Zarządzenie nr 60/2021 w sprawie powołania Komisji Przetargowej na udzielenie w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawy o wartości zamówienia przekraczającej progi unijne, o jakich stanowi art. 3 ustawy z 11.09.2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019) – dalej p.z.p. pn. . „Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie miasta i gminy Kowalewo Pomorskie”

  • Rodzaj aktu prawnego zarządzenie Burmistrza
  • Rok podjęcia (podpisania) 2021
  • Status Obowiązujący
  • Sesja Nie dotyczy
  • Data podjęcia (podpisania) 31.05.2021
  • Data rozpoczęcia obowiązywania ..
  • Data wejścia w życie ..
  • Data publikacji w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr publikacji w dzienniku urzędowym Nie dotyczy
  • Pozycja w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr aktu prawnego 60/2021
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny w sprawie powołania Komisji Przetargowej na udzielenie w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawy o wartości zamówienia przekraczającej progi unijne, o jakich stanowi art. 3 ustawy z 11.09.2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019) - dalej p.z.p. pn. . „Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie miasta i gminy Kowalewo Pomorskie”
  • Podstawa prawna wydania Na podstawie art. 53 ust. 1 i 3 z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 z późn. zm.)
  • Grupa aktów prawnych zarządzenia Burmistrza
  • Typ treściAkty prawne

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian