Zawiadomienie o wydaniu decyzji znak OŚRiEG.6220.10.2018 stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie i eksploatacji elektrowni fotowoltaicznej „ZAPLUSKOWĘSY” o mocy znamionowej do 1,0 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą”

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian