Zarządzenie Nr 44/2016 z dnia 12 kwietnia 2016 roku w sprawie wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym część nieruchomości oznaczonej nr geod. 11/12, położonej w 02 obrębie ewidencyjnym miasta Kowalewo Pomorskie.

  • Rodzaj aktu prawnego Zarządzenie Burmistrza
  • Rok podjęcia (podpisania) 2016
  • Status Obowiązujący
  • Sesja n.d.
  • Data podjęcia (podpisania) 12.04.2016
  • Data rozpoczęcia obowiązywania ..
  • Data wejścia w życie ..
  • Data publikacji w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr publikacji w dzienniku urzędowym n.d.
  • Pozycja w dzienniku urzędowym n.d.
  • Nr aktu prawnego 44/2016
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny Zarządzenie Nr 44/2016 z dnia 12 kwietnia 2016 roku w sprawie wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym część nieruchomości oznaczonej nr geod. 11/12, położonej w 02 obrębie ewidencyjnym miasta Kowalewo Pomorskie.
  • Podstawa prawna wydania art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r., poz. 446) art. 13 ust. 1 i art. 25 ustawy o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r., poz. 1774 z późn zm.)1 §6 pkt 1 lit. k Zarządzenia Nr 75 Burmistrza Miasta Kowalewa Pomorskiego z dnia 28.09.2004 r z późń. zm.
  • Grupa aktów prawnych zarządzenia Burmistrza
  • Typ treściAkty prawne

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian