Zarządzenie Nr 7/2019 w sprawie przyjęcia „Szczegółowego regulaminu korzystania z Centrum Rekreacji i Sportu – PŁYWALNIA w Kowalewie Pomorskim”

  • Rodzaj aktu prawnego zarządzenie Burmistrza
  • Rok podjęcia (podpisania) 2019
  • Status Obowiązujący
  • Sesja Nie dotyczy
  • Data podjęcia (podpisania) 25.01.2019
  • Data rozpoczęcia obowiązywania ..
  • Data wejścia w życie ..
  • Data publikacji w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr publikacji w dzienniku urzędowym Nie dotyczy
  • Pozycja w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr aktu prawnego 7/2019
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny w sprawie przyjęcia "Szczegółowego regulaminu korzystania z Centrum Rekreacji i Sportu - PŁYWALNIA w Kowalewie Pomorskim"
  • Podstawa prawna wydania Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 994 z poźn. zm.)
  • Grupa aktów prawnych zarządzenia Burmistrza
  • Typ treściAkty prawne

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian