Nowe informacje

Typ Data Tytuł
Przetargi 20.10.2017 Burmistrz Miasta Kowalewo Pomorskie ogłasza pierwszy publiczny przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości, położonej w obrębie ewidencyjnym Wielkie Rychnowo (dz. nr 107/5) Szczegóły
Akty prawne 19.10.2017 Zarządzenie Nr 137/2017 w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu na sprzedaż nieruchomości Szczegóły
Akty prawne 19.10.2017 Zarządzenie Nr 136/2017 w sprawie ustalenia warunków zbycia nieruchomości o nr geod. 107/5, położonej w obrębie ewidencyjnym Wielkie Rychnowo Szczegóły
Przetargi 19.10.2017 Gmina Kowalewo Pomorskie Plac Wolności 1, 87 – 410 Kowalewo Pomorskie ogłasza II przetarg nieograniczony na sprzedaż drzew na pniu, rosnących na działce o nr geod. 156/3 w miejscowości Kowalewo Pomorskie 03 Szczegóły
Przetargi 19.10.2017 Gmina Kowalewo Pomorskie Plac Wolności 1, 87 – 410 Kowalewo Pomorskie ogłasza II przetarg nieograniczony na sprzedaż drzew na pniu, rosnących na działce o nr geod. 156/3 w miejscowości Kowalewo Pomorskie 03 Szczegóły
Przetargi 19.10.2017 Gmina Kowalewo Pomorskie Plac Wolności 1, 87 – 410 Kowalewo Pomorskie ogłasza II przetarg nieograniczony na sprzedaż drzew na pniu, rosnących na działkach o nr geod. 36, 37 i 39 w miejscowości Kowalewo Pomorskie 02 Szczegóły
Przetargi 19.10.2017 Gmina Kowalewo Pomorskie Plac Wolności 1, 87 – 410 Kowalewo Pomorskie ogłasza II przetarg nieograniczony na sprzedaż drzewa na pniu, rosnącego na działce o nr geod. 29 w miejscowości Kowalewo Pomorskie 01 Szczegóły
Artykuł 16.10.2017 XXVI nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej Szczegóły
Artykuł 12.10.2017 Ogłoszenie o zamówieniu: zakup i dostawa fabrycznie nowej zamiatarki chodnikowej wraz z osprzętem przystosowanej do współpracy z osprzętem do całorocznego utrzymania terenów komunalnych tj. pługiem dwulemieszowym, posypywarką soli i piasku Szczegóły
Artykuł 11.10.2017 Zapytanie ofertowe odśnieżanie dróg gminnych na terenie gminy Kowalewo Pomorskie w okresie zimowym 2017/2018 r. Szczegóły
Artykuł 09.10.2017 Ogłoszenie Burmistrza Miasta Kowalewa Pomorskiego z dnia 04.10.2017 roku w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę (działka nr 129 – Napole, działka nr 339/1 – Mariany) Szczegóły
Artykuł 06.10.2017 Burmistrz Miasta Kowalewa Pomorskiego podaje do publicznej wiadomości informację dotyczącą wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy linii energetycznej o napięciu 110kV wraz ze światłowodem relacji GPZ Farma Wiatrowa – GPZ Zapluskowęsy, realizacja inwestycji na działkach o nr geod. 10/3, 11/3, 7/1, 18/1, 22/1, 23/1, 33, 38, 292, 39, 44, 49, 46, 50, 51, 145/1, 165 i 166 obr. ewid. Sierakowo oraz na działkach o nr geod. 323, 317, 318 i 319/2 obr. ewid Zapluskowęsy Szczegóły
Akty prawne 06.10.2017 Zarządzenie Nr 129/2017 w sprawie powołania Komisji Przetargowej w celu udzielenia zamówienia publicznego o wartości mniejszej od kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych na realizację zadań: 1. Termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Kowalewie Pomorskim ul. Św. Mikołaja 5. 2. Budowa Wiejskiego Domu Kultury wraz z wyposażeniem i zagospodarowaniem terenu w miejscowości Piątkowo, gmina Kowalewo Pomorskie Szczegóły
Artykuł 05.10.2017 Terminy posiedzeń Komisji Rady Miejskiej w miesiącu październiku 2017 roku Szczegóły
Artykuł 04.10.2017 Zapytanie ofertowe: Opracowanie dokumentacji projektowej na zadanie: Montaż instalacji fotowoltaicznych dla budynków użyteczności publicznej w Gminie Kowalewo Pomorskie Szczegóły
Akty prawne 03.10.2017 Zarządzenie Nr 131/2017 w sprawie ustalenia ceny sprzedaży nieruchomości Szczegóły
Artykuł 29.09.2017 Burmistrz Miasta Kowalewa Pomorskiego podaje do publicznej wiadomości informację dotyczącą wszczęcia postępowania na wniosek Gminy Kowalewo Pomorskie, Plac Wolności 1, 87-410 Kowalewo Pomorskie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania pn. „Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Mariany do działek nr 344/1 i 344/2, gmina Kowalewo Pomorskie’’ realizacja inwestycji na działkach nr geod. 344/1, 344/2, 357 i 367, położonych w obrębie ewidencyjnym Mariany, gm. Kowalewo Pomorskie Szczegóły
Artykuł 29.09.2017 Burmistrz Miasta Kowalewo Pomorskie podaje do publicznej wiadomości informację, że w dniu 29.09.2017r. została wydana decyzja Burmistrza Miasta Kowalewo Pomorskie znak OŚRiEG.6220.4.2017 umarzająca postępowanie administracyjne w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie baterii silosów magazynowych” Szczegóły
Akty prawne 29.09.2017 Zarządzenie Nr 130/2017 w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargów na sprzedaż nieruchomości Szczegóły
Zamówienia publiczne 28.09.2017 Przebudowa części drogi gminnej nr 110130C w m. Chełmonie, gmina Kowalewo Pomorskie Szczegóły
« 1 2 3 50 51 »