Zarządzenie Nr 69 /2019 w sprawie powołania Komisji Odbiorowej zadania pn.: „Adaptacja istniejącego istniejącego i istniejącego budynku położonego w Kowalewie Pomorskim przy ul Konopnickiej 13 na potrzeby urzędu o przedszkola”.

  • Rodzaj aktu prawnego Zarządzenie Burmistrza
  • Rok podjęcia (podpisania) 2019
  • Status Obowiązujący
  • Sesja Nie dotyczy
  • Data podjęcia (podpisania) 30.05.2019
  • Data rozpoczęcia obowiązywania ..
  • Data wejścia w życie ..
  • Data publikacji w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr publikacji w dzienniku urzędowym Nie dotyczy
  • Pozycja w dzienniku urzędowym Nie publikowano
  • Nr aktu prawnego 69/2019
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny w sprawie powołania Komisji Odbiorowej adania pn.: „Adaptacja istniejącego istniejącego i istniejącego budynku położonego w Kowalewie Pomorskim przy ul Konopnickiej 13 na potrzeby urzędu o przedszkola”.
  • Podstawa prawna wydania Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2019, poz. 994) art.18 ust.1 pkt 4 Prawo budowalne (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1202 ze zmianami ), art. 647 ustawy z dnia 23 kwietnia1964r. Kodeks Cywilny (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1025 ze zmainami
  • Grupa aktów prawnych zarządzenia Burmistrza
  • Typ treściAkty prawne

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian