Zarządzenie Nr 97/2015 z dnia 3 września 2015 r. w sprawie opracowania materiałów planistycznych na rok budżetowy 2016

  • Rodzaj aktu prawnego Zarządzenie Burmistrza
  • Rok podjęcia (podpisania) 2015
  • Status Obowiązujący
  • Sesja n.d.
  • Data podjęcia (podpisania) 03.09.2015
  • Data rozpoczęcia obowiązywania ..
  • Data wejścia w życie ..
  • Data publikacji w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr publikacji w dzienniku urzędowym n.d.
  • Pozycja w dzienniku urzędowym n.d.
  • Nr aktu prawnego 97/2015
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny Zarządzenie Nr 97/2015 z dnia 3 września 2015 r. w sprawie opracowania materiałów planistycznych na rok budżetowy 2016
  • Podstawa prawna wydania art. 233 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 j. t., poz. 938, poz. 1646, Dz. U. z 2014 r., poz. 379 , poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877, Dz. U. z 2015 r., poz. 532, poz. 238, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1190 ) art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2013 r. poz. 594 j. t., poz. 645, poz. 1318, Dz. U. z 2014 r., poz. 379, poz. 1072 ) oraz Uchwały Nr XIII /127/12 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 21 września 2012 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej
  • Grupa aktów prawnych zarządzenia Burmistrza
  • Typ treściAkty prawne

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian