Zarządzenie Nr 61/2019 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do prowadzenia przetargu nieograniczonego na dostawę energii elektrycznej w okresie od 01.07.2019 r. do 31.12.2019 r.

  • Rodzaj aktu prawnego zarządzenie Burmistrza
  • Rok podjęcia (podpisania) 2019
  • Status Obowiązujący
  • Sesja Nie dotyczy
  • Data podjęcia (podpisania) 20.05.2019
  • Data rozpoczęcia obowiązywania ..
  • Data wejścia w życie ..
  • Data publikacji w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr publikacji w dzienniku urzędowym Nie dotyczy
  • Pozycja w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr aktu prawnego 61/2019
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny w sprawie powołania Komisji Przetargowej do prowadzenia przetargu nieograniczonego na dostawę energii elektrycznej w okresie od 01.07.2019 r. do 31.12.2019 r.
  • Podstawa prawna wydania Na podstawie art. 19 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych ( tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm. ) oraz Regulaminu pracy komisji przetargowej do oceny spełnienia przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia oraz do badania i oceny ofert, stanowiącego załącznik do Zarządzenia Nr 17/2019 Burmistrza Miasta Kowalewo Pomorskie z dnia 13 lutego 2018 r. w sprawie nadania regulaminu pracy komisji przetargowej do oceny spełniania przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia oraz do badania i ocen ofert.
  • Grupa aktów prawnych zarządzenia Burmistrza
  • Typ treściAkty prawne

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian