Nowe informacje

Typ Data Tytuł
Zamówienia publiczne 19.11.2019 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU: Odbieranie i zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych z terenu gminy Kowalewo Pomorskie Szczegóły
Akty prawne 15.11.2019 Zarządzenie nr 150/2019 w sprawie powołania komisji do wyceny gruntów Gminy Kowalewo Pomorskie na potrzeby ewidencji księgowej Szczegóły
Artykuł 14.11.2019 Ogłoszenie Burmistrza Miasta w Kowalewie Pomorskim z dnia 13.11.2019 roku w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę (cz. dz. nr 38/6, 03 obręb ewidencyjny miasta Kowalewo Pomorskie) Szczegóły
Przetargi 12.11.2019 OGŁOSZENIE O PRZETARGU NA SPRZEDAŻ ŚRODKA TRWAŁEGO ŻUK A15 nr rejestracyjny TOE 136G Szczegóły
Przetargi 12.11.2019 OGŁOSZENIE O PRZETARGU NA SPRZEDAŻ ŚRODKA TRWAŁEGO ŻUK A15 nr rejestracyjny CGD 67NV Szczegóły
Przetargi 12.11.2019 OGŁOSZENIE O PRZETARGU NA SPRZEDAŻ ŚRODKA TRWAŁEGO JELCZ nr rejestracyjny TOB 432G Szczegóły
Akty prawne 12.11.2019 Zarządzenie Nr 66/2018 w sprawie: refundacji zakupu szkieł korekcyjnych dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe Szczegóły
Akty prawne 12.11.2019 Zarządzenie nr 173/2018 w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu na sprzedaż nieruchomości Szczegóły
Akty prawne 12.11.2019 Zarządzenie Nr 151/2019 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze III przetargu pisemnego nieograniczonego samochodów specjalnych strażackich Szczegóły
Artykuł 12.11.2019 Zawiadomienie: zostało wydane postanowienie Burmistrza Miasta Kowalewo Pomorskie znak OŚRiEG.6220.16.2019 stwierdzające obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz obowiązek sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie elektrowni fotowoltaicznej o łącznej mocy do 3 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, na działce o nr ewidencyjnym 143 obręb Zapluskowęsy, gmina Kowalewo Pomorskie, woj. kujawsko-pomorskie” Szczegóły
Artykuł 05.11.2019 Obwieszczenie: Burmistrz Miasta Kowalewo Pomorskie podaje do publicznej wiadomości informację dotyczącą wszczęcia postępowania na wniosek Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o., Oddział Zakład Gazowniczy w Bydgoszczy w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy gazociągu średniego ciśnienia 125 PE wraz z przyłączami 32 PE do budynków jednorodzinnych o numerach adresowych 15, 16, 16A, 17 i 19 w Szychowie Szczegóły
Akty prawne 31.10.2019 UCHWAŁA NR XI/95/19 w sprawie wyznaczania inkasentów opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wynagrodzenia za inkaso oraz terminów płatności dla inkasentów Szczegóły
Akty prawne 31.10.2019 UCHWAŁA NR XI/94/19 w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi Szczegóły
Akty prawne 31.10.2019 UCHWAŁA NR XI/93/19 w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Kowalewo Pomorskie Szczegóły
Akty prawne 31.10.2019 UCHWAŁA NR XI/92/19 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2019 Szczegóły
Akty prawne 31.10.2019 UCHWAŁA Nr XI/91/19 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kowalewo Pomorskie na lata 2019-2035 Szczegóły
Artykuł 31.10.2019 Interpelacja z dnia 28.10.2019r. dotycząca wykonania nawierzchni asfaltowej przy cmentarzu w Chełmoniu Szczegóły
Artykuł 31.10.2019 Wniosek Klubu Radnych Porozumienie Samorządowe „Mała Ojczyzna” z dnia 08.10.2019r. dotyczącego przekazania kwoty 112.500,00 zł przeznaczonych w uchwale nr X/81/19 z dnia 26 września 2019 r. na „Dotację celową dla Gminy Golub – Dobrzyń na dofinansowanie udziału w realizacji zadania pn. Przebudowa drogi gminnej nr 110203C Poćwiardowo – gr. Gminy” na zakup kamienia do naprawy dróg gminnych w Gminie Kowalewo Pomorskie Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 31.10.2019 Oświadczenie majątkowe p. Jolanty Wypych z dn. 24.04.2019r. Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 31.10.2019 Oświadczenie majątkowe p. Piotra Strzeleckiego z dn. 24.04.2019r. Szczegóły
« 1 2 3 114 115 »