Zarządzenie nr 63/2019 w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego

  • Rodzaj aktu prawnego zarządzenie Burmistrza
  • Rok podjęcia (podpisania) 2019
  • Status Obowiązujący
  • Sesja Nie dotyczy
  • Data podjęcia (podpisania) 20.05.2019
  • Data rozpoczęcia obowiązywania ..
  • Data wejścia w życie ..
  • Data publikacji w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr publikacji w dzienniku urzędowym Nie dotyczy
  • Pozycja w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr aktu prawnego 63/2019
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego
  • Podstawa prawna wydania Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 i art. 58 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019r., poz. 506) oraz art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2019r., poz. 869 ze zm.) oraz upoważnienia zawartego w § 10 pkt. 1 ppkt. b uchwały Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 28 grudnia 2018 roku Nr III/26/18 w sprawie budżetu na 2019 rok ze zm.
  • Grupa aktów prawnych zarządzenia Burmistrza
  • Typ treściAkty prawne

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian