Zarządzenie nr 44/2019 w sprawie wprowadzenia regulaminu określającego zasady i tryb korzystania z Wiejskiego Domu Kultury w Piątkowie

  • Rodzaj aktu prawnego zarządzenie Burmistrza
  • Rok podjęcia (podpisania) 2019
  • Status Obowiązujący
  • Sesja Nie dotyczy
  • Data podjęcia (podpisania) 11.04.2019
  • Data rozpoczęcia obowiązywania ..
  • Data wejścia w życie ..
  • Data publikacji w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr publikacji w dzienniku urzędowym Nie dotyczy
  • Pozycja w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr aktu prawnego 44/2019
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny w sprawie wprowadzenia regulaminu określającego zasady i tryb korzystania z Wiejskiego Domu Kultury w Piątkowie
  • Podstawa prawna wydania Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2019, poz. 506), § 2.1 pkt 2 uchwały nr X/93/12 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dn. 30 marca 2012 r. w sprawie ustalenia zasad korzystania z niektórych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej, sposobu ustalania opłat za ich korzystanie oraz powierzenia burmistrzowi miasta uprawnienia do stanowienia o ich wysokości (Dz. Urz. Woj. Kujawsko-Pomorskiego z 2012 r., poz. 962) oraz § 37.1 pkt 3 statutu sołectwa Piątkowo, stanowiącego załącznik nr 15 do uchwały nr XIII/109/16 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 18 maja 2016 r. w sprawie uchwalenia statutów sołectw i samorządów osiedlowych (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2016 r., poz. 1798), zmienionej uchwałą nr XXXIII/296/18 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 15 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr XIII/109/16 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 18 maja 2016 r. w sprawie uchwalenia statutów sołectw i samorządów osiedlowych (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2018 r. poz. 3247) oraz uchwałą nr V/40/19 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 6 marca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr XIII/109/16 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 18 maja 2016 r. w sprawie uchwalenia statutów sołectw i samorządów osiedlowych (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2019 r., poz. 1450)
  • Grupa aktów prawnych zarządzenia Burmistrza
  • Typ treściAkty prawne

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian