Nowe informacje

Typ Data Tytuł
Artykuł 23.10.2020 Obwieszczenie o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach: Burmistrz Miasta Kowalewo Pomorskie zawiadamia strony postępowania o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie elektrowni fotowoltaicznej „Sierakowo II” o mocy do 1 MW zlokalizowanej w miejscowości Sierakowo, gmina Kowalewo Pomorskie, powiat golubsko-dobrzyński, województwo kujawsko-pomorskie” Szczegóły
Artykuł 23.10.2020 Obwieszczenie o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach: Burmistrz Miasta Kowalewo Pomorskie zawiadamia strony postępowania o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: Budowie elektrowni fotowoltaicznej „Sierakowo I” o mocy do 1 MW zlokalizowanej w miejscowości Sierakowo, gmina Kowalewo Pomorskie, powiat golubsko-dobrzyński, województwo kujawsko-pomorskie” Szczegóły
Artykuł 23.10.2020 Projekty uchwał XXIII sesji Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim Szczegóły
Artykuł 23.10.2020 Obwieszczenie Burmistrza Miasta Kowalewo Pomorskie w sprawie polowań zbiorowych (Koło Łowieckie „OSA” w Toruniu) Szczegóły
Artykuł 23.10.2020 Obwieszczenie Burmistrza Miasta Kowalewo Pomorskie w sprawie polowań zbiorowych (Koło Łowieckie „BAŻANT” w Wąbrzeźnie) Szczegóły
Artykuł 23.10.2020 Obwieszczenie o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach: Burmistrz Miasta Kowalewo Pomorskie zawiadamia strony postępowania o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie elektrowni fotowoltaicznej o łącznej mocy do 3 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, na działce o nr ewidencyjnym 143 obręb Zapluskowęsy, gmina Kowalewo Pomorskie, woj. kujawsko-pomorskie” Szczegóły
Artykuł 23.10.2020 XXIII Sesja Rady Miejskiej Szczegóły
Akty prawne 22.10.2020 Zarządzenie nr 112/2020 w sprawie powołania Komisji Kasacyjnej rzeczowych składników majątku w Urzędzie Miejskim w Kowalewie Pomorskim Szczegóły
Akty prawne 22.10.2020 Zarządzenie nr 115/2020 w sprawie powołania Komisji Przetargowej w celu udzielenia zamówienia publicznego o wartości mniejszej od kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych na realizację zadania pn.: Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 2108C i 2107C z Bielska do Chełmonia i w stronę Lipienicy Szczegóły
Artykuł 21.10.2020 Obwieszczenie: Burmistrz Miasta Kowalewo Pomorskie podaje do publicznej wiadomości informację dotyczącą wszczęcia postępowania na wniosek Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o. o. Oddział Zakład Gazowniczy w Bydgoszczy w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na wybudowaniu sieci gazowej niskiego ciśnienia w pasie drogowym w ul. Podborek oraz wspólnego przyłącza gazowego niskiego ciśnienia od projektowanej w/w sieci gazowej n/c do projektowanej szafki gazowej w linii ogrodzenia nieruchomości oznaczonej nr geod. 80/4 przy ul. Podborek 1A w miejscowości Kowalewo Pomorskie. Budowa sieci gazowej rozdzielczej n/c z przyłączem ma na celu zaopatrzenie w gaz ziemny dwóch budynków mieszkalnych jednorodzinnych do potrzeb przygotowania gorących posiłków, ciepłej wody użytkowej i ogrzania pomieszczeń – realizacja inwestycji na działkach nr geod. 72 oraz 80/4 położonych w 01 obrębie ewidencyjnym miasta Kowalewo Pomorskie Szczegóły
Artykuł 21.10.2020 Obwieszczenie: Burmistrz Miasta Kowalewo Pomorskie podaje do publicznej wiadomości informację dotyczącą wszczęcia postępowania na wniosek Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o. o. Oddział Zakład Gazowniczy w Bydgoszczy w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na wybudowaniu sieci gazowej średniego ciśnienia w ul. Toruńskiej wraz z przyłączem gazowym od projektowanego gazociągu do szafki gazowej wolnostojącej w linii ogrodzenia na nieruchomości oznaczonej nr ewidencyjnym dz. 183/1 w miejscowości Kowalewo Pomorskie. Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia z przyłączem ma na celu zaopatrzenia w gaz ziemny budynku mieszkalnego jednorodzinnego do potrzeb przygotowania ciepłej wody użytkowej i ogrzania pomieszczeń – realizacja inwestycji na działkach nr geod. 183/1, obręb ewidencyjny 03 miasta Kowalewo Pomorskie oraz nr geod. 128/14, obręb ewidencyjny Szychowo, gm. Kowalewo Pomorskie Szczegóły
Artykuł 21.10.2020 Obwieszczenie: Burmistrz Miasta Kowalewo Pomorskie podaje do publicznej wiadomości informację dotyczącą wszczęcia postępowania na wniosek Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o. o. Oddział Zakład Gazowniczy w Bydgoszczy w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na wybudowaniu sieci gazowej niskiego ciśnienia w ul. Główny Dworzec oraz przyłączy gazowych od projektowanego gazociągu do szafek gazowych wolnostojących linii ogrodzeń nieruchomości oznaczonych nr ewidencyjnymi 2/1, 2/4, 2/5 i szafki naściennej na budynku mieszkalnym na dz. ozn. nr 1 przy ul. Główny Dworzec w miejscowości Kowalewo Pomorskie. Budowa sieci gazowej rozdzielczej n/c z przyłączami ma na celu zaopatrzenie w gaz ziemny dwóch budynków mieszkalnych jednorodzinnych do potrzeb przygotowania gorących posiłków, ciepłej wody użytkowej i ogrzania pomieszczeń – realizacja inwestycji na działkach nr geod. 1, 2/1, 2/3, 2/4, 2/5 oraz 7, obręb ewidencyjny 02 miasta Kowalewo Pomorskie Szczegóły
Akty prawne 20.10.2020 Zarządzenie nr 117/2020 w sprawie wprowadzenia ograniczenia wynajmu świetlic wiejskich Szczegóły
Akty prawne 20.10.2020 Zarządzenie nr 116/2020 w sprawie wprowadzenia ograniczenia funkcjonowania Centrum Rekreacji i Sportu – Pływalni w Kowalewie Pomorskim Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 19.10.2020 Oświadczenie majątkowe p. Jolanty Wypych z dn. 22.05.2020 r. Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 19.10.2020 Oświadczenie majątkowe p. Jerzego Orłowskiego z dn. 21.05.2020 r. Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 16.10.2020 Oświadczenie majątkowe p. Piotra Strzeleckiego z dn. 29.04.2020 r. Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 16.10.2020 Oświadczenie majątkowe p. Piotra Sęka z dn. 28.05.2020 r. Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 16.10.2020 Oświadczenie majątkowe p. Grzegorza Regulskiego z dn. 28.05.2020 r. Szczegóły
Artykuł 16.10.2020 Obwieszczenie Burmistrza Miasta Kowalewo Pomorskie w sprawie polowań zbiorowych (Koło Łowieckie „TUR” w Kowalewie Pomorskim) Szczegóły
« 1 2 3 146 147 »