Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Posiedzenie Komisji Rady Miejskiej w marcu 2024 roku

Informuję, iż posiedzenia Komisji Rady Miejskiej w miesiącu marcu planuje się odbyć w następującym terminie:

  • 19 marca 2024 r. godz. 1400 - posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, Komisji Rozwoju Gospodarczego i Integracji Europejskiej, Komisji Rewizyjnej, Komisji Infrastruktury i Drogownictwa, Komisji Budżetowej i Samorządu wraz z Komisją Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia /posiedzenie w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Kowalewie Pomorskim/

Porządek posiedzenia:

1.Sprawy regulaminowe.

2.Rozpatrzenie wniosku z dnia 1 marca 2024 roku.

3.Zapytania, sprawy różne.

4. Zakończenie.

Porządek posiedzenia:

1.Sprawy regulaminowe.

2.Przyjęcie protokołów z posiedzenia komisji.

3.Działalność Kujawsko-Pomorskiej Izby Rolniczej BP w Golubiu-Dobrzyniu – cele, zadania i perspektywy

dla polskiego rolnictwa.

4.Informacja na temat realizacji dróg Gminnych w roku 2023.

5.Projekty uchwał i tematy informacyjne.

6.Zapytania, sprawy różne.

7.Zakończenie.

Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej

„Rozbudowa i modernizacja Systemu Regionalnego Biuletynu Informacji Publicznej Województwa Kujawsko-Pomorskiego” realizowana w ramach Projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0", współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 i ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego