Nowe informacje

Typ Data Tytuł
Artykuł 21.09.2020 Obwieszczenie – Burmistrz Miasta Kowalewa Pomorskiego zawiadamia, że wydano decyzję o odmowie ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie elektrowni fotowoltaicznej składającej się z wolnostojących paneli fotowoltaicznych wraz z infrastrukturą techniczną, w tym przyłączami energetycznymi i stacjami transformatorowymi na działce o nr ewid. 1/27 położonej w obrębie ewidencyjnym Wielka Łąka, gm. Kowalewo Pomorskie Szczegóły
Akty prawne 21.09.2020 Zarządzenie nr 94/2020 w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego z siedzibą w Kowalewie Pomorskim Szczegóły
Artykuł 18.09.2020 Obwieszczenie: Dyrektor Zarządu Zlewni w Toruniu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie zawiadamia i podaje do publicznej wiadomości informację o wszczęciu, na żądanie Strony, postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na usługę wodną – pobór wód podziemnych z utworów czwartorzędowych z gminnego ujęcia wód podziemnych składającego się z dwóch studni głębinowych, tj. studni nr 2A i studni nr 3, zlokalizowanego w miejscowości Mariany gm. Kowalewo Pomorskiego, pow. golubsko-dobrzyński na terenie działek ewidencyjnych: nr 339/2 obręb ewid. nr 0009 Mariany i nr 251/2 obręb ewid. nr 0022 Wielkie Rychnowo Szczegóły
Artykuł 18.09.2020 Projekty uchwał XXII sesji Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim Szczegóły
Artykuł 18.09.2020 XXII Sesja Rady Miejskiej Szczegóły
Akty prawne 16.09.2020 Zarządzenie nr 73 b/2020 w sprawie wprowadzenia instrukcji doręczania korespondencji Urzędu Miejskiego w Kowalewie Pomorskim Szczegóły
Artykuł 16.09.2020 Zapytanie ofertowe na „Przebudowę filtra biologicznego na oczyszczalni ścieków w Wielkiej Łące” Szczegóły
Artykuł 15.09.2020 Ogłoszenie Burmistrza Miasta Kowalewa Pomorskiego z dnia 14.09.2020 roku w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży Szczegóły
Akty prawne 15.09.2020 Zarządzenie nr 97/2020 w sprawie opracowania materiałów planistycznych na rok budżetowy 2021 Szczegóły
Artykuł 15.09.2020 Obwieszczenie Burmistrza Miasta Kowalewo Pomorskie w sprawie polowań zbiorowych (Koło Łowieckie „DANIEL” w Leśnie) Szczegóły
Akty prawne 14.09.2020 Zarządzenie nr 96/2020 w sprawie zmiany uchwały w sprawie budżetu na 2020 rok Szczegóły
Artykuł 11.09.2020 Ogłoszenie Burmistrza Miasta Kowalewa Pomorskiego z dnia 10.09.2020 roku w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę (część działki nr 67/17 Frydrychowo) Szczegóły
Artykuł 10.09.2020 Notatka urzędowa z kontroli Państwowej Inspekcji Pracy z dnia 02.09.2020 Szczegóły
Akty prawne 09.09.2020 Zarządzenie nr 93/2020 w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Kowalewo Pomorskie za I półrocze 2020 roku, informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury oraz informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Szczegóły
Artykuł 08.09.2020 Ogłoszenie Burmistrza Miasta w Kowalewie Pomorskim z dnia 07.09.2020 roku w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę (cz. dz. nr 52/7 04 obręb ewidencyjny miasta Kowalewo Pomorskie, cz.dz. 144 03 obręb ewidencyjny miasta Kowalewo Pomorskie, dz. 382/2 obręb ewidencyjny Wielkie Rychnowo, dz. 23/1 Napole, dz. 116/1 Nowy Dwór, cz. dz. nr 157/2 Pruska Łąka, cz. dz. nr 217/6 Pluskowęsy, cz. dz. nr 96/1 03 obręb ewidencyjny miasta Kowalewo Pomorskie) Szczegóły
Artykuł 04.09.2020 Burmistrz Miasta Kowalewo Pomorskie zawiadamia, że na wniosek Energa Operator S.A. Oddział w Toruniu z siedzibą ul. Gen. Bema 128, 87-100 Toruń, wydano decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci kablowej WN dla zasilania dz. nr ewid. 105/6, 105/7, 105/8, 105/9 oraz 105/10 w miejscowości Borówno – realizacja inwestycji na działkach o numerach ewidencyjnych 105/5, 103, 105/6, 105/7, 105/8, 105/9, 105/10, 102/10, 102/11 obręb ewidencyjny Borówno, gm. Kowalewo Pomorskie Szczegóły
Artykuł 03.09.2020 Termin posiedzenia Komisji Rady Miejskiej we wrześniu 2020 r. Szczegóły
Artykuł 03.09.2020 Burmistrz Miasta Kowalewo Pomorskie zawiadamia, że na wniosek Energa Operator S.A. Oddział w Toruniu z siedzibą ul. Gen. Bema 128, 87-100 Toruń, wydano decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie elektroenergetycznej linii kablowej SN, wymianie słupów SN – realizacja inwestycji na działkach o numerach ewid. 5, 6, 59, 72, 7, 10/7, 12/1, 13, 14/1, 14/2, 15/2, 15/3, 15/6, 18, 102, 15/9, 15/10, 28/4, 28/5, 29, 36/1, 37, 58, 46, 50, 53/5, 55, 56, 57/1, 75/3, 75/11, 75/12, 103/1, 103/2, 108 obręb ewidencyjny Lipienica oraz na działkach o numerach ewid. 100, 105, 230, 108/1, 228/1, 238/3, 229 obręb ewidencyjny Bielsk, gm. Kowalewo Pomorskie Szczegóły
Akty prawne 31.08.2020 Zarządzenie nr 87/2020 w sprawie zmiany uchwały w sprawie budżetu na 2020 rok Szczegóły
Akty prawne 31.08.2020 Zarządzenie nr 85/2020 w sprawie zmiany uchwały w sprawie budżetu na 2020 rok Szczegóły
« 1 2 3 141 142 »