Nowe informacje

Typ Data Tytuł
Artykuł 11.10.2019 OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 4 października 2019 r. o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej Szczegóły
Artykuł 11.10.2019 Terminy posiedzeń Komisji Rady Miejskiej w październiku 2019 r. Szczegóły
Zamówienia publiczne 11.10.2019 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU: Przebudowa dróg gminnych (Szychowo, Zapluskowęsy), gmina Kowalewo Pomorskie Szczegóły
Zamówienia publiczne 09.10.2019 Usługa cateringu dla dzieci uczęszczających do Przedszkola Publicznego w Kowalewie Pomorskim w roku szkolnym 2019/2020 Szczegóły
Artykuł 09.10.2019 Obwieszczenie Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 2 października 2019 r. w sprawie wydania decyzji Nr 38/2019, znak: WIR.II.746.1.7.2019.BG o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenach zamkniętych, polegającej na budowie linii kablowych SN wraz z niezbędną infrastrukturą, na działkach nr ewid.: – 338/6, 338/2, 338/3, obręb 0009 Mariany, gmina Kowalewo Pomorskie (linia kolejowa nr 353 relacji Poznań Wschód – Skandawa km 158,5 – 158,6), – 26, 48, obręb 0002 Kowalewo Pomorskie (linia kolejowa nr 209 relacji Kowalewo Pomorskie – Bydgoszcz Wschód km 49,1 – 49,2) Szczegóły
Artykuł 08.10.2019 Zapytanie ofertowe odśnieżanie dróg gminnych na terenie gminy Kowalewo Pomorskie w okresie zimowym 2019/2020 r. Szczegóły
Artykuł 08.10.2019 Godziny rozpoczęcia pracy przez Obwodowe Komisje Wyborcze w Wyborach do Sejmu i Senatu RP w dniu 13 października 2019r. Szczegóły
Akty prawne 07.10.2019 Uchwała nr X/90/19 w sprawie: rozpatrzenia petycji w sprawie niezwłocznego uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Szczegóły
Akty prawne 07.10.2019 Uchwała nr X/89/2019 w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie organu wykonawczego Szczegóły
Akty prawne 07.10.2019 Uchwała nr X/88/19 w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami dla Gminy Kowalewo Pomorskie na lata 2019-2022” Szczegóły
Akty prawne 07.10.2019 Uchwała nr X/87/19 w sprawie przyjęcia Aktualizacji „Planu gospodarki niskoemisyjnej Gminy Kowalewo Pomorskie” Szczegóły
Akty prawne 07.10.2019 Uchwała nr X/86/19 w sprawie ustalenia wysokości dopłat do taryf dla odbiorców usług kanalizacyjnych Szczegóły
Akty prawne 07.10.2019 Uchwała nr X/85/19 w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych na terenie gminy Kowalewo Pomorskie Szczegóły
Akty prawne 07.10.2019 Uchwała nr X/84/19 w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Kowalewo Pomorskie z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020 Szczegóły
Akty prawne 07.10.2019 Uchwała nr X/83/19 w sprawie zatwierdzenia Strategii rozwoju oświaty na terenie gminy Kowalewo Pomorskie na lata 2019 – 2023 Szczegóły
Akty prawne 07.10.2019 Uchwała nr X/82/19 w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi Szczegóły
Akty prawne 07.10.2019 Uchwała nr X/81/19 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2019 Szczegóły
Akty prawne 07.10.2019 Uchwała Nr X/80/19 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kowalewo Pomorskie na lata 2019-2035 Szczegóły
Akty prawne 07.10.2019 Uchwała nr X/79/19 w sprawie wyboru ławników na kadencję 2020-2023 do Sądu Rejonowego w Golubiu Dobrzyniu do orzekania w sprawach rodzinnych i nieletnich Szczegóły
Akty prawne 04.10.2019 Zarządzenie nr 126/2019 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji doraźnej nieruchomości położonej w Kowalewie Pomorskim przy ul. Szkolnej 11 Szczegóły
« 1 2 3 110 111 »