Zawiadomienie o wydaniu decyzji: w dniu 04.10.2019r. została wydana decyzja Burmistrza Miasta Kowalewo Pomorskie znak OŚRiEG.6220.14.2019 odmawiająca wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla realizacji przedsięwzięcia polegającego na „ Budowie Farmy Fotowoltaicznej SIERAKOWO I o mocy do 1,0 MW i powierzchni do 2,0 ha, trafostacji, przyłącza do linii S/N, konwerterów, inwerterów, dróg wewnętrznych, okablowania ogrodzenia, itp. , na działce nr 170 położonej w obrębie ewidencyjnym 0017 Sierakowo, gmina Kowalewo Pomorskie”, ze względu na niezgodność lokalizacji ww. przedsięwzięcia z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian