Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Posiedzenia Komisji Rady Miejskiej w listopadzie 2023 roku

Informuję, iż posiedzenie Komisji Rady Miejskiej w miesiącu listopadzie 2023r.; planuje się odbyć w następującym terminie:

 • 14 listopad 2023 r. godz. 14:00 - posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, Komisji Rewizyjnej, Komisji Infrastruktury i Drogownictwa, Komisji Rozwoju Gospodarczego i Integracji Europejskiej, Komisji Budżetowej i Samorządu wraz z Komisją Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia  /posiedzenie w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Kowalewie Pomorskim/  

Porządek posiedzenia:

 1. Sprawy regulaminowe.
 2. Przyjęcie protokołu z posiedzenia komisji.
 3. Omówienie projektów uchwał stawek podatków i opłat lokalnych na rok 2024.
 4. Zapytania, sprawy różne.
 5. Zakończenie.
 • 21 listopad 2023 r. godz. 14:00 - posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, Komisji Rewizyjnej, Komisji Infrastruktury i Drogownictwa, Komisji Rozwoju Gospodarczego i Integracji Europejskiej, Komisji Budżetowej i Samorządu wraz z Komisją Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia  /posiedzenie w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Kowalewie Pomorskim/  

Porządek posiedzenia:

 1. Sprawy regulaminowe.
 2. Informacja na temat działań proekologicznych na terenie miasta i gminy w zakresie  ograniczania niskiej emisji pyłów i gazów oraz efekty ich wdrażania.
 3. Zapytania, sprawy różne.
 4. Zakończenie.

Porządek posiedzenia:

 1. Sprawy regulaminowe.
 2. Przyjęcie protokołów z posiedzenia komisji.
 3. Rozpatrzenie wniosku z dnia 24 października 2023 roku w sprawie zatoczki parkingowej.
 4. Rozpatrzenie wniosku z dnia 24 października 2023 roku w sprawie zmiany MPZP Gminy  Kowalewo Pomorskie.
 5. Zapytania, sprawy różne.
 6. Zakończenie.
 • 28 listopad 2023 r. godz. 14:00 - posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, Komisji Rewizyjnej, Komisji Infrastruktury i Drogownictwa, Komisji Rozwoju Gospodarczego i Integracji Europejskiej, Komisji Budżetowej i Samorządu wraz z Komisją Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia /posiedzenie w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Kowalewie Pomorskim/

Porządek posiedzenia:

 1. Sprawy regulaminowe.
 2. Przyjęcie protokołu z posiedzenia komisji.
 3. Omówienie projektu planu celów finansowo - rzeczowych Gminy na 2024 rok oraz projektu zmiany wieloletniej prognozy finansowej. Zapoznanie się z opiniami RIO na temat:
 • projektu uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej oraz prawidłowości   planowanej kwoty długu,
 • projektu budżetu Gminy Kowalewo Pomorskie na 2024 rok,
 • możliwości sfinansowania deficytu budżetu Gminy Kowalewo Pomorskie na 2024 rok.
 1. Projekty uchwał i tematy informacyjne.
 2. Zapytania, sprawy różne.
 3. Zakończenie.
Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej

„Rozbudowa i modernizacja Systemu Regionalnego Biuletynu Informacji Publicznej Województwa Kujawsko-Pomorskiego” realizowana w ramach Projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0", współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 i ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego