Zawiadomienie o wydaniu decyzji Burmistrza Miasta Kowalewo Pomorskie znak OŚRiEG.6220.9.2018 stwierdzająca brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie Farmy Fotowoltaicznej NAPOLE II o mocy do 1,0 MW i powierzchni do 2,20 ha, trafostacji, przyłącza do linii S/N, konwerterów, inwerterów, dróg wewnętrznych, okablowania, ogrodzenia, itp., na działce nr 83 położonej w obrębie ewidencyjnym 0012 Napole, gmina Kowalewo Pomorskie”

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian