Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Posiedzenia Komisji Rady Miejskiej w grudniu 2023 roku

Informuję, iż posiedzenia Komisji Rady Miejskiej w miesiącu grudniu 2023r.; planuje się odbyć w następujących terminach:

  • 12 grudnia 2023 r. godz. 1400 - posiedzenie Komisji Budżetowej i Samorządu/posiedzenie w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Kowalewie Pomorskim/       

Porządek posiedzenia:

1.Sprawy regulaminowe.
2.Omówienie projektu planu celów finansowo - rzeczowych Gminy na 2024 rok oraz projektu zmiany wieloletniej prognozy finansowej. Zapoznanie się z opiniami RIO na temat:

- projektu uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej oraz prawidłowości

  planowanej kwoty długu,

- projektu budżetu Gminy Kowalewo Pomorskie na 2024 rok,

- możliwości sfinansowania deficytu budżetu Gminy Kowalewo Pomorskie na 2024 rok.

3.Zapytania, sprawy różne.

4.Zakończenie.

  • 19 grudnia 2023 r. godz. 1400 - posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, Komisji Rewizyjnej, Komisji Infrastruktury i Drogownictwa, Komisji Rozwoju Gospodarczego i Integracji Europejskiej, Komisji Budżetowej i Samorządu wraz z Komisją Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia /posiedzenie w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Kowalewie Pomorskim/

Porządek posiedzenia:

1.Sprawy regulaminowe.

2.Przyjęcie protokołu z posiedzenia komisji.

3.Rozpatrzenie wniosku z dnia 23 listopada  2023 roku.

4. Zapytania, sprawy różne.

5. Zakończenie.

Porządek posiedzenia:

1.Sprawy regulaminowe.
2. Przyjęcie protokołów z posiedzeń Komisji.

3. Analiza wniosków złożonych do budżetu gminy na 2024 rok w zakresie oświaty,

    kultury i sportu przez placówki oświatowe, wiejskie domy kultury, świetlice wiejskie

    i organizacje pozarządowe.

4. Opracowanie planu pracy Komisji na 2024 rok.

5. Projekty uchwał i tematy informacyjne.

6.Zapytania, sprawy różne.

7.Zakończenie.

Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej

„Rozbudowa i modernizacja Systemu Regionalnego Biuletynu Informacji Publicznej Województwa Kujawsko-Pomorskiego” realizowana w ramach Projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0", współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 i ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego