Zarządzenie nr 44/2020 w sprawie przedstawienia informacji o wysokości umorzonych należności oraz innych ulg udzielonych w spłacie należności w 2019 r.

  • Rodzaj aktu prawnego zarządzenie Burmistrza
  • Rok podjęcia (podpisania) 2020
  • Status Obowiązujący
  • Sesja Nie dotyczy
  • Data podjęcia (podpisania) 30.03.2020
  • Data rozpoczęcia obowiązywania ..
  • Data wejścia w życie ..
  • Data publikacji w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr publikacji w dzienniku urzędowym Nie dotyczy
  • Pozycja w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr aktu prawnego 44/2020
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny w sprawie przedstawienia informacji o wysokości umorzonych należności oraz innych ulg udzielonych w spłacie należności w 2019 r.
  • Podstawa prawna wydania Na podstawie § 8 Uchwały nr XVIII/161/16 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 28 listopada 2016 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania i rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających gminie Kowalewo Pomorskie i jej jednostkom organizacyjnym, do których nie stosuje się przepisów ustawy Ordynacja Podatkowa, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organów lub osób do tego uprawnionych (Dz. Urz. Województwa Kujawsko – Pomorskiego z 2016 r. poz. 4373)
  • Grupa aktów prawnych zarządzenia Burmistrza
  • Typ treściAkty prawne

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian