Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Rejestr zmian stron

 1. Wyniki głosowania w wyborach samorządowych w Gminie Kowalewo Pomorskie - głosowanie ponowne 21 kwietnia 2024 r.
  Data modyfikacji: 21-04-2024 23:18
 2. Frekwencja w wyborach samorządowych w gm. Kowalewo Pomorskie - głosowanie ponowne dnia 21.04.2024 r.
  Data modyfikacji: 21-04-2024 17:21
 3. Obwieszcznie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie kablowej sieci energetycznej niskiego napięcia 0,4 kV w ramach zasilania budynków jednorodzinnych przy ul. Odrodzenia w Kowalewie Pomorskim - realizacja inwestycji na działkach: nr geod. 7, 11/2, 45, 219/1, 219/2, 219/3, 219/5, 219/6, 219/7, 219/8, 219/9, 219/10, 219/11, 219/12, 219/13, 219/14, 219/15, 219/16, 219/17, 219/18 położonych w 03 obrębie ewidencyjnym miasta Kowalewo Pomorskie
  Data modyfikacji: 19-04-2024 15:59
 4. Zawiadomienie o wydaniu decyzji znak OŚRIEG.6220.2.2023 z dnia 18.04.2024 r. odmawiającej ustalenia środowiskowych uwarunkowań dla przedsięwzięcia: „Instalacja do przetwarzania odpadów na terenie działki nr 120/1 obręb Mlewo, gmina Kowalewo Pomorskie”
  Data modyfikacji: 19-04-2024 15:55
 5. Petycja z dnia 9 kwietnia 2024 r. w sprawie organizacji i finasowania szkoleń dla pracownikow administracji publicznej
  Data modyfikacji: 19-04-2024 14:20
 6. ZAPYTANIE OFERTOWE „Przedsięwzięcie w zakresie zbierania, transportu oraz unieszkodliwienia odpadów zawierających azbest realizowane w gospodarstwach rolnych”
  Data modyfikacji: 19-04-2024 14:06
 7. Uchwała Nr 12/S/2024 Składu Orzekającego Nr 14 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 18 kwietnia 2024 roku w sprawie: wyrażenia opinii o przedłożonym przez Burmistrza Miasta Kowalewo Pomorskie sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2023 rok wraz z informacją o stanie mienia Gminy
  Data modyfikacji: 19-04-2024 13:54
 8. Informacja Miejskiej Komisji Wyborczej w Kowalewie Pomorskim powołanej w celu przeprowadzenia wyborów organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r. o składzie, siedzibie i dyżurach w ponownym głosowaniu w wyborach Burmistrza Miasta Kowalewo Pomorskie
  Data modyfikacji: 17-04-2024 14:12
 9. Ogłoszenie o zamówieniu: Remont, przebudowa i rozbudowa budynku świetlicy wiejskiej w ramach realizacji zadania inwestycyjnego pn.: "Modernizacja i przebudowa WDK Sierakowo"
  Data modyfikacji: 17-04-2024 13:13
 10. Ogłoszenie o zamówieniu: Budowa placu zabaw w ramach realizacji zadania inwestycyjnego pn. "Budowa infrastruktury rekreacyjnej na terenie Gminy Kowalewo Pomorskie"
  Data modyfikacji: 17-04-2024 13:06
Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej

„Rozbudowa i modernizacja Systemu Regionalnego Biuletynu Informacji Publicznej Województwa Kujawsko-Pomorskiego” realizowana w ramach Projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0", współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 i ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego