Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Rejestr zmian stron

 1. Informacja Komisarza Wyborczego w Toruniu I z dnia 22 lutego 2024 r. dotycząca m.in. możliwości dokonania zgłoszenia dodatkowego kandydata do Miejskiej Komisji Wyborczej w Kowalewie Pomorskim
  Data modyfikacji: 23-02-2024 07:47
 2. Petycja z dnia 21.11.2023 r. o podjęcie działań zmierzających do stopniowego wdrożenia w Urzędzie procedur związanych z pełną obsługą płatności dokonywanych online przez Interesantów/Petentów/Podatników poprzez udostępnienie takiej możliwości na stronie internetowej samorządu
  Data modyfikacji: 19-02-2024 10:09
 3. Plan postępowań
  Data modyfikacji: 19-02-2024 10:04
 4. Obwieszczenie o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach: Burmistrz Miasta Kowalewo Pomorskie zawiadamia strony postępowania o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 3 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce o nr ewidencyjnym 23/6 w obrębie Nowy Dwór
  Data modyfikacji: 19-02-2024 10:02
 5. Obwieszczenie: Burmistrz Miasta Kowalewa Pomorskiego podaje do publicznej wiadomości informację dotyczącą wszczęcia postępowania na wniosek Gminy Kowalewo Pomorskie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przebudowy linii napowietrznej nN, budowy linii kablowej nN oraz przyłącza kablowego nN z szafką pomiarową, realizacja inwestycji na działce: nr geod. 87/1 obr. ewid. Sierakowo
  Data modyfikacji: 19-02-2024 09:57
 6. Ogłoszenie o zamówieniu: Termomodernizacja hali sportowej i łącznika w zakresie ocieplenia dachu wraz z towarzyszącymi pracami remontowymi w ramach realizacji zadania inwestycyjnego pn.: "Termomodernizacja hali sportowej(...)
  Data modyfikacji: 15-02-2024 10:19
 7. Transmisje z sesji Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim
  Data modyfikacji: 14-02-2024 12:57
 8. Uchwała Nr 15/D/2024 Składu Orzekającego Nr 14 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 8 lutego 2024 r. w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu Gminy Kowalewo Pomorskie.
  Data modyfikacji: 14-02-2024 09:22
 9. Uchwała Nr 17/Kd/2024 Składu Orzekającego Nr 14 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 8 lutego 2024 r. w sprawie wydania opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Kowalewo Pomorskie w latach 2024-2045
  Data modyfikacji: 14-02-2024 09:11
 10. Zarządzenie nr 24/2024 z dnia 12 lutego 2024 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej w celu udzielenia zamówienia publicznego na realizację zadania pn.:Termomodernizacja hali sportowej i łącznika w zakresie ocieplenia dachu wraz z towarzyszącymi pracami remontowymi w ramach realizacji zadania inwestycyjnego pn.:„Termomodernizacja hali sportowej i łącznika w zakresie ocieplenia dachu oraz wykonanie fundamentów wzmacniających w hali sportowej – realizacja w etapach”
  Data modyfikacji: 14-02-2024 08:54
Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej

„Rozbudowa i modernizacja Systemu Regionalnego Biuletynu Informacji Publicznej Województwa Kujawsko-Pomorskiego” realizowana w ramach Projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0", współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 i ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego