Zarządzenie Nr 7/2015 z dnia 21.01.2015 roku w sprawie nieodpłatnego użyczenia części nieruchomości oznaczonej nr geod. 39/2, położonej w 01 obrębie ewidencyjnym miasta Kowalewo Pomorskie w ramach kompensacji za użyczenie pomieszczenia archiwum zlokalizowanego w budynku przy ul. Brodnickiej 1 w Kowalewie Pomorskim

  • Rodzaj aktu prawnego Zarządzenie Burmistrza
  • Rok podjęcia (podpisania) 2015
  • Status Obowiązujący
  • Sesja n.d.
  • Data podjęcia (podpisania) 21.01.2015
  • Data rozpoczęcia obowiązywania ..
  • Data wejścia w życie ..
  • Data publikacji w dzienniku urzędowym 20.08.2015
  • Nr publikacji w dzienniku urzędowym n.d.
  • Pozycja w dzienniku urzędowym n.d.
  • Nr aktu prawnego 7/2015
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny Zarządzenie Nr 7/2015 z dnia 21.01.2015 roku w sprawie nieodpłatnego użyczenia części nieruchomości oznaczonej nr geod. 39/2, położonej w 01 obrębie ewidencyjnym miasta Kowalewo Pomorskie w ramach kompensacji za użyczenie pomieszczenia archiwum zlokalizowanego w budynku przy ul. Brodnickiej 1 w Kowalewie Pomorskim
  • Podstawa prawna wydania art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 594, Dz.U. z 2013 r., poz. 645; Dz.U. z 2013 r., poz. 1318; Dz.U. z 2014 r., poz. 379; Dz.U. z 2014 r., poz. 1072 / oraz art. 13 ust. 1 i art. 25 ustawy o gospodarce nieruchomościam i / Dz. U. z 201 4 r., poz. 518 z późn. zm. /
  • Grupa aktów prawnych zarządzenia Burmistrza
  • Typ treściAkty prawne

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian