Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

LXVIII Sesja Rady Miejskiej - 25 stycznia 2024 r.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim informuje, że 25 stycznia br. o godzinie 1400 w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Kowalewie Pomorskim, ul. Konopnickiej 13, odbędzie się LXVIII Sesja Rady Miejskiej. Zainteresowani mieszkańcy mogą śledzić przebieg obrad Sesji Rady Miejskiej w sieci Internet na stronie www.kowalewopomorskie.pl. Sprawy, które chcieliby Państwo poruszyć na Sesji, można również przekazywać za pośrednictwem Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej www.epuap.gov.pl lub www.obywatel.gov.pl przy użyciu profilu zaufanego. Zachęcamy do kontaktu telefonicznego 56 6841024 lub e-mailowego .

Porządek LXVIII sesji:

1. Sprawy regulaminowe

 1. otwarcie sesji i powitanie,
 2. odśpiewanie hymnu Kowalewa Pomorskiego,
 3. stwierdzenie quorum,
 4. przedstawienie porządku obrad,
 5. przyjęcie protokołu z LXVII sesji Rady Miejskiej,
 6. informacja z prac Rady Powiatu,
 7. informacja Przewodniczącego Rady, oraz informacja z prac Komisji Rady Miejskiej o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym,
 8. sprawozdanie Burmistrza Miasta z działań podejmowanych na Kolegium, informacja z wykonania uchwał Rady.

2. Interpelacje, zapytania i wnioski radnych.

3. Podjęcie uchwał w sprawie:

 1. przyjęcia sprawozdania z działalności Komisji Rady Miejskiej,
 2. przyjęcia planów pracy stałych Komisji Rady Miejskiej na rok 2024,
 3. uchwalenia ramowego planu pracy Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim na 2024 rok,
 4. wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy na nieruchomościach stanowiących własność Gminy Kowalewo Pomorskie,
 5. przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów w obrębie Sierakowo i Srebrniki, gmina Kowalewo Pomorskie,
 6. przyjęcia Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Torunia – SUMP dla MOFT do roku 2030 (z perspektywą do roku 2040).  

4. Projekt Planu Celów Rzeczowo – Finansowych Gminy Kowalewo Pomorskie na rok 2024.

 1. wystąpienie Burmistrza Miasta,
 2. przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej; o projekcie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kowalewo Pomorskie na lata 2024 – 2045, o projekcie uchwały budżetowej na 2024 rok Gminy Kowalewo Pomorskie, oraz o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej Gminy Kowalewo Pomorskie na 2024 r.,
 3. omówienie budżetu i wieloletniej prognozy finansowej przez Skarbnika Gminy,
 4. opinia Przewodniczącego Komisji Budżetowej i Samorządu,
 5. dyskusja,
 6. podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kowalewo Pomorskie na lata 2024-2045,
 7. podjęcie uchwały w sprawie budżetu na 2024 rok.

5. Tematy informacyjne Burmistrza Miasta i odpowiedzi na zgłoszone wnioski i zapytania.

6. Wolne wnioski i zapytania.

7. Zakończenie.

Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej

„Rozbudowa i modernizacja Systemu Regionalnego Biuletynu Informacji Publicznej Województwa Kujawsko-Pomorskiego” realizowana w ramach Projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0", współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 i ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego