Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Projekty Uchwał LXVIII Sesji Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim

PDFAd.3.a przyjęcia sprawozdania z działalności Komisji Rady Miejskiej.pdf (114,17KB)
PDFAd.3.b przyjęcia planów pracy stałych Komisji Rady Miejskiej na rok 2024.pdf (161,99KB)
PDFAd.3.c uchwalenia ramowego planu pracy Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim na2024 rok.pdf (85,67KB)
PDFAd.3.d wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy na nieruchomościach stanowiących własność Gminy Kowalewo Pomorskie.pdf (87,14KB)
PDFAd.3.e przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów w obrębie Sierakowo i Srebrniki gmina Kowalewo Pomorskie.pdf (84,56KB)
PDFAd.3.f przyjęcia Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Torunia – SUMP dla MOFT do roku 2030 z perspektywą do roku 2040.pdf (114,60KB)
PDFSUMP_dla_MOFT_26_10_2023_.pdf (7,11MB)
PDFZałącznik_nr_1 - Gminny zakres SUMP dla MOFT.pdf (10,70MB)
PDFZałącznik_nr_2 – Potoki ruchu z modelu transportowego.pdf (71,50MB)
PDFZałącznik_nr_3_Prognoza_oddzialywania_na_srodowisko.pdf (11,69MB)
PDFZałącznik_nr_4 Raport_Diagnostyczno_Strategiczny_SUMP_dla_MOFT.pdf (45,41MB)
PDFZałącznik_nr_5_Definicje_wskaznikow_SUMP_dla_MOFT.pdf (534,58KB)
PDFZałącznik_nr_6_Symulacja-ruchu-1.pdf (1,04MB)
PDFAd.4. Plan celów rzeczowo - finansowych na 2024 rok.pdf (693,69KB)
PDFAd.4.f podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kowalewo Pomorskie na lata 2024-2045.pdf (10,86MB)
PDFAd.4.g w sprawie budżetu na 2024 rok.pdf (3,29MB)
 

Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej

„Rozbudowa i modernizacja Systemu Regionalnego Biuletynu Informacji Publicznej Województwa Kujawsko-Pomorskiego” realizowana w ramach Projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0", współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 i ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego