Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Posiedzenia Komisji Rady Miejskiej we wrześniu 2023 roku

Informuję, iż posiedzenia Komisji Rady Miejskiej w miesiącu wrześniu 2023r.; planuje się odbyć w następującym terminie:

 • 19 września 2023 r. godz. 1400 - posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, Komisji Rewizyjnej, Komisji Infrastruktury i Drogownictwa, Komisji Rozwoju Gospodarczego i Integracji Europejskiej, Komisji Budżetowej i Samorządu wraz  z Komisją Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia /posiedzenie w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Kowalewie Pomorskim/

Porządek posiedzenia:

 1. Sprawy regulaminowe.
 2. Przyjęcie protokołu z posiedzenia komisji.
 3. Działalność instytucji Wody Polskie na terenie powiatu golubsko-dobrzyńskiego.
 4. Analiza wyniku finansowego i sprawozdania z działalności ZGKiM w obszarze gospodarki wodno-kanalizacyjnej w roku 2022.
 5. Realizacja budżetu za I półrocze 2023 r. placówek oświatowych.
 6. Informacja o realizacji zadań za I półrocze 2023 roku wynikających z przyjętej strategii rozwoju oświaty na terenie miasta i gminy Kowalewo Pomorskie wraz z wykonaniem budżetu placówek oświatowych.
 7. Analiza wydatkowania środków finansowych placówek oświatowych na terenie miasta i gminy za rok szkolny 2021/2022.
 8. Funkcjonowanie Świetlicy Socjoterapeutycznej.
 9. Projekty uchwał i tematy informacyjne.
 10. Zapytania, sprawy różne.
 11. Zakończenie.

Porządek posiedzenia:

 1. Sprawy regulaminowe.
 2. Rozpatrzenie wniosku z dnia 17 sierpnia 2023 roku.
 3. Zapytania, sprawy różne.
 4. Zakończenie.

 

Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej

„Rozbudowa i modernizacja Systemu Regionalnego Biuletynu Informacji Publicznej Województwa Kujawsko-Pomorskiego” realizowana w ramach Projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0", współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 i ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego