Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

LXVII Sesja Rady Miejskiej - 28 grudnia 2023 r.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim informuje, że 28 grudnia br. o godzinie 1400 w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Kowalewie Pomorskim, ul. Konopnickiej 13, odbędzie się LXVII Sesja Rady Miejskiej. Zainteresowani mieszkańcy mogą śledzić przebieg obrad Sesji Rady Miejskiej w sieci Internet na stronie www.kowalewopomorskie.pl. Sprawy, które chcieliby Państwo poruszyć na Sesji, można również przekazywać za pośrednictwem Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej www.epuap.gov.pl lub www.obywatel.gov.pl przy użyciu profilu zaufanego. Zachęcamy do kontaktu telefonicznego 56 6841024 lub e-mailowego .

Porządek LXVII sesji:

1.Sprawy regulaminowe.

 1. otwarcie sesji i powitanie,

 2. odśpiewanie hymnu Kowalewa Pomorskiego,

 3. stwierdzenie quorum,

 4. przedstawienie porządku obrad,

 5. przyjęcie protokołu z LXV i LXVI sesji Rady Miejskiej,

 6. informacja z prac Rady Powiatu,

 7. informacja Przewodniczącego Rady, oraz informacja z prac Komisji Rady Miejskiej o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym,

 8. sprawozdanie Burmistrza Miasta z działań podejmowanych na Kolegium, informacja z wykonania uchwał Rady.

2.Interpelacje, zapytania i wnioski radnych.

3.Podjęcie uchwał w sprawie:

 1. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kowalewo Pomorskie na lata 2023-2045,

 2. zmiany uchwały budżetowej na rok 2023,

 3. określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie wsparcia w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028,

 4. podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do udzielenia nieodpłatnego wsparcia w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028,

 5. przyjęcia Strategii rozwoju sportu i rekreacji w Gminie Kowalewo Pomorskie na lata 2024-2030,

 6. rozpatrzenia wniosku z dnia 23 listopada 2023 roku.

4. Projekt Planu Celów Rzeczowo–Finansowych Gminy Kowalewo Pomorskie na rok 2024.

 1. wystąpienie Burmistrza Miasta,

 2. przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej; o projekcie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kowalewo Pomorskie na lata 2024 – 2045, o projekcie uchwały budżetowej na 2024 rok Gminy Kowalewo Pomorskie, oraz o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej Gminy Kowalewo Pomorskie na 2024 r.,

 3. omówienie budżetu i wieloletniej prognozy finansowej przez Skarbnika Gminy,

 4. opinia Przewodniczącego Komisji Budżetowej i Samorządu,

 5. dyskusja,

 6. podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kowalewo Pomorskie na lata 2024-2045,

 7. podjęcie uchwały w sprawie budżetu na 2024 rok.

5. Tematy informacyjne Burmistrza Miasta i odpowiedzi na zgłoszone wnioski i zapytania.

6. Wolne wnioski i zapytania.

7. Zakończenie.

Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej

„Rozbudowa i modernizacja Systemu Regionalnego Biuletynu Informacji Publicznej Województwa Kujawsko-Pomorskiego” realizowana w ramach Projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0", współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 i ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego