Zarządzenie nr 60/2018 w sprawie powołania Komisji przetargowej w celu udzielenia zamówienia publicznego o wartości mniejszej od kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.)na realizację zadania pn.: Pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego nad realizacjązadania pn. „Adaptacja istniejącego budynku położonego w Kowalewie Pomorskim przy ul. Konopnickiej 13 na potrzeby siedziby Urzędu Miejskiego oraz Przedszkola”

  • Rodzaj aktu prawnego zarządzenie Burmistrza
  • Rok podjęcia (podpisania) 2018
  • Status Obowiązujący
  • Sesja Nie dotyczy
  • Data podjęcia (podpisania) 24.04.2018
  • Data rozpoczęcia obowiązywania ..
  • Data wejścia w życie ..
  • Data publikacji w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr publikacji w dzienniku urzędowym Nie dotyczy
  • Pozycja w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr aktu prawnego 60/2018
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny w sprawie powołania Komisji przetargowej w celu udzielenia zamówienia publicznego o wartości mniejszej od kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.)na realizację zadania pn.: Pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego nad realizacjązadania pn. „Adaptacja istniejącego budynku położonego w Kowalewie Pomorskim przy ul. Konopnickiej 13 na potrzeby siedziby Urzędu Miejskiego oraz Przedszkola”
  • Podstawa prawna wydania Na podstawie art. 19 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. -Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.)
  • Grupa aktów prawnych zarządzenia Burmistrza
  • Typ treściAkty prawne

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian