
 456. UCHWAŁA NR LXIV/489/23 RADY MIEJSKIEJ W KOWALEWIE POMORSKIM z dnia 26 października 2023 roku w sprawie rozpatrzenia wniosku z dnia 29 września 2023 roku
  Wyświetleń: 61
 457. Zarządzenie nr 105/2023 z dnia 23.06.2023 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej w celu udzielenia zamówienia publicznego o wartości, która nie przekracza progów unijnych określonych w art. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 1605 ze zm.) w trybie zamówienia z wolnej ręki na realizację zadania pn.: „Wykonywanie usługi dowozu uczniów niepełnosprawnych wraz z opiekunem z terenu Gminy Kowalewo Pomorskie do przedszkoli, szkół specjalnych oraz do ośrodków szkolno-wychowawczych w okresie 04.09.2023r. - 29.09.2023r.”
  Wyświetleń: 61
 458. Zarządzenie Nr 125/2023 z dnia 29 września 2023 r. w sprawie oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Kowalewo Pomorskie
  Wyświetleń: 60
 459. Zawiadomienie o wydaniu decyzji znak OŚRIEG.6220.2.2023 z dnia 18.04.2024 r. odmawiającej ustalenia środowiskowych uwarunkowań dla przedsięwzięcia: „Instalacja do przetwarzania odpadów na terenie działki nr 120/1 obręb Mlewo, gmina Kowalewo Pomorskie”
  Wyświetleń: 60
 460. Zarządzenie nr 154/2023 z dnia 28 listopada 2023 roku w sprawie powołania członków komisji inwentaryzacyjnej i zespołów spisowych
  Wyświetleń: 59
 461. Zarządzenie nr 171/2023 z dnia 27 grudnia 2023 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie budżetu na 2023 rok
  Wyświetleń: 59
 462. Zarządzenie nr 110/2023 z dnia 31.08.2023 r. w sprawie określenia zasad udzielania dofinansowania, regulaminu naboru wniosków o udzielenie dofinansowania oraz wzorów dokumentów dot. przedsięwzięcia w ramach programu priorytetowego "Ciepłe Mieszkanie" na terenie gm.Kowalewo Pomorskie
  Wyświetleń: 58
 463. Zarządzenie nr 24/2024 z dnia 12 lutego 2024 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej w celu udzielenia zamówienia publicznego na realizację zadania pn.:Termomodernizacja hali sportowej i łącznika w zakresie ocieplenia dachu wraz z towarzyszącymi pracami remontowymi w ramach realizacji zadania inwestycyjnego pn.:„Termomodernizacja hali sportowej i łącznika w zakresie ocieplenia dachu oraz wykonanie fundamentów wzmacniających w hali sportowej – realizacja w etapach”
  Wyświetleń: 58
 464. Zarządzenie nr 56/2024 z dnia 5 marca 2024 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia planu finansowego dla rachunku wydzielonego środków na cele związane z przeciwdziałaniem COVID-19
  Wyświetleń: 58
 465. Zarządzenie nr 68/2024 z dnia 28 marca 2024 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego instytucji kultury za 2023 r.
  Wyświetleń: 58
 466. Zarządzenie nr 70/2024 z dnia 29 marca 2024 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie budżetu na 2024 rok
  Wyświetleń: 58
 467. Informacja Burmistrza Miasta Kowalewo Pomorskie w sprawie zmiany dostosowania lokalu wyborczego w Szkole Podstawowej ul. Jana Pawła II 2 w Kowalewie Pomorskim - siedziby Obwodowej Komisji Wyborczej nr 1
  Wyświetleń: 57
 468. Obwieszczenie o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach: Burmistrz Miasta Kowalewo Pomorskie zawiadamia strony postępowania o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 3 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce o nr ewidencyjnym 23/6 w obrębie Nowy Dwór
  Wyświetleń: 56
 469. Zarządzenie nr 106/2023 z dnia 24 sierpnia 2023 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie budżetu na 2023 rok
  Wyświetleń: 56
 470. Zarządzenie nr 111 /2023 z dnia 04 września 2023 roku w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o pomoc uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych
  Wyświetleń: 56
 471. UCHWAŁA NR LXVIII/517/24 RADY MIEJSKIEJ W KOWALEWIE POMORSKIM z dnia 25 stycznia 2024 roku w sprawie przyjęcia Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Torunia - SUMP dla MOFT do roku 2030 (z perspektywą do roku 2040)
  Wyświetleń: 55
 472. Uchwała nr LXX/528/24 z dnia 19 marca 2024r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kowalewo Pomorskie na lata 2024-2045
  Wyświetleń: 55
 473. Zarządzenie nr 30/2024 z dnia 01.03.2024 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej w celu udzielenia zamówienia publicznego o wartości, która nie przekracza progów unijnych określonych w art. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023r., poz. 1605 ze zm.) na realizację zadania pn.: Remont murów miejskich w Kowalewie Pomorskim w ramach zadania „Wykonanie prac konserwatorskich i restauratorskich przy murach miejskich w Kowalewie Pomorskim”
  Wyświetleń: 55
 474. Zarządzenie Nr 132/2023 z dnia 18 października 2023 r. w sprawie oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Kowalewo Pomorskie z przeznaczeniem jako ogródek przydomowy
  Wyświetleń: 54
 475. Zarządzenie Nr 135 /2023 z dnia 23 października 2023 r. w sprawie oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Kowalewo Pomorskie z przeznaczeniem posadowienia wolnostojącego garażu blaszanego
  Wyświetleń: 54
 476. Zarządzenie Nr 161/2023 z dnia 07.12.2023 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej w celu udzielenia zamówienia publicznego o wartości, przekraczającej progi unijne określone w art. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 1605 ze zm.) na realizację zadania pn.: „Odbieranie i zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych z terenu Gminy Kowalewo Pomorskie w okresie 01.02.2024r. - 31.12.2024r.”
  Wyświetleń: 54
 477. Zarządznie nr 120/2023 z dnia 19 września 2023 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie budżetu na 2023 rok
  Wyświetleń: 54
 478. Obwieszczenie o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Burmistrz Miasta Kowalewo Pomorskie zawiadamia strony postępowania o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Instalacja do przetwarzania odpadów na terenie działki nr 120/1 obręb Mlewo, gmina Kowalewo Pomorskie”
  Wyświetleń: 53
 479. Uchwała nr I/1/24 z dnia 7 maja 2024 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej
  Wyświetleń: 53
 480. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach: Burmistrz Miasta Kowalewo Pomorskie zawiadamia strony postępowania o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Eksploatacja odkrywkowa kruszywa naturalnego ze złoża SREBRNIKI zlokalizowanego na działce nr 11/1 i 11/2 obręb Srebrniki w miejscowości Srebrniki”
  Wyświetleń: 52
 481. Zarządzenie nr 158/2023 z dnia 1 grudnia 2023 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie budżetu na 2023 rok
  Wyświetleń: 52
 482. Wykaz miejsc na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych dot. wyborów do Parlamentu Europejskiego 2024
  Wyświetleń: 51
 483. Zarządzenie nr 58/2024 z dnia 6 marca 2024 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie budżetu na 2024 rok
  Wyświetleń: 51
 484. Zarządzenie nr 66/2024 z dnia 28 marca 2024 r. w sprawie ogłoszenia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Kowalewo Pomorskie za 2023 r.
  Wyświetleń: 51
 485. Zarządzenie nr 69/2024 z dnia 28 marca 2024 r. w sprawie przedstawienia informacji o wysokości umorzonych należności oraz innych ulg udzielonych w spłacie należności w 2023 r.
  Wyświetleń: 51
 486. Zarządzenie nr 12/2024 z dnia 25 stycznia 2024 r. w sprawie ustalenia planu finansowego dla rachunku wydzielonego środków z Funduszu Po-mocy, w celu finansowania lub dofinansowania realizacji zadań na rzecz pomocy Ukrainie, w szczególności obywatelom Ukrainy dotkniętych konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy, w tym zadań realizowanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jak i poza nim
  Wyświetleń: 50
 487. Uchwała nr LXXI/536/24 z dnia 27 marca 2024 r. w sprawie wysokości ekwiwalentu pieniężnego za udział w działaniach ratowniczych, akcjach ratowniczych, szkoleniach, ćwiczeniach oraz za wykonywanie innych zadań dla strażaków ratowników OSP oraz kandydatów na strażaków ratowników OSP z terenu Gminy Kowalewo Pomorskie
  Wyświetleń: 49
 488. ZAWIADOMIENIE – OBWIESZCZENIE o wydaniu postanowienia stwierdzającego obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz obowiązek sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na „Eksploatacji odkrywkowej kruszywa naturalnego ze złoża SREBRNIKI zlokalizowanego na działce nr 11/1 i 11/2 obręb Srebrniki w miejscowości Srebrniki”
  Wyświetleń: 49
 489. Zarządzenie nr 153/2023 z dnia 24 listopada 2023 roku w sprawie powołania Przewodniczącego Komisji Inwentaryzacyjnej
  Wyświetleń: 48
 490. Zarządzenie nr 163/2023 z dnia 8 grudnia 2023 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie budżetu na 2023 rok
  Wyświetleń: 48
 491. Zarządzenie Nr 96/2024 z dnia 3 czerwca 2024 roku w sprawie realizacji Kowalewskiego Budżetu Obywatelskiego na rok 2025
  Wyświetleń: 48
 492. Zawiadomienie o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy: dot. postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Instalacja do przetwarzania odpadów na terenie działki nr 120/1 obręb Mlewo, gmina Kowalewo Pomorskie”
  Wyświetleń: 48
 493. Obwieszczenie: Burmistrz Miasta Kowalewo Pomorskie zawiadamia, że wniosek z dnia 17.07.2023 r. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na zmianie sposobu użytkowania części budynku mieszkalno- gospodarczo-garażowego na budynek związany z prowadzeniem publicznych placówek opiekuńczo-wychowawczych wraz z niezbędną rozbudową i przebudową- realizacja inwestycji na działkach o nr ewid. 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251 położonych w 04 obrębie ewidencyjnym miasta Kowalewo Pomorskie pozostawiono bez rozpatrzenia
  Wyświetleń: 47
 494. Sprawozdanie o stanie zoobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji Gminy Kowalewo Pomorskie za I kwartał 2024r.
  Wyświetleń: 47
 495. Terminy posiedzeń Komisji Rady Miejskiej - 18 czerwca 2024 r.
  Wyświetleń: 46
 496. Zarządzenie nr 54a/2024 z dnia 1 marca 2024 r. w sprawie zmian do Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego z siedzibą w Kowalewie Pomorskim
  Wyświetleń: 46
 497. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach: Burmistrz Miasta Kowalewo Pomorskie zawiadamia strony postępowania o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia: „Budowa obwodnicy Kowalewa Pomorskiego w ciągu drogi krajowej nr 15”
  Wyświetleń: 45
 498. Zarządzenie nr 16/2024 z dnia 26 stycznia 2024 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie budżetu na 2024 rok
  Wyświetleń: 45
 499. Obwieszczenie: Burmistrz Miasta Kowalewo Pomorskie zawiadamia, że wydano decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na rozbudowie świetlicy wiejskiej poprzez dobudowę zadaszonego tarasu, realizacja inwestycji na działce: nr geod. 40/41 obr. ewid. Piątkowo
  Wyświetleń: 44
 500. Petycja z dnia 16 maja 2024 r. dot. organizacji i finasowania szkoleń dla pracownikow administracji publicznej
  Wyświetleń: 44
 501. Zarządzenie nr 6/2024 z dnia 12 stycznia 2024r. w sprawie powołania Komisji Kasacyjnej rzeczowych składników majątku w Urzędzie Miejskim w Kowalewie Pomorskim
  Wyświetleń: 44
 502. Zarządzenie nr 72/2024 z dnia 12 kwietnia 2024 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej w celu udzielenia zamówienia publicznego
  Wyświetleń: 44
 503. Zarządzenie Nr 83/2024 z dnia 8 maja 2024 roku w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Wojska Polskiego w Pluskowęsach
  Wyświetleń: 44
 504. Obwieszczenie: Burmistrz Miasta Kowalewa Pomorskiego podaje do publicznej wiadomości informację dotyczącą wszczęcia postępowania na wniosek Energa Operator S.A. ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy kablowej sieci elektroenergetycznej w obrębie Pruska Łąka gm. Kowalewo Pomorskie na działkach: nr geod.186/14, 186/13, 186/7, 186/6, 186/5, 186/4, 186/3, 186/12
  Wyświetleń: 43
 505. Postanowienie nr 434/2024 Komisarza Wyborczego w Toruniu I z dnia 3 czerwca 2024 r. w sprawie zmiany w składzie Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 8 w gminie Kowalewo Pomorskie
  Wyświetleń: 43
 506. Zarządzenie nr 94/2024 z dnia 31 maja roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami sołectw i samorządów osiedlowych z terenu miasta i gminy Kowalewo Pomorskie dotyczących treści projektów statutów sołectw i samorządów osiedlowych
  Wyświetleń: 43
 507. Zarządzenie nr 71/2024 z dnia 05 kwietnia 2024 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie budżetu na 2024 rok
  Wyświetleń: 42
 508. Zarządzenie nr 126/2023 z dnia 09.10.2023 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej w celu udzielenia zamówienia publicznego o wartości, która nie przekracza progów unijnych określonych w art. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023r., poz. 1605 ze zm.) na realizację zadania pn.: Remont murów miejskich w Kowalewie Pomorskim w ramach zadnia: „Wykonanie prac konserwatorskich i restauratorskich przy murach miejskich w Kowalewie Pomorskim”
  Wyświetleń: 41
 509. Aktualizacja Podstawowej Kwoty Dotacji (PKD) na 2024 rok
  Wyświetleń: 40
 510. Zarządzenie nr 122/2023 z dnia 28 września 2023 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia planu finansowego dla rachunku wydzielonego środków z Funduszu Pomocy, w celu finansowania lub dofinansowania realizacji zadań na rzecz pomocy Ukrainie, w szczególności obywatelom Ukrainy dotkniętych konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy, w tym zadań realizowanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jak i poza nim
  Wyświetleń: 40
 511. Zarządzenie nr 123/2023 z dnia 29 września 2023 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie budżetu na 2023 rok
  Wyświetleń: 40
 512. Zawiadomienie: Burmistrz Miasta Kowalewo Pomorskie zawiadamia strony postępowania o wniesieniu odwołania przez Truck Gigant Transport Sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu, od decyzji znak OŚRIEG.6220.2.2023 z dnia 18.04.2024 r. odmawiającej ustalenia środowiskowych uwarunkowań dla przedsięwzięcia: „Instalacja do przetwarzania odpadów na terenie działki nr 120/1 obręb Mlewo
  Wyświetleń: 40
 513. Jednostkowe sprawozdania finansowe Przedszkola Publicznego w Kowalewie Pomorskim za 2023 rok
  Wyświetleń: 39
 514. Jednostkowe sprawozdania finansowe Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Wielkim Rychnowie za 2023 rok
  Wyświetleń: 39
 515. Zarządzenie nr 170/2023 z dnia 27 grudnia 2023 roku w sprawie powołania członków komisji inwentaryzacyjnej i zespołów spisowych
  Wyświetleń: 39
 516. Zarządzenie nr 84/2024 z dnia 08 maja 2024 r. w sprawie zasad przeprowadzania naboru wniosków o zawarcie umowy najmu lokalu mieszkalnego
  Wyświetleń: 39
 517. Zbiorcza informacja o petycjach rozpatrzonych przez Radę Miejską w 2023 r.
  Wyświetleń: 39
 518. INFORMACJA O GODZINIE ROZPOCZĘCIA PRAC OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH
  Wyświetleń: 37
 519. Jednostkowe sprawozdania finansowe Szkoły Podstawowej im. Ireny Sendlerowej w Wielkiej Łące za 2023 rok
  Wyświetleń: 37
 520. Ogłoszenie Burmistrza Miasta Kowalewa Pomorskiego z dnia 09.05.2024 roku w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę (część działki 38/6 - 03 obręb ewidencyjny miasta Kowalewo Pomorskie, część działki 82/3 - obręb ewidencyjny Pluskowęsy, część działki 39/2 - 01 obręb ewidencyjny miasta Kowalewo Pomorskie, część działki 82/4 - obręb ewidencyjny Pluskowęsy, część działki 112/14 - obręb ewidencyjny Pruska Łąka, część działki 159/2 - obręb ewidencyjny Pruska Łąka)
  Wyświetleń: 37
 521. Uchwała nr II/3/24 z dnia 15 maja 2024 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2024
  Wyświetleń: 37
 522. Zarządzenie nr 162/2023 z dnia 07.12.2023 roku w sprawie wyznaczenia zamawiającego upoważnionego do przeprowadzenia wspólnego postępowania i udzielenia zamówienia publicznego w imieniu i na rzecz zamawiających stanowiących jednostki organizacyjne Gminy Kowalewo Pomorskie oraz powołania Komisji Przetargowej w celu udzielenia zamówienia publicznego na realizację zadania pn.: Usługa cateringu dla dzieci uczęszczających do szkół podstawowych, dla których Gmina Kowalewo Pomorskie jest organem prowadzącym oraz dla podopiecznych MGOPS i uczestników Dziennego Domu Pobytu w okresie ...
  Wyświetleń: 37
 523. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 10 maja 2024 r. o wydaniu decyzji Nr 8/2024, znak: WIR.II.747.5.2.2024.MS o zezwoleniu na wejście na teren nieruchomości, która jest niezbędna do wykonania badań podłoża gruntowo dla zrealizowania pełnego zakresu prac terenowych w celu wykonania badań i pomiarów podłoża gruntowego w związku z przygotowaniem realizacji zamierzenia pn.: ,,Opracowanie Rozszerzonego Studium Techniczno - Ekonomiczno - Środowiskowego (STEŚ-R) dla inwestycji „Budowa linii kolejowych m 5 i 242 ...
  Wyświetleń: 36
 524. Interpelacja Nr BRM.0003.1.7.2024 z dnia 21.05.2024 r. dot. dotyczących przebiegu nowej obwodnicy miasta Kowalewo Pomorskie
  Wyświetleń: 35
 525. Jednostkowe sprawozdania finansowe Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Kowalewie Pomorskim za 2023 rok
  Wyświetleń: 35
 526. Uchwała Nr II/2/24 z dnia 15 maja 2024r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kowalewo Pomorskie na lata 2024-2045
  Wyświetleń: 35
 527. Zarządzenie nr 85/2024 z dnia 08 maja 2024 r.w sprawie powołania Komisji ds. przydziału mieszkań w ramach inwestycji realizowanej przez Społeczną Inicjatywę Mieszkaniową „ KZN -Toruński"
  Wyświetleń: 34
 528. INFORMACJA Burmistrza Miasta Kowalewo Pomorskie w sprawie dowozu osób niepełnosprawnych oraz osób, które najpóźniej w dniu wyborów ukończyły 60 lat do lokali wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień 9 czerwca 2024 roku
  Wyświetleń: 33
 529. Obwieszczenie z dnia 20.05.2024 r. dot. uzgodnienia projektu decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na zmianie sposobu użytkowania części budynku mieszkalno-gospodarczo-garażowego na budynek związany z prowadzeniem publicznych placówek opiekuńczo-wychowawczych wraz z niezbędną rozbudową i przebudową na działkach ewid. nr 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251 położonych w 04 obrębie ewidencyjnym miasta Kowalewo Pomorskie
  Wyświetleń: 33
 530. Zarządzenie nr 74/2024 z dnia 15 kwietnia 2024 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej w celu udzielenia zamówienia publicznego
  Wyświetleń: 33
 531. Obwieszczenie: Burmistrz Miasta Kowalewo Pomorskie podaje do publicznej wiadomości informację dotyczącą zakończenia postępowania w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla działki o nr geod. 172/3 położonej w obrębie ewidencyjnym Mlewo, gm. Kowalewo Pomorskie dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego z garażem w bryle budynku oraz budowie przydomowej oczyszczalni ścieków
  Wyświetleń: 32
 532. Obwieszczenie: Burmistrz Miasta Kowalewo Pomorskie zawiadamia, że zakończone zostało postępowanie w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla działek nr geod. 84/11, 84/12, 84/13 położonych w 01 obrębie ewidencyjnym miasta Kowalewo Pomorskie, gm. Kowalewo Pomorskie dla inwestycji polegającej na budowie budynku gospodarczego wolnostojącego
  Wyświetleń: 32
 533. Sprawozdania finansowe za 2023 r. Urząd Miejski
  Wyświetleń: 32
 534. Zarządzanie nr 75/2024 z dnia 17 kwietnia 2024 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie budżetu na 2024 rok
  Wyświetleń: 32
 535. Uchwała nr II/4/24 z dnia 15 maja 2024 roku w sprawie ustalenia ilości i rodzajów stałych Komisji Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim
  Wyświetleń: 31
 536. ZAPYTANIE OFERTOWE: „Unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Kowalewo Pomorskie”
  Wyświetleń: 31
 537. Zarządzenie nr 177/2024 z dnia 29 grudnia 2023 r. w sprawie zmian do Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego z siedzibą w Kowalewie Pomorskim
  Wyświetleń: 31
 538. Zarządzenie nr 82/2024 z dnia 26 kwietnia 2024 r. w sprawie zmiany Zarządzenia 8/2022 Burmistrza Miasta Kowalewo Pomorskie z dnia 10 stycznia 2022 roku
  Wyświetleń: 31
 539. ZAWIADOMIENIE – OBWIESZCZENIE: Burmistrz Miasta Kowalewo Pomorskie zawiadamia strony postępowania o wydaniu postanowienia znak OŚRiEG.6220.6.3.2024 z dnia 31.05.2024 r. stwierdzającego obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz obowiązek sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko na środowisko dla przedsięwzięcia pn. „Budowa obwodnicy Kowalewa Pomorskiego w ciągu drogi krajowej nr 15”
  Wyświetleń: 31
 540. Obwieszczenie: Burmistrz Miasta Kowalewo Pomorskie zawiadamia, że wydano postanowienie o sprostowaniu oczywistej omyłki w decyzji z dnia 21.03.2024 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na rozbudowie świetlicy wiejskiej poprzez dobudowę zadaszonego tarasu, realizacja inwestycji na działce: nr geod. 40/41 obr. ewid. Piątkowo
  Wyświetleń: 30
 541. Zarządzenie Nr 91/2024 z dnia 27 maja 2024 roku w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na dyrektora Szkoły Podstawowej im. Wojska Polskiego w Pluskowęsach
  Wyświetleń: 30
 542. Zarządzenie nr 92/2024 z dnia 28 maja 2024 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2023 Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury im. Władysława Stanisława Reymonta w Kowalewie Pomorskim
  Wyświetleń: 29
 543. Jednostkowe sprawozdania finansowe Szkoły Podstawowej im. Wojska Polskiego w Pluskowęsach za 2023 rok
  Wyświetleń: 28
 544. Kwartalna informacja o wykonaniu budżetu gminy Kowalewo Pomorskie za I kwartał 2024 r.
  Wyświetleń: 28
 545. ZAWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIE o wydaniu postanowienia zawieszającego postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na: „ Eksploatacji odkrywkowej kruszywa naturalnego ze złoża SREBRNIKI zlokalizowanego na działce nr 11/1 i 11/2 obręb Srebrniki w miejscowości Srebrniki”
  Wyświetleń: 27
 546. Zarządzenie nr 76/2024 z dnia 17 kwietnia 2024 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia planu finansowego dla rachunku wydzielonego środków z Funduszu Pomocy
  Wyświetleń: 26
 547. Obwieszczenie: Zawiadamiam o zakończeniu przez Ministra Klimatu i Środowiska postępowania zainicjowanego wniesieniem odwołania przez Gminę Miasto Golub-Dobrzyń reprezentowaną przez Burmistrza Miasta Golubia-Dobrzynia od decyzji Marszałka Województwa Kujawsko - Pomorskiego z dnia 19 lutego 2024 r., znak: ŚG-V.7430.41.2023, zatwierdzającej Projekt robót geologicznych dla dokumentacji hydrogeologicznej - Budowa linii kolejowej nr 5 i 242 Grochowalsk-Grudziqdz-Warlubie oraz Budowa linii kolejowej na odc. Grudziądz-Gdańsk
  Wyświetleń: 25
 548. Zarządzenie nr 79/2024 z dnia 19 kwietnia 2024 r. w sprawie wprowadzenia wzoru tablicy dot. realizacji zadania w ramach Kowalewskiego Budżetu Obywatelskiego
  Wyświetleń: 24
 549. Zarządzenie nr 87/2024 z dnia 5 maja 2024 r.w sprawie określenia zasad i sposobu naliczania wypłaty ekwiwalentu pieniężnego za udział w działaniach ratowniczych, akcjach ratowniczych, szkoleniach, ćwiczeniach oraz za wykonywanie innych zadań dla strażaków ratowników OSP oraz kandydatów na strażaków ratowników OSP z terenu Gminy Kowalewo Pomorskie
  Wyświetleń: 24
 550. Zaproszenie na debatę nad raportem o stanie gminy za 2023 r.
  Wyświetleń: 23
 551. Informacja z wykonania budżetu gminy Kowalewo Pomorskie za rok 2023
  Wyświetleń: 22
 552. Obwieszczenie z dnia 31.05.2024 r. dot. ustalenia warunków zabudowy dla działek nr geod. 84/11, 84/12, 84/13 położonych w Kowalewie Pomorskim, obręb 01 m. Kowalewo Pomorskie
  Wyświetleń: 22
 553. Obwieszczenie: Burmistrz Miasta Kowalewo Pomorskie podaje do publicznej wiadomości informację dotyczącą wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na przebudowie sieci elektroenergetycznej 15kV – realizacja inwestycji na działkach nr geod. 128/18, 128/19, 128/21 położonych w obrębie ewidencyjnym Szychowo
  Wyświetleń: 22
 554. Protokół z przebiegu konsultacji projektu „Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Kowalewo Pomorskie na lata 2024-2026”
  Wyświetleń: 22
 555. Zarządzenie nr 73/2024 z dnia 15 kwietnia 2024 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej w celu udzielenia zamówienia publicznego
  Wyświetleń: 22
 556. Obwieszczenie Burmistrz Miasta Kowalewo Pomorskie: podaje do publicznej wiadomości informację dotyczącą wydania decyzji nr 57/2024 z dnia 16.05.2024 r. o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na przebudowie lokalu nr 1 i 2 poprzez scalenie w jeden lokal mieszkalny na działce o nr geod. 40/22, położonej w obrębie ewidencyjnym Piątkowo, gm. Kowalewo Pomorskie.
  Wyświetleń: 21
 557. OBWIESZCZENIE: Burmistrz Miasta Kowalewo Pomorskie podaje do publicznej wiadomości informację dotyczącą zakończenia postępowania w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na przebudowie lokalu nr 1 i 2 poprzez scalenie w jeden lokal mieszkalny na części działki o nr geod. 40/22, położonej w obrębie ewidencyjnym Piątkowo
  Wyświetleń: 21
 558. Ogłoszenie Burmistrza Miasta z dnia 10.06.2024 roku w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę część działki o nr 8/2 - 04 obręb ewidencyjny miasta Kowalewo Pomorskie
  Wyświetleń: 21
 559. ZAWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIE. Burmistrz Miasta Kowalewo Pomorskie podaje do publicznej wiadomości informację dotyczącą przekazania do uzgodnień, na podstawie art. 53 ust. 4 pkt 6 i 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. z 2023 r. poz. 977 ze zm.) projektu decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego z garażem w bryle budynku oraz indywidualnej (przydomowej) oczyszczalni ścieków na działce ewidencyjnej nr 172/3 położonej w obrębie ewidencyjnym Mlewo, gm. Kowalewo Pomorskie.
  Wyświetleń: 20
 560. Zarządzenie nr 78/2024 z dnia 17 kwietnia 2024 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej w celu udzielenia zamówienia publicznego
  Wyświetleń: 19
 561. Zarządzenie Nr 81/2024 z dnia 26 kwietnia 2024 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie budżetu na 2024 rok.
  Wyświetleń: 19
 562. Zbiorcza informacja o petycjach rozpatrzonych przez Burmistrza Miasta Kowalewo Pomorskie w 2023 roku
  Wyświetleń: 19
 563. Obwieszczenie Burmistrza Miasta Kowalewo Pomorskie: podaje do publicznej wiadomości informację dotyczącą podjęcia zawieszonego postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej i sieci kanalizacyjnej – realizacja inwestycji w działce nr geod. 219/2, 219/1, 219/4, 219/18 położonych w 03 obrębie miasta Kowalewo Pomorskie
  Wyświetleń: 17
 564. Obwieszczenie Burmistrza Miasta Kowalewo Pomorskie: podaje do publicznej wiadomości informację dotyczącą zmiany wniosku w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej i sieci kanalizacyjnej – realizacja inwestycji w działkach nr geod. 219/2, 219/1, 219/4, 219/8 położonych w 03 obrębie miasta Kowalewo Pomorskie w zakresie zmiany lokalizacji inwestycji – działki nr geod. 219/2, 7, 219/1, 219/4, 219/18 położone w 03 obrębie ewid. miasta Kowalewo Pomorskie oraz w zakresie zmiany długości sieci wodociągowej
  Wyświetleń: 17
 565. Zarządzenie nr 77/2024 z dnia 17 kwietnia 2024 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej w celu udzielenia zamówienia publicznego
  Wyświetleń: 17
 566. Zarządzenie nr 86/2024 z dnia 9 maja 2024 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie budżetu na 2024 rok.
  Wyświetleń: 17
 567. Ogłoszenie o zamówieniu: Przebudowa drogi gminnej nr 110167C w m. Bielsk, Gmina Kowalewo Pomorskie
  Wyświetleń: 15
 568. Uchwała II/2/24 z dnia 15 maja 2024r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kowalewo Pomorskie na lata 2024-2045
  Wyświetleń: 13
 569. Obwieszczenie z dnia 11.06.2024 r. o zakończeniu postępowania dot. inwestycji polegającej na zmianie sposobu użytkowania części budynku mieszkalno-gospodarczo-garażowego na budynek związany z prowadzeniem publicznych placówek opiekuńczo-wychowawczych wraz z niezbędną rozbudową i przebudową
  Wyświetleń: 12
 570. Uchwała nr III/5/24 z dnia 23 maja 2024 roku w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej
  Wyświetleń: 12
 571. Zarządzenie nr 122/2024 z dnia 04.06.2024 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej w celu udzielenia zamówienia publicznego o wartości, która nie przekracza progów unijnych określonych w art. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023r., poz. 1605 ze zm.) na realizację zadania pn.: Przebudowa drogi gminnej nr 110167C w m. Bielsk, Gmina Kowalewo Pomorskie
  Wyświetleń: 12
 572. Zarządzenie nr 93/2024 z dnia 29 maja 2024 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie budżetu na 2024 rok
  Wyświetleń: 12
 573. Zarządzenie nr 89/2024 z dnia 23 maja 2024 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia planu finansowego dla rachunku wydzielonego środków z Funduszu Pomocy, w celu finansowania lub dofinansowania realizacji zadań na rzecz pomocy Ukrainie, w szczególności obywatelom Ukrainy dotkniętych konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy, w tym zadań realizowanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jak i poza nim
  Wyświetleń: 10
 574. Zarządzenie nr 90/2024 z dnia 23 maja 2024 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia planu finansowego dla rachunku wydzielonego środków na cele związane z przeciwdziałaniem COVID-19
  Wyświetleń: 10
 575. Uchwała nr III/6/24 z dnia 23 maja 2024 roku w sprawie wyboru Sekretarza Rady Miejskiej
  Wyświetleń: 7
 576. Uchwała nr III/14/24 z dnia 23 maja 2024 r. w sprawie ustalenia diet dla radnych
  Wyświetleń: 5
 577. Uchwała nr III/12/24 z dnia 23 maja 2024 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania i rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Kowalewo Pomorskie i jej jednostkom organizacyjnym i określenia warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organów lub osób do tego uprawnionych
  Wyświetleń: 4
 578. Uchwała nr III/13/24 z dnia 23 maja 2024 roku w sprawie powołania stałych Komisji Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim
  Wyświetleń: 4
 579. Uchwała nr III/9/2024 z dnia 23 maja 2024 roku w sprawie majątkowej gminy przekraczającej zakres zwykłego zarządu
  Wyświetleń: 4
 580. Uchwała nr III/11/24 z dnia 23 maja 2024 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji rocznego programu współpracy Gminy Kowalewo Pomorskie z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za 2023 rok
  Wyświetleń: 3
 581. Uchwała nr III/15/24 RADY MIEJSKIEJ W KOWALEWIE POMORSKIM z dnia 23 maja 2024 roku w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Miasta Kowalewo Pomorskie
  Wyświetleń: 3
 582. Uchwała nr III/7/24 z dnia 23 maja 2024r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kowalewo Pomorskie na lata 2024-2045
  Wyświetleń: 3
 583. Uchwała nr III/8/24 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2024
  Wyświetleń: 3
 584. Uchwała nr III/10/24 z dnia 23 maja 2024 r. w sprawie zmiany uchwały Nr VII/62/11 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 21 września 2011 roku w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
  Wyświetleń: 1
Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej

„Rozbudowa i modernizacja Systemu Regionalnego Biuletynu Informacji Publicznej Województwa Kujawsko-Pomorskiego” realizowana w ramach Projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0", współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 i ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego