Nowe informacje

Typ Data Tytuł
Artykuł 17.11.2017 Projekty uchwał XXVII sesji Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim Szczegóły
Artykuł 17.11.2017 XXVII Sesja Rady Miejskiej Szczegóły
Akty prawne 16.11.2017 Zarządzenie Nr 150/2017 w sprawie przyjęcia planu wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości Gminy Kowalewo Pomorskie na lata 2017-2019 Szczegóły
Przetargi 16.11.2017 Burmistrz Miasta Kowalewo Pomorskie ogłasza, że zamierza wydzierżawić w trybie pierwszego publicznego przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomość położoną w 02 obrębie ewidencyjnym miasta Kowalewo Pomorskie, oznaczoną geodezyjnie jako część działki 43/3 o powierzchni 191 m2 – z przeznaczeniem na ogródek przydomowy przeznaczony do zaspokajania potrzeb dzierżawcy i jego rodziny w zakresie wypoczynku i rekreacji oraz prowadzenia upraw ogrodniczych Szczegóły
Akty prawne 16.11.2017 Zarządzenie Nr 152/2017 w sprawie upoważnienia pracownika do składania oświadczeń woli w sprawach majątkowych gminy i reprezentacji Szczegóły
Artykuł 15.11.2017 Ogłoszenie Burmistrza Miasta Kowalewo Pomorskie z dnia 14 listopada 2017 roku w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy (część działki nr 28/10-Frydrychowo, działka nr 15/9-01 obręb miasta Kowalewo Pomorskie, część działki nr 43/3 – 02 obręb ewidencyjny miasta Kowalewo Pomorskie, działki nr 139 i część działki 140 – Wielkie Rychnowo) Szczegóły
Artykuł 15.11.2017 Protokół kontroli Nr 105N.HK/17 przeprowadzonej przez Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną targowiska miejskiego „Mój Rynek” Szczegóły
Akty prawne 15.11.2017 Zarządzenie Nr 151/2017 w sprawie wprowadzenia opłat za bilet indywidualnego korzystania z pływalni w Kowalewie Pomorskim „Senior” Szczegóły
Akty prawne 13.11.2017 Zarządzenie Nr 148/2017 w sprawie powołania Zastępcy Burmistrza Szczegóły
Akty prawne 13.11.2017 Zarządzenie Nr 141/2017 w sprawie zmiany uchwały w sprawie budżetu gminy na 2017 rok Szczegóły
Artykuł 09.11.2017 Zapytanie ofertowe: ocieplenie ścian budynku OSP Kowalewo Pomorskie Szczegóły
Artykuł 09.11.2017 Obwieszczenie: Burmistrz Miasta Kowalewa Pomorskiego podaje do publicznej wiadomości informację dotyczącą wszczęcia postępowania na wniosek ENERGA OPERATOR S.A. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy linii kablowej niskiego napięcia 0,4kV w m. Pruska Łąka, gm. Kowalewo Pomorskie dla zasilania zespołu budynków jednorodzinnych, realizacja inwestycji na działkach nr geodez. 29/1, 33/1, 33/2, 33/3, 33/4, 33/5, 33/7, 33/8, 33/9, 33/10 i 101 położonych w obrębie ewidencyjnym Pruska Łąka, gm. Kowalewo Pomorskie Szczegóły
Akty prawne 09.11.2017 Zarządzenie Nr 146/2017 w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu na sprzedaż nieruchomości Szczegóły
Akty prawne 07.11.2017 Zarządzenie Nr 142/2017 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji doraźnej w Niepublicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej „ESKULAP ” z/s w Kowalewie Pomorskim Szczegóły
Akty prawne 06.11.2017 Zarządzenie Nr 145/2017 w sprawie upoważnienia przedstawiciela organu prowadzącego szkołę do dokonania analizy formalnej wniosku i dokumentacji nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego Szczegóły
Akty prawne 06.11.2017 Zarządzenie Nr 144/2017 w sprawie ustalenia wysokości nagród dla nauczycieli Szczegóły
Akty prawne 06.11.2017 Zarządzenie Nr 143/2017 w sprawie ustalenia wysokości stypendiów dla uczniów Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 31.10.2017 Oświadczenie majątkowe p. Jolanty Doroty Wypych z dnia 19.04.2017r. Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 31.10.2017 Oświadczenie majątkowe p. Justyny Anny Wontorowskiej z dnia 28.04.2017r. Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 31.10.2017 Oświadczenie majątkowe p. Marii Jolanty Wiśniewskiej – Staszak z dnia 21.04.2017r. Szczegóły
« 1 2 3 55 56 »