Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Głosowanie przez złożenie wniosku o zmianę miejsca głosowania

Wyborca, który w czasie głosowania przebywa na terenie gminy innej niż gmina właściwa ze względu na miejsce zameldowania bądź stałego zamieszkania, może złożyć pisemny wniosek o zmianę miejsca głosowania.

Wniosek składa się w urzędzie gminy, na obszarze której czasowo przebywa wyborca lub w formie dokumentu elektronicznego najpóźniej do dnia 12 października 2023 r.

Żołnierze pełniący zasadniczą lub okresową służbę wojskową oraz pełniący służbę w charakterze kandydatów na żołnierzy zawodowych lub odbywający ćwiczenia i przeszkolenie wojskowe, ratownicy odbywający zasadniczą służbę w obronie cywilnej poza miejscem stałego zamieszkania, policjanci z jednostek skoszarowanych, funkcjonariusze Służby Ochrony Państwa, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej oraz Służby Więziennej pełniący służbę w systemie skoszarowanym, którzy chcą wziąć udział w głosowaniu w miejscu odbywania służby, powinni złożyć wniosek o dopisanie do spisu wyborców w wybranym przez siebie obwodzie w danej miejscowości.

Wniosek składa się w urzędzie gminy, na obszarze której czasowo przebywa wyborca lub w formie dokumentu elektronicznego w okresie od 44 dnia przed dniem wyborów do 3 dnia przed dniem wyborów, tj. do dnia 12 października 2023 r.

Wyborca, który wnioskował o zmianę miejsca głosowania zostanie z urzędu skreślony ze spisu w miejscu stałego zamieszkania.

Wnioski w sprawie zmiany miejsca głosowania należy składać w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kowalewie Pomorskim, ul. Konopnickiej 13, 87-410 Kowalewo Pomorskie (Referat Spraw Obywatelskich, pok. 10, kontakt telefoniczny 56 684 10 24 wew. 510 lub 56 47 56 510) lub w formie dokumentu elektronicznego.

PDFWniosek o zmianę miejsca głosowania.pdf (100,32KB)
 

Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej

„Rozbudowa i modernizacja Systemu Regionalnego Biuletynu Informacji Publicznej Województwa Kujawsko-Pomorskiego” realizowana w ramach Projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0", współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 i ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego