Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

LXVI Sesja Rady Miejskiej - 30 listopada 2023 r.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim informuje, że 30 listopada br. o godzinie 14:00 w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Kowalewie Pomorskim,  ul. Konopnickiej 13, odbędzie się LXVI Sesja Rady Miejskiej. Zainteresowani mieszkańcy mogą śledzić przebieg obrad Sesji Rady Miejskiej w sieci Internet na stronie www.kowalewopomorskie.pl. Sprawy, które chcieliby Państwo poruszyć na Sesji, można również przekazywać za pośrednictwem Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej www.epuap.gov.pl lub www.obywatel.gov.pl przy użyciu profilu zaufanego. Zachęcamy do kontaktu telefonicznego 56 6841024 lub e-mailowego .

Porządek LXVI sesji:

1.Sprawy regulaminowe

 1. otwarcie sesji i powitanie,

 2. odśpiewanie hymnu Kowalewa Pomorskiego,

 3. stwierdzenie quorum,

 4. przedstawienie porządku obrad,

 5. przyjęcie protokołu z LXIV sesji Rady Miejskiej,

 6. informacja z prac Rady Powiatu,

 7. informacja Przewodniczącego Rady, oraz informacja z prac Komisji Rady Miejskiej o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym,

 8. sprawozdanie Burmistrza Miasta z działań podejmowanych na Kolegium, informacja z wykonania uchwał Rady.

2.Interpelacje, zapytania i wnioski radnych.

3.Podjęcie uchwał w sprawie:

 1. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej    Gminy Kowalewo Pomorskie    na lata       2023-2045,

 2. zmiany uchwały budżetowej na rok 2023,

 3. określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od tego podatku,

 4. obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę do obliczenia podatku rolnego na obszarze Miasta i Gminy Kowalewo Pomorskie oraz zwolnień od podatku rolnego,

 5. wysokości stawek podatku od środków transportowych oraz zwolnień od tego podatku,

 6. określenia zasad przyznawania i wysokości diet dla sołtysów oraz Przewodniczących Samorządów Osiedlowych,

 7. majątkowej gminy przekraczającej zakres zwykłego zarządu,

 8. szczegółowych warunków sprzedaży nieruchomości gruntowych na rzecz ich użytkowników wieczystych,

 9. określenia warunków udzielenia bonifikaty od ceny nieruchomości gruntowej sprzedawanej jej użytkownikowi wieczystemu,

 10. określenia wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki na terenie Gminy Kowalewo Pomorskie w 2024 roku,

 11. przekazania wniosku z dnia 24 października 2023 roku,

 12. rozpatrzenie wniosku z dnia 24 października 2023 roku.

4.Tematy informacyjne Burmistrza Miasta i odpowiedzi na zgłoszone wnioski i zapytania.

5.Wolne wnioski i zapytania.

6.Zakończenie.

Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej

„Rozbudowa i modernizacja Systemu Regionalnego Biuletynu Informacji Publicznej Województwa Kujawsko-Pomorskiego” realizowana w ramach Projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0", współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 i ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego