Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Rejestr zmian stron

 1. Uchwała nr III/15/24 RADY MIEJSKIEJ W KOWALEWIE POMORSKIM z dnia 23 maja 2024 roku w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Miasta Kowalewo Pomorskie
  Data modyfikacji: 13-06-2024 14:52
 2. Uchwała nr III/14/24 z dnia 23 maja 2024 r. w sprawie ustalenia diet dla radnych
  Data modyfikacji: 13-06-2024 14:45
 3. Uchwała nr III/13/24 z dnia 23 maja 2024 roku w sprawie powołania stałych Komisji Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim
  Data modyfikacji: 13-06-2024 14:37
 4. Uchwała nr III/12/24 z dnia 23 maja 2024 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania i rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Kowalewo Pomorskie i jej jednostkom organizacyjnym i określenia warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organów lub osób do tego uprawnionych
  Data modyfikacji: 13-06-2024 14:31
 5. Uchwała nr III/11/24 z dnia 23 maja 2024 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji rocznego programu współpracy Gminy Kowalewo Pomorskie z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za 2023 rok
  Data modyfikacji: 13-06-2024 14:27
 6. Uchwała nr III/8/24 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2024
  Data modyfikacji: 13-06-2024 14:23
 7. Uchwała nr III/10/24 z dnia 23 maja 2024 r. w sprawie zmiany uchwały Nr VII/62/11 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 21 września 2011 roku w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
  Data modyfikacji: 13-06-2024 14:22
 8. Uchwała nr III/9/2024 z dnia 23 maja 2024 roku w sprawie majątkowej gminy przekraczającej zakres zwykłego zarządu
  Data modyfikacji: 13-06-2024 14:16
 9. Uchwała nr III/7/24 z dnia 23 maja 2024r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kowalewo Pomorskie na lata 2024-2045
  Data modyfikacji: 13-06-2024 13:33
 10. Uchwała nr III/6/24 z dnia 23 maja 2024 roku w sprawie wyboru Sekretarza Rady Miejskiej
  Data modyfikacji: 13-06-2024 13:08
Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej

„Rozbudowa i modernizacja Systemu Regionalnego Biuletynu Informacji Publicznej Województwa Kujawsko-Pomorskiego” realizowana w ramach Projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0", współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 i ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego