Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie nr 23/2024 z dnia 07 lutego 2024 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji w zakresie projektu uchwały w sprawie zasad i trybu przeprowadzania Kowalewskiego Budżetu Obywatelskiego

Rodzaj aktu prawnego:
zarządzenie
Rok podjęcia:
2024
Status:
Obowiązujący
Kadencja:
2018-2023
Sesja:
nie dotyczy
Data podjęcia:
07-02-2024
Data rozpoczęcia obowiązywania:
-
Data wejścia w życie:
-
Data publikacji w dzienniku urzędowym:
-
Nr publikacji w dzienniku urzędowym:
nie opublikowano
Pozycja w dzienniku urzędowym:
nie dotyczy
Nr aktu prawnego:
23/2024
Czego dotyczy dodawany akt prawny:
w sprawie przeprowadzenia konsultacji w zakresie projektu uchwały w sprawie zasad i trybu
przeprowadzania Kowalewskiego Budżetu Obywatelskiego
Podstawa prawna wydania:
i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 571) oraz § 2 pkt 1 Szczegółowego sposobu konsultowania
z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003
roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego gminy
Kowalewo Pomorskie stanowiącego załącznik do Uchwały Nr XXX/322/10 Rady Miejskiej w Kowalewie
Pomorskim z dnia 10 listopada 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami
pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego gminy Kowalewo Pomorskie
opublikowanego w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego (Dz. Urz. Woj. Kuj – Pom.
z 2010, Nr 197, poz. 2676 )
Akt prawa miejscowego:
Nie

PDFzarządzenie 23 2024.pdf (73,99KB)
PDFProjekt uchwala.pdf (107,13KB)
 

Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej

„Rozbudowa i modernizacja Systemu Regionalnego Biuletynu Informacji Publicznej Województwa Kujawsko-Pomorskiego” realizowana w ramach Projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0", współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 i ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego