Zarządzenie nr 97/2020 w sprawie opracowania materiałów planistycznych na rok budżetowy 2021

  • Rodzaj aktu prawnego zarządzenie Burmistrza
  • Rok podjęcia (podpisania) 2020
  • Status Obowiązujący
  • Sesja Nie dotyczy
  • Data podjęcia (podpisania) 10.09.2020
  • Data rozpoczęcia obowiązywania ..
  • Data wejścia w życie ..
  • Data publikacji w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr publikacji w dzienniku urzędowym Nie dotyczy
  • Pozycja w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr aktu prawnego 97/2020
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny w sprawie opracowania materiałów planistycznych na rok budżetowy 2021 Na
  • Podstawa prawna wydania Na podstawie art. 233 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t . j. U. z 2019 r., poz. 869 z późn. zm. ), art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t . j. Dz. U. 2020 r. poz. 713) oraz Uchwały Nr XIII/127/12 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 21 września 2012 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej
  • Grupa aktów prawnych zarządzenia Burmistrza
  • Typ treściAkty prawne

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian