Zarządzenie Nr 60/2019 w sprawie ustalenia regulaminu przeprowadzenia pierwszego nieograniczonego pisemnego przetargu na oddanie w dzierżawę nieruchomości zabudowanej budynkiem przedszkola, oznaczonej jako działka numer geod. 2, o pow. 4715 m², położona w obrębie ewidencyjnym 04 Kowalewo Pomorskie

  • Rodzaj aktu prawnego zarządzenie Burmistrza
  • Rok podjęcia (podpisania) 2019
  • Status Obowiązujący
  • Sesja Nie dotyczy
  • Data podjęcia (podpisania) 20.05.2019
  • Data rozpoczęcia obowiązywania ..
  • Data wejścia w życie ..
  • Data publikacji w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr publikacji w dzienniku urzędowym Nie dotyczy
  • Pozycja w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr aktu prawnego 60/2019
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny w sprawie ustalenia regulaminu przeprowadzenia pierwszego nieograniczonego pisemnego przetargu na oddanie w dzierżawę nieruchomości zabudowanej budynkiem przedszkola, oznaczonej jako działka numer geod. 2, o pow. 4715 m², położona w obrębie ewidencyjnym 04 Kowalewo Pomorskie
  • Podstawa prawna wydania Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /tekst jedn.: Dz. U. z 2019 r. poz. 506/, art. 13 ust. 1 i art. 25 ustawy o gospodarce nieruchomościami /tekst jedn.: Dz. U. z 2018 r. poz. 2204; zm.: Dz. U. z 2017 r. poz. 1509, z 2018 r. poz. 2348 oraz z 2019 r. poz. 270 i 492/, § 11, § 12, § 14 Uchwały Nr XVIII/152/04 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 29 grudnia 2004 r. w sprawie ustalenia zasad nabycia, zbycia i obciążenia nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawienia lub najem na okres dłuższy niż trzy lata /ogł. Dz. Urz .Woj. Kuj. Pom. Nr 6 poz. 102 z dnia 04 lutego 2005 r./
  • Grupa aktów prawnych zarządzenia Burmistrza
  • Typ treściAkty prawne

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian