Nowe informacje

Typ Data Tytuł
Akty prawne 16.11.2018 Zarządzenie nr 174/2018 w sprawie zmiany uchwały w sprawie budżetu na 2018 rok Szczegóły
Akty prawne 16.11.2018 Zarządzenie Nr 167/2018 w sprawie zmiany uchwały w sprawie budżetu na 2018 rok Szczegóły
Akty prawne 16.11.2018 Zarządzenie nr 153/2018 w sprawie zmiany uchwały w sprawie budżetu na 2018 rok Szczegóły
Akty prawne 16.11.2018 Zarządzenie nr 160/2018 w sprawie zmiany uchwały w sprawie budżetu na 2018 rok Szczegóły
Akty prawne 16.11.2018 Zarządzenie nr 165/2018 w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego Szczegóły
Akty prawne 16.11.2018 Zarządzenie nr 158/2018 w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego Szczegóły
Artykuł 15.11.2018 Projekt uchwały I sesji Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim Szczegóły
Artykuł 15.11.2018 Zaproszenie na I Sesję Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim kadencji 2018-2023 Szczegóły
Akty prawne 13.11.2018 Zarządzenie nr 177/2018 w sprawie upoważnienia przedstawiciela organu prowadzącego szkołę do dokonania analizy formalnej wniosku i dokumentacji nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego Szczegóły
Artykuł 09.11.2018 Ogłoszenie Burmistrza Miasta Kowalewo Pomorskie z dnia 08.11.2018 roku w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę (cz.dz. 185, 04 obreb ewidencyjny miasta Kowalewo Pomorskie ul. Batalionów Chłopskich; część działki nr 101/4 Chełmonie) Szczegóły
Artykuł 09.11.2018 Zapytanie o cenę: Gmina Kowalewo Pomorskie występuje z zapytaniem o cenę wykonania usługi: podział działki nr geod. 26/2, stanowiącej własność Gminy Kowalewo Pomorskie, położonej w 01 obrębie ewidencyjnym miasta Kowalewo Pomorskie zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego przyjętym Uchwałą nr XV/159/08 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 26 września 2008r. – zgodnie z załącznikiem graficznym Szczegóły
Akty prawne 08.11.2018 Zarządzenie nr 146/2018 w sprawie powołania Sztabu Koordynacyjnego akcji „Sprzątanie Świata – Polska 2018” Szczegóły
Akty prawne 08.11.2018 Zarządzenie nr 62/2018 w sprawie powołania Komisji Przetargowej na udzielenie zamówienia publicznego o wartości mniejszej niż kwota określona w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych na „Rekultywację przestrzeni publicznej i terenów zielonych na obszarze miasta Kowalewo Pomorskie” Szczegóły
Akty prawne 08.11.2018 Zarządzenie nr 54/2018 w sprawie powołania Komisji Przetargowej na udzielenie zamówienia publicznego o wartości mniejszej niż kwota określona w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych na „Rekultywację przestrzeni publicznej i terenów zielonych na obszarze miasta Kowalewo Pomorskie” Szczegóły
Akty prawne 08.11.2018 Zarządzenie nr 79/2018 w sprawie powołania Komisji Przetargowej na udzielenie zamówienia publicznego o wartości mniejszej niż kwota określona w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych na „Rekultywację przestrzeni publicznej i terenów zielonych na obszarze miasta Kowalewo Pomorskie” Szczegóły
Akty prawne 08.11.2018 Zarządzenie Nr 176/2018 w sprawie upoważnienia do reprezentowania Gminy Kowalewo Pomorskie we Wspólnotach Mieszkaniowych Szczegóły
Artykuł 08.11.2018 ZAPYTANIE OFERTOWE: „Aktualizacja Planu gospodarki niskoemisyjnej Gminy Kowalewo Pomorskie oraz sporządzenia raportu z podjętych działań w ramach Planu gospodarki niskoemisyjnej Gminy Kowalewo Pomorskie” Szczegóły
Artykuł 07.11.2018 Zawiadomienie o wydaniu decyzji Burmistrza Miasta Kowalewo Pomorskie znak OŚRiEG.6220.9.2018 stwierdzająca brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie Farmy Fotowoltaicznej NAPOLE II o mocy do 1,0 MW i powierzchni do 2,20 ha, trafostacji, przyłącza do linii S/N, konwerterów, inwerterów, dróg wewnętrznych, okablowania, ogrodzenia, itp., na działce nr 83 położonej w obrębie ewidencyjnym 0012 Napole, gmina Kowalewo Pomorskie” Szczegóły
Artykuł 07.11.2018 Ogłoszenie Burmistrza Miasta w Kowalewie Pomorskim z dnia 06.11.2018 roku w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę (cz. dz. nr 38/6, 03 obręb ewidencyjny miasta Kowalewo Pomorskie) Szczegóły
Artykuł 06.11.2018 Ogłoszenie Burmistrza Miasta Kowalewo Pomorskie z dnia 05.11.2018 roku w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy (część działki nr 159/2, Pruska Łąka) Szczegóły
« 1 2 3 84 85 »