Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie nr 119/2023 z dnia 15.09.2023 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej w celu udzielenia zamówienia publicznego o wartości, przekraczającej progi unijne określone w art. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023r., poz. 1605 ze zm.) na realizację zadania pn.: „Udzielenie kredytu długoterminowego do wysokości 7 000 000,00 zł (słownie: siedem milionów złotych 00/100 groszy) na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Kowalewo Pomorskie w 2023 roku”

Rodzaj aktu prawnego:
zarządzenie
Rok podjęcia:
2023
Status:
Obowiązujący
Kadencja:
2018-2023
Sesja:
nie dotyczy
Data podjęcia:
15-09-2023
Data rozpoczęcia obowiązywania:
-
Data wejścia w życie:
-
Data publikacji w dzienniku urzędowym:
-
Nr publikacji w dzienniku urzędowym:
nie opublikowano
Pozycja w dzienniku urzędowym:
nie dotyczy
Nr aktu prawnego:
119/2023
Czego dotyczy dodawany akt prawny:
w sprawie powołania Komisji Przetargowej w celu udzielenia zamówienia publicznego o wartości,
przekraczającej progi unijne określone w art. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień
publicznych (Dz. U. z 2023r., poz. 1605 ze zm.) na realizację zadania pn.: „Udzielenie kredytu
długoterminowego do wysokości 7 000 000,00 zł (słownie: siedem milionów złotych 00/100
groszy) na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Kowalewo Pomorskie w 2023
roku”
Podstawa prawna wydania:
Na podstawie art. 53 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. z 2023 r., poz. 1605 ze zm.) oraz Zarządzenia nr 52/2023 Burmistrza Miasta Kowalewo
Pomorskie z dnia 25 kwietnia 2023r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu pracy komisji
przetargowej do oceny spełniania przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu o
udzielenie zamówienia publicznego oraz do badania i oceny ofert
Akt prawa miejscowego:
Nie

PDFZarządzenie 119.2023.pdf (87,88KB)
 

Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej

„Rozbudowa i modernizacja Systemu Regionalnego Biuletynu Informacji Publicznej Województwa Kujawsko-Pomorskiego” realizowana w ramach Projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0", współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 i ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego