Zawiadomienie o wydaniu decyzji: podaje do publicznej wiadomości informację, że w dniu 06.02.2019r. została wydana decyzja Burmistrza Miasta Kowalewo Pomorskie znak OŚRiEG.6220.14.2018 umarzająca postępowanie administracyjne w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Rozbudowie stacji 110/15 kV GPZ Kowalewo”

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian