Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie nr 22/2024 z dnia 02 lutego 2024 roku w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na organizację działań w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu na terenie miasta i gminy Kowalewo Pomorskie w roku 2024

Rodzaj aktu prawnego:
zarządzenie
Rok podjęcia:
2024
Status:
Obowiązujący
Kadencja:
2018-2023
Sesja:
nie dotyczy
Data podjęcia:
02-02-2024
Data rozpoczęcia obowiązywania:
-
Data wejścia w życie:
-
Data publikacji w dzienniku urzędowym:
-
Nr publikacji w dzienniku urzędowym:
nie opublikowano
Pozycja w dzienniku urzędowym:
nie dotyczy
Nr aktu prawnego:
22/2024
Czego dotyczy dodawany akt prawny:
w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na organizację działań w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu na terenie
miasta i gminy Kowalewo Pomorskie w roku 2024
Podstawa prawna wydania:
Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 2, art. 7 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.) art. 4 ust. 1 pkt 17, art. 11 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 oraz art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 571 oraz w wykonaniu uchwały Nr LXII/482/23 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 28 września 2023 roku w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Kowalewo Pomorskie z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2024 oraz uchwały Nr LXVII/510/23 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 28 grudnia 2023 roku w sprawie przyjęcia Strategii rozwoju sportu i rekreacji w Gminie Kowalewo Pomorskie na lata 2024-2030
Akt prawa miejscowego:
Nie

PDFZarzadzenie Nr 22 2024.pdf (110,26KB)
PDFZałącznik nr 1 do zarządzenia - Regulamin.pdf (252,20KB)
PDFZałącznik nr 1 - Oferta-realizacji-zadania-publicznego.pdf (343,54KB)
DOCXZałącznik nr 1 - Oferta-realizacji-zadania-publicznego.docx (41,39KB)
DOCXZałącznik nr 2.docx (8,54KB)
DOCXZałącznik nr 3.docx (8,42KB)
DOCXZałącznik nr 4.docx (9,63KB)
DOCZałącznik nr 5.doc (13,50KB)

Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej

„Rozbudowa i modernizacja Systemu Regionalnego Biuletynu Informacji Publicznej Województwa Kujawsko-Pomorskiego” realizowana w ramach Projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0", współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 i ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego