Zarządzenie Nr 42/2015 z dnia 03.04.2015 roku w sprawie wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym część nieruchomości oznaczonych nr geod. 38/6, położonych w 03 obrębie ewidencyjnym miasta Kowalewo Pomorskie

  • Rodzaj aktu prawnego Zarządzenie Burmistrza
  • Rok podjęcia (podpisania) 2015
  • Status Obowiązujący
  • Sesja n.d.
  • Data podjęcia (podpisania) 03.04.2015
  • Data rozpoczęcia obowiązywania ..
  • Data wejścia w życie ..
  • Data publikacji w dzienniku urzędowym 20.08.2015
  • Nr publikacji w dzienniku urzędowym n.d.
  • Pozycja w dzienniku urzędowym n.d.
  • Nr aktu prawnego 42/2015
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny Zarządzenie Nr 42/2015 z dnia 03.04.2015 roku w sprawie wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym część nieruchomości oznaczonych nr geod. 38/6, położonych w 03 obrębie ewidencyjnym miasta Kowalewo Pomorskie
  • Podstawa prawna wydania art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 594, Dz. U. z 2013 r., poz. 645; Dz. U. z 2013 r., poz. 1318; Dz .U. z 2014 r., poz. 379; Dz. U. z 2014 r., poz. 1072 /, art. 13 ust. 1 i art. 25 ustawy o gospodarce nieruchomościam i / Dz. U. z 201 4 r., poz. 518 z późn. zm. /, §6 pkt 1 lit. k Zarządzenia Nr 75 Burmistrza Miasta Kowalewa Pomorskiego z dnia 28.09.2004 r z późń. zm.
  • Grupa aktów prawnych zarządzenia Burmistrza
  • Typ treściAkty prawne

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian