Zarządzenie nr 96/2020 w sprawie zmiany uchwały w sprawie budżetu na 2020 rok

  • Rodzaj aktu prawnego zarządzenie Burmistrza
  • Rok podjęcia (podpisania) 2020
  • Status Obowiązujący
  • Sesja Nie dotyczy
  • Data podjęcia (podpisania) 04.09.2020
  • Data rozpoczęcia obowiązywania ..
  • Data wejścia w życie ..
  • Data publikacji w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr publikacji w dzienniku urzędowym Nie dotyczy
  • Pozycja w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr aktu prawnego 96/2020
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny w sprawie zmiany uchwały w sprawie budżetu na 2020 rok
  • Podstawa prawna wydania Na podstawie art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (T. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869, Dz. U. z 2018 r. poz. 2245, Dz. U. z 2019 r. poz. 1649 oraz Dz. U. z 2020 r. poz. 284, poz. 374, poz. 568, poz. 695, poz. 1175) oraz upoważnienia zawartego w § 10 pkt 2 i 3 Uchwały Rady Miejskiej z dnia 30 grudnia 2019 roku Nr XIV/114/19 w sprawie budżetu na 2020 rok oraz art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (T. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713)
  • Grupa aktów prawnych zarządzenia Burmistrza
  • Typ treściAkty prawne

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian