Zawiadomienie: dotyczy wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Ograniczenie emisji spalin poprzez rozbudowę sieci dróg rowerowych, znajdujących się w koncepcji rozwoju systemu transportu Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego dla: Części nr 1 -Nawra –Kończewice –Chełmża –Zalesie –Kiełbasin – Mlewo – Mlewiec – Srebrniki – Sierakowo w ciągu dróg wojewódzkich nr: 551, 649, 554”

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian