Zarządzenie Nr 94/2015 z dnia 27 sierpnia 2015 roku w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Kowalewo Pomorskie za I półrocze 2015 roku, informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury oraz informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej

  • Rodzaj aktu prawnego Zarządzenie Burmistrza
  • Rok podjęcia (podpisania) 2015
  • Status Obowiązujący
  • Sesja n.d.
  • Data podjęcia (podpisania) 27.08.2015
  • Data rozpoczęcia obowiązywania ..
  • Data wejścia w życie ..
  • Data publikacji w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr publikacji w dzienniku urzędowym n.d.
  • Pozycja w dzienniku urzędowym n.d.
  • Nr aktu prawnego 94/2015
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny Zarządzenie Nr 94/2015 z dnia 27 sierpnia 2015 roku w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Kowalewo Pomorskie za I półrocze 2015 roku, informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury oraz informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej
  • Podstawa prawna wydania art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 j. t., poz. 938, poz. 1646, Dz. U. z 2014 r., poz. 379 , poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877, Dz. U. z 2015 r., poz. 532, poz. 238, poz. 1117, poz. 1130 ) oraz § 2 i § 3 uchwały Nr XXVIII/307/10 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 16 czerwca 2010 r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Kowalewo Pomorskie, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz określenia informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury.
  • Grupa aktów prawnych zarządzenia Burmistrza
  • Typ treściAkty prawne

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian