Nowe informacje

Typ Data Tytuł
Akty prawne 08.12.2017 Zarządzenie Nr 153/2017 w sprawie zmiany uchwały w sprawie budżetu gminy na 2017 rok Szczegóły
Akty prawne 08.12.2017 Zarządzenie Nr 149A/2017 w sprawie zmiany uchwały w sprawie budżetu gminy na 2017 rok Szczegóły
Akty prawne 08.12.2017 Zarządzenie Nr 147/2017 w sprawie w sprawie przyjęcia projektu budżetu gminy na rok 2018 oraz projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kowalewo Pomorskie Szczegóły
Artykuł 07.12.2017 ZAPYTANIE  OFERTOWE: Wykonanie studium wykonalności dla projektu pn. Montaż instalacji fotowoltaicznych dla budynków użyteczności publicznej w Gminie Kowalewo Pomorskie Szczegóły
Akty prawne 06.12.2017 Zarządzenie Nr 149/2017 w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego z siedzibą w Kowalewie Pomorskim Szczegóły
Artykuł 06.12.2017 ZAPYTANIE OFERTOWE: Przygotowywanie, dostarczanie oraz wydanie gorących posiłków dla uczniów z rodzin kwalifikujących się do pomocy społecznej w szkołach z terenu gminy Kowalewo Pomorskie oraz dla podopiecznych Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kowalewie Pomorskim w 2018 roku Szczegóły
Artykuł 05.12.2017 Terminy posiedzeń Komisji Rady Miejskiej w grudniu 2017 roku Szczegóły
Artykuł 05.12.2017 Zapytanie ofertowe o cenę jednej godziny specjalistycznych usług opiekuńczych dla dzieci i dorosłych z zaburzeniami psychicznymi Szczegóły
Artykuł 30.11.2017 Informacja opublikowana na podstawie ustawy o systemie oświaty dot. podstawowej kwoty dotacji Szczegóły
Akty prawne 30.11.2017 Zarządzenie Nr 156 / 2017 w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych w zakresie projektu Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2018-2020 Szczegóły
Akty prawne 30.11.2017 Zarządzenie Nr 155/2017 w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych w zakresie projektu Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2018, stanowiącego część Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Kowalewo Pom. na lata 2014-2020 Szczegóły
Artykuł 30.11.2017 Ogłoszenie Burmistrza Miasta Kowalewo Pomorskie z dnia 29.11.2017 roku w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy (część działki nr 101/4, Chełmonie) Szczegóły
Akty prawne 29.11.2017 Zarządzenie Nr 154/2017 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnych do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego nauczycieli Gminy Kowalewo Pomorskie ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego oraz ustalenia stawki wynagrodzenia ekspertów uczestniczących w pracach Komisji Szczegóły
Akty prawne 29.11.2017 Uchwała Nr XXVII/238/17 w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych oraz zwolnień od tego podatku Szczegóły
Akty prawne 29.11.2017 Uchwała Nr XXVII/237/17 w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę do obliczenia podatku rolnego na obszarze Miasta i Gminy Kowalewo Pomorskie Szczegóły
Akty prawne 29.11.2017 Uchwała Nr XXVII/236/17 w sprawie zasad ustalania poboru oraz terminów płatności i wysokości stawek opłaty targowej Szczegóły
Akty prawne 29.11.2017 Uchwała Nr XXVII/235/17 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od tego podatku Szczegóły
Akty prawne 29.11.2017 Uchwała Nr XXVII/234/17 w sprawie wyrażenia zgody na wystąpienie Gminy Kowalewo Pomorskie z Lokalnego Funduszu Pożyczkowego „Samorządowa Polska” Kowalewo Pomorskie sp. z o.o. z siedzibą w Kowalewie Pomorskim oraz zbycie udziałów Gminy Kowalewo Pomorskie w Lokalnym Funduszu Pożyczkowym „Samorządowa Polska” Kowalewo Pomorskie sp. z o.o. z siedzibą w Kowalewie Pomorskim Szczegóły
Akty prawne 29.11.2017 Uchwała Nr XXVII/233/17 w sprawie wyrażenia zgody na wystąpienie Gminy Kowalewo Pomorskie z Krajowego Funduszu Rozwoju „Samorządowa Polska” sp. z o.o oraz zbycie udziałów Gminy Kowalewo Pomorskie w Krajowym Funduszu Rozwoju „Samorządowa Polska” sp. z o.o. Szczegóły
Akty prawne 29.11.2017 Uchwała Nr XXVII/232/17 w sprawie: ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat Szczegóły
« 1 2 3 56 57 »