Zarządzenie Nr 9/2015 z dnia 26.01.2015 roku w sprawie powołania komisji przetargowej na udzielenie zamówienia publicznego na dostarczenie szerokopasmowego Internetu dla 150 gospodarstw domowych oraz dla 11 zestawów komputerowych znajdujących się w świetlicach wiejskich na terenie Gminy Kowalewo Pomorskie

  • Rodzaj aktu prawnego Zarządzenie Burmistrza
  • Rok podjęcia (podpisania) 2015
  • Status Obowiązujący
  • Sesja n.d.
  • Data podjęcia (podpisania) 26.01.2015
  • Data rozpoczęcia obowiązywania ..
  • Data wejścia w życie ..
  • Data publikacji w dzienniku urzędowym 20.08.2015
  • Nr publikacji w dzienniku urzędowym n.d.
  • Pozycja w dzienniku urzędowym n.d.
  • Nr aktu prawnego 9/2015
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny Zarządzenie Nr 9/2015 z dnia 26.01.2015 roku w sprawie powołania komisji przetargowej na udzielenie zamówienia publicznego na dostarczenie szerokopasmowego Internetu dla 150 gospodarstw domowych oraz dla 11 zestawów komputerowych znajdujących się w świetlicach wiejskich na terenie Gminy Kowalewo Pomorskie
  • Podstawa prawna wydania art. 11 ust. 8 ustawy dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych na: Dostarczenie w ramach projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na obszarze Gminy Kowalewo Pom.” realizowanego w ramach Działania 8.3. – Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion w ramach 8. Osi Priorytetowej Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 szerokopasmowego Internetu dla 150 gospodarstw domowych oraz dla 11 zestawów komputerowych znajdujących się w świetlicach wiejskich na terenie Gminy Kowalewo Pomorskie” Na podstawie art. 19 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych ( t. j. Dz. U. z 2013 ze zmianami ) oraz ust. 1 Regulaminu pracy komisji przetargowej do oceny spełniania przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia oraz do badania i oceny ofert, stanowiącego załącznik do Zarządzenia nr 52/2007 Burmistrza Miasta Kowalewo Pomorskie z dnia 27 czerwca 2007 roku, w sprawie nadania regulaminu pracy komisji przetargowej do oceny spełniania przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia oraz do badania i oceny ofert
  • Grupa aktów prawnych zarządzenia Burmistrza
  • Typ treściAkty prawne

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian