Zarządzenie nr 59/2021 w sprawie zmiany uchwały w sprawie budżetu na 2021 rok

  • Rodzaj aktu prawnego zarządzenie Burmistrza
  • Rok podjęcia (podpisania) 2021
  • Status Obowiązujący
  • Sesja Nie dotyczy
  • Data podjęcia (podpisania) 31.05.2021
  • Data rozpoczęcia obowiązywania ..
  • Data wejścia w życie ..
  • Data publikacji w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr publikacji w dzienniku urzędowym Nie dotyczy
  • Pozycja w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr aktu prawnego 59/2021
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny w sprawie zmiany uchwały w sprawie budżetu na 2021 rok
  • Podstawa prawna wydania Na podstawie art. 257 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (T. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305) oraz upoważnienia zawartego w § 10 pkt 2 i 3 uchwały Rady Miejskiej z dnia 29 grudnia 2020 roku Nr XXV/210/20 w sprawie budżetu na 2021 rok oraz art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (T. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713, poz. 1378)
  • Grupa aktów prawnych zarządzenia Burmistrza
  • Typ treściAkty prawne

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian