Zarządzenie nr 59/2018 w sprawie zmiany uchwały w sprawie budżetu na 2018 rok

  • Rodzaj aktu prawnego zarządzenie Burmistrza
  • Rok podjęcia (podpisania) 2018
  • Status Obowiązujący
  • Sesja Nie dotyczy
  • Data podjęcia (podpisania) 24.04.2018
  • Data rozpoczęcia obowiązywania ..
  • Data wejścia w życie ..
  • Data publikacji w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr publikacji w dzienniku urzędowym Nie dotyczy
  • Pozycja w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr aktu prawnego 59/2018
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny w sprawie zmiany uchwały w sprawie budżetu na 2018 rok
  • Podstawa prawna wydania Na podstawie art. 257 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (T. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) oraz upoważnienia zawartego w § 10 pkt 2 uchwały Rady Miejskiej z dnia 28 grudnia 2017 roku Nr XXVIII/254/17 w sprawie budżetu na 2018 rok oraz art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (T. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875, poz. 2232, Dz. U. z 2018 r. poz. 130)
  • Grupa aktów prawnych zarządzenia Burmistrza
  • Typ treściAkty prawne

Informacje

Rejestr zmian