Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

LXIV Sesja Rady Miejskiej - 26 października 2023 r.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim informuje, że 26 października br. o godzinie 1400 w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Kowalewie Pomorskim, ul. Konopnickiej 13, odbędzie się LXIV Sesja Rady Miejskiej. Zainteresowani mieszkańcy mogą śledzić przebieg obrad Sesji Rady Miejskiej w sieci Internet na stronie www.kowalewopomorskie.pl. Sprawy, które chcieliby Państwo poruszyć na Sesji, można również przekazywać za pośrednictwem Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej www.epuap.gov.pl lub www.obywatel.gov.pl przy użyciu profilu zaufanego. Zachęcamy do kontaktu telefonicznego 56 6841024 lub e-mailowego .

Porządek LXIV sesji:

1.Sprawy regulaminowe

 1. otwarcie sesji i powitanie,
 2. odśpiewanie hymnu Kowalewa Pomorskiego,
 3. stwierdzenie quorum,
 4. przedstawienie porządku obrad,
 5. przyjęcie protokołu z LXIII sesji Rady Miejskiej,
 6. informacja z prac Rady Powiatu,
 7. informacja Przewodniczącego Rady, oraz informacja z prac Komisji Rady Miejskiej o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym,
 8. sprawozdanie Burmistrza Miasta z działań podejmowanych na Kolegium, informacja z wykonania uchwał Rady.

2.Interpelacje, zapytania i wnioski radnych.

3.Podjęcie uchwał w sprawie:

 1. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej  Gminy Kowalewo Pomorskie  na lata 2023-2045,
 2. zmiany uchwały budżetowej na rok 2023,
 3. zmiany uchwały nr LVII/444/23 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 30 marca 2023 roku w sprawie ustanowienia służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kowalewo Pomorskie położonej w miejscowości Zapluskowęsy,
 4. ustalenia wysokości dopłat do taryf dla odbiorców usług kanalizacyjnych,
 5. rozpatrzenia wniosku z dnia 29 września 2023 roku,
 6. rozpatrzenia wniosku z dnia 5 października 2023 roku,
 7. wystąpienia do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z petycją o podjęcie inicjatywy ustawodawczej w zakresie nowelizacji ustaw: kodeksu postępowania cywilnego, kodeksu pracy, ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji i innych powiązanych tematycznie.

4.Tematy  informacyjne   Burmistrza   Miasta   i   odpowiedzi   na  zgłoszone  wnioski i zapytania.

5.Wolne wnioski i zapytania.

6.Zakończenie.

Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej

„Rozbudowa i modernizacja Systemu Regionalnego Biuletynu Informacji Publicznej Województwa Kujawsko-Pomorskiego” realizowana w ramach Projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0", współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 i ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego