Zarządzenie nr 45/2018 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 166/2017 Burmistrza Miasta Kowalewo Pomorskie z dnia 29 grudnia 2017 roku w sprawie przyznania ryczałtów na rok 2018 dla osób funkcyjnych jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie Gminy Kowalewo Pomorskie

  • Rodzaj aktu prawnego zarządzenie Burmistrza
  • Rok podjęcia (podpisania) 2018
  • Status Obowiązujący
  • Sesja Nie dotyczy
  • Data podjęcia (podpisania) 22.03.2018
  • Data rozpoczęcia obowiązywania ..
  • Data wejścia w życie ..
  • Data publikacji w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr publikacji w dzienniku urzędowym Nie dotyczy
  • Pozycja w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr aktu prawnego 45/2018
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 166/2017 Burmistrza Miasta Kowalewo Pomorskie z dnia 29 grudnia 2017 roku
  • Podstawa prawna wydania Na podst. art. 32 ust. 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpożarowej (T.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 736; zm.: Dz. U. z 2017 r. poz. 60 i poz. 1169)w związku z art. 7 ust. 1 pkt 14 i art. 60 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (T.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875; zm.: Dz. U. z 2017 r. poz. 2232 oraz z 2018 r. poz. 130)
  • Grupa aktów prawnych zarządzenia Burmistrza
  • Typ treściAkty prawne

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian