Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Komunikat w sprawie miejsca i terminu przyjmowania zgłoszeń kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych

Zasady zgłaszania kandydatów do składów obwodowych komisji wyborczych reguluje uchwała nr 11/2019 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 27 lutego 2019 r. (M.P. 2019 poz.338 ze zmianami) w sprawie powoływania obwodowych komisji wyborczych w obwodach głosowania utworzonych w kraju, w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz do Parlamentu Europejskiego.

Zgodnie z art. 182 § 5 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz.U. z 2022 r. poz.1277 t.j. ze zmianami), w dniu 15 września 2023 r. (piątek) upływa termin zgłaszania kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu RP i Senatu RP, zarządzonych na dzień 15 października 2023 r.

Zgłoszenia przyjmowane będą w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kowalewie Pomorskim, ul. Konopnickiej 13 pokój Nr 19, w godzinach pracy Urzędu:

  • poniedziałek, środę i czwartek w godz. 700 – 1500,
  • wtorek w godz. 700 – 16 00,
  • piątek od 7 00 – 14 00.

Jednocześnie nadmieniam, iż zgłoszenia kandydatów do obwodowych komisji wyborczych dokonują pełnomocnicy komitetów wyborczych lub osoby przez nich upoważnione, które złożyły Państwowej Komisji Wyborczej zawiadomienie o utworzeniu komitetu wyborczego w związku z wyborami do Sejmu RP i Senatu RP.

Rejestracja komitetów wyborczych trwała do 28 sierpnia 2023 r. Wykaz zarejestrowanych komitetów wyborczych udostępnia Państwowa Komisja Wyborcza na stronie internetowej https://wybory.gov.pl/sejmsenat2023/pl/komitety

Druk zgłoszenia kandydatów na członków obwodowej komisji wyborczych stanowi załącznik do uchwały nr 71/2023 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 17 sierpnia 2023 r. zmieniającej przywołaną wcześniej uchwałę. Ponadto druk zgłoszenia jest dostępny na stronie internetowej Państwowej Komisji Wyborczej www.pkw.gov.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Kowalewie Pomorskim www.bip.kowalewopomorskie.pl w zakładce „Wybory do Sejmu RP i Senatu RP 2023r.”.

Ponadto wyborcy mogą samodzielnie zgłaszać swoje kandydatury (w celu ewentualnego uzupełnienia składu komisji).

Załącznik do uchwały nr 11/2019 PKW - wzór zgłoszenia

Pełnomocnik ds wyborów
      /-/ Monika Piróg

Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej

„Rozbudowa i modernizacja Systemu Regionalnego Biuletynu Informacji Publicznej Województwa Kujawsko-Pomorskiego” realizowana w ramach Projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0", współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 i ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego