Zarządzenie nr 82/2019 w sprawie zaciągnięcia pożyczki z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie kosztów kwalifikowalnych zadania „Przebudowa części drogi gminnej nr 110117C oraz części drogi nr 110128C w m. Bielsk, gmina Kowalewo Pomorskie” realizowanego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

  • Rodzaj aktu prawnego zarządzenie Burmistrza
  • Rok podjęcia (podpisania) 2019
  • Status Obowiązujący
  • Sesja Nie dotyczy
  • Data podjęcia (podpisania) 19.06.2019
  • Data rozpoczęcia obowiązywania ..
  • Data wejścia w życie ..
  • Data publikacji w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr publikacji w dzienniku urzędowym Nie dotyczy
  • Pozycja w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr aktu prawnego 82/2019
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny w sprawie zaciągnięcia pożyczki z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie kosztów kwalifikowalnych zadania „Przebudowa części drogi gminnej nr 110117C oraz części drogi nr 110128C w m. Bielsk, gmina Kowalewo Pomorskie” realizowanego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
  • Podstawa prawna wydania Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 i art. 58 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019r., poz. 506) oraz art. 89 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2019r., poz. 869 ze zm.) oraz upoważnienia zawartego w § 10 pkt. 1 ppkt. d Uchwały Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 28 grudnia 2018 roku nr III/26/18 w sprawie budżetu na 2019 rok ze zm.
  • Grupa aktów prawnych zarządzenia Burmistrza
  • Typ treściAkty prawne

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian