Zawiadomienie o wydaniu decyzji znak OŚRiEG.6220.5.2018 stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na „Ekologicznej produkcji płatków i regranulatów z odpadów z tworzyw sztucznych HDPE, PP i LDPE”

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian