ZAWIADOMIENIE o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy: postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia: „Budowa w obrębie Wielka Łąka na działce 1/27, w gminie Kowalewo Pomorskie elektrowni fotowoltaicznej składającej się z wolnostojących paneli fotowoltaicznych wraz z infrastrukturą towarzysząca, w tym przyłączami energetycznymi i stacjami transformatorowymi”, nie zostanie zakończone w terminie określonym w art. 35 Kpa

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian