Zarządzenie Nr 37/2019 w sprawie procedur kontrolnych i obiegu dokumentów w Urzędzie Miejskim w Kowalewie Pomorskim.

  • Rodzaj aktu prawnego Zarządzenie Burmistrza
  • Rok podjęcia (podpisania) 2019
  • Status Obowiązujący
  • Sesja Nie dotyczy
  • Data podjęcia (podpisania) 22.03.2019
  • Data rozpoczęcia obowiązywania ..
  • Data wejścia w życie ..
  • Data publikacji w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr publikacji w dzienniku urzędowym Nie publikowano
  • Pozycja w dzienniku urzędowym Nie dotyczy
  • Nr aktu prawnego 37/2019
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny W sprawie procedur kontrolnych i obiegu dokumentów w Urzędzie Miejskim w Kowalewie Pomorskim.
  • Podstawa prawna wydania Na podstawie art.53 ust.1 i art. 68 i 69 ust 1 pkt 2 ustawy z dnia z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 ze zm., art.4 pkt 5 ustawy z dnia 29 września o rachunkowości (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 351) oraz § 20, pkt 1. Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego nadanego Zarządzeniem Burmistrza Miasta Kowalewo Pomorskie Nr 149/2017 z dnia 10 listopada 2017 r. z późn. zm.
  • Grupa aktów prawnych zarządzenia Burmistrza
  • Typ treściAkty prawne

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian